Form of Work
Książki
(20)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(16)
Author
Mendel Maria (1960- )
(3)
Banasiak Małgorzata
(1)
Baum Mirosław
(1)
Czerepaniak-Walczak Maria
(1)
Dąbrowska-Jabłońska Iwona
(1)
Izdebski Zbigniew (1956- )
(1)
Janke Andrzej W
(1)
Jarczyńska Jolanta
(1)
Kijowska Iwona Maria
(1)
Kołodziejska Elżbieta
(1)
Kupisiewicz Małgorzata
(1)
Kwak Anna
(1)
Lachowski Stanisław
(1)
Mościskier Andrzej
(1)
Napora Elżbieta
(1)
Niemiec Tomasz
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Przybysz-Zaremba Małgorzata
(1)
Smoczyńska Anna
(1)
Smykowska Dorota
(1)
Stojanowska Wanda
(1)
Wąż Krzysztof
(1)
Zbróg Zuzanna
(1)
Ścisłowicz Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(1)
Subject
Rodzice
(18)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Integracja społeczna
(3)
Nauczyciele
(3)
Praca społeczna
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Współdziałanie
(3)
Postawy
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawa i obowiązki rodziców
(2)
Szkolnictwo
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Choroby przenoszone drogą płciową
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dzieci
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Gimnazja
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Młodzież
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczanie
(1)
Ojcostwo
(1)
Oświata
(1)
Pieniądz
(1)
Praca
(1)
Rodzina
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Samopoznanie
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zamartwica noworodków
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
1989-2000
(16)
1901-2000
(9)
1989-
(5)
2001-
(4)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(3)
Europa
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(9)
29 results Filter
Authority data
Rodzice - socjologia - od 1989 r (hasło formalne)
Rodzice - socjologia - od 1989 r (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. 297-312.
Streszcz. niem.
Streszczenie: Autor dokonuje podsumowania refleksji nad stosunkami rodziny i szkoły, przedstawia koncepcję homo educantus - człowieka wychowywanego, kształconego i ukazuje, że stała się ona niewystarczająca w świetle krytyki dotychczasowych paradygmatów uprawiania pedagogiki, omawia fazy rozwoju stosunków rodziny i szkoły w Polsce powojennej, proponuje koncepcję homo cooperativus - człowieka współdziałającego jako dającą szansę na humanizację wychowania i formułuje zasady humanizowania stosunków społecznych w edukacji. Rozważania swoje autor uzupełnia wynikami badań dot. stosunków rodziny i szkoły przeprowadzonych wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-233 285642 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-412 306089 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang., streszcz. ang. przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309954 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-526 309952 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 273-278.
Streszczenie: W pracy omówiono rolę pieniądza w wychowaniu rodzinnym i edukacji szkolnej. Zwrócono uwagę na przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie z punktu widzenia znajomości przez nie ekonomii. W badaniach brały udział dzieci upośledzone intelektualnie w stopniu lekkim oraz o normalnym przebiegu rozwoju. Analizy socjologiczne przeprowadzone przez autorkę są źródłem informacji pomocnym przy konstruowaniu programów do nauczania zagadnień z edukacji ekonomicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-d-232 289127 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 122.
Streszczenie: Opracowanie dotyczy modeli uczestnictwa rodziców w systemach edukacyjnych krajów Unii Europejskiej oraz EFTA/EOG. Przedstawiono wiele szczegółów na temat działań i środków podejmowanych w celu zaangażowania rodziców w zagadnienia kształcenia obowiązkowego zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i na poziomie poszczególnych szkół. Zaprezentowano, w podziale na kraje modele przedstawicielstwa oraz uprawnienia, jakie mają rodzice w różnych ciałach przedstawicielskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-D-a-141 277909 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301933 (1 egz.)
Book
In basket
(Alkohol a Zdrowie ; 32)
Bibliogr. s. 145-153.
Streszczenie: Badania na temat zależności występujących pomiędzy wybranymi rodzinnymi czynnikami ryzyka a intensywnością picia alkoholu w okresie adolescencji (wsparcie rodzicielskie, kontrola rodzicielska, postawa rodziców wobec picia alkoholu przez ich dzieci). W części teoretycznej autorka omawia m.in. specyfikę okresu dorastania, używanie i nadużywanie alkoholu, czynniki ryzyka i czynniki chroniące, typologię wzorów picia oraz teorie wyjaśniające przyczyny picia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-341 296513 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301935, 301934 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Tekst częśc. tł. z ang., niem.
Streszczenie: Publikacja z zakresu pedagogiki społecznej - zbiór prac poświęconych różnym zagadnieniom animacji społeczno-wychowawczej. Przedstawiono m.in.: koncepcję budowania partnerskiego modelu edukacji kulturalnej społeczności lokalnych, wymiary dziecięcej biedy, rozwój organizacji pozarządowych w Polsce, rolę rodziców w szkole i koncepcję współpracy rodziców i nauczycieli. Ukazano też doświadczenia innych krajów, w tym wyniki badań porównawczych dot. przygotowania i nastawienia nauczycieli do współpracy z rodzicami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-188 285250 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 197-201.
Streszczenie: W pracy podjęto analizę praw dziecka od strony teoretycznej i empirycznej (przedstawiając wyniki badań własnych nad poglądami dorastającej młodzieży). Ukazano różne podejścia do dziecka i dzieciństwa w odniesieniu psychologicznym i socjologicznym oraz w perspektywie historycznej. Przedstawiono podstawowe założenia praw dziecka z ich wykładnią w Konwencji o Prawach Dziecka i w kodeksie rodzinno-opiekuńczym. Omówiono też zagadnienia przestrzegania praw dziecka w rodzinie i ograniczeń władzy rodzicielskiej oraz relacji między rodzicami i dziećmi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284975 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-238 PNS 284968 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Instytutu Medycyny Wsi ; 31)
Streszczenie: W książce przedstawiono wyniki analiz statystycznych materiału badawczego zebranego przy pomocy kwestionariusza ankiety pt.:,,Opinie rodziców na temat udziału dzieci w pracach rodzinnego gospodarstwa rolnego". Omówiono założenia metodologiczne przeprowadzonych badań. Zawarto charakterystykę badanych rodziców i ich gospodarstw rolnych. Oceniono zasób wiedzy rodziców na temat pracy dzieci w rodzinnych gospodarstwach rolnych oraz ich nastawienie emocjonalne wobec pracy dzieci. Opisano zakres i zasady angażowania dziecka do prac rolnych przez badanych rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285812 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again