Dostępność
dostępne
(56)
tylko na miejscu
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(56)
Czytelnia
(5)
Autor
Wlazło Stefan
(8)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(6)
Brzeziński Jerzy (1947- )
(2)
Eliasz Andrzej (1941- )
(2)
Kwiek Marek (1966- )
(2)
Leja Leon (1913-1997)
(2)
Murawska Anna (1962- )
(2)
Pastwa Marta
(2)
Piotrowski Paweł (pedagog)
(2)
Tymowski Janusz (1902-1992)
(2)
Andrałojć Magdalena
(1)
Bajerski Artur (1981- )
(1)
Bauman Teresa (1955-2017)
(1)
Bednarek Krzysztof
(1)
Bednarkowa Wiga
(1)
Bogusz Jan (1928-2009)
(1)
Borkowski Janusz (1934- )
(1)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Bucholz Andrzej Krzysztof (1986- )
(1)
Durda Marek
(1)
Dzierzgowski Sergiusz
(1)
Dąbrowa-Szefler Małgorzata
(1)
Glixelli Stefan (1888-1938)
(1)
Gumuła Teresa
(1)
Hejwosz-Gromkowska Daria
(1)
Ignaczak Magdalena
(1)
Jakowicka Maria (1929- )
(1)
Januszkiewicz Franciszek ( -2000)
(1)
Kalinowska Maria (szkolnictwo)
(1)
Kamiński Marek B
(1)
Knap Adam
(1)
Kochalski Cezary
(1)
Kodelska-Łaszek Teresa (1929-2021)
(1)
Komorowski Zygmunt (1925-1992)
(1)
Kopańska Agnieszka
(1)
Koziej Sławomir
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Kwiatkowski Stefan (1939- )
(1)
MacBeath John (1940- )
(1)
Maciejewska Jadwiga
(1)
Magiera Elżbieta
(1)
Mazur Marek
(1)
Mazurkiewicz Grzegorz
(1)
Modrzejewska Justyna
(1)
Morawski Roman Zdzisław (1949- )
(1)
Nadolnik Izabela
(1)
Paprocki Jan
(1)
Pfeiffer Andrzej
(1)
Pobocha-Kołodziej Renata
(1)
Przybylska Ewa
(1)
Przybylski Wojciech
(1)
Radnor Hilary A
(1)
Rudnicki Seweryn
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Rządca Piotr
(1)
Semrau Joanna
(1)
Siemieniak Henryk
(1)
Szczepański Jan (1913-2004)
(1)
Szwed Anna
(1)
Szłapczyński Józef Klemens
(1)
Warmiński Marcin
(1)
Wiażewicz-Wójtowicz Paula
(1)
Wiłkomirska Anna
(1)
Zajda Zbigniew
(1)
Zakrzewski Jerzy ( -2007)
(1)
Ćwiąkała-Małys Anna
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Żyto Artur
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(13)
1980 - 1989
(7)
1970 - 1979
(10)
1960 - 1969
(5)
1930 - 1939
(2)
Kraj wydania
Polska
(70)
Język
polski
(17)
70 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 212374, 212373, 212372 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Szkoła Dziś i Jutro)
Bibliogr. s. 219-223.
Streszczenie: W oryginalnej formie kilku opowieści osnutych na doświadczeniach pracy nauczycieli w kontekście pilotażowego projektu europejskiego oceniania jakości edukacji szkolnej, autorzy przybliżają sposób realizacji przedsięwzięcia badawczego w ramach programu SOKRATES, w którym uczestniczyło 18 krajów. W prezentowanych opowieściach doskonalenie systemu oświaty ukazują także z punktu widzenia uczniów i rodziców. W książce omówiono ponadto ważne zagadnienia: celów edukacji, oceniania wewnętrznego i zewnętrznego, samooceny szkoły - PSS (Profil Samooceny Szkoły), metod i narzędzi samooceny, koncepcji krytycznego przyjaciela, współpracującego ze szkołą nad strategiami rozwoju.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 287684, 285767, 285766, 285765, 285599 (5 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 168043 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Procesy organizacji i ewaluacji pedagogicznej w szkole / Henryk Siemieniak. - Katowice : , 1988. - 145, [1] s. : ilustracje ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 965)
ISBN: 83-226-0207-3
Bibliogr. s. 132-144.
Streszcz. ros., ang.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 245855, 245854, 245853 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Bibliogr. s. 153-154.
Streszczenie: Książka pokazuje jak prosto i skutecznie przeprowadzić badanie jakości szkół, zwłaszcza szkół przygotowujących do zawodu. Przedstawia podstawy teorii jakości oraz wyjaśnia pojęcie jakości w edukacji. Opisuje procedurę mierzenia jakości pracy szkoły, narzędzia potrzebne do zbadania pracy szkoły, materiały pomocnicze (harmonogramy, wzory ankiet, arkuszy, listów i prezentacji). Podaje praktyczne wskazówki i przykłady oraz wzorcowy raport. Uzupełnieniem książki jest CD-ROM zawierający wszystkie materiały w wersji elektronicznej oraz prosty w obsłudze program do rejestracji i przetwarzania danych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 286232, 285784, 285783 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Mierzenie jakości pracy szkoły. Cz. 1 / Stefan Wlazło. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : "MarMar", 1999. - 117 s. : ilustracje ; 24 cm.
Streszczenie: Koncepcja tworzenia programów nauczania opartych na zasadzie umiejętności znajdowania informacji w różnych źródłach, a nie na zasadzie "encyklopedyzmu" i strategie jej realizacji (scentralizowane i zdecentralizowane). Założenia polityki oświatowej na szczeblu gminy. Problematyka jakości edukacji (monitoring, standardy, hospitacje diagnozujące). Etapy tworzenia szkolnych programów edukacyjnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283796 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Wychodząc z założenia, że mierzenie służy sprawdzaniu, czy osiągane są standardy, autor wskazuje sposób tworzenia w szkole własnych standardów. Omawia też zagadnienie programu wychowawczego szkoły jako części szkolnej księgi jakości pracy, przy czym zamiast określania celów wychowawczych proponuje respektowanie spójnego systemu wartości. Następnie przedstawiając zagadnienie oceniania szkolnego, uzasadnia pogląd, że nie powinno się systematycznie oceniać ucznia, i proponuje inne niż stopnie strategie ocen szkolnych. Przedstawia założenia tworzenia kierowniczego monitoringu wraz z ankietowaniem. W aneksie przykładowe fragmenty szkolnych ksiąg jakości, kalendarzy monitoringu kierowniczego, ankiet, arkuszy osiągnięć szkolnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283798, 283797 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Mierzenie jakości pracy szkoły : procedura, narzędzia, dokumentacja / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Raabe, cop. 2006. - 156 s. : ilustracje ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Raabe Zajrzyj i Znajdź)
Streszczenie: Publikacja zawiera ideę mierzenia jakości i historię jej powstania. Dostarcza wiedzy na temat podstaw badań społecznych oraz sposobów zbierania informacji o szkole (kompleksowego i wycinkowego). Autorka zamieszcza opis procedury kompleksowego mierzenia jakości, wymienia wszystkie kroki i poszczególne działania. Umieszcza spis narzędzi oraz arkusz diagnostyczny, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2004 r. nr 89, poz. 845). Książka pomocna dyrektorom szkół i placówek oświatowych, wizytatorom, nauczycielom.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 290458 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą : moduł IV.
Bibliogr. k. 155-156.
Streszczenie: Materiał do tematów: Procedury wewnątrzszkolne; Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 253595 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Mierzenie jakości pracy szkoły. Cz. 2 / Wiga Bednarkowa, Stefan Wlazło. - Wyd. 2 zm. i popr. - Wrocław : "MarMar", 1998. - 139 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 66-67.
Streszczenie: Na tę część składają się dwa teksty: W. Bednarkowej "Dowiedzieć się co uczeń potrafi" (dot. model zorganizowanego uczenia się, pomiaru dydaktycznego) oraz S. Wlazły "Jakość w pracy kierowniczej dyrektora szkoły" (dot. oceny pracy dyrektora szkoły, standardów jakości pracy dyrektora i nauczyciela).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276615, 276613 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Bibliogr. s. [88].
Streszczenie: Opis procedur organizacji prac i wykorzystanych narzędzi badawczych w celu planowania i wdrażania wewnątrzszkolnego badania jakości. Założenia oraz przebieg hospitacji diagnozującej. Badanie umiejętności uczniów i pomiaru osiągnięć uczniów. Wykorzystanie wyników badań wewnątrzszkolnych w podejmowaniu zmian doskonalących procesy zachodzące w szkole. Pojęcie i elementy samooceny ucznia i nauczyciela. Przykładowe scenariusze zajęć z radą pedagogiczną.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284469, 284468 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 161-163.
Streszczenie: Materiały do tematów: Mierzenie jakości w rozwoju organizacyjnym szkoły; Kodeks wizytatora; Kryteria jakości pracy szkoły; Zasady zewnętrzne mierzenia jakości pracy szkoły; Czynniki wpływające na jakość pracy szkoły.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 275257, 253607 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276614, 276612 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 174643, 174642, 172338, 172337 (4 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284833 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 157-[159].
Streszczenie: Omówiono przepisy dot. nadzoru pedag. i wskazano warunki zapewnienia jakości pracy szkoły. Wypunktowano przedmiot pomiaru jakości pracy liceum i jej kryteria, z podziałem na: efekty kształcenia; organizację i przebieg kształcenia, wychowania i opieki; zarządzanie. Następnie podano wzory narzędzi mierzenia jakości pracy liceum, omówiono etapy procedury mierzenia jakości i podano krótkie wskazówki do stworzenia planu rozwoju szkoły. Książce towarzyszy dyskietka.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 275258 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 43.
Streszczenie: Propozycja kryteriów oceny pracy dyrektora, projekt ewaluacji wewnętrznej WDN, projekt ewaluacji wewnętrznej SSO (Szkolnego Systemu Oceniania). W aneksie wyniki przeprowadzonych ankiet.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283946, 282221, 282220, 282219 (4 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 157646 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 185738, 185736 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Kształcenie Pedagogiczne Młodej Kadry Naukowo-Dydaktycznej. Materiały Dydaktyczne ; z. 1)
Bibliogr. s. 151-153 oraz przy rozdz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 306121 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej