Forma i typ
Artykuły
(917)
Publikacje naukowe
(636)
Publikacje fachowe
(386)
Książki
(297)
Publikacje dydaktyczne
(180)
Poradniki i przewodniki
(29)
Publikacje popularnonaukowe
(15)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(5)
Publikacje informacyjne
(5)
Druki ulotne
(3)
Czasopisma
(2)
Komiksy i książki obrazkowe
(1)
Dostępność
dostępne
(192)
tylko na miejscu
(86)
wypożyczone
(34)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(227)
Czytelnia
(86)
Autor
Pabich Bronisław
(14)
Czechowska Zyta
(10)
Majkowska Jolanta
(10)
Brewczyńska Magdalena
(9)
Klichowski Michał
(8)
Siemieniecki Bronisław (1950- )
(8)
Boryczka Bożena
(7)
Furmanek Waldemar (1945- )
(7)
Jędrzejko Mariusz (1959-)
(7)
Frasunkiewicz Maciej
(6)
Galanciak Sylwia
(6)
Morańska Danuta
(6)
Żołnierczyk Magdalena
(6)
Koba Grażyna
(5)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(5)
Morbitzer Janusz (1957- )
(5)
Paplińska Małgorzata
(5)
Piecuch Aleksander (1963- )
(5)
Bednarek Józef
(4)
Bougsiaa Hussein
(4)
Chojnacka-Musiał Katarzyna
(4)
Czerski Wojciech
(4)
Dylak Stanisław
(4)
Gogołek Włodzimierz (1949- )
(4)
Juszczyk Stanisław (1951- )
(4)
Kandzia Joanna
(4)
Kloskowska Adriana
(4)
Kopciewicz Lucyna (1972- )
(4)
Majewski Mirosław Lucjan (1947- )
(4)
Musiał Emilia
(4)
Palka Ewa
(4)
Paradowski Mateusz
(4)
Szeląg Anna (bibliotekarz)
(4)
Wainewright Max
(4)
Andrzejewska Anna
(3)
Antkowiak Karolina
(3)
Borkowska Anna (psycholog)
(3)
Bębas Sylwester (1981- )
(3)
Chojnacka Kaja
(3)
Cisek Sabina
(3)
Czarkowski Jakub (1965- )
(3)
Danieluk Maciej
(3)
Dziekońska Joanna
(3)
Gierek Łukasz
(3)
Goban-Klas Tomasz (1942- )
(3)
Goetz Magdalena
(3)
Gurbiel Ewa
(3)
Góra Anna
(3)
Huk Tomasz (1978- )
(3)
Iwanicka Agnieszka
(3)
Januszko-Szakiel Aneta
(3)
Kałuża Anna (1977- )
(3)
Kosztołowicz Mariola
(3)
Kołczyk Ewa
(3)
Kołodziej Marek (informatyk)
(3)
Krupicka Helena
(3)
Kuruliszwili Sergo
(3)
Lew-Starowicz Rafał
(3)
Lewicki Jacek (informatyka)
(3)
Marzec Paweł (bibliotekoznawca)
(3)
Michniuk Anna
(3)
Mikulski Kazimierz
(3)
Plichta Piotr (pedagog)
(3)
Rygałło Andrzej
(3)
Szymanowicz Bożena
(3)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(2)
Ausz Mariusz (1969- )
(2)
Babecki Miłosz
(2)
Baca Robert
(2)
Bartnikowska Urszula
(2)
Batorowska Hanna
(2)
Bałos Iga
(2)
Bednorz Joachim
(2)
Bednorz Jolanta
(2)
Białecka Bogna (1971- )
(2)
Bidziński Karol
(2)
Bilicka Beata (1965- )
(2)
Bogdanowicz Mateusz (1967- )
(2)
Bojarska-Sokołowska Agnieszka
(2)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(2)
Borkowski Wojciech (informatyk)
(2)
Brzostek-Pawłowska Jolanta
(2)
Buchcic Elżbieta
(2)
Budzik Małgorzata
(2)
Cackowska Małgorzata
(2)
Celuch Małgorzata
(2)
Chilmon Eryk
(2)
Ciesielka Marta
(2)
Czyżyk Aneta
(2)
Danowski Bartosz
(2)
Dyrda Jolanta
(2)
Gaworska Barbara
(2)
Gałecka Jolanta
(2)
Gmiterek Grzegorz
(2)
Górka Marek (politolog)
(2)
Hallada Marek
(2)
Hardt-Olejniczak Grażyna (1949- )
(2)
Hojnacki Lechosław
(2)
Indrychowska Agata
(2)
Iwasiński Łukasz
(2)
Rok wydania
2020 - 2021
(142)
2010 - 2019
(1006)
2000 - 2009
(64)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1148)
1901-2000
(24)
1989-2000
(19)
1945-1989
(3)
Kraj wydania
Polska
(1226)
Język
polski
(1104)
angielski
(24)
słowacki
(4)
rosyjski
(1)
Odbiorca
Nauczyciele
(82)
Nauczyciele matematyki
(50)
Gimnazja
(30)
Szkoły podstawowe
(29)
Dzieci
(25)
9-13 lat
(22)
6-8 lat
(14)
Klasa 1.
(14)
Klasa 2.
(14)
Klasa 3.
(13)
Rodzice
(8)
Studenci
(8)
Szkoły średnie
(8)
Klasa 4.
(7)
Nauczyciele fizyki
(7)
Nauczyciele historii
(7)
Bibliotekarze
(6)
Klasa 5.
(6)
Nauczyciele akademiccy
(6)
Nauczyciele informatyki
(6)
Szkoły ponadpodstawowe
(6)
Klasa 6.
(5)
Młodzież
(5)
Nauczyciele nauczania początkowego
(5)
Szkoły wyższe
(5)
14-17 lat
(4)
Doradcy zawodowi
(4)
Technikum
(4)
Licea
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Nauczyciele biologii
(3)
Nauczyciele edukacji na odległość
(3)
Nauczyciele języka polskiego
(3)
Nauczyciele przedszkoli
(3)
Nauczyciele szkół podstawowych
(3)
Szkoły ponadgimnazjalne
(3)
0-5 lat
(2)
Dyrektorzy szkół
(2)
Klasa 7.
(2)
Klasa 8.
(2)
Menedżerowie
(2)
Nauczyciele języka angielskiego
(2)
Pedagodzy
(2)
Szkoły policealne
(2)
Wykładowcy na kursach
(2)
Administracja biurowa
(1)
Administratorzy sieci
(1)
Animatorzy
(1)
Archiwiści
(1)
Doradcy metodyczni
(1)
Duchowni
(1)
Dydaktycy aplikacji multimedialnych
(1)
Dydaktycy edukacji na odległość
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Katecheci
(1)
Menedżerowie systemów dydaktycznych
(1)
Metodycy edukacji na odległość
(1)
Nauczyciele akdemiccy
(1)
Nauczyciele chemii
(1)
Nauczyciele geografii
(1)
Nauczyciele gimnazjów
(1)
Nauczyciele katecheci
(1)
Nauczyciele nauczania na odległość
(1)
Nauczyciele ochrony środowiska
(1)
Nauczyciele przyrody
(1)
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opiekunowie praktyk i staży
(1)
Organizacje pozarządowe NGO
(1)
Organizatorzy szkoleń
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Programiści
(1)
Projektanci aplikacji multimedialnych animacji i gier komputerowych
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedszkola
(1)
Specjaliści ds. marketingu
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Terapeuci
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Trenerzy pracy
(1)
Uczniowie szkół policealnych
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Temat
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(202)
Internet
(187)
Edukacja medialna
(146)
Zastosowania internetu w edukacji
(132)
Zastosowania multimediów w edukacji
(118)
Zastosowania komputerów w edukacji
(93)
Nauczanie na odległość
(88)
Społeczeństwo informacyjne
(74)
Metody nauczania
(69)
Dzieci
(67)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(67)
Młodzież
(66)
Rzeczywistość wirtualna
(65)
Technologia informacyjna (IT)
(63)
Uczniowie
(63)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(56)
Nauczanie
(51)
Programowanie (informatyka)
(48)
Gry komputerowe
(47)
Nauczyciele
(46)
Kompetencje medialne
(45)
Aplikacja internetowa
(42)
E-learning
(42)
Pedagogika medialna
(41)
Komunikacja internetowa
(39)
Multimedia
(38)
Uczenie się
(38)
Środki masowego przekazu
(34)
Biblioteki szkolne
(33)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(32)
Kształcenie
(32)
Media społecznościowe
(31)
Biblioteki
(30)
Uzależnienia medialne
(30)
Pomoce dydaktyczne
(29)
Cyberprzemoc
(27)
Programy edukacyjne (informatyka)
(27)
Strony WWW
(26)
Web 2.0
(26)
Aplikacja mobilna
(25)
Geometria
(24)
Szkolnictwo
(24)
Komunikacja społeczna
(23)
Cyfrowi tubylcy
(22)
Studenci
(22)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(21)
GeoGebra
(20)
Nauczanie początkowe
(20)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(19)
Promocja czytelnictwa
(18)
Szkolnictwo wyższe
(18)
Cyberprzestępczość
(17)
Biblioteki publiczne
(16)
Kompetencje kluczowe
(16)
Zachowania ryzykowne
(16)
Infobrokerzy
(15)
Portale internetowe
(15)
Prawo autorskie
(15)
Program komputerowy
(15)
Uzależnienie od Internetu
(15)
Bibliotekarstwo
(14)
Kompetencje informacyjne
(14)
Komputery
(14)
Osoby z niepełnosprawnością
(14)
Wielościan
(14)
Biblioteki cyfrowe
(13)
Digitalizacja
(13)
Historia (przedmiot szkolny)
(13)
Kultura informacyjna
(13)
Projektowanie wspomagane komputerowo
(13)
Rodzice
(13)
Scratch (język programowania)
(13)
Systemy informatyczne
(13)
Wyszukiwanie informacji
(13)
Cyberkultura
(12)
Doskonalenie zawodowe
(12)
Facebook
(12)
Google
(12)
Metoda projektów
(12)
Moodle
(12)
Wychowanie w rodzinie
(12)
Język polski (przedmiot szkolny)
(11)
Niewidomi
(11)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(10)
Osoby w wieku starszym
(10)
Przydatność zawodowa
(10)
Szkoły podstawowe
(10)
Wykluczenie cyfrowe
(10)
Bezpieczeństwo informacyjne
(9)
Efektywność nauczania
(9)
Google SketchUp
(9)
Informacja naukowa
(9)
Komputeryzacja
(9)
Programy komputerowe
(9)
Rzeczywistość rozszerzona
(9)
Sztuczna inteligencja
(9)
Usługi biblioteczne
(9)
Wychowanie
(9)
Blog
(8)
Cyberseks
(8)
Temat: dzieło
Biblioteka w szkole (czasopismo)
(2)
Wikipedia
(2)
21 lessons for the 21st century
(1)
Cyfrowe dzieci
(1)
From animals into gods
(1)
Homo Deus
(1)
Mendel Gdański
(1)
Poziom osiągnięć informatycznych gimnazjalistów
(1)
Temat: czas
2001-
(701)
1901-2000
(27)
1989-2000
(25)
1945-1989
(7)
1801-1900
(4)
1-100
(2)
100-1 p.n.e.
(2)
101-200
(2)
1501-1600
(2)
1601-1700
(2)
1701-1800
(2)
200-101 p.n.e.
(2)
201-300
(2)
300-201 p.n.e.
(2)
301-400
(2)
400-301 p.n.e.
(2)
401-500
(2)
500-401 p.n.e.
(2)
600-501 p.n.e.
(2)
700-601 p.n.e.
(2)
800-701 p.n.e.
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
501-600
(1)
601-700
(1)
701-800
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
do 801 p.n.e.
(1)
Temat: miejsce
Polska
(208)
Europa
(8)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(7)
Kraków (woj. małopolskie)
(6)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(5)
Wielkopolska
(5)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(4)
Bytów (woj. pomorskie)
(4)
Stany Zjednoczone (USA)
(4)
Estonia
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Norwegia
(3)
Słowacja
(3)
Australia
(2)
Czechy
(2)
Katowice (woj. śląskie)
(2)
Niemcy
(2)
Radom (woj. mazowieckie)
(2)
Wielka Brytania
(2)
Austria
(1)
Bhutan
(1)
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Bruksela (Belgia)
(1)
Czarna (woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Czarna)
(1)
Francja
(1)
Hiszpania
(1)
Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie)
(1)
Kraje arabskie
(1)
Litwa
(1)
Małopolska
(1)
Nitra (Słowacja, kraj nitrzański)
(1)
Nysa (woj. opolskie)
(1)
Ostrawa (Czechy)
(1)
Pabianice (woj. łódzkie)
(1)
Piaseczno (woj. mazowieckie)
(1)
Piekary Śląskie (woj. śląskie)
(1)
Portugalia
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie ; okolice)
(1)
Preszów (Słowacja)
(1)
Rosja
(1)
Rumia (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Rumia)
(1)
Starożytna Grecja
(1)
Starożytny Rzym
(1)
Szwajcaria
(1)
Słowenia
(1)
Słupsk (woj. pomorskie)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Trypolis (Libia)
(1)
Turek (woj. wielkopolskie)
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo pomorskie (1999- )
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Włochy
(1)
Zastosowanie internetu w edukacji
(1)
Zgorzelec (woj. dolnośląskie)
(1)
Łotwa
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Śląsk
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(526)
Artykuł problemowy
(525)
Artykuł z czasopisma fachowego
(228)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(225)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(114)
Artykuł fachowy
(89)
Artykuł z czasopisma naukowego
(69)
Podręcznik
(68)
Poradnik
(68)
Praca zbiorowa
(65)
Raport z badań
(59)
Materiały pomocnicze
(53)
Artykuł z czasopisma matematycznego
(49)
Opracowanie
(40)
Artykuł przeglądowy
(34)
Ćwiczenia i zadania
(32)
Scenariusz zajęć
(31)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(29)
Monografia
(29)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(18)
Wywiad dziennikarski
(12)
Materiały konferencyjne
(11)
Artykuł z czasopisma fizycznego
(7)
Artykuł monograficzny
(6)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(6)
Case study (studium przypadku)
(4)
Artykuł z czasopisma historycznego
(3)
Karty pracy ucznia
(3)
Relacja z wydarzenia
(3)
Rozprawa doktorska
(3)
Broszura
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Gry i zabawy umysłowe
(2)
Programy komputerowe
(2)
Publikacja bogato ilustrowana
(2)
Publikacje dla dzieci
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Słownik angielsko-polski
(2)
Słownik terminologiczny
(2)
Arkusze egzaminacyjne
(1)
Artykuł publicystyczny
(1)
Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
(1)
Czasopisma naukowe
(1)
Dane statystyczne
(1)
Esej
(1)
Felieton
(1)
Gry komputerowe
(1)
Komiks
(1)
Komunikat
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Program nauczania
(1)
Program szkolenia
(1)
Publicystyka
(1)
Relacja
(1)
Sprawozdanie
(1)
Sprawozdanie z konferencji
(1)
Słownik polsko-angielski
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Informatyka i technologie informacyjne
(1099)
Edukacja i pedagogika
(755)
Socjologia i społeczeństwo
(204)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(169)
Media i komunikacja społeczna
(98)
Psychologia
(85)
Matematyka
(65)
Nauka i badania
(29)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(24)
Językoznawstwo
(20)
Kultura i sztuka
(17)
Historia
(16)
Biologia
(15)
Medycyna i zdrowie
(10)
Zarządzanie i marketing
(10)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(9)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(9)
Inżynieria i technika
(9)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(9)
Fizyka i astronomia
(8)
Religia i duchowość
(7)
Etnologia i antropologia kulturowa
(6)
Literaturoznawstwo
(6)
Filozofia i etyka
(5)
Ochrona środowiska
(4)
Praca, kariera, pieniądze
(4)
Hobby i czas wolny
(3)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(3)
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Chemia
(1)
Rozwój osobisty
(1)
1228 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Technologia informacyjna (IT) (hasło przedmiotowe)
zob. też Informatyka (hasło przedmiotowe) ; Przetwarzanie danych (hasło przedmiotowe) ; Telekomunikacja (hasło przedmiotowe) ; Teleopieka (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Information technology ; Infotechnologia ; IT ; Technologie informacyjne
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 323030 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 317432 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Na stronie tytułowej : Projekt: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i komptetencji w regionach. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Dodruk.
Bibliografia przy rozdziałach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303848 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 317431 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-e-267 310335 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Z tradycyjnych do hybrydowych : o konieczności zmian kompetencji bibliotekarzy / Jacek Prądziński. W: Poradnik Bibliotekarza : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 0032-4752 2019, nr 11, s. 8-9. - 2019.
Artykuł z czasopisma "Poradnik Bibliotekarza".
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 317111 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 317615 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia na stronach 189-200.
Streszczenie w języku angielskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 314005 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia na stronach 219-245.
Streszczenia angielskie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 320154, 318219 (2 egz.)
Brak okładki
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej