Form of Work
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(11)
Artykuły
(9)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(17)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(8)
Author
Adamek Irena
(3)
Bałachowicz Józefa
(3)
Szałański Jan
(2)
Borkowski Jan (pedagogika)
(1)
Ciekotowa Krystyna
(1)
Gacek Michał (1982- )
(1)
Gałkowska Agnieszka
(1)
Gindrich Piotr (1968- )
(1)
Grelowska Stanisława
(1)
Jagusz Marek
(1)
Juroszek Weronika
(1)
Kopaczyńska Iwona
(1)
Kołodziej Dariusz
(1)
Krawczyk-Bocian Amelia
(1)
Miluska Jolanta
(1)
Misiewicz Halina
(1)
Ophoff Hans-Wilhelm (1942- )
(1)
Peczko Benedykt Krzysztof (1959- )
(1)
Pilecka Władysława (1948- )
(1)
Pryszmont-Ciesielska Martyna
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rospenk-Spychała Anna
(1)
Stojanowska Elżbieta
(1)
Szeląg Marcin
(1)
Szmajke Andrzej (1953-2016)
(1)
Słysz Anna
(1)
Trzebińska Ewa (1951- )
(1)
Łaguna Mariola
(1)
Łój Grażyna
(1)
Ślusarski Janusz
(1)
Year
2020 - 2020
(2)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(12)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(11)
English
(1)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Subject
Samopoznanie
(30)
Osobowość
(8)
Postawy
(5)
Myślenie twórcze
(4)
Studenci
(4)
Uczenie się
(4)
Uczniowie
(4)
Kompetencje kluczowe
(3)
Kreatywność
(3)
Kształcenie nauczycieli
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Nauczyciele nauczania początkowego
(3)
Pedagogika krytyczna
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Rozwój osobowości
(3)
Twórczość
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Autoprezentacja
(2)
Młodzież
(2)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Samopostrzeganie
(2)
Spostrzeganie interpersonalne
(2)
Ankieta
(1)
Badania jakościowe
(1)
Badania naukowe
(1)
Biografistyka
(1)
Dezintegracja pozytywna
(1)
Dokumenty
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dąbrowski, Kazimierz
(1)
Eksperymenty
(1)
Formy autobiograficzne
(1)
Kobieta
(1)
Kwestionariusz poziomu świadomości TLOCI
(1)
Lęk
(1)
Małżeństwo
(1)
Medytacja
(1)
Mindfulness
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Obraz siebie
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Psychologia człowieka dorosłego
(1)
Psychologia zdrowia
(1)
Psychoterapia
(1)
Rozwój psychofizyczny
(1)
Samobójstwo
(1)
Skuteczność psychoterapii
(1)
Stres
(1)
Styl życia
(1)
Szkoły wojskowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zdolności
(1)
Świadomość
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(12)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Psychologia
(9)
Edukacja i pedagogika
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Literaturoznawstwo
(1)
Nauka i badania
(1)
32 results Filter
Authority data
Samopoznanie - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Samopoznanie - badanie - metody (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 24)
Numeracja ser. gł. : 37.
Bibliogr. s. 69-73. - Rez., summ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 254175 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 251-262.
Streszczenie: Książka przedstawia skonfrontowane dwa podejścia do problematyki tożsamości. Pierwsza z nich opiera się na założeniu, że człowiek dokonuje szeregu operacji kognitywnych, które w efekcie prowadzą do wypracowania obrazu własnej osoby, opartego na zwerbalizowanych przekonaniach. Drugie podejście odwołuje się do stosunkowo rzadko we współczesnej psychologii używanych terminów: odczuwania i doświadczania zdarzeń. Zbieranie i przetwarzanie informacji o własnej osobie zostały omówione w części I jako alternatywne sposoby uzyskania orientacji co do własnej sytuacji. Pozostałe części poświęcone są prezentacji empirycznych danych uzasadniających wyróżnienie tych dwóch form ujmowania siebie i rzucających światło na ich współdziałanie w kształtowaniu myślenia i zachowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277570 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B 19 277571 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 165-175.
Streszczenie: Obraz siebie w głównych nurtach psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji C. Rogersa, na której autorka oparła hipotezy zmian obrazu siebie w sytuacji wychowawczej. Przegląd badań empirycznych nad zmianami obrazu siebie na skutek oddziaływań edukacyjnych i wyniki badań własnych autorki wpływu kształcenia metodami aktywizującymi i tradycyjnymi na obraz siebie studentów. Cechy charakterystyczne i specyfika stwarzanych sytuacji wychowania i nauczania metodami aktywizującymi będącymi przedmiotem badań autorki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275124 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 172-183.
Streszczenie: Publikacja jest pracą naukową z pogranicza psychologii społecznej oraz osobowości. Jej celem jest dostarczenie empirycznie sprawdzonej wiedzy na temat mechanizmów regulujących zachowanie autoprezentacyjne człowieka w wybranych sytuacjach społecznych: neutralnych oraz oceny społecznej. Książka składa się z dwóch części: teoretycznej oraz badawczej. Pierwsza przedstawia przegląd problematyki związanej z samoidentyfikacją jednostki w warunkach autoprezentacji. Druga prezentuje pięć badań eksperymentalnych, dotyczących sytuacyjno-osobowościowych uwarunkowań prywatnych i publicznych samoopisów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278051 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 105)
Bibliogr. s. 271-296.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przyjęto model tożsamości jako trójelementowej struktury poczuć, koncepcji i zachowania, analizowanej w perspektywie społecznej (tożsamość płciowa kobiet i mężczyzn) oraz indywidualnej (tożsamość indywidualna k. i m.), podlegającej zmianie, w przebiegu której uczestniczą wszystkie jej składniki. Stwierdzono, że płeć jest tylko jednym ze schematów konstytuujących "ja", a stopień jej udziału w wyznaczaniu zachowania w różnych obszarach życia zależy od doświadczenia i potrzeb człowieka, powodujących zmieniejący się zakres jej regulacyjnej, w stosunku do tego zachowania, funkcji. Proponowana koncepcja czerpie z istniejących teorii i badań nt. determinant i istoty rozwoju człowieka, w swoisty sposób je testując. W badaniach, przeprowadzonych na terenie Poznania i okolic, wzięło udział 180 osób w wieku 13-65 lat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273261, 273224 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 98-102.
Streszczenie: Przegląd literatury dot. radzenia sobie ze stresem i poczucia tożsamości. Wyniki (z omówieniem i wnioskami dla praktyki) badań przeprowadzonych w 1998 r. wśród oficerów będących studentami III roku Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Wyróżniono 3 style radzenia sobie ze stresem: zorientowany - na zadaniu, - na emocjach, - na unikaniu. Poczucie tożsamości, a konkretnie emocjonalne wyodrębnienie "ja", zdefiniowano jako natężenie tendencji autystycznych, symbiotycznych i separacyjnych. Analizowaną zmienną kontrolowaną było zapotrzebowanie na aprobatę społeczną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282909 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka powstała w oparciu o badania przeprowadzone wśród uczniów klas III, uczęszczających do szkół na terenie Rzeszowa w r. szk. 1991/92. Zanalizowano wpływ wiedzy o sobie na poziom osiągnięć szkolnych, zależność pomiędzy poziomem wyników w nauce a umiejętnościami, poczuciem kontroli i systemem wartości jednostki oraz zagadnienia zdolności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270033, 270032 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 166-170.
Streszczenie: Dokonano przeglądu: badań nad osobowością narkomanów, programów ich resocjalizacji, koncepcji rozwoju obrazu siebie i samooceny. Zaprezentowano założenia i metodologię badań własnych. Przez 5 lat badano koedukacyjną grupę pacjentów (w wieku 18-24 lata) oddziału narkomanów w Sanatorium Neuropsychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie. Traktowano samoocenę jako środek do zmiany obrazu "ja" i założono, że samoocena jest strukturą składającą się z 3 elementów: spostrzegania siebie, sądów oceniających i sądów wartościujących. Przedstawiono wyniki badań ukazujące związki między elementami samooceny (wartości współczynników korelacji) w grupie osób kontynuujących resocjalizację i w grupie osób przerywających resocjalizację, oraz interpretację wyników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280969 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-296 280970 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 250-261.
Streszczenie: Przedmiotem pracy jest problem autoprezentacyjnej skuteczności samoutrudniania, bez rozstrzygania motywu podejmowania działań samoutrudnieniowych. Aut. omawia dotychczasowy stan badań dot. samoutrudniania (jako strategii obrony i podwyższania poczucia własnej wartości) i autoprezentacji. Wyjaśnia, że samoutrudnianie pojawia się w sytuacjach wywołujących niepewność dot. poczucia własnej wartości, że jednostka dokonująca autoprezentacji zachowuje się tak, aby ukształtować w umyśle partnera interakcji pożądany obraz własnej osoby, i określa kiedy samoutrudnianie może być skuteczną techniką autoprezentacji. Następnie przedstawiono metody i wyniki badań własnych, w których analizowano efektywność samoutrudniania przyjmując dwupoziomową koncepcję zachowań autoprezentacyjnych: kierowanie impresją i kierowanie zachowaniem audytorium.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274632, 274631 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314059 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele - Nauczycielom)
U dołu okł. : Poradnik nauczyciela : narzędzia do diagnozy, przykłady zastosowań, autorefleksja.
Bibliogr. s. 47.
Streszczenie: Publikacja przybliża problematykę informacji zwrotnej w kontekście samopoznania, samokontroli i samooceny dotyczących nauczycieli w ich pracy z uczniami i kontaktach z rodzicami. Zawiera przykłady ankiet i kwestionariuszy oceniających: lekcje, pracę wychowawczą, spotkania z rodzicami, szkolenia oraz ankietę do ewaluacji przedmiotowego systemu oceniania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286953, 286359 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-150 286360 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 103-104.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Praca z zakresu psychogerontologii, czyli psychologii rozwojowej zajmującej się ostatnim okresem życia ludzkiego, prezentująca wyniki własnych badań psychometrycznych. Celem badań było określenie współzależności między poziomem poczucia bezpieczeństwa a jego korelatami - obrazem siebie i postawą wobec starości. Badania przeprowadzono w 1993 r. w Sosnowcu wśród osób w wieku 55-96 lat. W części teoretycznej przedstawiono teorie starości, kierunki dotychczasowych badań nad starością, założenia teorii motywacji Maslowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B 19 285462 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 177-186.
Streszczenie: W części teoretycznej omówiono: pojęcie dysleksji i innych zaburzeń z nim związanych (w tym np. ADHD, dyskalkulia), teorie z zakresu etiologii dysleksji, klasyfikacje zaburzeń dyslektycznych, osobowościowe i społeczne konsekwencje dysleksji wg różych badań. Przedstawiono założenia i wyniki badań własnych przeprowadzonych w Lublinie w 1998 r., które dot. samooceny, pozycji społ. (statusu) w klasie, zachowania uczniów dyslektycznych kończących kl. VII szk. podstawowej w porównaniu z uczniami z trudnościami w uczeniu się bez dysleksji i uczniami niewykazującymi trudności w uczeniu się.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285728 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-122 PNS 285258 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. 155-161.
Streszczenie: Praca badawcza, określa kierunek i czas przeobrażeń percepcji siebie i innych osób u młodzieży w okresie dojrzewania w toku oddziaływań resocjalizacyjnych. Badania prowadzono w l. 1986-1990. Część empiryczną pracy poprzedza przegląd najważniejszych wyników badań nad rozumianym szeroko spostrzeganiem siebie oraz innych u jednostek asocjalnych, w zależności od rodzaju i stopnia ich społecznego wykolejenia. Publikacja jest kontynuacją analizy pierwszej serii badań opublikowanej przez autora w 1989 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269054, 269053 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Samokontrola i samoocena w wychowaniu fizycznym / Marek Jagusz. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 1994. - 103 s. : ilustracje ; 24 cm.
(Nauki Humanistyczne : seria B / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Bibliogr. s. 87-103.
Streszczenie: Próba określenia efektów dydaktycznych osiągniętych przez stosowanie w sposób systematyczny i planowany samokontroli i samooceny procesu dydaktyczno-wychowawczego z zakresu szkolnej kultury fizycznej. Badania przeprowadzono wśród uczniów klas V-VIII, stosując eksperyment uwzględniający technikę grup równoległych, wywiad - ankietę i badania testowe. Na podstawie wyników badań określono poziom rozwoju fizycznego, sprawność i wydolność fizyczną, umiejętności ruchowe, wiedzę oraz nastawienie wobec kultury fizycznej u badanych uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XV-B-d-23 267839 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 119-126.
Streszczenie: Ciekawy i ważny aspekt prezentowania się osób z wysokim i niskim lękiem społecznym przedstawiony w publikacji o charakterze badawczym. We wprowadzeniu do badań opisano podstawowe założenia dotyczące autoprezentacji, jej podstawowe funkcje, style, role lęku w autoprezentacji oraz różnice między osobami z wysokim i niskim poziomem lęku społecznego. Problematyka badań własnych dotyczyła faworyzowania i deprecjonowania w sytuacji powodzenia i niepowodzenia w sferze społecznej i intelektualnej przez młodzież szkolną z niskim i wysokim poziomem lęku społecznego. Uzyskane wyniki badań jak i ich interpretacja mogą być przydatne w pracy z młodzieżą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299481 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again