Form of Work
Artykuły
(21)
Publikacje naukowe
(17)
Książki
(13)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(9)
only on-site
(6)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(6)
Author
Zając-Lamperska Ludmiła
(2)
Andrzejewski Marek
(1)
Baum Mirosław
(1)
Bierca Marta
(1)
Bodnar Adam (1977- )
(1)
Dąbrowska Anna (nauki prawne)
(1)
Goworko-Składanek Beata
(1)
Gójska Agata
(1)
Heine Marek (1947- )
(1)
Hendrych Kornelia
(1)
Ignaczewski Jacek
(1)
Jeżowski Antoni (1950- )
(1)
Kopińska Violetta
(1)
Kosíková Véra
(1)
Kozioł Konrad (1987- )
(1)
Kuziak Leszek
(1)
Kwak Anna
(1)
Kłosińska Tatiana
(1)
Lach Izabela
(1)
Lamparska-Zając Ludmiła
(1)
Malicka-Ochtera Anna
(1)
Marek Elżbieta
(1)
Metera Marcelina
(1)
Miňhová Jana (1941- )
(1)
Mościskier Andrzej
(1)
Prucnal-Wójcik Marta
(1)
Płeczkan Klemens
(1)
Radziwon-Kamińska Ilona
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Stojanowska Wanda
(1)
Strzembosz Adam (1930- )
(1)
Szczepaniak Anna
(1)
Szczepaniak Rafał
(1)
Szpet Jan (1949- )
(1)
Sławiński Stanisław (1948- )
(1)
Tomaszewska Monika
(1)
Wacławowicz Agata
(1)
Wierzbowski Błażej Franciszek (1946- )
(1)
Wojtkowiak Monika
(1)
Zamelski Piotr
(1)
Zegadło Robert
(1)
Łapiński Andrzej ( -2011)
(1)
Łopatkiewicz Agata
(1)
Śledzińska-Simon Anna
(1)
Żółciński Zbigniew Jan
(1)
Year
2020 - 2020
(1)
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(22)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(24)
English
(1)
Audience Group
Pedagodzy
(3)
Psycholodzy
(3)
Aplikanci
(1)
Nauczyciele
(1)
Prawnicy
(1)
Subject
Prawa i obowiązki rodziców
(33)
Wychowanie w rodzinie
(9)
Dzieci
(8)
Ojcostwo
(6)
Prawa dziecka
(6)
Prawo rodzinne
(6)
Rodzice
(4)
Rodzina
(3)
Cele życiowe
(2)
Dziecko
(2)
Macierzyństwo
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Samorealizacja
(2)
Szkolnictwo
(2)
Sądownictwo rodzinne
(2)
Wychowanie katolickie
(2)
Aksjologia
(1)
Alimenty
(1)
Autorytet
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Grupy Balinta
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Kobieta
(1)
Konflikt rodzinny
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Męskość
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Obowiązki dziecka wobec rodziców
(1)
Odpowiedzialność
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświecenie
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Piecza nad dzieckiem
(1)
Podmiotowość
(1)
Postawy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Posłuszeństwo
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo do styczności z dzieckiem
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Program nauczania
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Rada rodziców
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rola społeczna
(1)
Rozwód
(1)
Równość (prawo)
(1)
Sfera publiczna
(1)
System wartości
(1)
Szacunek
(1)
Sądownictwo
(1)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Uprowadzenie dziecka
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wspólnota
(1)
Współdziałanie
(1)
Zapobieganie
(1)
Ziemiaństwo
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
2001-
(17)
1901-2000
(7)
1989-2000
(5)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(16)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy
(1)
Portugalia
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(11)
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł przeglądowy
(3)
Scenariusz zajęć
(3)
Poradnik
(2)
Praca dyplomowa
(2)
Wzory dokumentów
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł publicystyczny
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Komentarz do ustawy
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(14)
Socjologia i społeczeństwo
(13)
Edukacja i pedagogika
(7)
Psychologia
(4)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Religia i duchowość
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Historia
(1)
39 results Filter
Authority data
Prawa i obowiązki rodziców (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Władza (hasło przedmiotowe)
zob. też Kontakty z dzieckiem (hasło przedmiotowe) ; Piecza nad dzieckiem (hasło przedmiotowe) ; Prawo rodzinne (hasło przedmiotowe) ; Rodzice (hasło przedmiotowe) ; Rodzina (hasło przedmiotowe) ; Rodzina dysfunkcyjna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ograniczenie władzy rodzicielskiej (hasło przedmiotowe) ; Pozbawienie władzy rodzicielskiej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Obowiązki rodziców ; Obowiązki rodzicielskie ; Prawa i obowiązki rodzicielskie ; Władza rodzicielska ; Władza rodzicielska - prawo
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 121417 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 158757 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; 90)
Numeracja ser. gł. : no 1336.
Bibliogr. s. 146-153.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 264347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXXV-b-90 PNS 264348 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 169495, 169494 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 197-201.
Streszczenie: W pracy podjęto analizę praw dziecka od strony teoretycznej i empirycznej (przedstawiając wyniki badań własnych nad poglądami dorastającej młodzieży). Ukazano różne podejścia do dziecka i dzieciństwa w odniesieniu psychologicznym i socjologicznym oraz w perspektywie historycznej. Przedstawiono podstawowe założenia praw dziecka z ich wykładnią w Konwencji o Prawach Dziecka i w kodeksie rodzinno-opiekuńczym. Omówiono też zagadnienia przestrzegania praw dziecka w rodzinie i ograniczeń władzy rodzicielskiej oraz relacji między rodzicami i dziećmi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284975 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-238 PNS 284968 (1 egz.)
Book
In basket
Wychowywać do posłuszeństwa / Stanisław Sławiński. - Warszawa : "Pax", 1994. - 112, [2] strony ; 20 cm.
Streszczenie: Praca adresowana do rodziców, wychowawców i nauczycieli. Autor rozumie wychowanie jako pobudzanie i ukierunkowanie rozwoju osoby ludzkiej, a posłuszeństwo jako dobrowolne podporządkowanie się władzy, które wypływa z uznawania czyichś uprawnień decyzyjnych (przeciwieństwo uległości). Rozważa zagadnienie celów wychowania, szacunku dla dziecka, władzy wychowawczej, kar i nagród w wychowaniu. Podaje przykłady właściwego zachowania osoby wychowującej w różnych sytuacjach trudnych wychowawczo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271561 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-124 271562 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Praca jest studium socjologiczno-prawnym ujmującym dobro dziecka jako realizację urzeczywistniania praw ojca. Prawa te wynikające z jego władzy w równym stopniu jak prawa matki, zostały ujęte w publikacji w sposób interdyscyplinarny. Opisano m.in. poglądy sędziów oraz kryteria orzeczeń sądu powstałe w toku analizy akt oraz wywiadów przeprowadzonych z ojcami pozamałżeńskimi i rozwiedzionymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-261 286755 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Rodzice w szkole : zadania i uprawnienia / Antoni J. Jeżowski. - Wydanie I, stan prawny na dzień 31 sierpnia 2019 r. - Sopot ; Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, copyright 2019. - 155 stron : ilustracje, wykres ; 24 cm.
Na okładce i grzbiecie pełna nazwa autora: Antoni Józef Jeżowski. Zawiera także teksty aktów prawnych.
Wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 113-117.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 321459 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again