Form of Work
Artykuły
(27)
Publikacje naukowe
(27)
Książki
(14)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(11)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(5)
Author
Bałandynowicz Andrzej (1952- )
(7)
Urban Bronisław (1942-2014)
(3)
Bielecka Elżbieta (pedagog)
(2)
Opora Robert
(2)
Stanik Jan Maria (1943- )
(2)
Stępniak Piotr Andrzej (1954- )
(2)
Węgliński Andrzej
(2)
Breska Radosław
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Chmielewska Anna Dominika
(1)
Dymowska Magdalena
(1)
Dzierzyńska-Breś Sonia
(1)
Fajfer-Kruczek Ilona
(1)
Gogacz Krzysztof
(1)
Herudzińska Małgorzata
(1)
Janus-Dębska Anna
(1)
Jaros Marcin
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Kielska Elżbieta
(1)
Konopczyński Marek (1956- )
(1)
Kozłowski Tomasz (nauki prawne)
(1)
Kupiec Hubert
(1)
Kuziora Grażyna
(1)
Kwadrans Łukasz
(1)
Leśniak Marek
(1)
Makowska Monika
(1)
Milanowicz Aleksandra
(1)
Motuk Marek
(1)
Mycka Krzysztof
(1)
Mółka Miłosz
(1)
Osińska Małgorzata (pedagog)
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Pierzchała Kazimierz (1968- )
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Stasiak Krzysztof (prawo)
(1)
Szerląg Alicja (1958- )
(1)
Sztuka Joanna
(1)
Szykut Michał
(1)
Zakrzewski Piotr (prawo)
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(35)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(31)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Subject
Probacja (prawo)
(42)
Pedagogika resocjalizacyjna
(21)
Kuratorzy (prawo)
(13)
Więźniowie
(12)
Kuratela
(5)
Prawo karne
(5)
Przestępczość
(5)
Patologia społeczna
(4)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Profilaktyka społeczna
(3)
Rodzina
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Kara pracy społecznie użytecznej
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(2)
Praca
(2)
Prawo karne wykonawcze
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępcy
(2)
Terapeuci środowiskowi
(2)
1945-1989
(1)
Alkoholicy
(1)
Alkoholizm
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Dane statystyczne
(1)
Diagnoza resocjalizacyjna
(1)
Dzieci
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kryminalistyka
(1)
Młodzież trudna
(1)
Niealimentacja
(1)
Niedostosowani społecznie
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odroczenie wykonania kary
(1)
Orzecznictwo karne
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika personalistyczna
(1)
Personalizm
(1)
Podmiotowość
(1)
Praca socjalna
(1)
Przemoc
(1)
Przepis przejściowy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Reintegracja społeczna
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Ryzyko
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkoły przywięzienne
(1)
Wariografia
(1)
Wychodzenie z bezdomnośc i
(1)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawieszenie warunkowe wykonania kary
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: time
2001-
(30)
1901-2000
(5)
1989-2000
(4)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(16)
Europa
(2)
Europa Zachodnia
(1)
Norwegia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(20)
Artykuł z pracy zbiorowej
(17)
Artykuł z czasopisma naukowego
(10)
Artykuł z czasopisma prawniczego
(9)
Praca zbiorowa
(7)
Podręcznik
(4)
Materiały konferencyjne
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(27)
Socjologia i społeczeństwo
(14)
Edukacja i pedagogika
(13)
Filozofia i etyka
(1)
Psychologia
(1)
42 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89190-77-X
Streszczenie: Praca podzielona na trzy część: "Aksjologiczne, prawne i pedagogiczne aspekty probacji", "Rodzina jako przedmiot i podmiot probacji", "Pragmatyczne i techniczne aspekty kurateli sądowej". M.in. artykuły o: systemowych rozwiązaniach w programach profilaktycznych i resocjalizacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin; formach alternatywnych w postępowaniu z nieletnimi w krajach europejskich (głównie Holandia, Niemcy); prewencyjnej roli pracy socjalnej z dzieckiem i z rodziną; orzekaniu o umieszczeniu dziecka poza rodziną; sytuacji dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym; instytucji probacji w kontekście problematyki HIV/AIDS; prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Byłych Więźniów przez Oddział Białostocki Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat". Posłowie dot. kontekstu socjologicznego pracy kuratora sądowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-186 291582 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292200 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60201-19-6
Bibliogr. s. 283-296.
Streszczenie: Autor prezentuje problematykę probacji na tle obecnego stanu wiedzy nt. karania i nowoczesnych form odbywania kary. Zwraca uwagę na wykluczenie społeczne recydywistów jako nastepstwo niesprawiedliwego i nieskutecznego karania. Uważa casework (strategię indywidualnych przypadków) za podstawową strategię i procedurę oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach probacji. Omawia metody oddziaływania w procesie resocjalizacyjnym i uwarunkowania ich skuteczności oraz kuratelę dla dorosłych jako pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295431, 292151 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1491-6
Bibliogr. s. 423-[433].
Streszczenie: Omówiono zagadnienia: profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej; system probacji - kary średniej mocy i kary wolnościowe jako propozycja nowej filozofii karania; modernizacja więzień jako próba reformowania systemu karania; reformowanie więzień w ujęciu religijnym i filozoficznym; kryzys kary pozbawienia wolności; odpowiedzialność karna a środki probacyjne; wykluczenie społeczne recydywistów jako następstwo niesprawiedliwego i nieskutecznego karania; proces reintegracji społecznej skazanych - podmiotowość osoby, dobro wspólne, tożsamość osobowa, społeczna i kulturowo-cywilizacyjna; metodyka oddziaływania pedagogicznego a skuteczność procesu; obozy dyscyplinujące w USA jako kary średniej mocy; efektywność aresztu domowego na przykładzie stanu Arizona w USA; humanistyczny model kurateli wychowującej w Wielkiej Brytanii; resocjalizacja wspierająca z udziałem społeczeństwa; kuratela dla dorosłych jako pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie. Publikacja adresowana do sędziów, adwokatów, prokuratorów, pracowników systemu penitencjarnego, kuratorów sądowych, studentów prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300989 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-538 300988 PNS (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Od 2009, 3/4 red. nacz. Mirosław Przybylski.
Od 2016, 1 [redaktor naczelny Adam Błachnio].
Od 2018, 4 [redaktor naczelny Piotr Dariusz Zakrzewski].
Od 2019, 1 podtytuł: kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości.
Pismo poświęcone problemom społecznym i prawnym, stanowi zbiór stanowisk z zakresu nauk prawnych, kryminologicznych, pedagogicznych i filiozoficznych zastosowanych w sferze wymiaru sprawiedliwości.
Zawartość zasobu C-1036
R. 2011 nr 4
R. 2012 nr 1, 4
R. 2013 nr 1-4
R. 2014 nr 1, 3, 4
R. 2015 nr 1-4
R. 2016 nr 1-4
R. 2017 nr 1-4
R. 2018 nr 1-4
R. 2019 nr 1-4
R. 2020 nr 1-4
R. 2021 nr 1-4
R. 2022 nr 1-2
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia: 2022 nr 1, nr 2
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303978 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały z ogólnopolskiej konferencji Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 26-27 września 2011 r.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia związane z probacją, resocjalizacją, readaptacją społeczną skazanych i działalnością profilaktyczną (zwłaszcza wobec marginalizacji społecznej, wykluczenia społecznego osób nieletnich). Zwrócono uwagę na rolę środowiska lokalnego w wymienionych działaniach. Osobny rozdział poświęcono czynnikom determinującym efektywność działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych - poszanowaniu godności osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, samoocenie sprawców przestępstw, koncepcji resilience, odporności psychicznej młodzieży narażonej na ryzyko uzależnienia. Scharakteryzowano instytucje oraz metody profilaktyki i probacji - m. in. działalność kuratorów sądowych, pracę świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, trening umiejętności społecznych, terapię przez kreację plastyczną, streetworking, partyworking. Przedstawiono przykłady polskich i zagranicznych rozwiązań systemowych (holenderskich, szkockich, amerykańskich, brytyjskich, norweskich) - m. in. metodę RAR (Rapid Assessment and Response), resocjalizację sprawców wypadków drogowych czy kobiet w środowisku lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-568 305603 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315637 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312959 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wybrane aspekty funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce : konteksty pomocy i wsparcia / Michał Szykut (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). W: Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania. s. 187-204. - 2020.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 203-204.
Streszczenie w języku angielskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again