Form of Work
Książki
(18)
Artykuły
(7)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(11)
Author
Deptuła Maria (pedagog)
(2)
Bartkowiak Zdzisław
(1)
Bogucki Jacek
(1)
Chmielewska Anna Dominika
(1)
Doliński Artur
(1)
Drapała Andrzej (1959- )
(1)
Dudek Mieczysław
(1)
Gołębiowski Andrzej
(1)
Gąsior Krzysztof
(1)
Janowski Andrzej (1935- )
(1)
Karmolińska Ewa
(1)
Kaszubska-Dziergas Patrycja
(1)
Kałdon Barbara
(1)
Kieszkowska Anna
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kowalewicz Tomasz
(1)
Kozak Igor
(1)
Kozioł Konrad (1987- )
(1)
Kulesza Katarzyna
(1)
Kurcz Alicja
(1)
Kurlak Irena
(1)
Laurman-Jarząbek Edyta
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Namysłowska Irena
(1)
Ostrowska Krystyna (1940- )
(1)
Pańków Weronika
(1)
Rejman Józef
(1)
Rostowska Teresa (1947- )
(1)
Rostowski Jan
(1)
Solak Adam (1962- )
(1)
Szpringer Monika (1966- )
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(10)
Subject
Rodzina
(16)
Wychowanie w rodzinie
(7)
Dziecko
(5)
Patologia społeczna
(5)
Młodzież
(4)
Niedostosowanie społeczne
(4)
Przemoc w rodzinie
(4)
Zapobieganie
(4)
Dziecko zaniedbane
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Alkoholizm dzieci i młodzieży
(2)
Dzieci
(2)
Przestępczość
(2)
Rodzina dysfunkcyjna
(2)
Socjalizacja
(2)
Uczniowie
(2)
Agresywność
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Awans społeczny
(1)
Bezrobocie
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Organizacje
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stereotyp
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zwalczanie
(1)
Żłobki
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1989-
(1)
Subject: place
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł przeglądowy
(3)
Poradnik
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Informator
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
26 results Filter
Authority data
Book
In basket
Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - [Krasnystaw : s. n., 2010]. (Krasnystaw : Polianna). - 168 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. słowac. Streszcz. ang.
Streszczenie: Książka jest kontynuacją wcześniejszego tomu pt.: "Wybrane obszary dysfunkcyjności rodziny". Zamierzeniem autorów jest prezentacja zagadnień związanych z formami pomocy współczesnej rodzinie. Treść podzielono na dwie części. Pierwsza opisuje konieczność przemian w obszarze aksjologicznym współczesnej rodziny, druga zawiera przykłady praktycznych rozwiązań dotyczących m. in.: podstaw terapii rodziny, form wsparcia społecznego, zasad wczesnej interwencji, roli instytucji opiekuńczo-wychowawczych i sądownictwa. Wśród prac opublikowanych w książce m. in.: przedszkole jako instytucja oświatowa wspierająca działania wychowawcze rodziny wobec dziecka; o profesji pracownika socjalnego wspomagającego rodzinę; pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie; współczesne kierunki działań rządowych w Polsce wobec polityki rodzinnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-483 299557 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Educatio)
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., ukr. Streszcz. pol. przy niektórych pracach.
Streszczenie: W pracy poruszono problematykę badań prowadzonych nad zjawiskiem demoralizacji społecznej i zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych, w tym pedagogiki resocjalizacyjnej w różnych krajach świata. Na książkę składają się dwa rozdziały: pierwszy zawiera artykuły poświęcone wybranym zagadnieniom problematyki uwarunkowań dewiacji społecznych u dzieci i młodzieży (m. in. uwarunkowania rodzinne i jej wpływ na wychowanie, rodziny alkoholowe, kary cielesne, cechy udanego związku małżeńskiego). W drugim zamieszczono artykuły dotyczące wybranych strategii profilaktyki i resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie (m. in. pomoc społeczna dziecka w krajach anglojęzycznych, patologia w środowisku szkolnym, rola pedagoga w wychowaniu młodych).

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B 32 303112 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304240 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
Streszczenie: Pierwsza część publikacji zawiera artykuły na temat etiologii i przejawów zachowania antyspołecznego. Część druga skupia się na diagnozie, profilaktyce i terapii antyspołeczności. W opracowaniach (w ujęciu teoretycznym i badawczym) przedstawiono różne aspekty: funkcjonowania społecznego człowieka (np. zagadnienie grupowej agresywności na terenie szkoły, wypalenie się) i psychologii przestępców (np. kobiety zabójczynie), roli rodziny w powstawaniu niedostosowania (m.in. zjawisko nieprzystosowania społecznego wśród dzieci wychowujących się w rodzinach, w których jedno z rodziców migruje zarobkowo), uzależnień młodzieży (od komputera i Internetu, od substancji psychoaktywnych), profilaktyki i resocjalizacji (np. system ks. B. Markiewicza, terapia narracyjna rodziny, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zadań szkoły w stosunku do tych uczniów, profilaktyka w gimnazjum, profilaktyka zachowań antyspołecznych młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, wykorzystanie teatru w kłodzkim Zakładzie Karnym).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-520 299190 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Pakiet artykułów jest polską edycją serii "Facts for Families" opracowanej przez American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP). Materiał zawarty w tym zbiorze informuje rodziców, nauczycieli i osoby pracujące z dziećmi o przebiegu zaburzeń okresu rozwojowego, może pomóc w zapobieganiu powikłaniom wynikającym ze zbyt późnego ich diagnozowania. Prezentacja dotyczy przeszło pięćdziesięciu problemów z zakresu życia rodzinnego, społecznego i zdrowia, takich np. jak: rozwód rodziców, depresja, przemoc w telewizji, zaburzenia snu czy psychoterapia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-189 277840 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314574 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309920 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści ang. Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Publikacja prezentuje opracowania dotyczące: zagrożeń jednostki we współczesnym świecie (przyczyny niedostosowania, pseudosamorealizacja, rytuały inicjacyjne, profilaktyka, teologia resocjalizacji, starość), wpływu rodziny na zachowania patologiczne (postawy matek, przestępczość nieletnich, pedofile, readaptacja byłych więźniów, religia a readaptacja), instytucjonalnej pomocy profilaktycznej i resocjalizacyjnej (zakład poprawczy, placówki resocjalizacyjne, schroniska dla nieletnich, charakterystyka skutecznego wychowawcy, szkoła dla rodziców i wychowawców zapobiegająca problemom w rodzinach wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, program "Barki", wychowanie seksualne, pomoc postpenitencjarna), pracy kuratora, Domów Terapeutycznych, uzależnień oraz Centrum Edukacyjnego "Radosna Nowina 2000".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-509 298506 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Noty o aut. na s. 231-232.
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Praca skierowana do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych, którzy opracowują szkolny program profilaktyki lub szkolny program wychowania. Przeznaczona jest również dla wychowawców świetlic oraz dla osób podejmujących badania diagnostyczne w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych z powodu niesprzyjających warunków w rodzinie i w środowisku szkolnym. Ukazuje procedury, techniki i narzędzia rozpoznawania takich uczniów. Zwraca uwagę na dzieci odrzucane przez rówieśników z powodu agresji lub nieśmiałości, a także na dzieci krzywdzone. Omawia kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz diagnozuje kontrolę rodzicielską jako czynnik chroniący młodzież przed podejmowaniem zachowań problemowych. Zawiera przykłady ankiet, zestawień tabelarycznych, wykresów, bibliografię.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301910, 301909, 299572 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-391 298131 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313954, 313953 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Publikacja powstała jako podsumowanie konferencji, która odbyła się w dniach 13-15 listopada 2002 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach k. Szprotawy. W konferencji udział wzięli dyrektorzy gimnazjów, pedagodzy, wizytatorzy oraz instruktorzy ZHP. Zamierzeniem spotkania była wymiana doświadczeń w budowaniu programów profilaktycznych dotyczących uzależnień oraz patologii społecznej. Istotnym partnerem szkoły w animacji programów i działań profilaktycznych jest harcerstwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287174 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-219 287175 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie)
Bibliogr. s. 287-299.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Książka omawia zagadnienie marginalizacji społecznej młodzieży jako czynnika ograniczającego podmiotowość jednostki, specyfikę okresu adolescencji (kształtowanie tożsamości, konstruowanie przyszłości) oraz wpływ edukacji jako czynnika likwidującego marginalizację. W przeprowadzonych badaniach w Lesznie wśród osób między 16 a 25 rokiem życia zarejestrowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie jak młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją postrzega swoją przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298288, 298287 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Na okł. odmienna nazwa aut.: Adam Solak.
Bibliogr. s. 95-98.
Streszczenie: Rodzina w literaturze, funkcje rodziny, dezorganizacja życia rodziny, pojęcie rodziny "patologicznej-dysfunkcjonalnej".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302759, 298710 (2 egz.)
Book
In basket
Noty o aut. na s. 273-275.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. w jęz. ang.
Streszczenie: Scharakteryzowano różne sytuacje problemowe ze wskazaniem kierunków działań profilaktycznych i propozycjami programów profilaktycznych (programy autorskie lub adaptacje programów zagranicznych). Omówiono: "Program wzmacniania rodziny" adresowany do rodziców i dzieci w wieku 10-14 lat, program rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców z rodzin z problemem alkoholowym wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym, rolę rodziców w zapobieganiu nieśmiałości u dzieci, budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Zamieszczono program terapeutyczny dla dzieci od 6 do 17 roku życia z trudnościami w nauce. Zaproponowano metody pomagania: dzieciom odrzucanym z powodu zachowań antyspołecznych, dzieciom z ADHD, uczniom agresywnym. Przedstawiono zastosowanie metody projektu w profilaktyce. Ze wskazówkami do profilaktyki ukazano zagadnienie przemocy seksualnej wobec dziecka oraz problem krzywdzenia dzieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301908, 301907, 300147 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-391/2 299573 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., streszcz. ang., pol.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313140, 312438 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again