Forma i typ
Książki
(32)
Poradniki i przewodniki
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(31)
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(31)
Autor
Knafel Krystyna
(4)
Szabo Alicja
(4)
Jeżowski Antoni (1950- )
(3)
Skubacz Alicja
(3)
Ekiert-Grabowska Dorota
(2)
Radwan Zbigniew
(2)
Sapiński Feliks
(2)
Andrzejczak Aldona (1952- )
(1)
Appel Arjen
(1)
Brudnik Edyta
(1)
Elsner Danuta
(1)
Gawroński Krzysztof
(1)
Groenwald Maria
(1)
Jurczyk Paweł
(1)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona (1938- )
(1)
Maliszewski Wojciech Jan
(1)
Nalaskowski Stanisław (1923-2007)
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Oldroyd David Roger
(1)
Radnor Hilary A
(1)
Staszak Dariusz
(1)
Stróżyński Klemens
(1)
Uździcki Roman
(1)
Witek Stefan (1926- )
(1)
Wroński Aleksander
(1)
Łuczyński Jan (1957-2010)
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(24)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(32)
Temat
Szkolnictwo
(32)
Zarządzanie oświatą
(25)
Nauczyciele
(6)
Samorząd terytorialny
(6)
Oświata
(5)
Komunikacja społeczna
(4)
Nauczanie
(4)
Innowacje pedagogiczne
(3)
Komputery
(3)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(2)
Informatyka
(1)
Postawy
(1)
Uczniowie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Temat: czas
1989-
(26)
1989-2000
(6)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Europa
(1)
Gatunek
Poradnik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(25)
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
35 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Prawo Oświatowe)
ISBN: 978-83-7601-465-4
Na grzb. podtyt.: Pytania i odpowiedzi. Na s. tyt. i okł. także odmienny tyt. serii: Prawo Oświatowe w Pytaniach i Odpowiedziach.
Indeks.
Streszczenie: Zbiór komentarzy, pytań i odpowiedzi oraz wybranych orzeczeń (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych) dotyczących zakładania i likwidacji szkół (publicznych, niepublicznych) oraz prowadzenia szkół i placówek przez jednostki samorządu terytorialnego (m.in. administrowanie, kontrole finansowe, procedura awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, przekształcenia szkół, łączenie szkół). Najnowszy akt prawny pochodzi z 2008 roku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-341 295610 PNS (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Książka
W koszyku
Bibliogr. 104-110.
Streszczenie: Omówienie misji szkoły i strategii jej reformowania, zadań dyrektora odnoszących się do zespołu nauczycielskiego (w tym wybranych technik nadzoru pedagogicznego) oraz do mienia i warunków materialnych placówki. Wykaz wymagań dot. cech i kwalifikacji dyrektora oraz wykaz funkcji dyrektora szkoły. Omówienie metod oceny dyrektora szkoły. Jako aneksy przykłady ankiet, arkuszy obserwacji, kwestionariuszy wywiadów służące do oceny lub samooceny dyrektora i oceny działalności zarządzanej przez niego szkoły.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281933, 279548 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-141 279550 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-121/12 253589 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 84-85.
Streszczenie: Materiał do tematów: Prawo oświatowe a prawo w oświacie; Swoboda działania prawnego; Zarządzanie finansami w placówce oświatowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/13 253603 PNS (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Brak okładki
Książka
W koszyku
Szkoła w gminie : moduł 5B / Alicja Skubacz. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, [1996] - 51 k. ; 30 cm.
Materiały dla uczestnika. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 50-51.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-121/13 253590 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla edukatora.TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 120-121.
Streszczenie: Materiały do tematów: Szkoła w systemie oświatowym; Szkoła jako element społeczności samorządowej; Miejsce szkoły w systemie samrządowym; Funkcje nadzorcze i wspierające gminy; nauczyciel - urzędnik samorządowy? Współdziałanie organów gminy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/14 253604 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla Edukatora.TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 63.
Streszczenie: Podano dodatkowe wskazówki do przeprowadzenia ćwiczeń zaproponowanych w module podstawowym adresowanym do edukatora prowadzącego szkolenie dla przedstawicieli gmin, kuratorium, WOM i dyrektorów szkół. Uzupełniono też informacje nt.: polskiego systemu oświaty, podziału kompetencji między gminą a dyrektorem, rozwiązań europejskich w tym zakresie, cech skutecznej szkoły, lokalnej polityki oświatowej, uprawnień i obowiązków rady gminy. Podano także reprodukcje dodatkowych środków dydaktycznych (arkusze ćwiczeń, foliogramy).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/14 supl. 275270 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Komunikacja Społeczna w Edukacji)
Bibliogr. s. [233]-248.
Tekst część. ros., słowac.
Streszczenie: Rozważania na temat szkoły w systemie szkolnictwa, zmian szkoły poprzez podstawy programowe, ewaluacje, wzajemne oddziaływanie na siebie szkoły i środowiska, przywództwa dyrektora jako lidera oraz nauczycieli w budowaniu jakości szkoły, czynniki podwyższające i obniżające autorytet nauczyciela oraz zagrożenia i problemy współczesnej szkoły (kompetencje zawodowe, ukryty program szkoły, język nietolerancji, asertywność w szkole).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 297651 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-359 297054 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Przewodnik Dyrektora)
Bibliogr. s. 171.
Streszczenie: Wyjaśniono czym jest jakość szkoły i na czym polega jej planowanie oraz diagnoza; w jaki sposób wybierać dyrektora szkoły i jakie powinien spełniać warunki; określono style zarządzania (instruowanie, coaching, motywowanie, delegowanie); opisano system ewaluacji osiągnięć uczniów jako narzędzie oddziaływania wychowawczego; przedstawiono sposoby wewnętrznej diagnozy jakości pracy szkoły i diagnozy pracy nauczycieli w ocenie dyrektora.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280786, 280785 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-149 280787 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-417 301227 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Celem antologii jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi tych trendów i koncepcji, które występują obecnie w teorii i praktyce zarządzania oświatą w wysoko rozwiniętych krajach Europy. Art. w tym tomie dot. 4 bloków tematycznych: wizji rozwoju edukacji i kierunków w zarządzaniu oświatą, kultury szkoły, sprawnego kierowania szkołą, efektywności szkoły.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-202 275248 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla edukatora.TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 31-[37].
Streszczenie: Uwagi realizacyjne do treści modułu oraz scenariusze dwóch sesji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/13 supl. 275267 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Materiały dla uczestnika. TERM-IAE Projekt.
Bibliogr. k. 55-56.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-121/7 253584 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 273440, 273439 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-117 273441 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą : moduł I.
Bibliogr. k. 28-29.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-121/2 253579 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Materiały na dwa dni szkolenia: Rozwój organizacyjny i jego zastosowanie w rozwoju szkoły; Uczestnicy i sojusznicy procesu rozwoju organizacyjnego szkoły.
TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą : moduł I.
Bibliogr. k. 76-77.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/2 253592 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 109.
Streszczenie: Oprac. ma służyć edukatorom w prowadzeniu dwudniowych szkoleń grupowych (8 sesji) nt. rozwoju szkoły. Uczestnicy poznają ROS jako koncepcję rozwoju szkoły od wewnątrz i metody stosowane w ROS. Do każdego dnia podano: wprowadzenie, w którym przedst. podstawowe zagadnienia związane z ROS, cele dnia, przebieg poszczególnych sesji, materiały pomocnicze (reprodukcje arkuszy ćwiczeń lub foliogramów).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/18 275260 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej