Form of Work
Książki
(9)
Artykuły
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(5)
Author
Kowalczyk Jacek
(2)
Czarnecka Stanisława
(1)
Grewiński Mirosław (1973- )
(1)
Gąsior Józef
(1)
Hrynkiewicz Józefina (1946- )
(1)
Juros Andrzej (1954- )
(1)
Ostrowski Krzysztof
(1)
Otrębski Wojciech (1962- )
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Rymsza Marek (1966- )
(1)
Róg Anna
(1)
Zabłocki Kazimierz Jacek (1946- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(1)
Subject
Społeczności lokalne
(10)
Dziecko
(2)
Integracja społeczna
(2)
Opieka społeczna
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Rodzina
(2)
Sieroctwo
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Domy dziecka
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Program Rewitalizacji Społecznej "Pod parasolem Kazimierza"
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rodzinny dom dziecka
(1)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(1)
Streetworking
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
11 results Filter
Authority data
Book
DVD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305134 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309285 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Raport z badań dotyczących procesu kierowania dzieci pozbawionych opieki rodziców do domów dziecka (po reformie w 1999 roku placówek socjalizacyjnych). W publikacji zwrócono uwagę na czynniki i warunki, które na ten proces wpływają oraz zanalizowano rolę gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, sądu rodzinnego i opiekuńczego, instytucji samorządu powiatowego (centrum pomocy rodzinie) i placówek opiekuńczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291929 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-d-47 291930 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303283 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór artykułów obrazujących różne aspekty opieki nad dzieckiem - część w ujęciu historycznym, większość dot. współczesności. Większość zagadnień omówiona jest na przykładzie Częstochowy, np.: pomoc uczniom z biednych rodzin w szkołach na terenie Częstochowy, działalność Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w zakresie opieki nad dzieckiem terminalnie chorym, działalność świetlic w powiecie częstochowskim, zastępcza opieka rodzinna. Inne prace dot. m.in.: rodzin niepełnych w mieście Myszków (woj. śląskie), przestępczości młodzieży w Oleśnie Śląskim, wsparcia pracownika socjalnego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, europejskich tendencji w opiece nad dzieckiem, izraelskiego systemu opieki kompensacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-111 285921 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Materiały obrazujące zasadnicze wyniki prac podejmowanych w ramach programu badawczego realizowanego w gminie Łęczna woj. lubelskie w l. 1994-1997. W opracowaniu zamieszczono materiały o charakterze teoretycznym, jak i omówienia rozwiązań praktycznych podjętych w ramach programu. Materiał zaprezentowano z podziałem na 4 rozdz.: "Podmiotowość osoby - pomocniczość państwa" (pomoc dla samopomocy, integracja gospodarcza), "Promocja i wymiana doświadczeń" (Otwarte Seminarium), "Model działań integracyjnych czyli O rehabilitacji środowiskowej - materiały warsztatowe" (Całościowe Planowanie Życia, Środowiskowy Dom Samopomocy), "Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych i ewaluacji programów integracyjnych w gminie miejsko-wiejskiej".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275570 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-103 275571 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 145-152.
Streszczenie: W niniejszej pracy autorka przedstawia rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem (rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce), ale przede wszystkim skupia się na przedstawieniu organizacji i działalności Wiosek Dziecięcych SOS w Polsce jako placówek opiekuńczo-wychowawczych w lokalnych społecznościach. Zwraca uwagę na pedagogiczne aspekty ich funkcjonowania a także oddziaływanie na środowisko lokalne. W swoich badaniach omawia Wioski Dziecięce SOS w Biłgoraju, Kraśniku i Siedlcach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297125 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-d-51 297126 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W oparciu o badania dokonano diagnozy postrzegania problemów niepełnej sprawności w gminach, aktualnych sposobów ich rozwiązywania, napotykanych trudności, a także przedstawiono wybrane modelowe preferencje rozwiązań. Ukazano poziom wiedzy o niepełnej sprawności i znajomości sytuacji życiowej ludzi niepełnosprawnych w gminach. Scharakteryzowano instytucje działające na rzecz tych osób oraz formy współpracy między nimi. Sytuację niepełnosprawnych rozpatrzono pod kątem różnorodności środowisk w których żyją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-i-147 271492 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again