Forma i typ
Książki
(20)
Publikacje naukowe
(19)
Artykuły
(13)
Publikacje fachowe
(10)
Publikacje dydaktyczne
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Dostępność
dostępne
(13)
tylko na miejscu
(6)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(6)
Autor
Gajdzica Zenon (1970- )
(3)
Marek-Ruka Marianna
(2)
Balcerek Marian
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Bidziński Karol
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Gondzik Erwin (1932- )
(1)
Gołubiew-Konieczna Monika
(1)
Kamińska Grażyna
(1)
Kasprzycki Piotr
(1)
Klaro-Celej Lidia
(1)
Klinik Anna
(1)
Kowalska Iwona
(1)
Lerka Marcin
(1)
Lipkowski Otton (1907-1982)
(1)
Loska Magdalena
(1)
Miluska Jolanta
(1)
Ozga Anna
(1)
Pecyna Maria
(1)
Pisarek Arkadiusz
(1)
Pituła Beata
(1)
Rachel Małgorzata
(1)
Rottermund Jerzy
(1)
Rutkowski Mirosław (pedagog)
(1)
Sak Mariusz
(1)
Sekułowicz Małgorzata (1960- )
(1)
Siwy Sebastian
(1)
Stawowy-Wojnarowska Irena (1926-1993)
(1)
Surowiecka Marcelina
(1)
Sut Tomasz
(1)
Szalewska Katarzyna
(1)
Walat Wojciech (1963- )
(1)
Waligóra Anna (socjolog)
(1)
Wyczesany Janina (1937- )
(1)
Zięcina-Banek Maria
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(7)
1970 - 1979
(2)
1950 - 1959
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(18)
1901-2000
(12)
1945-1989
(10)
1989-2000
(2)
Kraj wydania
Polska
(34)
Język
polski
(17)
Odbiorca
Pedagodzy specjalni
(4)
Szkoły specjalne
(4)
Nauczyciele
(3)
Szkoły zawodowe
(3)
Klasa 1.
(2)
Klasa 2.
(2)
Klasa 3.
(2)
Nauczyciele zawodu
(2)
Pracownicy oświaty
(2)
Psycholodzy
(2)
Psycholodzy szkolni
(2)
Oligofrenopedagodzy
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Temat
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(11)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(8)
Szkoły specjalne
(8)
Nauczanie
(7)
Nauczyciele
(7)
Szkoły zawodowe specjalne
(7)
Kompetencje zawodowe
(6)
Pedagodzy specjalni
(5)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(5)
Wypalenie zawodowe
(5)
Doskonalenie zawodowe
(4)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
(4)
Szkoły ogólnodostępne
(4)
Uczniowie
(4)
Wsparcie edukacyjne
(4)
Dziecko z niepełnosprawnością
(3)
Edukacja włączająca
(3)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Poradnictwo zawodowe
(3)
Rozwój zawodowy
(3)
Szkolnictwo zawodowe specjalne
(3)
Uczniowie szkół specjalnych
(3)
Dziecko głuche
(2)
Dziecko trudne
(2)
Dziecko zdolne
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kultura szkoły
(2)
Młodzież głucha
(2)
Nauczyciele szkół podstawowych
(2)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(2)
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
(2)
Psycholodzy
(2)
Psycholodzy szkolni
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Szkoły przyszpitalne
(2)
Szkoły zawodowe
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Uczniowie szkół zawodowych
(2)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Głuchota
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Metoda ośrodków pracy
(1)
Metody nauczania
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Nauczanie indywidualne
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zespołem Downa
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podstawa programowa
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Program nauczania
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia nauczania
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samodzielność
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Szkolnictwo podstawowe specjalne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkoły integracyjne
(1)
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
(1)
Szumanówna, Wanda
(1)
Teoria nauczania
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Zdolności
(1)
Zespół Szkół Specjalnych nr 11 (Kraków)
(1)
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 (Łódź)
(1)
Temat: czas
2001-
(13)
1901-2000
(7)
1945-1989
(5)
1989-2000
(2)
Temat: miejsce
Polska
(13)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Województwo warszawskie (1975-1998)
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(11)
Artykuł problemowy
(9)
Praca zbiorowa
(7)
Raport z badań
(5)
Broszura
(3)
Program nauczania
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Opracowanie
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(32)
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Psychologia
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
34 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 012491 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka IPS)
Program zatwierdzony przez ministra oświaty i wychowania w dniu 1 sierpnia 1984 roku, nr OP23-4134-1/84, do powszechnej realizacji od roku szkolnego 1985/86.
Maszynopis powielony.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8274 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Książka zatwierdzona pismem Ministerstwa Oświaty nr GM. Sekr.-5275/53 z 22 lipca 1953 r. jako pozycja konieczna w bibliotekach pedagogicznych, w działach nauczycielskich bibliotek szkół specjalnych oraz pożądana w działach nauczycielskich szkół innych typów.
Bibliografia na stronach 215-217.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19472, 19451, 19450 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2454)
Bibliogr. s. 147-153.
Streszczenie: Obszernie podsumowano stan wiedzy nt. wypalenia zawodowego (modele wypalenia wg różnych autorów), przyczyn wypalenia zawodowego u nauczycieli. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w l. 2000-2002 wśród nauczycieli: przedszkoli specjalnych, szkół integracyjnych, szkół specjalnych dla niepełnosprawnych intelektualnie stopnia lekkiego i umiarkowanego, szkół dla niepełnosprawnych z uszkodzonym słuchem, w domach pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych, oraz szkół masowych (grupa porównawcza). Badania służyły określeniu zakresu występowania zjawiska wypalenia oraz wyznaczeniu czynników, które mogą stanowić źródło syndromu. Stwierdzono, że nauczyciele wypalają się w różnym stopniu, u nauczycieli szkół masowych głębokość wypalenia jest większa, natomiast rozległość jest większa u nauczycieli szkolnictwa specjalnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-140 286124 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały Pomocnicze dla Nauczycieli / Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. Kształcenie Ustawiczne ; t. 48)
Maszynopis powielony.
Bibliografia na stronach 241-253.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 173729 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Nr SSZ-32-797/PS-PL/VIII/85.
Materiały zostały zaakceptowane przez Ministra Oświaty i Wychowania pismem z dnia 15 sierpnia 1985 r., Nr OP-32-CR-1361-125/85. Okres ważności: od 1 stycznia 1986 r. do odwołania.
Opis według okładki. Początek tekstu na 2. stronie okładki.
Maszynopis powielony.
Bibliografia na stronach 14, 17-18.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 219774 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 245903, 245902, 245901, 245839 (4 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 5)
Bibliografie przy pracach.
Streszczenie: Zbiór tekstów dotyczących kompetencji pedagoga specjalnego, komunikacyjnych aspektów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (problemy językowe i komunikacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, synergetyczna terapia odruchowa w reedukacji dyslalii, rzeczywistość edukacyjna uzdolnionego ucznia z wadą słuchu) oraz organizacyjne konteksty kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (system kształcenia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, realizacja założeń integracji przedszkolnej).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316487, 294839, 294687 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Nr SSZ-32-797/PS-PWZ/VIII/85.
Materiały opracowane przy współudziale Centralnego Ośrodka Metodycznego Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Materiały zostały zaakceptowane przez Ministra Oświaty i Wychowania pismem z dnia 15 sierpnia 1985 r., Nr OP.32-CR-1361-125/85. Okres ważności: od 1 stycznia 1986 r. - do odwołania.
Opis wg okładki. Początek tekstu na 2. stronie okładki.
Maszynopis powielony.
Bibliografia na stronach 15-19, 21-37.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 220547 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Nr SSZ-32-338/PS-PWZ/IV/84.
Materiały opracowane przy współudziale Centralnego Ośrodka Metodycznego Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Materiały zostały zaakceptowane przez Ministra Oświaty i Wychowania pismem z dnia 31 marca 1984 r. Nr OP 32-CR-1361-93/84. Okres ważności: od września 1984 r. - do odwołania.
Opis wg okładki. Początek tekstu na 2. stronie okładki.
Maszynopis powielony.
Bibliografia na stronach 6-9, 12-18, 20, 22-27.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7952 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zmiany w ustawie prawo oświatowe / Maria Pecyna. W: Monitor Dyrektora Szkoły. 2019, nr 1, s. 13-22. - 2019.
(Pod Paragrafem)
Artykuł z czasopisma "Monitor Dyrektora Szkoły".
Bibliografia na stronie 22.
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka IPS)
Program zatwierdzony przez ministra oświaty i wychowania w dniu 2 X 1984 roku, nr /OP23-4134-2/84 do powszechnej realizacji od roku szkolnego 1985/86 w klasie I, od roku szkolnego 1986/87 w klasie II, od roku szkolnego 1987/88 w klasie III.
Maszynopis powielony.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8612 Pd (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej