Form of Work
Książki
(23)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(23)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia
(1)
Author
Wróblewska Walentyna
(2)
Bartoszek Adam
(1)
Bochno Ewa
(1)
Brycka Elżbieta
(1)
Byra Stanisława
(1)
Chymuk Maria
(1)
Cudowska Agata
(1)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(1)
Gołębiowski Bronisław (1933-2019)
(1)
Hajduk Barbara
(1)
Janicki Janusz
(1)
Krasnodębska Anna
(1)
Kwiecińska Roma
(1)
Magda-Adamowicz Marzenna
(1)
Osuch Wiktor
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Paszenda Iwona
(1)
Roman Ewa
(1)
Rumiński Antoni
(1)
Sawczuk Wiktor (1958- )
(1)
Sowell Thomas (1930- )
(1)
Stanek Janusz
(1)
Szewczyk Emil (1937- )
(1)
Trubiłowicz Elżbieta
(1)
Tyrała Paweł (1940- )
(1)
Wawrzyniak-Beszterda Renata (1965-)
(1)
Wolska Hanna
(1)
Wysocka Ewa (pedagog)
(1)
Śnieżyński Marian (1939- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(23)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Studenci
(21)
Nauczyciele
(5)
Postawy
(5)
Aspiracje
(4)
Wartość
(4)
Pedagogika
(3)
Myślenie twórcze
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie
(2)
Oświata
(2)
Studenci z niepełnosprawnością
(2)
Uczniowie
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Francja
(1)
Higiena
(1)
Inteligencja (socjologia)
(1)
Kariera
(1)
Kształcenie
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Nauczyciele geografii
(1)
Organizacja
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Religijność
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Siła robocza
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjometria
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Twórczość
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
(1)
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Bydgoszcz)
(1)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
(1)
Wychowanie
(1)
Subject: time
1901-2000
(14)
1989-2000
(14)
1989-
(6)
2001-
(2)
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Katowice (woj.śląskie ; okolice)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(18)
Edukacja i pedagogika
(3)
Psychologia
(3)
Zarządzanie i marketing
(1)
23 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-3204-5
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór opracowań o charakterze teoretycznym, empirycznym i opisujących praktykę. Artykuły dot. studentów niepełnosprawnych ogólnie, studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, studentów niesłyszących i słabo słyszących (w Polsce i w USA). Omówiono m.in. zagadnienia: radzenia sobie z problemami przez studentów niepełnosprawnych, przystosowania społecznego studentów niepełnosprawnych, agresywności i empatii poznawczej studentów niepełnosprawnych i pełnosprawnych, integracji osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim, możliwości wspierania aktywności zawodowej niepełnosprawnych absolwentów, rodzinnych uwarunkowań orientacji życiowej studentów niepełnosprawnych, a także postaw studentów wobec osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299553 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304911 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2111)
Bibliogr. s. 263-274.
Streszcz. ang., ros.
Streszczenie: Część badawczą poprzedzają rozważania teoretyczne nt. pojęcia kapitału społeczno-kulturowego i pojęć z związanych, posumowanie stanu wiedzy o inteligencji w kontekście planowanych badań oraz o rynku jako mechanizmie społeczno-kulturowym. Badania ankietowe przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentacji studentów ostatniego semestru studiów magisterskich. W centrum rozprawy jest weryfikacja postaw badanych studentów wobec atrybutów inteligenckiej tożamości i obrazów roli tej warstwy w społeczeństwie rynkowym, a także ocena kapitałów społeczno-kulturowych jako czynników aspiracji rynkowych badanych. Załączono kwestionariusz ankiety.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291611 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nota bibliogr. s. 255-256.
Streszczenie: Zbiór szkiców i rozpraw w zasadzie o edukacji w kontekście przełomowej historii politycznej, szczególnie ostatniego dziesięciolecia, czasu w którym materiały te powstawały. Przeanalizowano orientacje społeczno-polityczne nauczycieli (ich diagnozę kryzysu szkoły, prognozę reformy edukacji, a także kulturę polityczną) oraz postawy i poziom socjalizacji politycznej pozostałych uczestników procesu edukacji: uczniów, studentów, rodziców, uczestników stowarzyszeń oświatowych i dorosłych mieszkańców wsi. W zakończeniu rozwinięto problem ważności dialogu kultur narodowych jako czynnika edukacji na rzecz budowy zaufania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277227, 275173 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287067 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W pracy omówiono walory testowych metod pomiaru osiągnięć wynikające z dużego stopnia ich diagnostyczności, obiektywności kontroli i oceny osiągnięć dydaktycznych oraz określono zasady konstruowania i stosowania testów przy jednoczesnym zaakcentowaniu roli egzaminów ustnych na wyższe uczelnie. Przeprowadzono analizy badawcze w zakresie: motywów wyboru studiów pedagogicznych (z psychologiczną klasyfikacją motywów); opinii kandydatów o zawodzie nauczyciela i wyborze kierunku studiów; identyfikacji studentów kierunków pedagogicznych z zawodem nauczycielskim (wg stopni identyfikacji); postaw nauczycieli wobec zawodu; przygotowania pedagogicznego i wymaganych cech nauczycieli; wizerunku nauczyciela przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284436 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1877)
Bibliogr. s. 150-161.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Przedstawiono: koncepcje i kierunki badań dot. tolerancji, gotowości do udzielania pomocy, systemów wartości; założenia i analizę wyników badań własnych przeprowadzonych wśród studentów wyższych uczelni woj. katowickiego w l. 1996-97. Badania obrazują: religijność młodzieży, cechy społecznego funkcjonowania młodzieży (postawy wobec odmienności, gotowość do udzielania pomocy, systemy wartości), poziom zaangażowania religijnego i typ religijności a społeczne funkcjonowanie młodzieży (w ww. zakresach).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281242, 281241 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 181-197.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Próba odpowiedzi na pytanie: czy w minionym dwudziestoleciu, okresie transformacji ustrojowej, zmieniły się postawy studentów wobec samych siebie, rodziny, edukacji, Ojczyzny i Kościoła. Problematykę badań (postaw i przemian studentów) ukazano w ujęciu różnych nurtów psychologicznych. Omówiono transformację ustrojową oraz inne źródła wpływu na postawy studentów (postmodernizm, glibalizację, midia, rewolucję informatyczną). Przedstawiono wynik badań empirycznych, którymi objęto trzy grupy studentów I, III i V roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ok. pięćdziesiąt osób z każdego rocznika). Przeprowadzono je w latach 1984-1989, 1991-1992, 2001-2002.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291398 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 111-114.
Streszczenie: Analiza aspiracji edukacyjnych studentów Uniwersytetu w Białymstoku w kontekście zmian cywilizacyjnych i edukacyjnych (rozpatrywana w aspekcie teoretycznym i empirycznym). Prezentacja zmian w edukacji oraz zadań uniwersytetu w obliczu zmian. Omówienie miejsca aspiracji w życiu człowieka, zwłaszcza relacji między aspiracjami jednostki a jej potrzebami oraz działalności samokształceniowej studentów. Przedstawienie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287270 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 177)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 72440, 72439 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór artykułów dot.: zagadnień związanych z barierami architektonicznymi uniemożliwiającymi studentom niepełnosprawnym "normalne" funkcjonowanie w przestrzeni uczelni, sytuacji studentów niepełnosprawnych w polskich uczelniach, możliwości i barier funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Charakterystyka edukacyjnych dróg młodzieży niesłyszącej w Norwegii. Przedstawienie roli sztuki i twórczości w terapii osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286844, 286843 (2 egz.)
Book
In basket
Jakość życia studentów / pod red. Antoniego Rumińskiego. - Kraków : "Impuls", 2004. - 206 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Kilka uwag o społecznych uwarunkowaniach życia studentów, wymiarze etycznym, aksjologicznym i edukacyjnym. Współczesna edukacja akademicka jest tu przedstawiona jako przestrzeń, w której człowiek jako humanista poszukuje prawdy i sensu istnienia. Przedstawione rozważania empiryczne ujawniają zagrożenia, jakie niesie współczesny świat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287459 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 244)
Bibliogr. s. 125-135.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Rozważania teoretyczne nt. wartości i zainteresowań, przedstawienie założeń metodologicznych i analiza wyników badań. Badano studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu na przełomie lat 1991/1992 w celu poznania ich hierarchii wartości egzystencjalnych, wartości wspólnotowych, zainteresowań sztuką, aktywności kulturalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279585 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86142-25-1
Streszczenie: W pracy scharakteryzowano teoretyczne i metodologiczne podstawy zachowań prozdrowotnych. Zbadano wybrane cechy osobowe i sytuacyjne studentów wpływające na ich orientację prozdrowotną. Badaniami sondażowymi objęto 750 studentów trzecich i czwartych lat poznańskiego ośrodka akademickiego. Za kryterium uznano występowanie medycznych treści w programach nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292745 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 273-286.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W książce podjęto problem edukacji studentów, ich twórczej postawy, kształtowania orientacji życiowych. Poruszono także sprawę kreatywnej postawy nauczycieli i idei szkoły twórczej. Omówiono sprawy studentów jako grupy społecznej. Jeden rozdział całkowicie poświęcono badaniom i metodom jakimi je przeprowadzono oraz wnioskom wynikającym z nich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287483 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 287484 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Aspiracje edukacyjne studentów / Walentyna Wróblewska. - Białystok : "Trans Humana", 2001. - 156 s. : ilustracje ; 21 cm.
ISBN: 83-86696-71-0
Bibliogr. s. 129-135.
Streszczenie: Przegląd literatury i badań nad aspiracjami. Wyjaśnienie terminologii. Problematyka zmian edukacyjnych okresu transformacji ustrojowej w Polsce. Wpływ studiów na rozwój jednostki. Przebieg i wyniki badań własnych autorki nad czynnikami kształtującymi aspiracje edukacyjne studentów (uwarunkowania uczelniane, naukowe, środowiskowe, społeczne, kulturalne). Rola uniwersytetu w spełnianiu aspiracji młodzieży studiującej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283359 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300339, 299979 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 127-138.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W pracy przeprowadzono badanie postaw kandydatów na nauczycieli wobec wybranego zawodu biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak: miejsce zamieszkania, wykształcenie rodziców, osiągnięcia w dotychczasowej nauce. Omówiono poznawcze i emocjonalne motywy wyboru pracy nauczycielskiej. Zaprezentowano badania w zakresie predyspozycji do zachowania się wobec zawodu nauczycielskiego (aspekt behawioralny). W podsumowaniu zwrócono uwagę na potrzebę zmian w kształceniu nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280753, 280752 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 570)
Bibliogr. s. 282-296.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299634 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 157-171.
Streszczenie: Analizie badawczej poddano studentów uczelni rolniczo-technicznych w zakresie uwarunkowań preferencji wartości allocentrycznych (rozumianych jako pragnienie kontaktu z innym człowiekiem) i socjocentrycznych, w zależności od takich czynników jak: dom rodzinny, środowisko lokalne, warunki materialne, światopogląd, edukacja w szkole wyższej, poziom aktywności społecznej, politycznej, kulturalnej. Wyjaśniono pojęcie wartości. Zaprezentowano wyniki badań i wskazano wpływ zmian ustrojowych na wybory allocentrycznych i socjocentrycznych wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283214 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again