Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(9)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(3)
Author
Stochmiałek Jerzy
(2)
Adamowska Lucyna
(1)
Brągiel Józefa (1941- )
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Głębocka Dobroniega
(1)
Kanios Anna
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia (1939- )
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kurcz Alicja
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Mielczarek Andrzej (1945- )
(1)
Witkowska Bogumiła
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Zielińska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(11)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Pracownicy socjalni
(11)
Opieka społeczna
(6)
Domy pomocy społecznej
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Jakość życia
(1)
Kryzys
(1)
Nauczanie
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Osobowość
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Postawy
(1)
Rodzina
(1)
Uczniowie
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie dla pokoju
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
2001-
(3)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Psychologia
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Filozofia i etyka
(1)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88796-92-5
Bibliogr. s. 171-177.
Streszczenie: Praca omawia różne aspekty funkcjonowania pracowników socjalnych w zawodzie oraz podejmowane przez nich próby sprostania dokonującym się przemianom. Zawiera m.in. dyskusję nad europejskimi standardami kształcenia do pracy socjalnej oraz krótki rys historyczny i zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 100 lat. Ukazuje aktualne drogi kształcenia i doskonalenia pracowników socjalnych w Polsce oraz rozważania dot. etyczności pracownika socjalnego. Przedstawia różne klasyfikacje niezbędnych w zawodzie umiejętności zawodowych, opinie pracowników socjalnych na temat ich bezpośrednich relacji z podopiecznymi oraz zasady, którymi kierują się w pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-84 285279 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-7164-440-X
Bibliogr. s. [407]-430.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304239 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Rozważania dot. zarówno modelu kształcenia pracowników socjalnych w Polsce, jak i wskazań do ich kształcenia w wybranych aspektach, np. praktyk zawodowych studentów, pracownika socjalnego jako opiekuna osób niepełnosprawnych, pomocy rodzinie z osobą chorą terminalnie, pracy socjalnej jako poradnictwa wielokulturowego. Pracy socjalnej w Słowacji dot. teksty o metodach pracy socjalnej, kształcenia pracowników socjalnych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, narkomanów jako grupy docelowej w pracy socjalnej, pracy socjalnej w warunkach penitencjarnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299907 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 219-230.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Artykuły prezentują problematykę aksjologiczno-etyczną pracy socjalnej. Opracowania mają także ułatwić pracownikom socjalnym zrozumienie problemów osób, z którymi będą się stykać w swojej pracy i dać wytyczne do tej pracy. Omówiono m.in. problemy: dziecka chorego, osób w żałobie, z uszkodzeniem słuchu, ubogich, osób opuszczających placówki resocjalizacyjne. Przedstawiono również wizerunek dziecka ulicy w oczach wychowawców pracujących w domu dziecka, funkcje klubu seniora, funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299410 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór materiałów pokonferencyjnych z zakresu teorii, metodologii i praktyki pedagogiki społecznej, w których określono rolę zawodową pracownika socjalnego i wolontariusza. Omówiono zagadnienia etyczne pomocy społecznej oraz zastosowanie pracy socjalnej w rodzinach zagrożonych ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283302 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-71 PNS 283303 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277065, 277064 (2 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych /Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 102)
Bibliogr. s. 169-190.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przegląd badań dot. uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi, opis funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce. Wyniki badań własnych i ich interpretacja przeprowadzonych wśród 150 osób - pracowników 8 domów pomocy społecznej Polski południowej (był to: personel socjalno-terapeutyczny, personel medyczny, pracownicy działu gospodarczego). Badania oparto na teorii atrybucji, jako zmienne osobowości warunkujące postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wybrano: inteligencję, preferowne wartości (religijne, ekonomiczne), lęk i samoocnę. Przedstawiono konfiguracje zmiennych osobowości majacych związek z pozytywnymi bądź negatywnymi postawami wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz próbę wyjaśnienia zależności uzyskanych w badaniach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289947 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 265-[273].
Streszczenie: Praca teoretyczno empiryczna o charakterze interdyscyplinarnym poświęcona opiece w zawodach opiekuńczych. Określono miejsce, rolę i zakresy opieki międzyludzkiej w pedagogice oraz funkcje opiekuńcze rodziny i zadania pielęgniarstwa rodzinnego. Zaprezentowano koncepcje opieki w pielęgniarstwie. Wyjaśniono pojęcia związane z czynnościami opiekuńczymi i cechami wychowawcy. Omówiono strukturę, formy, funkcje i zróżnicowany proces opieki. Scharakteryzowano działalność społeczną Kościoła katolickiego w Polsce. Przedstawiono tradycje, historię i problemy zawodowe pracowników socjalnych i pielęgniarek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-78 284174 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Bibliogr. s. 390-420.
Streszczenie: Scharakteryzowano starość jako fazę życia człowieka, konsekwencje starzenia się społeczeństwa, politykę społeczna wobec ludzi starych w Polsce, instytucjonalne i półinstytucjonalne formy pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku w Polsce, determinanty jakości życia osób starszych w domu pomocy społecznej i czynniki oddziałujące na te determinanty. Przedstawiono: sposób standaryzacji domów opieki społecznej, koncepcję organizacji pracy w dps, założenia pracy socjalnej i jej specyfikę w dps.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299296 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Próba nowego spojrzenia na problematykę pomocy pedagogicznej udzielanej w różnych sytuacjach kryzysowych. Obok teoretycznych aspektów omawiających kryzysy występujące w rodzinie (sieroctwo społeczne, rozwód, dziecko niepełnosprawne), zagadnień związanych z zaburzeniami w zachowaniu i trudnościami w uczeniu się (w tym pracę korekcyjno-kompensacyjną), przedstawiono problemy pomocy społecznej w trudnych sytuacjach życiowych. Osobne miejsce poświęcono przygotowaniu pedagogów do pracy z osobami potrzebującymi wsparcia oraz poradnictwu psychologiczno-pedagogicznemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276511, 276510 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Tyt. równol., spis treści także niem. Tekst częśc tł. z niem. przez J. Stochmiałka i Renatę Gierszewską. Streszcz. niem. przy art.
Streszczenie: Książka zawiera 18 artykułów i rozpraw poświęconych takim problemom współczesnej edukacji w Polsce i w Niemczech, jak: wychowanie do wyboru wartości, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz wsparcie społeczne dla osób specjalnej troski. Przedstawiono także z zagadnień szczegółowych m.in.: bilans i perspektywy szkolnego wychowania dla pokoju, edukację do podmiotowości, podstawy systemu kształcenia zawodowego oraz rolę nauczyciela szkoły specjalnej w perspektywie wzmacniania własnej wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271717 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again