Form of Work
Ksi膮偶ki
(12)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypo偶yczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Brzezi艅ski Jerzy (1947- )
(2)
Eliasz Andrzej (1941- )
(2)
Bajerski Artur (1981- )
(1)
Bogusz Jan (1928-2009)
(1)
Borowska Alina
(1)
Brzezi艅ska Anna (1949- )
(1)
Gurnik Gra偶yna
(1)
Kami艅ski Marek B
(1)
Knap Adam
(1)
Morawski Roman Zdzis艂aw (1949- )
(1)
Rz膮dca Piotr
(1)
Wi艂komirska Anna
(1)
艢liwerski Bogus艂aw (1954- )
(1)
呕ytkowicz Helena
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(12)
Subject
Szkolnictwo wy偶sze
(10)
Nauczanie
(6)
Szkolnictwo niepubliczne
(2)
Absolwenci szk贸艂 wy偶szych
(1)
Budownictwo u偶yteczno艣ci publicznej
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Informatyka
(1)
Kszta艂cenie
(1)
Kszta艂cenie nauczycieli
(1)
Nauka
(1)
Oceny szkolne
(1)
O艣wiata
(1)
Przedsi臋biorstwo
(1)
Selekcja szkolna
(1)
Si艂a robocza
(1)
Studenci
(1)
Subject: time
1989-
(6)
1989-2000
(5)
Subject: place
Europa
(2)
Bia艂ystok (woj. podlaskie)
(1)
Genre/Form
Materia艂y konferencyjne
(5)
Praca zbiorowa
(5)
15 results Filter
Book
In basket
Klinika akademickiej pedagogiki / Bogus艂aw 艢liwerski. - Krak贸w : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 258, [1] s. : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7587-622-2
Bibliogr. s. 255-[259].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300855 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Szko艂a szans / Gra偶yna Gurnik. - Warszawa : Instytut Bada艅 Edukacyjnych, 2006. - 264 s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s. 235-239.
Streszczenie: Ksi膮偶ka sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci, jednej, po艣wi臋conej selekcji oraz drugiej m贸wi膮cej o ocenianiu. Omawia zagadnienia dotycz膮ce przemian i roli wykszta艂cenia we wsp贸艂czesnej rzeczywisto艣ci polskiej. Ukazuje argumenty zwolennik贸w selekcyjno艣ci i egalitaryzmu w o艣wiacie oraz analizuje uwarunkowania nier贸wno艣ci w o艣wiacie na kolejnych progach kszta艂cenia. Przedstawia zagadnienia roku zerowego na studiach funkcjonuj膮cych w Argentynie. Prezentuje wzmacniaj膮ce ocenianie ucznia. Informuje o rodzajach, kryteriach i funkcji oceniania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290849 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-325 290850 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 170-177.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza i wyja艣nienie przekszta艂ce艅 w ramach struktury przestrzennej szkolnictwa wy偶szego w Polsce po 1989 r. Cz臋艣膰 metodologiczna bada艅 w艂asnych autora obejmuje ustalenia terminologiczne, koncepcje bada艅 przeksztalce艅 struktury przestrzennej szkolnictwa wy偶szego w Polsce, 藕r贸d艂a danych. Szczeg贸艂owej analizie poddano nast臋puj膮ce kwestie: zmiana liczby uczelni, zmiana liczby student贸w, zmiana struktury kierunki studi贸w, zmiany we wzajemnym odniesieniu dzia艂alno艣ci dydaktycznej i bada艅 naukowych. Okre艣lono potencja艂 naukowy szkolnictwa wy偶szego. Przedstawiono rozmieszczenie uczelni publicznych i niepublicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298671 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ocena kszta艂cenia nauczycieli w Polsce / Anna Wi艂komirska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. - 242, [9] s. : ilustracje ; 24 cm.
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Bada艅 / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. s. 226-227.
Streszczenie: W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki bada艅 jako艣ci kszta艂cenia nauczycieli w Polsce (badaniami opinii obj臋ci byli nauczyciele i dyrektorzy szk贸艂). Om贸wiono standardy kszta艂cenia i wymagania kwalifikacyjne do zawodu nauczyciela. Zaprezentowano badania nad organizacj膮 i programami kszta艂cenia nauczycieli w 12 polskich uczelniach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-224 289058 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Ksi膮偶ka po艣wi臋cona jest procesowi oceny jako艣ci kszta艂cenia, pocz膮wszy od etapu tworzenia koncepcji nowego kierunku studi贸w, poprzez analiz臋 specyfiki kszta艂cenia ludzi doros艂ych na poziomie szko艂y wy偶szej, po prezentacj臋 metod ewaluacji i analiz臋 najcz臋艣ciej pope艂nianych w procesie oceniania b艂臋d贸w. Ksi膮偶ka adresowana do os贸b tworz膮cych zespo艂y oceniaj膮ce w ramach r贸偶nych komisji akredytacyjnych oraz pracownik贸w uczelni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-c-19 289164 PNS (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
Mater. z og贸lnopolskiej konferencji naukowej Wydzia艂u Psychologii SWPS w 2002 r.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Stale zwi臋kszaj膮ca si臋 liczba nowych kierunk贸w studi贸w, nakazuje 艣rodowiskom akademickim zastanowi膰 si臋, co ma i mo偶e mie膰 wp艂yw na jako艣膰 kszta艂cenia uniwesyteckiego. W tym celu zosta艂a zorganizowana w 2002 roku og贸lnopolska konferencja naukowa po艣wi臋cona tej problematyce. Niniejsza pozycja to wydane drukiem wyg艂oszone na niej referaty omawiaj膮ce m.in. takie zagadnienia, jak: standardy jako艣ci kszta艂cenia, budowanie projektu kierunku studi贸w oraz metodologia tworzenia ranking贸w prasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-b-32 288020 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Konferencja z 30 czerwca 1997 r. odby艂a si臋 w Uniwersytecie Warszawskim, z udzia艂em rektor贸w oraz przedstawicieli szk贸艂 wy偶szych, pa艅stwowych i niepa艅stwowych. Temat jako艣ci kszta艂cenia w szkolnictwie wy偶szym obejmowa艂 problemy pomiaru, kontroli i akredytacji, a poszczeg贸lne referaty dotyczy艂y m.in.: wsp贸艂czesnych wyzwa艅 dla edukacji, strategii rozwoju szkolnictwa wy偶szego oraz trzeciej rewolucji, tzn. edukacyjnej przebudowy Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-a-26 277103 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Ksi膮偶ka przedstawia analiz臋 por贸wnawcz膮 zachodnioeuropejskich instytucji akademickich w aspekcie efektywno艣ci ich funkcjonowania. Autorzy opisuj膮 struktury tych instytucji i szukaj膮 odpowiedzi na pytania, jaki jest ich wp艂yw na skuteczno艣膰 dzia艂ania plac贸wek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283515, 279819 (2 egz.)
Book
In basket
(Fundacji Dyskusje o Nauce ; 1)
Mater. z konferencji, Warszawa 5 i 6 grudnia 1996 r.
Streszczenie: Pok艂osie konferencji z grudnia 1996 r. odbytej w Uniwersytecie Warszawskim. Zaprezentowane w tej publikacji referaty i g艂osy w dyskusji dotycz膮 genezy uniwersytetu, warto艣ci niesionych przez t臋 instytucj臋, obecnego nie zadowalaj膮cego stanu polskich wy偶szych uczelni i proponowanych przekszta艂ce艅.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-m1-47 275826 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
4 ref. t艂. z niem. Miros艂aw S. Szyma艅ski.
Indeks.
Streszczenie: Wybrane materia艂y zwi膮zane z I Mi臋dzynarodow膮 Konferencj膮 w 艁owiczu. Referaty dot. tradycji wy偶szego szkolnictwa niepa艅stwowego w Polsce, prywatnego szkolnictwa wy偶szego w RFN i w Japonii, nauczycieli i student贸w niepa艅stwowej szko艂y wy偶szej w Polsce, kszta艂cenia nauczycieli w tych szko艂ach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-a-27 276484 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbi贸r referat贸w dot. kszta艂cenia w dziedzinie informatyki na poziomie studi贸w wy偶szych, pogrupowanych wg zagadnie艅: systemy informatyczne, bazy danych, zastosowanie narz臋dzi informatycznych. Om贸wienie m.in. tre艣ci programowych przedmiot贸w z obszaru informatyki; nauczania in偶ynierii oprogramowania; przemys艂owych system贸w informatycznych czasu rzeczywistego; zada艅 i metod wdra偶ania system贸w klasy MRP II/ERP; koncepcji nauczania technologii relacyjnych baz danych; dost臋pu do r贸偶nych system贸w baz danych przez Internet i Intranet dzi臋ki wykorzystaniu j臋zyka Java; zastosowania narz臋dzi RAD w tworzeniu prostych aplikacji oraz z艂o偶onych system贸w informatycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-A-19 283903 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Kszta艂cenie dla przysz艂o艣ci / Alina Borowska. - Warszawa : "呕ak", 2004. - 189, [1] s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s. 180-[190].
Streszczenie: Pr贸ba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki spos贸b szko艂y wy偶sze powinny przygotowywa膰 swoich absolwent贸w do pracy w organizacjach XXI wieku. Om贸wienie cech organizacji przysz艂o艣ci, jej wymaga艅 w stosunku do pracownik贸w, cech pracownika przysz艂o艣ci, umiej臋tno艣ci, w kt贸re musi by膰 wyposa偶ony oraz stopie艅 przygotowania student贸w ostatniego roku studi贸w do aktualnych wymaga艅 rynku pracy. W ostatnim rozdziale zamieszczono wyniki bada艅 empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287162 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-b-217 287163 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again