Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(3)
Status
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Author
Bojar Hanna
(2)
Kurczewska Joanna
(2)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(2)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(2)
Bartoszewicz Albert (1942-2001)
(1)
Burda Bogumiła
(1)
Chojnacka-Synaszko Barbara
(1)
Halczak Bohdan
(1)
Janik Maciej
(1)
Kurzowa Zofia (1931-2003)
(1)
Nikitorowicz Jerzy (1951- )
(1)
Pfeiffer Waldemar (1938- )
(1)
Piechaczek-Ogierman Gabriela
(1)
Pilch Tadeusz (1939- )
(1)
Pindór Mirosława (1962- )
(1)
Smolińska Teresa
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(3)
Subject
Regiony przygraniczne
(15)
Edukacja międzykulturowa
(5)
Mniejszości narodowe
(3)
Edukacja regionalna
(2)
Postawy
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja teatralna
(1)
Epigrafika
(1)
Folklor
(1)
Integracja europejska
(1)
Język polski
(1)
Języki
(1)
Kultura
(1)
Kultura szkoły
(1)
Literatura polska
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Obyczaje
(1)
Pamięć zbiorowa
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uczenie się
(1)
Wartość
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wpływ i recepcja
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(5)
2001-
(5)
1801-1900
(3)
1989-
(2)
1301-
(1)
1401-
(1)
1401-1500
(1)
1501-
(1)
1501-1600
(1)
1601-
(1)
1601-1700
(1)
1701-
(1)
1701-1800
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Europa
(4)
Polska
(4)
Niemcy
(3)
Czechy
(2)
Cieszyn (woj. śląskie)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Górny Śląsk
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Małopolska
(1)
Powiat lubliniecki (woj. śląskie)
(1)
Powiat oleski (woj. opolskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Kultura i sztuka
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Historia
(1)
Językoznawstwo
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
15 results Filter
Book
In basket
O potrzebie dialogu kultur i ludzi / red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", 2000. - 437 s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Tekst równol. pol., czes., lit., niem., ros., ukr., słow.
Streszczenie: Materiały z konferencji "Polska - jej sąsiedzi i jej mniejszości". Tematem centralnym była tolerancja. Oprócz omówień sytuacji mniejszości etnicznych w krajach sąsiadujących z Polską poszczególne wystąpienia dot. m.in.: edukacji międzykulturowej w jej różnych aspektach, dialogu, edukacji dorosłych przedstawicieli mniejszości etnicznych w wybranych krajach UE, postaw polskich studentów wobec odmienności (badania w l. 1996-97 w uczeniach wyższych woj. katowickiego), hierarchii wartości życiowych studentów białoruskich (badania w l. 1997-98), zadań organizacji pozarządowych i stowarzyszeń edukacji dorosłych w kształtowaniu współpracy przygranicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283605 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 629-647.
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Streszczenie: M.in.: Michał Sitek "Europeizacja edukacji i przez edukację", Mateusz Stopa "Orientacje proeuropejskie w lokalnych projektach edukacyjnych (perspektywa nauczycieli)".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299381 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. tł. z różnych jęz.
Streszczenie: Referaty i komunikaty z badań pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii UW w Białymstoku, zwracające szczególną uwagę na rolę edukacji międzykulturowej w tym rejonie pogranicza. W cz. 1 zamieszczono prace dot. społeczności tego terenu, kompleksów narodowościowych, współżycia międzyetnicznego, postaw nacjonalistycznych oraz zadań dla edukacji w celu rozwoju ducha tolerancji. Cz. 2 rozwija temat stanu edukacji mniejszości narodowych na tym terenie. Cz. 3 poświęcona jest postawom wobec mniejszości i warunkom budowania tożsamości grup mniejszościowych. Cz. 4, natomiast - działalności kulturalnej mniejszości białoruskiej i niemieckiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271289, 271288 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Lubuski ; t. 30)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. niem. przy rozdz.
Streszczenie: Problemy w zakresie kształtowania świadomości historycznej, samoidentyfikacji regionalnej, rozwiązywania kwestii organizacyjnych szkół i nauczania języka przodków, utrzymania więzi kulturowych, a także wzajemnego poszanowania dziedzictwa kulturowego znalazły odzwierciedlenie w prezentowanym "Roczniku Lubuskim".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287855 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289786 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1823)
M. in. mater. z konferencji Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Ustronie październik 1998.
Bibliogr. s. 197-205.
Streszcz. ang., niem. przy pracach.
Streszczenie: Prace m.in. nt.: szkolnictwa w Cieszynie w Średniowieczu, sieci szkół na Podbeskidziu, szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu, modelu szkoły w środowisku zróżnicowanym kulturowo, regionalizmu w procesie edukacji szkolnej na pograniczu polsko-czeskim, regionalnych uwarunkowań kształcenia językowego, edukacji regionalnej w byłym wojew. katowickim, znaczenia muzyki w przekazywaniu tradycji, wymiaru bioregionalnego edukacji ekologicznej, zastosowania teorii wielu inteligencji H. Gardnera w dwujęzycznym przedszkolu, edukacji wielokulturowej w Szkole Podstawowej Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu, postaw etnicznych dzieci i młodzieży. W większości - wyniki badań prowadzonych wśród nauczycieli lub uczniów w l. 90.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284852 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 2515)
Bibliogr. s. 459-502.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: W części teoretycznej omówiono m.in.: problematykę podmiotowości i wartości, dziecka w świecie wartości, kategorię pogranicza kultur, edukacyjny model kompetencji aksjologicznej. Wyniki badań własnych przeprowadzonych w l. 2002-2005 na pograniczu polsko-białoruskim (Białystok - Grodno), polsko-czeskim (Cieszyn - Czeski Cieszyn), polsko-niemieckim (Gubin - Guben) i w środowiskach jednolitych kulturowo (Kielce, Trzebinia) wśród dzieci z klas I-III, ich rodziców i nauczycieli. Scharakteryzowano badane pogranicza, przedstawiono: preferencje aksjologiczne badanych, językowy obraz świata wartości (Bóg, wiara, Ojczyzna, miłość, dobroć, prawda, zdrowie, przyjemność) i orientacje wartościujace przejawiane przez dzieci, poziom i zakres kompetencji aksjologicznej dzieci, strategie kształtowania kompetencji aksjologicznej dzieci w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293069 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Międzykulturowa)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W pracy omówiono uwarunkowania edukacji międzykulturowej, jej problemy i praktyczne rozwiązania. Wskazano na kształtowanie tożsamości uczniów, komunikację interpersonalną w ramach szkolnej i pozaszkolnej praktyki edukacyjnej. Dużo miejsca poświęcono edukacji Romów (dziecko romskie w polskiej szkole, wnioski dla diagnozy specjalnych potrzeb uczniów dwujęzycznych i dwukulturowych). Opisano także problemy oświaty polsko-czeskiej, polsko-francuskiej oraz mniejszości narodowych na wschodzie Polski, a także dydaktykę języka polskiego jako obcego poza granicami kraju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310548 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie ; nr 58)
Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej ("Perkoz" k. Olsztynka, 7-9 X 1993).
Tekst częściowo rosyjski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269360 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270988 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5/460-1-1 267787 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again