Form of Work
Książki
(19)
Status
available
(16)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(6)
Author
Babik Marek (1966- )
(1)
Borowska Teresa
(1)
Ciążela Helena
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Fudali Jan
(1)
Grabowska Mirosława (1949- )
(1)
Jaworowska Mirosława
(1)
Konarzewski Krzysztof
(1)
Korab Kazimierz
(1)
Korzeniowska Wiesława (1939- )
(1)
Kropiwnicki Jan (1936- )
(1)
Marzec Arkadiusz
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Murzyn Andrzej (1955- )
(1)
Nalaskowski Stanisław (1923-2007)
(1)
Nowak-Dziemianowicz Mirosława (1956- )
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Rostowska Teresa (1947- )
(1)
Rostowski Jan
(1)
Rzęsikowski Stanisław (1935- )
(1)
Szuścik Urszula
(1)
Tatarczuk Józef (1941- )
(1)
Łuczyński Jan (1957-2010)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(19)
Subject
Uczniowie
(17)
Oświata
(4)
Nauczanie
(3)
Szkolnictwo
(3)
Nauczyciele
(2)
Wychowanie obywatelskie
(2)
Wychowanie seksualne
(2)
Życie seksualne
(2)
Demokracja
(1)
Edukacja europejska
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Opieka społeczna
(1)
Postawy
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Serie wydawnicze
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjalizacja polityczna
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sztuka
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wycieczka szkolna
(1)
Zielona szkoła
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: work
Nauczyciele-Nauczycielom (seria wyd.)
(1)
Subject: time
1989-
(14)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
2001-
(3)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Polska
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
19 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Teoretyczne założenia dydaktyki ogólnej i systemów dydaktycznych. Charakterystyka myślenia: konkretnego, abstrakcyjnego, teoretycznego, praktycznego, dyskursywnego, intuicyjnego, statycznego, dynamicznego, systematycznego, skojarzeniowego, i ich wpływ na wybór metod nauczania. Omówienie syntezy systemów dydaktycznych - psychologicznego i epistemologicznego w odniesieniu do praktyki dydaktycznej. Funkcje i dziedziny ewaluacji procesu nauczania. Podstawy realizacji procesu kształcenia i wychowania. Osobowość i umiejętności zawodowe nauczyciela oraz organizacja procesu kształcenia i tworzenia grup dydaktyczno-wychowawczych w szkole. Pojęcie i układy kształcenia blokowego. Cechy kształcenia przedmiotowego. Zasady tworzenia programów nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283705, 283704 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Reformy ; 13)
ISBN: 83-88035-13-4
Streszczenie: Książka przedstawia teksty wystąpień m.in. Jerzego Buzka - premiera RP, Mirosława Handkego - ministra edukacji narodowej, Kazimierza Kapery - pełnomocnika rządu ds. rodziny. Wystąpienia miały miejsce w trakcie sejmiku wychowawczego, który odbył się 1 lutego 1999 r. w Kancelarii Premiera RP. Omówiono wychowanie w polityce oświatowej rządu; wychowanie na tle reformy edukacji; miejsce wychowania w reformowanej szkole. Praca zawiera podstawy prawne, kierunek działania oraz zarys koncepcji wychowania szkolnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277956 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-224 277957 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przewodnik Dyrektora)
ISBN: 83-85814-77-9
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Praca przedstawia m.in.: czym jest program wychowania w szkole; jak tworzyć program wychowawczy szkoły; kryteria szkolnego programu wychowawczego; jak projektować i realizować szkolny program wychowawczy. Książka zawiera również cenne opisy doświadczeń przy opracowaniu programów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279241, 279240 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7455-037-6
Na s. red. błędnie przypisany ISBN.
Streszczenie: Omówiono: szkołę jako główną instytucję edukacyjną; zadania szkoły; rolę nauczyciela; autorytet i władzę nauczyciela; wspomaganie rozwoju osobowości i tożsamości ucznia; przygotowanie dzieci przedszkolnych i z klas I-III do uczestnictwa w kulturze (badania nauczycieli w 2007 r.); wychowanie moralne w szkole; oblicza kultury języka w szkole; potrzebę i promowanie zdrowego stylu życia w szkole; rozwijanie postawy ekologicznej dzieci i młodzieży; współpracę szkoły z rodziną; nierówności edukacyjne; internaty i bursy szkolne; funkcję opiekuńczą szkoły i współudział rodziny, samorządu lokalnego, stowarzyszeń; podmioty wspierające Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie w realizacji funkcji opiekuńczej; diagnozę w szkole; profilaktykę w zakresie zaburzeń zachowania oraz niepowodzeń szkolnych w szkole; procedury interwencyjne w szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304373 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-417 301227 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych.)
Bibliogr. s. [76].
Streszczenie: Przegląd reformującego się szkolnictwa powszechnego ze szczególną uwagą poświeconą szkolnictwu gimnazjalnemu. Praca o charakterze badawczym w następujących obszarach: warunki kształcenia, osiągnięcia szkolne, problemy wychowawcze, zmiany w szkołach w opiniach uczniów i nauczycieli. Badania prowadzono na populacji losowo wybranej z wiejskich i miejskich szkół podstawowych i gimnazjów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287373 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 288-292 i przy rozdz.
Streszcz. ang., fr., niem., ros.
Streszczenie: Praca ma charakter komplementarnego wykładu, uwzględniającego teoretyczne i praktyczne aspekty problemu kształtowania europejskiej świadomości uczniów w polskiej szkole. W cz. I omówiono m.in.: pojęcie i wyznaczniki europeizmu w polskiej szkole, różne koncepcje realizacji zadań edukacji europejskiej, zwłaszcza przez uczestnictwo w kulturze. Cz. II odnosi się do organizacji pracy nauczycielskiej w zakresie kształtowania europejskiej świadomosci uczniów w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276385, 276384 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7308-132-1
Bibliogr. przy pracach.
Artykuły i komunikaty zawarte w tomie stanowią część referatów z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie. W nich m.in. o: wyzwaniach globalizacji i transformacji ustrojowej w Polsce, przestępczości w Polsce i Europie, treściach przedstawianych w mediach jako wyzwaniu wychowawczym, dziecięcym pojmowaniu dobra i zła (na podstawie rozmów z dziećmi przed- i młodszoszkolnymi), sytuacji dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym w szkole ogólnodostępnej (obserwacja klas wczesnoszkolnych w woj. śląskim w r.szk. 2000/2001), samotności jako wyzwaniu dla edukacji, interwencji pedagogigcznej jako formie programu profilaktycznego w zwalczaniu przemocy, jakości życia osób po przeszczepie organu, terapii dzieci z emocjami dysfunkcyjnymi, emocjach młodzieży w Polsce, Niemczech, Norwegii (badania w 2001 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286610, 285097 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 261566, 261565, 258421 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera materiały z międzynar. konf. nauk. zorg. przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WSP w Zielonej Górze 15 kwietnia 1993 r.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (15.04.1993). W cz. I "Kształcenie kadr na potrzeby kultury fizycznej" omówiono m.in. problemy kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego w uczelniach wychowania fizycznego, funkcję praktyk pedagogicznych, kształcenie trenerów. Cz. II - "Struktury organizacyjne oraz perspektywy rozwoju sportu szkolnego" przedstawia m.in.: perspektywy rozwoju sportu szkolnego w świetle nowej oferty programowej, elementy aikido w szkolnym wych. fiz., organizację sportu szkolnego w Polsce. Cz. III - "Rekreacja dzieci i młodzieży" - potrzeby i oczekiwania młodzieży w tym zakresie, rola nauczyciela wf jako animatora rekreacji, sportowe gry zespołowe szansą na powszechną rekreację.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XV-B-b-47 272290 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Artykuły zaprezentowano w działach dot.: uwarunkowań procesu socjalizacji, małżeńskich i rodzinnych uwarunkowań procesu socjalizacji, wychowawczej roli rodziny, przejawów zaburzeń procesu socjalizacji. Opracowania np. nt.: psychologicznego podejścia do procesu socjalizacji; wychowawczej roli szkoły; wpływu alternatywnych form życia rodzinnego na dziecko; obrazu kobiecości dziewcząt wychowywanych przez samotnych rodziców; wyznaczników, celów i przejawów agresji uczniów; środowiska rodzinnego nieletnich sprawców zabójstw; wpływu negatywnych doświadczeń z dzieciństwa na popełnianie przestępstw seksualnych; powiązań między depresyjnośćia i kryzysem w wartościowaniu u 15-latków a systemowymi zasobami rodziny; ADHD.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296076 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 183-185.
Streszczenie: Przedstawienie problematyki zachowań seksualnych młodzieży i przegląd badań dot. tego tematu. Omówienie założeń i wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów liceów ogólnokształcących Rzeszowa w 1994 i 1997 r. Przedmiotem badań były poglądy respondentów nt.: podejmowania współżycia seksualnego, akceptowanych form zachowań seksualnych, powodów niepodejmowania współżycia seksualnego przez młodzież, skuteczności metod antykoncepcyjnych; a także okoliczności współżycia seksualnego badanej młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288866 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy częśc.
Streszczenie: Publikacja o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza socjologii, filozofii i pracy socjalnej. Społeczeństwo obywatelskie, podmiotowość obywateli, kluczowe zagadnienia tej publikacji, opisane są z uwzględnieniem najnowszych opracowań naukowych, sprawozdań urzędowych i danych statystycznych. Autorki koncentrują się na określeniu podmiotowości obywateli w trzech podstawowych sferach życia: psychiczno-intelektualnej, społeczno-politycznej i moralnej. Wiele miejsca poświęciły problemom edukacji obywatelskiej młodzieży licealnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286746 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 286747 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 329-[344].
Streszczenie: Omówiono: reformę edukacji, pedagogiczne aspekty czasu wolnego, znaczenie zajęć pozalekcyjnych w wychowaniu, wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy wędrowne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294748, 290969, 290968, 290967 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-515 290888 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum")
ISBN: 978-83-89631-12-1 ; 978-83-7505-360-9
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Na szeroki wachlarz problematyki poruszonej w prezentowanej książce składają się: uwarunkowania społeczne i kulturowe zachowań seksulanych młodzieży, agresja seksualna uczniów na terenie szkoły, zwroty wulgarne (wulgaryzmy) jako przejaw agresji seksualnej, seksualność uczniów w świetle programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, szkoła wobec zachowań seksualnych uczniów, zachowania seksualne w aspekcie prawnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296821 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Working Paper / Instytut Badań nad Podstawami Demokracji ; no 2)
Streszczenie: Efekt badania ewaluacyjnego programu "Demokracja. Idee i działania" opracowanego w Instytucie Badań nad Podstawami Demokracji. Napisano scenariusze 15 lekcji z wykorzystaniem brytyjskiego podręcznika kursu dla nauczycieli i polskiego opracowania "Kształcenie obywatelskie. Scenariusze lekcji" wydanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w 1995 r. (wyd. 2 popr. i rozsz.). Program zrealizowano w klasach siódmych szkół na Ursynowie. Zaprezentowano: rozważania nt. gdzie polska młodzież uczy się demokracji, założenia i zakres treści programu, opinie uczniów o szkole i samorządzie, diagnozę stanu wiedzy młodzieży o elementach systemu demokratycznego przed rozpoczęciem kursu, ocenę programu dokonaną przez nauczycieli i uczniów, ocenę rezultatów kursu (poprzez porównanie stanu wiedzy uczniów przed i po kursie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VI-B-25 276449 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Oblicza nauczyciela oblicza szkoły / Mirosława Nowak-Dziemianowicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. - 201 s., [4] s. tabl. kolor. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbiór artykułów, które łączy pytanie o miejsce i rolę nauczyciela we współczesnym świecie, o rodzaj wiedzy i kompetencji umożliwiających nauczycielowi wykonywanie jego profesji, o właściwości osobowości jakie pomagają nauczycielowi w realizacji społecznych oczekiwań. Praca ta, to próba krytycznego spojrzenia na współczesną szkołę i edukację, na jej miejsce w życiu społecznym. Zawiera analizę trzech różnych alternatyw edukacyjnych: koncepcję Autorskiej Szkoły Samorozwoju, Wrocławskiej Szkoły Przyszłości, Autorskich Liceów Artystycznych we Wrocławiu. Opisuje postawy nauczycieli wobec zmiany w 1989 roku w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282729, 282645, 282644 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 301-307.
Streszczenie: Publikacja jest podsumowaniem dziesięciolecia serii oraz prezentacją koncepcji pedagogiki współbycia, której założeniem jest sztuka bycia człowiekiem. Autorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące kontaktów społecznych w szkole, ochrony dziecka i dzieciństwa, aktywności twórczej, rozwoju muzycznego dziecka, przygotowania nauczycieli oraz wartości w książkach pedagogicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296979, 296978 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again