Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(10)
Artykuły
(9)
Publikacje fachowe
(2)
Druki ulotne
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(4)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Autor
Gajdzica Zenon (1970- )
(2)
Bidziński Karol
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Gołubiew-Konieczna Monika
(1)
Kasprzycki Piotr
(1)
Klaro-Celej Lidia
(1)
Klinik Anna
(1)
Kowalska Iwona
(1)
Lerka Marcin
(1)
Lipkowski Otton (1907-1982)
(1)
Loska Magdalena
(1)
Naprawa Renata
(1)
Ozga Anna
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Pecyna Maria
(1)
Pisarek Arkadiusz
(1)
Pituła Beata
(1)
Rachel Małgorzata
(1)
Rottermund Jerzy
(1)
Rutkowski Mirosław (pedagog)
(1)
Sekułowicz Małgorzata (1960- )
(1)
Siwy Sebastian
(1)
Surowiecka Marcelina
(1)
Szalewska Katarzyna
(1)
Tanajewska Alicja
(1)
Walat Wojciech (1963- )
(1)
Waligóra Anna (socjolog)
(1)
Wyczesany Janina (1937- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(13)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(22)
Język
polski
(13)
Odbiorca
Szkoły specjalne
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Temat
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(5)
Nauczanie
(5)
Nauczyciele
(5)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(5)
Dziecko z niepełnosprawnością
(4)
Kompetencje zawodowe
(4)
Pedagodzy specjalni
(4)
Szkoły specjalne
(4)
Wypalenie zawodowe
(4)
Poradnictwo zawodowe
(3)
Szkoły ogólnodostępne
(3)
Edukacja włączająca
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kultura szkoły
(2)
Nauczyciele szkół podstawowych
(2)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Podstawa programowa
(2)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Uczniowie
(2)
Głusi
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Nauczanie indywidualne
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
(1)
Oceny szkolne
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zespołem Downa
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Samodzielność
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe specjalne
(1)
Szkoły integracyjne
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Szkoły zawodowe specjalne
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Uczniowie szkół specjalnych
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Zespół Szkół Specjalnych nr 11 (Kraków)
(1)
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 (Łódź)
(1)
Temat: czas
2001-
(12)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Temat: miejsce
Polska
(5)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Artykuł problemowy
(7)
Programy nauczania dla szkół zawodowych specjalnych
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Raport z badań
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(14)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Psychologia
(1)
27 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 008274 Pd (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Programy nauczania dla szkół zawodowych specjalnych (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie - szkoły zawodowe specjalne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Programy nauczania (hasło przedmiotowe)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19472, 19451, 19450 (3 egz.)
Rekord wzorcowy
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 (Łódź) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 24 (Łódź) ; Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 (Łódź) ; Łódź (woj. łódzkie) - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
Szkoła utworzona w 1972 r.
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2454)
Bibliogr. s. 147-153.
Streszczenie: Obszernie podsumowano stan wiedzy nt. wypalenia zawodowego (modele wypalenia wg różnych autorów), przyczyn wypalenia zawodowego u nauczycieli. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w l. 2000-2002 wśród nauczycieli: przedszkoli specjalnych, szkół integracyjnych, szkół specjalnych dla niepełnosprawnych intelektualnie stopnia lekkiego i umiarkowanego, szkół dla niepełnosprawnych z uszkodzonym słuchem, w domach pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych, oraz szkół masowych (grupa porównawcza). Badania służyły określeniu zakresu występowania zjawiska wypalenia oraz wyznaczeniu czynników, które mogą stanowić źródło syndromu. Stwierdzono, że nauczyciele wypalają się w różnym stopniu, u nauczycieli szkół masowych głębokość wypalenia jest większa, natomiast rozległość jest większa u nauczycieli szkolnictwa specjalnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-140 286124 PNS (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Druk ulotny
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 321328 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 012491 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 008612 Pd (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Prace z zakresu pedeutologii i deontologicznych aspektów pedagogiki specjalnej, dot. m.in: pedagoga specjalnego jako terapeuty w ujęciu klasyków oraz w ujęciu współczesnym; umiejętności nauczyciela pracującego w klasie integracyjnej; przemian kompetencji i postaw surdopedagogów i logopedów związanych ze stosowaniem metody fonogestów; wypalenia zawodowego pedagoga specjalnego; wymiarów marginalizacji rodzin z dzieckiem upośledzonym; moralnej odpowiedzialności surdopedagoga za rozwój niesłyszacego wychowanka; genetyki dysleksji, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń współistniejących; wartości studentów pedagogiki specjalnej; nauczyciela wobec psychospołecznych problemów dzieci i młodzieży z cukrzycą; metodyki katechezy osób upośledzonych umysłowo.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-207 294597 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 5)
Bibliografie przy pracach.
Streszczenie: Zbiór tekstów dotyczących kompetencji pedagoga specjalnego, komunikacyjnych aspektów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (problemy językowe i komunikacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, synergetyczna terapia odruchowa w reedukacji dyslalii, rzeczywistość edukacyjna uzdolnionego ucznia z wadą słuchu) oraz organizacyjne konteksty kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (system kształcenia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, realizacja założeń integracji przedszkolnej).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316487, 294839 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-248 294687 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zmiany w ustawie prawo oświatowe / Maria Pecyna. W: Monitor Dyrektora Szkoły. 2019, nr 1, s. 13-22. - 2019.
(Pod Paragrafem)
Artykuł z czasopisma "Monitor Dyrektora Szkoły".
Bibliografia na stronie 22.
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 115-120.
Streszczenie: Książka bada wpływ zjawiska wypalenia zawodowego nauczycieli na funkcjonowanie szkolne uczniów oraz na trafność oceniania ich osiągnięć szkolnych. Praca dotyczy więc zależności: wyczerpanie emocjonalne i obniżenie poziomu zaangażowania nauczyciela w pracę a wypełnianie przez niego podstawowych obowiązków zawodowych. Autorka prezentuje wyniki swoich badań oraz przeprowadza ich analizę.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-199 288131 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej