Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
dostępne
(8)
tylko na miejscu
(7)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(7)
Autor
Bartoszek Adam
(1)
Borowska Alina
(1)
Dijkstra A. Geske
(1)
Drogosz-Zabłocka Elżbieta
(1)
Frysztacki Krzysztof (1949- )
(1)
Gerlach Ryszard
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Jeruszka Urszula (1952- )
(1)
Kryńska Elżbieta. (-2018)
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Malewska Eugenia (1935-2015)
(1)
Plantenga Janneke (1956- )
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Sztanderski Piotr
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(12)
Temat
Siła robocza
(12)
Bezrobocie
(3)
Szkolnictwo zawodowe
(3)
Nauczanie
(2)
Polityka społeczna
(2)
Studenci
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Inteligencja (socjol.)
(1)
Kariera
(1)
Kobieta
(1)
Młodzież
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Postawy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Rauziński, Robert
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Stopa życiowa
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Temat: czas
1989-2000
(7)
1901-2000
(3)
1989-
(2)
2001-
(2)
Temat: miejsce
Europa
(3)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Księga pamiątkowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
18 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283883 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Siła robocza - od 1989 r (hasło formalne)
Siła robocza - od 1989 r (hasło przedmiotowe)
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Bibliogr. s. 175-183.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 288082 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Książka
W koszyku
ISBN: 83-01-13006-7
Bibliogr. s. 328-[339].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 279776 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ukr., częśc. tł. z niem. Streszcz. pol. przy pracach.
Streszczenie: W zbiorze artykułów przedstawiono zagadnienia relacji między edukacją i pedagogiką wobec rynku pracy w następujących zakresach: problemów edukacji zawodowej i szkolnictwa wyższego, tworzenia kapitału ludzkiego i efektywnego funkcjonowania zawodowego, pedagogiki pracy jako subdyscypliny pedagogicznej. Szczegółowe omówienia dotyczą m.in.: podstawowych wyznaczników edukacji zawodowej i rynku pracy; edukacji komputacjonalistycznej; technologii kształcenia; orientacji sprawnościowych studentów pedagogicznych; standardów kształcenia w krajach europejskich; telepracy; znaczenia samosterowności w funkcjonowaniu zawodowym; nauczycieli przedmiotów zawodowych; aktywności zawodowej kobiet; "zarządzania wiedzą" w szkole; rozwoju zawodowego człowieka; doradztwa i orientacji zawodowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-a-96 285922 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 59-60.
Streszczenie: W publikacji scharakteryzowano potrzeby rynku pracy zmieniającego się wobec nowych zawodów i odpowiadających im kierunków kształcenia. Omówiono zmiany strukturalne w szkolnictwie zawodowym dla młodzieży i dla dorosłych w latach 1990-2000 (analizę danych ujęto w formę tabel). Przedstawiono projekt reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego - strukturę, plany nauczania, podstawy programowe i programy, system oceniania. Dokonano próby prognozowania rozwoju kształcenia zawodowego uwzględniającego jego cele, treści, standardy wymagań i kwalifikacji zawodowych, infrastrukturę dydaktyczną, doskonalenie nauczycieli. Nawiązano do relacji zachodzących między szkołami zawodowymi a ich tzw. dalszym otoczeniem w aspekcie europejskiego kształcenia zawodowego uwzględniającego treści dokumentu "Narodowa Strategia Integracji".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284170 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-d-155 286666 PNS (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie)
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści także ang.
Streszczenie: Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu badawczego "Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy", zaplanowanego do realizacji w latach 1991-2001 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Stanowi ona pierwszy tom serii wydawniczej prezentującej osiągnięcia tego projektu. Niniejszy tom składa się z trzech części. Pierwsza zawiera teorię oceny efektywności kształcenia zawodowego. W części drugiej przedstawiono charakterystyki systemów edukacji zawodowej wybranych krajów europejskich: Szwajcarii, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski oraz ich powiązania z rynkiem pracy. Trzecia część zawiera wyniki badań przeprowadzonych w szkołach zawodowych, przedsiębiorstwach i urzędach pracy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-d-158 288085 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2111)
Bibliogr. s. 263-274.
Streszcz. ang., ros.
Streszczenie: Część badawczą poprzedzają rozważania teoretyczne nt. pojęcia kapitału społeczno-kulturowego i pojęć z związanych, posumowanie stanu wiedzy o inteligencji w kontekście planowanych badań oraz o rynku jako mechanizmie społeczno-kulturowym. Badania ankietowe przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentacji studentów ostatniego semestru studiów magisterskich. W centrum rozprawy jest weryfikacja postaw badanych studentów wobec atrybutów inteligenckiej tożamości i obrazów roli tej warstwy w społeczeństwie rynkowym, a także ocena kapitałów społeczno-kulturowych jako czynników aspiracji rynkowych badanych. Załączono kwestionariusz ankiety.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-N-a-260 291611 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302524, 288653 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 38-39, 92.
Streszczenie: Prezentowane materiały są dorobkiem konferencji (25.10.1995 r., IBE), której celem było pokazanie jakie zmiany zaszły na rynku pracy w latach 1990-1994 i jaki to miało wpływ na system kształcenia zawodowego. M.in. prace przedstawiają: podstawowe cechy rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe a bezrobocie, kształcenie zawodowe na tle potrzeb rynku, kwalifikacje pracowników - oczekiwania pracodawców.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 273018 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-a-83 PNS 273017 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 50, 131.
Streszczenie: Teksty ujęte w tym opracowaniu dotyczą dwóch kwestii: stanu badań i wiedzy w obszarze bezrobocia oraz modelu kształcenia i nowych zadań edukacyjnych stojących przed koniecznością minimalizacji tego zjawiska społecznego. Są one wyrazem problemów szczególnie nurtujących region olsztyński.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 272966 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-a-82 272967 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 287388 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Kształcenie dla przyszłości / Alina Borowska. - Warszawa : "Żak", 2004. - 189, [1] s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s. 180-[190].
Streszczenie: Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób szkoły wyższe powinny przygotowywać swoich absolwentów do pracy w organizacjach XXI wieku. Omówienie cech organizacji przyszłości, jej wymagań w stosunku do pracowników, cech pracownika przyszłości, umiejętności, w które musi być wyposażony oraz stopień przygotowania studentów ostatniego roku studiów do aktualnych wymagań rynku pracy. W ostatnim rozdziale zamieszczono wyniki badań empirycznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 287162 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-b-217 287163 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej