Form of Work
Książki
(27)
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(20)
only on-site
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(20)
Author
Korzeniowska Wiesława (1939- )
(2)
Michalski Jarosław (1964- )
(2)
Murzyn Andrzej (1955- )
(2)
Szuścik Urszula
(2)
Adrjan Beata
(1)
Bałandynowicz Andrzej (1952- )
(1)
Bortnowski Stanisław (1935-2014)
(1)
Cholewa-Gałuszka Bogusława
(1)
Dobrowolska Barbara (1964- )
(1)
Dymara Bronisława (1932-2013)
(1)
Frankiewicz Wanda
(1)
Herzog Walter (1949- )
(1)
Kabat-Szymaś Małgorzata
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Kuziora Grażyna
(1)
Ligus Rozalia
(1)
Maaß Bernhard
(1)
McEwan Elaine K. (1941- )
(1)
Pankowska Krystyna (1953- )
(1)
Potocka Agnieszka (dogoterapeuta)
(1)
Przygońska Ewa
(1)
Radziewicz Julian (1937-2007)
(1)
Rogala Stanisław (1932-2015)
(1)
Sajdak-Burska Anna
(1)
Sekreta Mirosław
(1)
Skorecka Lucyna
(1)
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(1)
Sękowski Andrzej Edward
(1)
Tarnowski Janusz (1919-2012)
(1)
Tarnowski Janusz (1919-2012). Ryby i dzieci głosu nie mają?
(1)
Wiesner Wojciech (1954- )
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Wróbel Alina
(1)
Węgliński Andrzej (1955- )
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
1920 - 1929
(1)
1890 - 1899
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Nauczyciele
(17)
Szkolnictwo
(17)
Relacje międzyludzkie
(14)
Uczniowie
(8)
Myślenie twórcze
(3)
Nauczanie
(3)
Pedagogika
(3)
Psychologia
(3)
Rodzice
(3)
Demokracja
(2)
Etyka zawodowa
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Manipulacja (psychologia)
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedeutologia
(2)
Postawy
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Sztuka
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholicy
(1)
Alkoholizm
(1)
Badania naukowe
(1)
Dogoterapia
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Etyka
(1)
Filozofia
(1)
Integracja społeczna
(1)
Internet
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kreatywność
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Ludzie a zwierzęta
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Nauki kognitywne
(1)
Osobowość
(1)
Perswazja
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przymus
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Psy
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Rodzina
(1)
Runco, Mark A.
(1)
Serie wydawnicze
(1)
Socjologia
(1)
Socjotechnika
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie szkół muzycznych
(1)
Więźniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zdolności
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: work
Hierarchical framework for the study of creativity
(1)
Nauczyciele-Nauczycielom (seria wyd.)
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Województwo zachodniopomorskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Poradnik
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Psychologia
(27)
Edukacja i pedagogika
(25)
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Filozofia i etyka
(2)
31 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 201-221.
Streszczenie: Opierając się na rozwoju psychologii i pedagogiki autor ukazuje różnice i wzajemne relacje obu nauk przedstawiając m.in. zagadnienia: wychowania, badań eksperymentalnych, uczenia się, rozwoju, psychologii pedagogicznej. Autor wykorzystuje głównie literaturę niemieckojęzyczną, ale także anglo- i francuskojęzyczną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291379 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 290831 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61725, 61724, 61723 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61727 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przesłanki filozoficzne i psychologiczne podstawy pedagogiki współczesnej / Mirosław Sekreta. - Kraków : [b. m.], 1929 (Kraków : Drukarnia "Szkolnica"). - 48, IV s. ; 23 cm
Bibliogr. s. [1]-IV.
Odbitka z "Ruchu Pedagogicznego" z roku 1929.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 079515 KZ (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S 918 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
U góry okł. nazwa programu: Akademia pedagoga - kompetentny nauczyciel gwarantem wysokiej jakości edukacji na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego.
Bibliogr., netogr. s. 63-65.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-434 306195 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
U góry okł. nazwa programu: Akademia pedagoga - kompetentny nauczyciel gwarantem wysokiej jakości edukacji na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego.
Bibliogr., netogr. s. 63-64.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-433 306196 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 188-194.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-a-213 306304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 281-286.
Streszczenie: Autor stoi na stanowisku, iż takt pedagogiczny stanowi podstawę edukacyjnych relacji między nauczycielem a uczniem i przesądza o powodzeniu lub klęsce wychowawczej szkoły. W książce zaakcentowano znaczenie skuteczności pracy nauczyciela potrafiącego poradzić sobie w różnych sytuacjach bez poniżania innych osób, przerzucania odpowiedzialności za popełnione błędy, narzekania czy bezradności. Przedstawiono zagadnienie taktu z perspektywy socjologii, etyki i pedagogiki. Ukazano zależność między dyscypliną na lekcji a taktem pedagogicznym, opisano sylwetkę taktownego nauczyciela. Analizę teoretyczną zjawiska taktu pedagogicznego poparto badaniami. Zamieszczono także kilka przyczynków do koncepcji wychowawczej szkoły m. in. jakość oddziaływań wychowawczych, kulturę szkoły, główne czynniki koncepcji wychowawczej szkoły tworzonej przez pryzmat taktu pedagogicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299461 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-229 299113 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ryby i Dzieci Głosu nie Mają? ; 3)
Książka pomocnicza do języka polskiego i etyki na poziomie szkoły podstawowej (324/93).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267547, 267546 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór wybranych tekstów z międzynarodowej konferencji "Fundamenty edukacyjnej wspólnoty" (2004 r.). M.in. o: trudnościach porozumiewania się nauczyciela z uczniami, umiejętnościach komunikacyjnych nauczyciela, zachowaniach językowych nauczyciela, modyfikacji programu kształcenia nauczycieli specjalności językowych (przedmiot Elementy pedagogiki) w elbląskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w wyniku prowadzenia Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych dla studentów. Na podstawie badań omówiono: poglądy studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej nt. znaczenia zaufania w wychowaniu, rozwiązywanie szkolnych sytuacji trudnych przez dyslektycznych i niedyslektycznych uczniów gimnazjum, przygotowanie nauczycieli edukacji językowej do nauczania uczniów z dysleksją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291580, 289854 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Psychologiczne ; t. 57)
Bibliogr. s. 146-160.
Streszcz. fr., ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 260708, 260707, 260706 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 26-27, 42-43.
Streszczenie: Część artykułów poświęcona jest diagnozie stanu polskiej oświaty i wpływowi przemian politycznych po 1989 r. na przemiany w szkolnictwie, część dot. różnych form demokratyzowania wychowania w szkole np. stosunków nauczyciel - uczeń, samorządu szkolnego, wpływu rodziców na szkołę, spółdzielni uczniowskiej, współzawodnictwa i współpracy. Po jednym artykule dot. demokratyzacji oświaty za granicą, sokratejskiego stylu wychowania, relacji dorośli - dzieci głównie w poglądach J. Korczaka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267012, 267011 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-164 267013 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2541)
Streszcz. ang., niem. przy pracach.
Streszczenie: Publikacja dotyczy rodziny współczesnej. Dominują teksty nawiązujące do różnorodnych funkcji rodziny (zagrożenie realizacji funkcji, funkcje rodziny w opinii dziecka, rodzina w globalnym świecie, macocha i ojczym - stereotypy baśniowe i społeczne a wizerunek współczesny, rodzina jako wartość ocalona, ideały wyniesione z domu rodzinnego). Drugim tematem wiodącym są formy współdziałania rodziny ze szkołą (przestrzenie interpersonalne pomiędzy rodziną a szkołą, model pedagogiczny wspierania rodziny przez szkołę, rodzice jako sojusznicy szkoły, prawo do nauki i obowiązek szkolny w kontekście powinności państwa i rodziców, nauczyciel wychowawca jako "drugi" rodzic).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293863 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-440 293864 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 ref. tł. i oprac. Zofia Napiórkowska.
Streszczenie: Niniejsza publikacja jest jednym z przedsięwzięć podjętych w ramach programu "Budowanie demokracji w szkole". Zawartość jej obejmuje wybrane teksty referatów i dyskusji wygłoszonych podczas seminariów i warsztatów zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta w 1995 r. Wypowiedzi te rozważają szanse i możliwości zaistnienia demokracji w szkole, określając jej uwarunkowania i ograniczenia. Opisują też już praktykowane w środowisku szkolnym udane próby edukacji dla demokracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272773, 272772 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 181-194.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Prezentacja współczesnych koncepcji twórczości w psychologii i pedagogice. Przedstawienie pojęcia postaw twórczych oraz czynników społeczno-kulturowych i osobowościowych warunkujących te postawy. Twórczość potraktowano jako wartość edukacyjną. Określono kompetencje nauczyciela w zakresie postrzegania twórczości uczniów. Zamieszczono kategoryzację i typologizację kompetencji nauczyciela. Omówiono znaczenie i wpływ standardów edukacyjnych oraz stylów pedagogicznego myślenia na kompetencje zawodowe nauczycieli, rozpoznawanie i wspieranie twórczych postaw uczniów gimnazjum przez nauczycieli, kwestię kreatogenności szkoły pod względem czynników osobowych i organizacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297529, 297528 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-250 296795 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele - Nauczycielom)
Informacja o serii "Nauczyciele - Nauczycielom" w tekście. Inf. o aut. tekstów s. 320-323.
Streszczenie: Opracowanie ma stanowić inspirację do wychowania. Jest wielopłaszczyznową refleksją na temat człowieczeństwa wraz z założeniami pedagogiki współbycia, która służy ukształtowaniu i ocaleniu człowieka w człowieku. Zawiera postulaty pedagogiki personalistycznej, współdziałania i pedagogiki serca. Zarysowuje koncepcję wychowania, jako realizację zasad cywilizacji miłości sformułowanych przez Ojca Jana Pawła II. Traktuje o świecie wartości w życiu dziecka oraz w pedagogice, o sztuce bycia nauczycielem małych dzieci, młodzieży, i studentów, o kulturze współbycia w rodzinie, szkole i życiu publicznym, o roli mediów w wychowaniu i edukacji. A także o sztuce dostrzegania związków pomiędzy wiedzą potoczną i naukową, mądrością a wiedzą; o sztuce bycia dzieckiem, uczniem i życzliwym człowiekiem, o tolerancji i odwadze bycia dobrym człowiekiem. Opisuje sytuację dziecka w świecie pokus i przemocy, jak przerwać spiralę nienawiści.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-368 300757 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 301-307.
Streszczenie: Publikacja jest podsumowaniem dziesięciolecia serii oraz prezentacją koncepcji pedagogiki współbycia, której założeniem jest sztuka bycia człowiekiem. Autorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące kontaktów społecznych w szkole, ochrony dziecka i dzieciństwa, aktywności twórczej, rozwoju muzycznego dziecka, przygotowania nauczycieli oraz wartości w książkach pedagogicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296978 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-322 296979 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300124 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-e-97 300061 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313155 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. E 78 312439 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again