Form of Work
Publikacje naukowe
(15)
Książki
(11)
Artykuły
(9)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(6)
Author
Badora Sylwia
(1)
Białożyt-Wielonek Katarzyna
(1)
Dołęgowska Beata
(1)
Dołęgowski Wiesław
(1)
Jaroń Dżesika
(1)
Kalus Alicja
(1)
Kaszubska-Dziergas Patrycja
(1)
Kelm Albin
(1)
Kleszczewska-Albińska Angelika
(1)
Krajewska Beata (pedagog)
(1)
Kępski Czesław (1939- )
(1)
Matejek Józefa
(1)
Matusiak Elżbieta
(1)
Mickiewicz Kinga
(1)
Moczia Krystyna
(1)
Ogryzko-Wiewiórowska Mirona (1946- )
(1)
Pawłowska Róża (1946- )
(1)
Prusinowska-Marek Alina
(1)
Raczyło Daniel
(1)
Radczenko Sergiusz
(1)
Róg Anna
(1)
Safjan Marek (1949- )
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Łobocki Mieczysław (1929-2012)
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(15)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Rodzinny dom dziecka
(17)
Rodzina zastępcza
(11)
Dzieci
(6)
Opieka społeczna
(6)
Adopcja
(3)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(3)
Rodzina
(3)
Rodzina adopcyjna
(3)
Sieroctwo społeczne
(3)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dom dziecka
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Rodzinny dom pomocy społecznej
(2)
Barwy
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Gmeiner, Hermann
(1)
Kryzys
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko-Adpocja-Rodzina (Otwock)
(1)
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka nad dziećmi
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poczucie koherencji
(1)
Pokój dziecięcy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Praca socjalna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Sieroctwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
(1)
Subsydiarność
(1)
Systemy rodzinne
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Subject: work
Rodzinne domy dziecka : w stronę rozwoju kompetencji
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(3)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Otwock (woj.mazowieckie)
(1)
Smiła (Ukraina, obw. czerkaski ; okolice)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Opracowanie
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Case study (studium przypadku)
(2)
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Kalendarium
(1)
Monografia
(1)
Publicystyka
(1)
Recenzja
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Edukacja i pedagogika
(6)
Psychologia
(4)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
20 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 137979, 137978 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Rodzinne domy dziecka : w stronę rozwoju kompetencji - recenzja / Józefa Matejek. W: Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego, s. 294-295. - 2013.
Zawiera rec. książki: Rodzinne domy dziecka : w stronę rozwoju kompetencji / red. nauk. M. Kolankiewicz, B.M. Nowak. - Warszawa, 2013.
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 586)
ISBN: 978-83-7395-866-1
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 171-180.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 322438, 322437 (2 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Każdego)
Bibliografia na stronach 75. Wykaz podstawowych aktów normatywnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 201573, 201571, 201570, 201569 (4 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303642, 299971 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-d-53 299972 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Gdański ; nr 188)
Bibliografia na stronach 188-195.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Praca powstała w wyniku badań diagnostyczno-prognostycznych ilustrujących rzeczywistą realizację funkcji przez wszystkie ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, działające w latach 1986-1990: ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rodziny adopcyjne, zastępcze i rodzinne domy dziecka. Sytuację w Polsce w tym zakresie prześledzono na tle polityki opiekuńczej niektórych państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. W zakończeniu przedstawiono postulaty określające perspektywy zmian.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267757 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-d-34 PNS 267758 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 227-238.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Autorka analizuje funkcjonowanie zastępczych środowisk rodzinnych i zakładowych. Omawia sytuację polskich rodzin i czynniki powodujące ich dysfunkcyjność. Przedstawia zorganizowaną opiekę nad sierotami w ujęciu historycznym oraz formy opieki zastępczej w Polsce (rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, wioska dziecięca, pogotowie opiekuńcze, dom dziecka). W pracy zwraca uwagę na rodziny i instytucje jako emocjonalne i profesjonalne podmioty opieki zastępczej, a także jako środowiska kształtujące tożsamość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-133 294207 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315201 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Bibliografia na stronach 303-256.
Streszczenie: Autorzy omawiają w publikacji wychowanie w rodzinie, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodzinne pogotowia opiekuńcze, domy dziecka, wioski dziecięce, Dom Młodzieży SOS, Wspólnotę Mieszkaniową SOS oraz mieszkania nadzorowane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303405, 300057, 300042 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-152 300028 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie: Tom podzielono na części. W pierwszej umieszczono rozprawy naukowe dot. ważnych problemów współczesnej rodziny, w tym podsumowanie opieki nad dzieckiem w III Rzeczypospolitej, podsumowanie efektów programu "Spójrz inaczej". W drugiej zawarto rozważania i wyniki badań dot. głównie problemów i trudności rodziny, np. złego traktowania dziecka i terapii dorosłych skrzywdzonych w dzieciństwie lub doświadczonych utratą ciąży, pracy świetlicy terapeutycznej i narzędzia do badania warunków wychowawczych "Portret wychowawcy", samotności dziecka, pracy dzieci, kształtowania postaw rodziców dzieci przewlekle chorych i postępowania nauczyciela z tymi dziećmi. Artykuły w części trzeciej poświęcone są opiece nad sierotami w rodzinnych formach wychowania, głównie w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285557 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 145-152.
Streszczenie: W niniejszej pracy autorka przedstawia rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem (rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce), ale przede wszystkim skupia się na przedstawieniu organizacji i działalności Wiosek Dziecięcych SOS w Polsce jako placówek opiekuńczo-wychowawczych w lokalnych społecznościach. Zwraca uwagę na pedagogiczne aspekty ich funkcjonowania a także oddziaływanie na środowisko lokalne. W swoich badaniach omawia Wioski Dziecięce SOS w Biłgoraju, Kraśniku i Siedlcach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297125 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-d-51 297126 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 123-132.
Streszczenie: Autorka charakteryzuje instytucje wspirające dzieci i rodzinę. Przybliża wiedzę na temat zadań tych instytucji na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa. Dokonuje podziału na: instytucje oświatowo wychowawcze (np. szkoły, poradnie), kształcenia specjalnego (np. specjalne ośrodki wychowawcze), resocjalizujące, opiekuńczo-wychowawcze, pomocy społecznej, wielofunkcyjne oraz pozarządowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297457 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-145 297369 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again