Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Badora Sylwia
(1)
Bobryk Jerzy (1949-2016)
(1)
Bodio Tadeusz (1951- )
(1)
Keplinger Alicja
(1)
Kurcz Ida (1930- )
(1)
Marzec Danuta Krystyna
(1)
Reykowski Janusz (1929- )
(1)
Wesołowska Elżbieta (1970- )
(1)
Łukasiak-Goszczyńska Maryla (1943- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(7)
Subject
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(7)
Młodzież
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Dzieci
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Postawy
(1)
Prawa dziecka
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia młodzieży
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(6)
1989-2000
(6)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór 7 art. 2 mają charakter teoretyczny - I. Kurcz dot. relacji między językiem, poznaniem i stereotypami, oraz J. Bobryka omawiający percepcję i interpretację otaczającego świata jako złożoną czynność psychofizyczną (stanowiący sformułowanie założeń teoretycznych dla badań). W 3 art. omówiono wyniki badań przeprowadzonych metodą projekcyjną. Dot. one: osobowej lub bezosobowej interpretacji świata społ. w zależności od czynników demograficznych, wiary w sukces i gotowości do działania na przekór porażkom w zależności od czynników demograficznych, cech charakterystycznych postaw w zależności od typu mentalności. W kolejnym art. przedstawiono wyniki badań postaw radnych Łodzi. Następnie zamieszczono podsumowanie wyników badań dokonane przez J. Bobryka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276779, 276778 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 190-199.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Psychologiczna sytuacja polskiego społeczeństwa w okresie ustrojowej transformacji. Kulturowo-psychologiczne cechy i postawy romantyczne oraz przenikanie się kultury i psychologii narodu w zmieniającej się rzeczywistości politycznej. Psychologiczna, polityczna, literacka charakterystyka pokoleń, od romantyzmu do współczesności. Przejawy psychologicznego oporu i zagubienia człowieka w sytuacji zachodzących zmian ustrojowych. Miejsce pragmatyzmu w polskiej mentalności. Szanse i zagrożenia w sferze ekonomiczno-politycznej i psychologicznej na trzech (chronologicznie od 1989 r.) etapach transformacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279209 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 115-122.
Streszczenie: Praca jest wynikiem przeprowadzonych przez autorkę badań, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie - jakie czynniki sprzyjają adaptacji jednostek do radykalnych zmian w zakładzie pracy związanych z ich prywatyzacją. Przez adaptację jednostki do zmian w przedsiębiorstwie autor rozumie akceptację obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie i znalezienie aprobowanych przez pracodawcę sposobów zaspokajania swoich potrzeb w nowych warunkach. Badania zrealizowano w dwóch różnych przedsiębiorstwach sprywatyzowanych z udziałem zagranicznego kapitału.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283192 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne ; 54)
Numeracja ser. gł.: no 2280.
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: 11 artykułów (opierających się na analizach dokonanych na podstawie badań empirycznych wśród młodzieży lat dziewięćdziesiątych) dot.: ogólnego zarysowania problematyki młodzieży w zmieniającym się świecie; optymalizacji funkcjonowania jednostki w życiu codziennym; opisu funkcjonowania młodego człowieka w różnych sferach życia, w obliczu własnych trudności, zainteresowań, tendencji i uwarunkowań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283336* (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 264-288. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299555 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Autorzy tej książki są pracownikami Instytutu Psychologii PAN, prowadzącymi od wielu lat badania z zakresu psychologii politycznej. W tej książce analizują rzeczywistość Polski i jej wpływ na postawy i wartości społeczne (zmiany systemowe a mentalność społeczeństwa polskiego, programy wyborcze jako forma politycznego oddziaływania, dlaczego ludzie nie głosują), a także problemy z ogólnej psychologii politycznej (indywidualizm a poglądy społeczno-polityczne, alienacja polityczna a uczestnictwo polityczne w warunkach transformacji ustroju).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269414, 269413 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 399-402, 438-440.
Streszczenie: Ref. i komunikaty z konf., która odbyła się w dn. 7-8 XII 1995 r. w Częstochowie-Potoku Złotym, zorg. przez Zakład Pedag. Opiek. w WSP w Częstochowie. Ref. dot. 3 głównych obszarów zagadnień: teoretycznych problemów współcz. edukacji, wychowania i opieki (m.in. o: skutkach transformacji ustroju dla wychowania, przemianach współcz. pedagogiki, podmiotowości dziecka i programach szkolnych w Hiszpanii); edukukacji i wychowaniu w szkole (m.in.: kwestie praw dziecka, podmiotowości, lęku szkolnego, trudności wychowawczych, agresji i przemocy oraz czytelnictwa dzieci i młodzieży); opieki i wychowania dziecka we współcz. placówce pozaszkolnej - w żłobku, przedszkolu, internacie, domu dziecka, placówkach resocjalizacji (kształtowanie zachowań asertywnych w świetlicy socjoterapeutycznej, działalność ogniska wychowczego, ośrodek dla dzieci uzależnionych od narkotyków) oraz zagrożenia rozwoju dziecka w rodzinie (znęcanie się nad dzieckiem, rodziny niepełne i rodziny wielodzietne), a także zagadnienie integracji społ. niepełnosprawnych (na przykładzie Białegostoku).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253893 *, 253892 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again