Form of Work
Artykuły
(16)
Publikacje naukowe
(12)
Książki
(11)
Czasopisma
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(4)
Author
Bałandynowicz Andrzej (1952- )
(7)
Bielecka Elżbieta (pedagog)
(2)
Opora Robert
(2)
Breska Radosław
(1)
Dymowska Magdalena
(1)
Dzierzyńska-Breś Sonia
(1)
Jaros Marcin
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kozłowski Tomasz (nauki prawne)
(1)
Kupiec Hubert
(1)
Kuziora Grażyna
(1)
Kwadrans Łukasz
(1)
Leśniak Marek
(1)
Motuk Marek
(1)
Mycka Krzysztof
(1)
Mółka Miłosz
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Stępniak Piotr (1954- )
(1)
Stępniak Piotr Andrzej (1954- )
(1)
Szerląg Alicja (1958- )
(1)
Sztuka Joanna
(1)
Szykut Michał
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Węgliński Andrzej (1955- )
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(15)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(20)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Probacja (prawo)
(28)
Pedagogika resocjalizacyjna
(11)
Więźniowie
(11)
Kuratorzy (prawo)
(7)
Kuratela
(4)
Prawo karne
(3)
Przestępczość
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Kara pracy społecznie użytecznej
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Praca
(2)
Terapeuci środowiskowi
(2)
1945-1989
(1)
Alkoholicy
(1)
Alkoholizm
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Dane statystyczne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Kryminalistyka
(1)
Młodzież trudna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Orzecznictwo karne
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Podmiotowość
(1)
Praca socjalna
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rodzina
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Szkoły przywięzienne
(1)
Wariografia
(1)
Wychodzenie z bezdomnośc i
(1)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(19)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
1945-1989
(2)
Subject: place
Polska
(8)
Europa
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(10)
Artykuł problemowy
(9)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Podręcznik
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma prawniczego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(13)
Edukacja i pedagogika
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Psychologia
(1)
30 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89190-77-X
Streszczenie: Praca podzielona na trzy część: "Aksjologiczne, prawne i pedagogiczne aspekty probacji", "Rodzina jako przedmiot i podmiot probacji", "Pragmatyczne i techniczne aspekty kurateli sądowej". M.in. artykuły o: systemowych rozwiązaniach w programach profilaktycznych i resocjalizacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin; formach alternatywnych w postępowaniu z nieletnimi w krajach europejskich (głównie Holandia, Niemcy); prewencyjnej roli pracy socjalnej z dzieckiem i z rodziną; orzekaniu o umieszczeniu dziecka poza rodziną; sytuacji dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym; instytucji probacji w kontekście problematyki HIV/AIDS; prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Byłych Więźniów przez Oddział Białostocki Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat". Posłowie dot. kontekstu socjologicznego pracy kuratora sądowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-186 291582 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292200 (1 egz.)
Authority data
Probacja (prawo) (hasło formalne)
Probacja (prawo) (hasło przedmiotowe)
zob. też Kara pracy społecznie użytecznej (hasło przedmiotowe) ; Kuratorzy (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika resocjalizacyjna (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Środki probacyjne
Book
In basket
ISBN: 83-60201-19-6
Bibliogr. s. 283-296.
Streszczenie: Autor prezentuje problematykę probacji na tle obecnego stanu wiedzy nt. karania i nowoczesnych form odbywania kary. Zwraca uwagę na wykluczenie społeczne recydywistów jako nastepstwo niesprawiedliwego i nieskutecznego karania. Uważa casework (strategię indywidualnych przypadków) za podstawową strategię i procedurę oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach probacji. Omawia metody oddziaływania w procesie resocjalizacyjnym i uwarunkowania ich skuteczności oraz kuratelę dla dorosłych jako pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295431, 292151 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1491-6
Bibliogr. s. 423-[433].
Streszczenie: Omówiono zagadnienia: profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej; system probacji - kary średniej mocy i kary wolnościowe jako propozycja nowej filozofii karania; modernizacja więzień jako próba reformowania systemu karania; reformowanie więzień w ujęciu religijnym i filozoficznym; kryzys kary pozbawienia wolności; odpowiedzialność karna a środki probacyjne; wykluczenie społeczne recydywistów jako następstwo niesprawiedliwego i nieskutecznego karania; proces reintegracji społecznej skazanych - podmiotowość osoby, dobro wspólne, tożsamość osobowa, społeczna i kulturowo-cywilizacyjna; metodyka oddziaływania pedagogicznego a skuteczność procesu; obozy dyscyplinujące w USA jako kary średniej mocy; efektywność aresztu domowego na przykładzie stanu Arizona w USA; humanistyczny model kurateli wychowującej w Wielkiej Brytanii; resocjalizacja wspierająca z udziałem społeczeństwa; kuratela dla dorosłych jako pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie. Publikacja adresowana do sędziów, adwokatów, prokuratorów, pracowników systemu penitencjarnego, kuratorów sądowych, studentów prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300989 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-538 300988 PNS (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Od 2009, 3/4 red. nacz. Mirosław Przybylski.
Od 2016, 1 [redaktor naczelny Adam Błachnio].
Od 2018, 4 [redaktor naczelny Piotr Dariusz Zakrzewski].
Od 2019, 1 podtytuł: kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości.
Pismo poświęcone problemom społecznym i prawnym, stanowi zbiór stanowisk z zakresu nauk prawnych, kryminologicznych, pedagogicznych i filiozoficznych zastosowanych w sferze wymiaru sprawiedliwości.
Zawartość zasobu C 1036
R. 2011 nr 4
R. 2012 nr 1, 4
R. 2013 nr 1-4
R. 2014 nr 1, 3, 4
R. 2015 nr 1-4
R. 2016 nr 1-4
R. 2017 nr 1-4
R. 2018 nr 1-4
R. 2019 nr 1-4
R. 2020 nr 1-3
Ostatnio wpłynęły zeszyty: 2020 nr 1, nr 2, nr 3
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303978 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (865) 771)
Na s. tyt. także t. 865. oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nru 74. wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie. Gł. materiały z konf. "Humanistyka wobec probacji i resocjalizacji instytucjonalnej", 27-28 października 2008 r., Szczecin.
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303593 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z ogólnopolskiej konferencji Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 26-27 września 2011 r.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia związane z probacją, resocjalizacją, readaptacją społeczną skazanych i działalnością profilaktyczną (zwłaszcza wobec marginalizacji społecznej, wykluczenia społecznego osób nieletnich). Zwrócono uwagę na rolę środowiska lokalnego w wymienionych działaniach. Osobny rozdział poświęcono czynnikom determinującym efektywność działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych - poszanowaniu godności osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, samoocenie sprawców przestępstw, koncepcji resilience, odporności psychicznej młodzieży narażonej na ryzyko uzależnienia. Scharakteryzowano instytucje oraz metody profilaktyki i probacji - m. in. działalność kuratorów sądowych, pracę świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, trening umiejętności społecznych, terapię przez kreację plastyczną, streetworking, partyworking. Przedstawiono przykłady polskich i zagranicznych rozwiązań systemowych (holenderskich, szkockich, amerykańskich, brytyjskich, norweskich) - m. in. metodę RAR (Rapid Assessment and Response), resocjalizację sprawców wypadków drogowych czy kobiet w środowisku lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-568 305603 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315637 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wybrane aspekty funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce : konteksty pomocy i wsparcia / Michał Szykut (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). W: Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania. s. 187-204. - 2020.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 203-204.
Streszczenie w języku angielskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again