Form of Work
Książki
(31)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(26)
only on-site
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(17)
Author
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(4)
Gerlach Ryszard
(3)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(2)
Szubański Ryszard
(2)
Bednarek Krzysztof
(1)
Czygier Stanisław
(1)
Drogosz-Zabłocka Elżbieta
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Dzierzgowski Sergiusz
(1)
Francuz Władysława Maria (1944-2017)
(1)
Goźlińska Elżbieta
(1)
Hauer Agnieszka Katarzyna
(1)
Jeruszka Urszula (1952- )
(1)
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Kargulowa Alicja (1936- )
(1)
Koroś Małgorzata
(1)
Leppert Roman
(1)
Moos Janusz
(1)
Nowakowski Witold
(1)
Polak Krzysztof (1957- )
(1)
Potęga Witold
(1)
Płotkowiak Barbara
(1)
Szkudlarek Tomasz (1954- )
(1)
Szumigraj Marcin
(1)
Tadeusiewicz Grażyna
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Wieczorek Tadeusz (1934- )
(1)
Ładyżyńska Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Subject
Szkolnictwo zawodowe
(27)
Nauczanie
(4)
Siła robocza
(4)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Nauczyciele
(3)
Szkolnictwo
(3)
Integracja europejska
(2)
Pedagogika pracy
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Szkolenie zawodowe
(2)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(2)
Technika
(2)
Bezrobocie
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Internet
(1)
Nauczyciele zawodu
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Uczniowie szkół zawodowych
(1)
Współpraca naukowo-techniczna
(1)
Wychowanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(22)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Europa
(6)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Suwałki (woj. podlaskie)
(1)
Warszawa (okolice)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(7)
Praca zbiorowa
(7)
Podręcznik
(3)
Informator
(1)
Poradnik
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
31 results Filter
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-169 304924 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Kształcenie praktyczne, jego metodyczne aspekty i kierunki zmian w szkołach rolniczych. Kształcenie oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem: uwarunkowań edukacji, przygotowania metodycznego, efektywności kształcenia nauczycieli przedmiotów rolniczych. Nowe konteksty zarządzania szkolnictwem rolniczym - zewnętrzne i interpersonalne uwarunkowania zarządzania szkołą rolniczą oraz finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich. Społeczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania edukacji rolniczej. Cele życiowe młodzieży wiejskiej w warunkach gospodarki rynkowej. Wyznaczniki i założenia reformy szkół rolniczych. Standaryzacja wymogów kwalifikacyjnych w zawodach rolniczych z uwzględnieniem uwarunkowań Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280467, 280466 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310897 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85910-62-X
Pakiet edukacyjny dla nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli.
Streszczenie: Publikacja prezentuje aktualny na 1997 r. stan wprowadzania reformy programowej w szkolnictwie zawodowym. Zawiera materiały dotyczące wymagań technicznych dla 28 zawodów, w których rozpoczyna się kształcenie od 1993 r. Omawia zasady wdrażania programów kształcenia zawodowego, kształtowania umiejętności kluczowych, proces diagnostyczno-oceniający, zadania i funkcje nauczycieli oraz ich doskonalenie się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 278036 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283477 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 283478 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Reformy ; 3)
ISBN: 83-88035-02-9
Bibliogr. s. 66-67.
Streszczenie: Na tle zmian ustrojowych z lat 1990-98 zaprezentowano dane statystyczne struktury kształcenia dotyczące: uczniów, absolwentów, nauczycieli, dorosłych. Omówiono elementy systemu kształcenia zawodowego: poradnictwa zawodowego i edukacyjnego, dostępności różnych form kształcenia oraz zdobywania kwalifikacji zawodowych, zapewnienia wysokiego poziomu jakości kształcenia zawodowego. Przedstawiono dwa programy związane z opracowaniem standardów kwalifikacji zawodowych. Zestawiając wady i zalety obecnego systemu opisano cele zmian i sposoby ich realizacji w nowej strukturze systemu. Zaprezentowano projekty modelów szkolnictwa zawodowego, zagadnienia dotyczące kształcenia praktycznego i osób ze specjalnymi potrzebami, doskonalenia oraz dokształcania nauczycieli. W podsumowaniu - propozycje rozwiązań systemowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277746 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-212 277747 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 59-60.
Streszczenie: W publikacji scharakteryzowano potrzeby rynku pracy zmieniającego się wobec nowych zawodów i odpowiadających im kierunków kształcenia. Omówiono zmiany strukturalne w szkolnictwie zawodowym dla młodzieży i dla dorosłych w latach 1990-2000 (analizę danych ujęto w formę tabel). Przedstawiono projekt reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego - strukturę, plany nauczania, podstawy programowe i programy, system oceniania. Dokonano próby prognozowania rozwoju kształcenia zawodowego uwzględniającego jego cele, treści, standardy wymagań i kwalifikacji zawodowych, infrastrukturę dydaktyczną, doskonalenie nauczycieli. Nawiązano do relacji zachodzących między szkołami zawodowymi a ich tzw. dalszym otoczeniem w aspekcie europejskiego kształcenia zawodowego uwzględniającego treści dokumentu "Narodowa Strategia Integracji".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284170 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-155 286666 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór materiałów z seminariów organizowanych w IBE. Prace dot. m.in. dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, reform szkolnych w Polsce i struktury szkolnictwa w innych krajach, programów PHARE dla kształcenia zawodowego, relacji między kształceniem ogólnym i zawodowym, funkcjonowania liceów technicznych, systemów wartości nauczycieli i uczniów szkół zawodowych, miejsca podręcznika we współczesnej szkole, rozwijania myślenia krytycznego w nowoczesnej szkole.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275013 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 377 NOW (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314447 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W zbiorze artykułów omówiono kształcenie prozawodowe i zawodowe z uwzględnieniem kontekstu integracji europejskiej oraz problematyki nauczycieli edukacji zawodowej, standardów kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji kluczowych. Przedstawiono założenia reformy kształcenia zawodowego w Polsce oraz zagadnienia dotyczące kształcenia ustawicznego (m. in.: cele, szkolenia i dokształcanie pracowników).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286539, 284429 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Opracowania PCZ ; z. 6)
U góry okł.: Projekt Celowy Zamawiany (001 16/01) "Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską".
Bibliogr. s. 181-183.
Streszczenie: Analiza systemu edukacji zawodowej w Polsce i systemów edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (prowadzona w latach 1999-2001) obejmująca trzy etapy badawcze: ewolucję systemów i standardów edukacyjnych Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Irlandii; oczekiwania pracodawców względem edukacji zawodowej; wpływ rozwiązań systemowych krajów UE i potrzeb rodzimych pracodawców na projektowany system edukacji zawodowej w Polsce. Przedstawienie ogólnych uwag dot. kształcenia zawodowego w koncepcji szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283227 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ukr., częśc. tł. z niem. Streszcz. pol. przy pracach.
Streszczenie: W zbiorze artykułów przedstawiono zagadnienia relacji między edukacją i pedagogiką wobec rynku pracy w następujących zakresach: problemów edukacji zawodowej i szkolnictwa wyższego, tworzenia kapitału ludzkiego i efektywnego funkcjonowania zawodowego, pedagogiki pracy jako subdyscypliny pedagogicznej. Szczegółowe omówienia dotyczą m.in.: podstawowych wyznaczników edukacji zawodowej i rynku pracy; edukacji komputacjonalistycznej; technologii kształcenia; orientacji sprawnościowych studentów pedagogicznych; standardów kształcenia w krajach europejskich; telepracy; znaczenia samosterowności w funkcjonowaniu zawodowym; nauczycieli przedmiotów zawodowych; aktywności zawodowej kobiet; "zarządzania wiedzą" w szkole; rozwoju zawodowego człowieka; doradztwa i orientacji zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-96 285922 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie)
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści także ang.
Streszczenie: Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu badawczego "Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy", zaplanowanego do realizacji w latach 1991-2001 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Stanowi ona pierwszy tom serii wydawniczej prezentującej osiągnięcia tego projektu. Niniejszy tom składa się z trzech części. Pierwsza zawiera teorię oceny efektywności kształcenia zawodowego. W części drugiej przedstawiono charakterystyki systemów edukacji zawodowej wybranych krajów europejskich: Szwajcarii, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski oraz ich powiązania z rynkiem pracy. Trzecia część zawiera wyniki badań przeprowadzonych w szkołach zawodowych, przedsiębiorstwach i urzędach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-158 288085 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283834 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 155-158.
Streszczenie: Publikacja zawiera zarys rozwojowy programów nauczania, typologie, teorie programu oraz jego składniki. Zamieszcza problematykę programu szkolnego w świetle reform oświatowych w Polsce oraz wiedzę z zakresu integracji europejskiej, programów nauczania i kształcenia nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. W części badawczej autorka stawia sobie za cel nie tylko diagnozę obecnej sytuacji, ale także próbę pomocy tym, którzy nie czują się pewnie w nowej roli kreatorów programu, w określaniu, projektowaniu i realizowaniu misji nowoczesnej szkoły. Praca ma wskazywać jak i gdzie można doskonalić pożądane umiejętności w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289923 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-b-229 PNS 289924 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zadania zawodowe i kształcenie mechaników / Henryk Bednarczyk ; [Instytut Technologii Eksploatacji]. - Radom : ITE, cop. 1996. - 376 s. : ilustracje (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka Problemów Eksploatacji)
Bibliogr. s. 367-373.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Analiza dokumentacji klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego, opisy zawodów "mechanicznych" oraz wybrane plany nauczania w szkołach zawodowych - zasadniczych, średnich i wyższych. Zestawiono podstawowe umiejętności zawodowe, ogólnozawodowe treści kształcenia zawodowego oraz zaproponowano ich strukturę modułową, a także jednostki modułowe. Przedstawiono koncepcję wielopoziomowego i elastycznego modułowego kształcenia mechaników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279445 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-c-83 PNS 274772 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 605-607 i przy rozdz.
Streszczenie: Książka przeznaczona do wspomagania pracy dydaktycznej nauczycieli w nowym typie szkoły - liceum technicznym, wprowadzonym na zasadach eksperymentu w średnich szkołach zawodowych. Zamieszczono tu propozycje metod stymulujących aktywność myślową uczniów oraz przykłady rozwiązań metodycznych w wybranych blokach kształcenia: ogólnym i ogólnozawodowym. Przedstawiono modele dydaktyczne obejmujące czynności nauczycieli i uczniów, strukturę zajęć i środki dydaktyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273797 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-122 PNS 273798 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288420 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-157 PNS 287589 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 237-243.
Streszcz. fr., ang., niem.
Streszczenie: Książka stanowi wynik wieloletnich badań i analiz poświęconych nauczycielowi pozaszkolnej oświaty zawodowej. Ukazano jego rolę zawodową, specyfikę pracy, sylwetkę osobową, aktualny przebieg pozyskiwania, kształcenia i doskonalenia. Przedstawiono ponadto podstawowe wyznaczniki projektowania jego kształcenia i doskonalenia także założenia organizacyjno-programowe tych procesów dla potrzeb integrującej się Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275110 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-94 275111 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Tyt. równol. niem. Tekst częśc. niem.
Streszczenie: W referatach (w jęz. polskim i niemieckim) omówiono: uwarunkowania reformy systemu oświaty w Polsce, koncepcję modernizacji szkół Dolnej Saksonii na rok 2000, Towarzystwo im. Carla Duisberga - koordynatora programu Leonardo da Vinci w Niemczech, kształcenie zawodowe polskiej młodzieży w Dolnej Saksonii w l. 1990-98, projektowane zmiany w systemie egzaminów zawodowych w Polsce (zewnętrzne egzaminy zawodowe, standardy wymagań egzaminacyjnych, przykład zawodu elektyk), europejski program kształcenia zawodowego Leonardo da Vinci, a następnie przedstawiono informację o współpracy szkół partnerskich - 4 wielkopolskich i 4 z Dolnej Saksonii, zamieszczono tekst deklaracji o współpracy Wielkopolski z Dolną Saksonią, schemat nowego ustroju szkolnego w Polsce i strukturę systemu oświatowego w RFN.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281640, 281639 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again