Status
available
(26)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(1)
Author
Chrzanowska Małgorzata
(2)
Dymara Bronisława (1932-2013)
(2)
Kotusiewicz Alicja Anna
(2)
Śnieżyński Marian (1939- )
(2)
Adamczuk Elżbieta
(1)
Bednarkowa Wiga
(1)
Breaux Annette L. (1963- )
(1)
Budzyński Mariusz (1951- )
(1)
Cenini Alfredo (1967- )
(1)
Dahmen Walter
(1)
Gentges Agatha
(1)
Grochowalska Magdalena
(1)
Grzesiak Mateusz (1980- )
(1)
Góralczyk Ewa
(1)
Gąsiorek Krystyna (1946- )
(1)
Hamidi Nadia
(1)
Hilgers Charles
(1)
Koć-Seniuch Genowefa
(1)
Kropiwnicki Jan (1936- )
(1)
Krysiak Beata
(1)
Kud Marzena
(1)
Kujawiński Jerzy (1928-2022). Postęp pedagogiczny w szkole
(1)
Lew Barbara
(1)
Majewska-Gałęziak Alicja
(1)
Meessen Gaby
(1)
Meyer Christel
(1)
Niemiec Jerzy (1932- )
(1)
Niessen Malou
(1)
Nolte Cornelia
(1)
Palomares Susanna
(1)
Parker Jonathan (1960- )
(1)
Pasquale Fabio
(1)
Pielka Henryk ( -2010)
(1)
Pikiel Sylwia
(1)
Poussin Charlotte
(1)
Randall Peter (1948- )
(1)
Rimm Sylvia B. (1935- )
(1)
Roche Hadrien
(1)
Sawiński Julian Piotr
(1)
Schilling Dianne
(1)
Servais Ernst (1931- )
(1)
Simon Liliane
(1)
Szczechowiak Ewelina
(1)
Threinen Edith
(1)
Veltz-Jouck Anna
(1)
Whitaker Todd (1959- )
(1)
Winch Cathy
(1)
Witerska Kamila
(1)
Wolniewicz-Grzelak Barbara
(1)
Zabierowska Lilianna Iwona
(1)
Zielińska Krystyna
(1)
Zimny Tomasz M
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(9)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(11)
31 results Filter
Book
In basket
(Nowoczesna Szkoła ; 10)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zamieszczone w publikacji teksty pozwalają prześledzić problemy, na które zwrócili uwagę autorzy, badając proces komunikowania się w szeroko pojmowanej edukacji. Obok prac przedstawiających najważniejsze założenia procesu rozwijania kompetencji komunikacyjnej w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym, prezentowane są wyniki badań empirycznych, wskazujące sposoby rozwiązywania i modyfikowania praktyki edukacyjnej. Prace stanowią zaproszenie do rozważań nad jakością procesów komunikowania się i funkcji języka w edukacji a także do zmieniania własnej praktyki nauczycielskiej. M.in. Iwona Sikorka "Komunikacja jako przekazywanie znaczeń w pedagogice Rudolfa Steinera i Marii Montessori" s. 91-102
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286552, 286234 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego / "Interart")
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312114, 312113 (2 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W części teoretycznej m.in.: definicja i warunki prowadzenia dobrych zajęć warsztatowych, techniki warsztatowe (miniwykład, burza mózgów, praca w parach i podgrupach, dyskusja, odgrywanie ról), portret prowadzącego warsztaty wg różnych koncepcji, cechy i umiejętności prowadzącego. Część praktyczną stanowi 9 scenariuszy zajęć warsztatowych dla słuchaczy szkół policealnych dla pracowników socjalnych i dla pracowników (głównie kadry kierowniczej) MOPS-ów i GOPS-ów. Warsztaty dot.: budowania zespołu, autoprezentacji, interpersonalnych aspektów pracy z osobą bezrobotną, umiejętności pracy w zespole, umiejętności rozwiązywania konfliktów, alkoholizmu, dezintegracji rodziny, wywiadu jako metody pracy socjalnej, kierowania zmianą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306807, 280924, 280923 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 193-[195].
Streszczenie: Książkę podzielono na trzy części - 1. Teoretyczną, w której omówiono wybrane kwestie pedagogiczne, związane ze współdziałaniem partnerskim w szkole; 2. Metodyczną, w której przedstawiono przykłady zajęć lekcyjno - domowych, na których preferuje się współdziałanie partnerskie; 3. Podsumuwującą, w której przypomniano uczniom i nauczycielom najważniejsze kwestie poruszone w cz. 1 i 2. Praca przedstawia: typy szkół funkcjonujących w Polsce; naukę interesującą się wychowaniem, czyli edukacją człowieka; metody i formy edukacyjne pozwalające nauczycielom kierować pracę uczniów, a jakie pozwalają im współdziałać partnersko z uczniami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298642, 278032 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opisano 7 zasad, które są stałe i którymi powinni kierować się nauczyciele w pracy z dziećmi, aby mogli stać się nauczycielami najefektywniejszymi. Zasady te dotyczą: planowania, zarządzania klasą, nauczania, nastawienia, profesjonalizmu, skutecznej dyscypliny, motywowania i inspirowania. Każdą z zasad omówiono podając siedem sposobów jej realizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303386 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 18)
Wybór publikacji B. Dymary o nauczaniu - uczeniu się kompleksowym s. 243-244.
Streszczenie: Publikacja charakteryzuje rozwój koncepcji nauczania kompleksowego (cel, zadania, zasady uczenia się, lekcje projektujące, lekcje kontrolno-oceniające, dziecko jako twórca, współdziałanie i integracja, system oceniania, nauczyciel-uczeń).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297338, 297337 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Humor w Edukacji)
Streszczenie: Scenariusz zajęć na temat ,,Komunikowanie się przez humor'',opracowany przez studentów pedagogiki, przybliżający mało znaną w edukacji problematykę humoru.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266607, 266606 (2 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 19)
Stanowi cz. 2, cz. 1 pt.: Dziecko w świecie edukacji : podstawy uczenia się kompleksowego : nowe kształty i wymiary edukacji (t. 18 serii).
Streszczenie: Problematyka pedagogiki współbycia, będącej odmianą personalizmu. W ramach tej tematyki omówiono: uczenie kompleksowe, miejsca dorosłych i dzieci edukacji permanentnej ; obowiązek i pasję uczenia się, książki, lektury, czytanie ; więzi interpersonalne jako wynik kompleksowych działań, strategie twórczego uczenia się. Uczenie się kompleksowe w szkole podstawowej i w gimnazjum, edukacja kompleksowa w liceum (kształcenie i kształtowanie człowieka), klucz do fascynacji i radości w uczeniu się, istota pedagogiki współbycia (bliżej integracji człowieka).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297339, 296502 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 308105 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 426)
Bibliografia na stronach 175-182.
Streszczenie: Autor przedstawia założenia teoretyczne dotyczące podstaw dialogu edukacyjnego oraz podaje wyniki badań empirycznych. Omawia komunikację interpersonalną jako podstawę kształtowania relacji szkolnych (mówienie, słuchanie, komunikacja niewerbalna), opisuje modele komunikacji (linearna, cykliczna), personalizm pedagogiczny, podmiotowe podejście do ucznia, znaczenie relacji interpersonalnych, zasady i warunki dialogu oraz formy i metody wspólnej pracy uczeń-nauczyciel (praca w grupach, lekcje problemowe, metody dialogu).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 290047 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Książka o szkole XXI wieku, w której wychodzi się naprzeciw uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera konkretne podpowiedzi jak przygotować i poprowadzić lekcję, gdy w klasie są i uczniowie z dysleksją, i ADHD, i utalentowani lingwistycznie i matematycznie, by wszyscy na niej skorzystali. Na przykładach 7 historii polskich uczniów i uczennic Autorka charakteryzuje domeny wielorakich inteligencji Gardnera i pokazuje, kiedy szkoła wspiera zdolności i talenty, a kiedy nie. Pokazuje także jak motywować uczniów szkolnym ocenianiem, jak WSO (wewnątrzszkolny system oceniania) uczynić etyczną "szkolną promocją". Na końcu pracy zamieszcza zbiór specjalistycznych terminów i nazwisk użytych w publikacji, a w Aneksach m. in.: Test "4 uszu" badający słuchanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradnik Nauczyciela, Wychowawcy, Pedagoga)
Bibliogr. s. 60.
Streszczenie: Podano wskazówki, w jaki sposób nauczyciel powinien przygotowywać się do wykonywania swojego zawodu uwzględniając jego aspekt interpersonalny. Omówiono reakcję nauczyciela na zachowania uczniów, komunikację niewerbalną z uczniem. Krótko przedstawiono niektóre "trudne" zachowania nauczycieli i ich przyczyny, niektóre "trudne" zachowania uczniów i ich przyczyny. Podano wskazówki praktyczne dot. reakcji na "trudne" zachowania uczniów - umowa klasowa, sposoby zachowania nauczyciela i ich skutki, rozmowa z uczniem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291201 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie)
Materiały pomocnicze dla studentów kierunków nauczycielskich.
Streszczenie: W kolejnym zbiorze prac omówiono trzy grupy zagadnień. Pierwsza dotyczy oddziaływania socjalizacyjno-wychowawczego rodziny na dziecko i wpływu środowiska ucznia na przebieg procesów wychowania a także rodziny zróżnicowanej liczbą dzieci. Druga - środowiska szkolnego, w którym szczególną uwagę poświęcono współdziałaniu nauczycieli z rodzicami uczniów, pedagogicznym aspektom dysleksji i dysortografii, kształtowaniu samooceny oraz powstawaniu egoizmu u dzieci. Trzecia - metod i środków kształcenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253683 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 317333 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Tom zawiera opracowania Białostockiego Seminarium Pedeutologicznego Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii UW w Białymstoku. Opracowania te dotyczą idei, koncepcji, treści i programów edukacji nauczycielskiej. Za przedmiot analiz przyjęto idee edukacji: stymulującej rozwój społeczny, demokratyczną i wieloparadygmatyczną oraz procesu twórczego. Sformułowano twierdzenie, że kształcenie współczesnego nauczyciela napotyka na nowe zjawiska występujące w trakcie integracji kulturowej państw i społeczeństw jednoczącej się Europy. Zamieszczono wybór tekstów z "Zasad nauczania" B.Nawroczyńskiego, badania pedeutologiczne ośrodka kieleckiego oraz informacje i sprawozdania z konferencji naukowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274697, 274694 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Wizerunek nauczyciela w myśli pedeutologicznej i literaturze polskiej XX wieku. Perspektywy badawcze pedeutologii. Koncepcje pedeutologiczne B. Nawroczyńskiego i pedagogiczne J. Korczaka. Projekt prewencyjno-pedagogiczny pomocy "dzieciom ulicy" realizowany w środowisku otwartym. Badanie wulgaryzacji języka uczniów. Analiza pracy nauczycieli pełniących funkcje kuratorów nieletnich. Relacje rodziny i szkoły. Problemy niepublicznych szkół podstawowych. Badanie opinii uczniów o zmianach w szkolnictwie wynikających z transformacji ustrojowej. Zawód nauczyciela - kształcenie, świadomość i samookreślenie, praca wychowawcza, status kulturowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283876, 282700 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowe w Szkole ; 2)
Na s. 1 okł. odmienna nazwa serii: Biblioteka "Nowego w Szkole".
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: R. Meighan ogłasza koniec dotychczasowej edukacji i wskazuje elementy następnego systemu uczenia się, a inni autorzy obcy omawiają współpracę szkoły z domem. Autorzy polscy rozważają m.in.: przyczyny niepowodzeń reformy polskiej edukacji, skutki demokracji parlamentarnej dla polskiej edukacji, zagrożenia dla edukacji, autorytarne oddziaływanie szkoły, oblicza szkoły, działalność szkół społecznych, dialog w edukacji, współpracę szkoły z rodzicami, szkołę promującą zdrowie, aspekty wychowawcze integracji dzieci niepełnosprawnych i sprawnych w przedszkolu i szkole, znaczenie muzyki w wychowaniu (w tym koncepcja E.E. Gordona), zarządzanie oświatą w wybranych gminach, diagnozowanie oświaty w gminie, doskonalenie dyrektorów szkół.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281475, 281474, 281473 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310722, 310450 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again