Form of Work
Książki
(14)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(9)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(6)
Author
Bomba Jacek (1941- )
(1)
Frąckowiak Tadeusz (1946-2011)
(1)
Grabowska Mirosława (1949- )
(1)
Hajduk Barbara
(1)
Hajduk Edward (1932-2015)
(1)
Kołodziej Sabina
(1)
Kwiecińska Roma
(1)
Legutko Piotr (1960- )
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Modrzewski Jerzy (1946- )
(1)
Nycz Edward
(1)
Osik-Chudowolska Danuta
(1)
Rostowska Teresa (1947- )
(1)
Rostowski Jan
(1)
Roter Adam
(1)
Ryk Andrzej
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Trzcińska Agata
(1)
Łukasiak-Goszczyńska Maryla (1943- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(14)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Socjalizacja
(13)
Młodzież
(6)
Dzieci
(3)
Wartość
(3)
Profilaktyka społeczna
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Chorzy w rodzinie
(1)
Demokracja
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Socjalizacja polityczna
(1)
Socjometria
(1)
Studenci
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Subject: time
1901-2000
(9)
1989-2000
(9)
2001-
(5)
1989-
(2)
Subject: place
Opole (woj.opolskie ; okolice)
(1)
Polska
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Włochy
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Genre/Form
Antologia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publicystyka
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(11)
Psychologia
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88317-00-8
Bibliogr. s. 139-144.
Streszczenie: W pracy szeroko omówiono teorię i badania procesu socjalizacji, a w tym dotyczącego dzieci i młodzieży - nabywających kompetencji do podejmowania ról człowieka dorosłego. Ukazano autonomię i podmiotowość jednostki w relacjach z instytucjami społecznymi. Szkoła i rodzina jako główne podmioty socjalizacji oraz oddziaływania innych instytucji i grup społecznych na młodych ludzi (np. Kościoła, mass mediów, domów kultury, grup pracowniczych). Rodzaje interweniowania (pomagania) oraz motywowania do udzielania pomocy innym. Cechy układów społecznych realizujących socjalizację: promocyjnego, alternatywnego, wspomagającego, opozycyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279287 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Dla rodziców, opiekunów i wychowawców, instytucji sądowniczych oraz penitencjarnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300499 (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang.
Streszczenie: Niniejszy tom jest pierwszym z projektowanego cyklu publikacji ukazujących teoretyczne perspektywy projektowania pedagogicznego i empiryczne ilustracje podejmowanych przedsięwzięć. W cz. 1 znalazły się rozmaite koncepcje i rozmaite sposoby humanistycznej interpretacji socjalizacji. Jest ona próbą refleksji o ukrytym sensie świata społecznego i wynikających stąd zadaniach dla pedagogiki społecznej. Cz. 2 - to przyczynki, studia, szkice i propozycje badawcze o tym, jak zdążać ku odnowieniu dróg poznania środowiska życia człowieka (młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych) i socjalizacji w instytucjach do tego powołanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271580, 271579, 271423 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 292)
Bibliogr. s. 339-348.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Opis rzeczywistości społeczno-ekonomiczno-kulturowej pokolenia młodzieży, która szkołę średnią kończyła w III Rzeczypospolitej. Socjopedagogiczna charakterystyka miasta przemysłowego jako środowiska edukacyjno-wychowawczego młodzieży. Problematyka młodzieży według społeczno-ekologicznej koncepcji D. Baacke'a. Kształtowanie tożsamości kulturowej w okresie dorastania na tle współczesnych przestrzeni wychowawczych. Przebieg i wyniki badań nad kształtowaniem się takiej tożsamości w średnim mieście przemysłowym. Obowiązki młodzieży w przestrzeni życia szkolnego i jej aktywność w środowisku kulturalno-rekreacyjnym miasta. Problemy grup rówieśniczych i subkultur.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-227 283361 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 380)
Bibliogr. s. 141-146.
Streszczenie: Publikacja będąca odzwierciedleniem badań systemu wartości młodzieży polskiej i włoskiej, jej perspektyw życiowych, podobieństw i różnic w preferowanych wartościach, podejmowanych decyzjach, przyjmowanych postawach i zachowaniach. Praca przedstawia pojęcie wartości w aspekcie filozoficznym oraz w kontekście nauk społecznych. Wskazuje efekty procesów socjalizacji i wychowania młodego pokolenia Polaków w warunkach szybkich zmian społecznych w kontekście międzynarodowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-247 PNS 288095 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-544-0
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Omówiono: pojęcie socjalizacji i socjalizację dziecka we współczesnej rodzinie; konflikt pokoleń; eurosieroctwo; rodzinę zastępczą; sytuację dziecka przewlekle chorego w rodzinie, w szpitalu i w szkole. Przedstawiono: ocenę kompetencji uczniów 10-, 14-, 15- i 17-letnich w świetle badań międzynarodowych; osiągnięcia szkolne gimnazjalistów z rodzin ubogich (badania w grudniu 2010 r. i w styczniu 2011 r. w woj. świętokrzyskim); socjalizację dziecka w perspektywie psychologicznej i socjologicznej z uwzględnieniem wpływu kultury popularnej; współczesne przemiany przestrzeni socjalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 DZI (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Artykuły zaprezentowano w działach dot.: uwarunkowań procesu socjalizacji, małżeńskich i rodzinnych uwarunkowań procesu socjalizacji, wychowawczej roli rodziny, przejawów zaburzeń procesu socjalizacji. Opracowania np. nt.: psychologicznego podejścia do procesu socjalizacji; wychowawczej roli szkoły; wpływu alternatywnych form życia rodzinnego na dziecko; obrazu kobiecości dziewcząt wychowywanych przez samotnych rodziców; wyznaczników, celów i przejawów agresji uczniów; środowiska rodzinnego nieletnich sprawców zabójstw; wpływu negatywnych doświadczeń z dzieciństwa na popełnianie przestępstw seksualnych; powiązań między depresyjnośćia i kryzysem w wartościowaniu u 15-latków a systemowymi zasobami rodziny; ADHD.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296076 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-g-70 287067 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284370 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2329)
ISBN: 83-226-1434-9
Bibliogr. s. 163-187.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Praca badawcza z zakresu pedagogiki społecznej, będąca próbą zrozumienia przeżywania dzieciństwa w warunkach ubóstwa. Wybrano hermeneutyczny sposób interpretowania doświadczenia współuczestnictwa w procesie pomagania. Przedstawiono teorie dot. socjalizacji dzieci i ubóstwa jako problemu społecznego, a następnie metodologiczne problemy w badaniu ubóstwa dzieci i młodzieży oraz opisy przypadków dzieci i interpretacje odbioru zachowań dziecka przez dorosłych: rodziców, nauczycieli i kuratorów sądowych. Badania przeprowadzono w dwóch etapach w l. 1992-1999 i 2001-2003 na Górnym Śląsku wśród 35 dzieci w wieku 11-16 lat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306787, 289575, 289451 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Working Paper / Instytut Badań nad Podstawami Demokracji ; no 2)
Streszczenie: Efekt badania ewaluacyjnego programu "Demokracja. Idee i działania" opracowanego w Instytucie Badań nad Podstawami Demokracji. Napisano scenariusze 15 lekcji z wykorzystaniem brytyjskiego podręcznika kursu dla nauczycieli i polskiego opracowania "Kształcenie obywatelskie. Scenariusze lekcji" wydanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w 1995 r. (wyd. 2 popr. i rozsz.). Program zrealizowano w klasach siódmych szkół na Ursynowie. Zaprezentowano: rozważania nt. gdzie polska młodzież uczy się demokracji, założenia i zakres treści programu, opinie uczniów o szkole i samorządzie, diagnozę stanu wiedzy młodzieży o elementach systemu demokratycznego przed rozpoczęciem kursu, ocenę programu dokonaną przez nauczycieli i uczniów, ocenę rezultatów kursu (poprzez porównanie stanu wiedzy uczniów przed i po kursie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VI-B-25 276449 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Mater. z konferencji, Kraków grudzień 1999 r.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór referatów i komunikatów dotyczy: dylematów międzypokoleniowych zachodzących w zmieniającej się sytuacji politycznej i społecznej kraju, problemów psychologicznych, wychowawczych, socjalizacyjnych młodzieży w różnych uwarunkowaniach (rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym, akademickim).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284431 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 249-260.
Streszczenie: Uwarunkowania uspołeczniania dzieci niewidomych w środowisku rodzinnym oraz instytucjonalne formy opieki nad takimi dziećmi w Polsce. Prezentacja metody badawczej i techniki statystycznej analizy środowiska rodzinnego niewidomych uczniów klas I-III. W badaniach autorka uwzględnia strukturę i status społeczno-ekonomiczny rodziny dziecka niewidomego. Charakteryzuje działania opiekuńcze nad dzieckiem niewidomym w rodzinie, w okresie przedszkolnym i szkolnym oraz udział rodziny w procesie rehabilitacji. Bada stosunki emocjonalno-społeczne metodą Testu Stosunków Rodzinnych (TST) J. Anthony'ego i E. Bene. Określa współpracę rodziców z ośrodkiem szkolno-wychowawczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281291 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-178 281292 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303886 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again