Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Author
Barycz Henryk (1901-1994)
(2)
Markowski Mieczysław (1929-2011)
(2)
Baczkowski Krzysztof (1938- ). Związki intelektualne Uniwersytetu Krakowskiego z Węgrami w dobie Kopernika
(1)
Bracha Krzysztof (1959- )
(1)
Drewnowski Jerzy (historia nauki)
(1)
Estreicher Karol (1906-1984). Dawne budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Gawęda Stanisław (1914-1994). Intelektualiści niemieccy w Krakowie w dobie Kopernika
(1)
Gensler Marek (1964- )
(1)
Gierowski Józef Andrzej (1922-2006)
(1)
Iwańczak Wojciech (1948- )
(1)
Jung-Palczewska Elżbieta
(1)
Kiryk Feliks (1933- )
(1)
Kowalczyk Maria (1925- )
(1)
Kowalski Tadeusz (pedagog)
(1)
Michalewicz Jerzy (1938- ). Majątek Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie Kopernika
(1)
Moulin Léo (1906-1996)
(1)
Ptaśnik Jan (1875-1930)
(1)
Ptaśnik Mieczysław
(1)
Quirini-Popławska Danuta. Włoskie środowisko krakowskie a Uniwersytet Krakowski na przełomie XV i XVI wieku
(1)
Rosińska Grażyna (1937- )
(1)
Ryś Jan (1958- )
(1)
Stopka Krzysztof
(1)
Szczepański Janusz (1947- )
(1)
Szulakiewicz Władysława
(1)
Taszycki Witold (1898-1979)
(1)
Zalewski Ludwik (1878-1952)
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(1)
1930 - 1939
(2)
Country
Poland
(20)
Subject
Uniwersytet Jagielloński
(11)
Szkolnictwo wyższe
(9)
Szkolnictwo
(3)
Astronomia
(2)
Buridan, Jean
(1)
Filozofia
(1)
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi (Pułtusk)
(1)
Historiografia polska
(1)
Język polski
(1)
Kopernik, Mikołaj
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie za granicą
(1)
Nauka
(1)
Pedagogika
(1)
Studenci
(1)
Studenci zagraniczni
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo teologiczne
(1)
Wychowanie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1401-
(13)
1501-
(6)
1301-
(4)
1601-
(3)
1701-
(3)
1201-
(1)
1401-1500
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(9)
Europa
(3)
Polska
(2)
Gnieźnieńska, diecezja (katol.)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Małopolska
(1)
Pułtusk (woj. mazowieckie)
(1)
Rzym (Włochy)
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Mowy polsko-łacińskie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Źródła historyczne
(2)
Katalog
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Rękopisy polskie
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie z Dziejów Oświaty ; t. 37)
Bibliogr. s. 95-110.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Syntetyczne, oparte na źródłach opracowanie, w którym przedstawiono organizację szkół parafialnych w miastach i miasteczkach piętnastowiecznej Małopolski. Omówiono genezę i rozwój tego typu szkół oraz podstawy materialne ich funkcjonowania, pracę nauczycieli, życie uczniów, metody i treści nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281618 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1596 tylko na miejscu (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 239995, 239994 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang.Tekst równol. łac. pol.
Streszczenie: Krakowskie mowy uniwersyteckie z końca XIV i pocz. XV w., wygłaszane przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i związane z renowacją "studium generale". Prezentowane mowy stanowią źródło informacji o życiu uniwersyteckim i wpływie idei humanistycznych w tamtej epoce. Teksty opublikowano w języku polskim i łacińskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282169 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 78169, 78168 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności ; og. zb. t. 76)
Indeks.
Streszczenie: Badania nad środowiskiem polskich szkół katedralnych w odniesieniu do średniowiecznej kultury umysłowej, szczególnie w zakresie wymogów intelektualnych stawianych duchowieństwu polskiemu tych czasów. Analizie poddano szkoły katedralne na obszarze biskupstw metropolii gnieźnieńskiej, biskupstwa w Poznaniu, Płocku, Włocławku, Krakowie, Wrocławiu i Lubuszu a także dwóch biskupstw litewskich: żmudzkiego i wileńskiego. Na europejskim tle zarysowano ewolucję strukturalną i programową szkół katedralnych a obraz ich działalności przedstawiono na podstawie różnorodnych źródeł historycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276239 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 197949, 197948, 197946 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 009625 Tylko na miejscu, 4135 tylko na miejscu (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Średniowiecze)
ISBN: 83-916703-8-4 ("Marabut") ; 83-7233-016-6 ("Volumen")
Bibliogr. 221-226.
Streszczenie: Opierając się na dokumentach dotyczących uniwersytetów (głównie w Paryżu, Padwie i Bolonii, ale także innych - w tym w Krakowie), autor ukazał życie codzienne studentów i profesorów uniwersytetów (XII-XV w.), warunki studiowania i obowiązki mistrzów. Wspomina też o książkach i bibliotekach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295235 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Episteme ; 32 (2003))
ISBN: 83-86523-84-0
Bibliogr. s. 291-351. Indeksy.
Streszczenie: Studium poświęcone uniwersytetom europejskim, które powstały po założeniu Akademii Krakowskiej. Książka jest poza tym uzupełnieniem literatury mediewistycznej poświęconej szkolnictwu średniowiecznemu. Opisano wyższe uczelnie w Bolonii, Padwie, Neapolu, Paryżu oraz Pradze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288025 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ; nr 3)
Mater. konferencji, Mąchocice-Ameliówka k. Kielc 18-20 maja 1995.
Indeksy.
Tekst częśc. tł. z czes.
Streszczenie: Referaty dotyczą sieci szkół parafialnych, kolegiackich, wychowania mieszczańskiego, dworskigo, rycerskiego i chłopskiego. Analiza treści przekazywanych w różnych środowiskach; oddziaływanie słowem, obrazem i tworzenie wzorców do naśladowania. Opis różnych środowisk zawodowych, społecznych i wyznaniowych. Ujęcie komparatystyczne pozwala wnioskować, że sieć szkół na ziemiach polskich nie ustępowała na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych standardom europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276132 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31951 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Copernicana ; 11)
Aneks zawiera adnotowaną bibliografię traktatów o instrumentach astronomicznych w rękopisach Bibl. Jag., dane o ich proweniencji oraz tekst łac. 5 wybranych traktatów.
Bibliogr.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 119360 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
(Copernicana Cracoviensia t. 1)
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne ; z. 40)
Numeracja serii gł.: 307
Zawiera m.in.: Związki intelektualne Uniwersytetu Krakowskiego z Węgrami w dobie Kopernika / Krzysztof Baczkowski. Intelektualiści niemieccy w Krakowie w dobie Kopernika / Stanisław Gawęda. Włoskie środowisko krakowskie a Uniwersytet Krakowski na przełomie XV i XVI wieku / Danuta Quirini Popławska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 110562, 110561 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54441 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2661 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Copernicana Cracoviensia t. 6)
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne z. 45)
Numeracja serii gł.: nr 333.
Bibliogr.
Zawiera: Dawne budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego / Karol Estreicher. Majątek Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie Kopernika / Jerzy Michalewicz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 111118 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie 16-19 września 2009 r.
Streszczenie: Referaty zawierają zagadnienia związane z historią teorii pedagogicznej (działalność Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego, poglądy S.Pigonia), z dziejami szkolnictwa (szkolnictwo różnowiercze, szkolnictwo jezuickie, Związek Inspektorów Szkolnych, unifikacja szkolnictwa Kresów Północnych) z historią środowisk edukacyjnych (m.in. rodzina polska jako środowisko wychowawcze na przełomie XIX i XX wieku, nauczyciele i uczniowie szkół ziemi kielecko-radomskiej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298542 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again