Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Jastrząb Jadwiga (1946- )
(1)
Jaworska Bolesława (1945- )
(1)
Kamińska Stella
(1)
Karpiński Jerzy
(1)
Kozubska Alicja
(1)
Kustra Czesław (1958- )
(1)
Marszałek Halina
(1)
Nalaskowski Aleksander (1957- )
(1)
Olubiński Andrzej (1950- )
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(8)
Subject
Nauczyciele
(2)
Rodzina
(2)
Szkolnictwo podstawowe
(2)
Bronisław Markiewicz
(1)
Centrum Kształcenia Ustawicznego (Toruń)
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Eksperymenty
(1)
Jakość życia
(1)
Michalici
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Oratoria (placówki opiekuńcze)
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Społeczne Liceum Ogólnokształcące (Toruń)
(1)
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. Ks. Bronisława Markiewicza (Toruń)
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo podstawowe specjalne
(1)
Szkoła Podstawowa Nr 33 Terapeutyczna (Toruń)
(1)
Wsie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowanie
(1)
Subject: time
1989-
(6)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(5)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(3)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 39-40.
Streszczenie: Publikacja uściśla zadania nauczyciela edukacji dorosłych w dobie transformacji ustrojowej, dostosowane do nowych potrzeb i oczekiwań społecznych. W części empirycznej przedmiotem badań są oceny i refleksje nauczycieli szkoły zaocznej na temat warunków i metod pracy oraz polityki władz szkolnych i oświatowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-a-109 273575 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267520 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-b-143 PNS 266121 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-146.
Streszcz. niem.
Streszczenie: Praca podejmuje zagadn. uwarunkowań pozycji społeczno-zawodowej nauczycieli wychowania przedszkolnego. Autorka przede wszystkim wskazuje na uwarunkowania społeczne, które prowadzą nauczycieli przedszkola do zmiany pozycji zawodowej - do pracy w kl.I-III szkoły podstawowej. Zjawisko to ocenia jako społecznie niekorzystne, powodujące trwającą od lat programową, organizacyjną i funkcjonalną destabilizację instytucji przedszkola. Diagnoza sytuacji oparta jest na bogatym materiale badawczym (l.1991/92 - województwo toruńskie). Raport bada problemy w całej złożoności; użyteczny dla teoretyków i praktyków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271268 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-80 271269 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 176.
Streszczenie: Aktualność edukacyjna dorosłych mieszkańców wsi i wartość wykształcenia na wsi. Edukacyjne problemy pracodawców na obszarach wiejskich. Funkcjonowanie ośrodków ustawicznej edukacji zawodowej dla środowiska. Społeczno-ekonomiczne przemiany wsi polskiej a sytuacja edukacji dorosłych. Kształcenie i przekwalifikowywanie ludzi dorosłych na obszarach wiejskich na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Edukacja dorosłych w pracach jednostek samorządowych. Koncepcja unowocześnienia form i treści kształcenia zgodnie z oczekiwaniami środowiska wiejskiego i wyzwaniami gospodarki rynkowej, wobec integracji z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-57 280423 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 188-205..
Streszczenie: Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w l. 1992-1993 w Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu wśród rodzin dzieci normalnie rozwijających się i upośledzonych uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych. Badano rodziny pod kątem 3 grup zagadnień: materialno-bytowych warunków życia, psychospołecznych warunków życia (postawy, bilans uczuciowy), organizowania procesu opiekuńczego. W części teoretycznej podsumowano stan wiedzy o rodzinie jako środowisku wychowawczym i rodzinach z dzieckiem upośledzonym umysłowo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282902 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-132 282901 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 138-140.
Streszczenie: Obadaniami przeprowadzonymi w 1997 r. objęto 947 uczniów klas VIII szkół podstawowych Torunia i jego przedmieść. W raporcie ukazano: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, potrzeby spożywania posiłków badanych uczniów, ich poczucie zdrowia i stan opieki lekarskiej; palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków; uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i inne formy spędzania czasu wolnego, wypoczynek w czasie wakacji. Obszerną część publikacji zajmują rozważania definicyjne nt. opieki i edukacji zdrowotnej oraz analiza Torunia jako środowiska życia jego mieszkańców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288717 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka przedstawia działalność Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. Została omówiona edukacja terapeutyczna, edukacja systemowa i bloki przedmiotowe w klasach IV-VI oraz edukacja ciągła w klasach II-VI. Jeden z rozdziałów poświęcono terapii logopedycznej, terapii dysleksji, dysgrafii i dysortografii a także terapię matematyczną i socjoterapię. W części dotyczącej działalności wspomagającej rozwój i wychowanie zwrócono uwagę na rolę pedagoga i psychologa szkolnego, szkolnej świetlicy terapeutycznej, biblioteki szkolnej i różnych form aktywności pozalekcyjnej. W pracy znajdują się gotowe scenariusze zajęć np. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Edukacji Szkolnej, Dzień Zwycięstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288669 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-146 286996 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Z Zagadnień Pedagogiki Chrześcijańskiej)
Streszczenie: Omówiono: działalność ks. Castellino de Castello, św. Filipa Neri, św. Jana Bosko, ks. Bronisława Markiewicza jako historyczne źródła pedagogicznej działalności oratorium, działalność Oratorium im. Sługi Bożego Ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu przy parafii księży Michalitów, koncepcję pedagogiczną (system prewencyjny) ks. Markiewicza realizowaną w Oratorium: zasady wychowania, cechy osobowe wychowawców, metody wychowania. Zamieszczono 2 statuty Oratorium im. Ks. Bronisława Markiewicza - jako ogniska wychowawczego i jako stowarzyszenia opieki nad dziećmi opuszczonymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-d-193 276793 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again