Form of Work
Książki
(10)
Artykuły
(1)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Bielski Janusz (1934-2018)
(1)
Dutkiewicz Waldemar (1939-2011)
(1)
Fąk Tadeusz
(1)
Gilewicz Zygmunt (1880-1960)
(1)
Jagusz Marek
(1)
Malinowski Andrzej (1934- )
(1)
Sulisz Seweryn
(1)
Wolny Barbara
(1)
Ślężyński Jan (1931- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(1)
Subject
Wychowanie fizyczne
(11)
Młodzież
(2)
Diagnoza
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko
(1)
Eksperymenty
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Oceny szkolne
(1)
Odpoczynek
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rodzina
(1)
Samopoznanie
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
15 results Filter
Authority data
Wychowanie fizyczne - efektywność (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 257-270.
Streszczenie: Omówienie wyników badań. Badaniami objęto 520 nauczycieli dopuszczonych do egzaminu teoretycznego na II i III stopień specjalizacji zawodowej i 328 nauczycieli przeciętnych. Badania przeprowadzono w l. 1988-1993 na terenie całego kraju. Przedst. charakterystykę zawodową i umiejętności pedagogicznych badanych nauczycieli, charakterystykę czynników sprawnej pracy pedagogicznej - ocena czynników kierunkowych (stosunek do pracy, do zadań wf, do uczniów, do samego siebie) i instrumentalnych (poziom wiedzy i umiejętność jej wykorzystywania, doświadczenie pedagogiczne, sprawność fizyczna), ocenę czynników sytuacyjnych (warsztat pracy, stosunek rady pedagogicznej i dyrektora do przedmiotu). Skonstruowano charakterystykę wybitnego (efektywnego) nauczyciela wf i sformułowano wnioski dla kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na pocz. przedst. dotychczasowy dorobek dot. uwarunkowań efektywności pracy pedagogicznej nauczyciela i model nauczyciela wf.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-88 253646 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace i Materiały Naukowe z Zakresu Kultury Fizycznej ; vol. 2, nr 2)
(Roczniki Kultury Fizycznej =Annales de Culture Physique ; t. 2, z. 2)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 024766 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 240696, 240695 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XV-B-b-26 226347 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 48-49.
Streszczenie: Diagnostyczne badania własne autora dotyczą efektywności realizowanego przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (zgodnego z założeniami reformy) programu wychowania fizycznego oraz roli dyrektorów szkół podstawowych w korygowaniu i wspomaganiu pracy tych nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XV-B-b-52 282808 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mater. z VI i VII konferencji "Efekty kształcenia ...", Katowice, 1994 i 1996.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. czes., częśc. tł. z czes., ros.
Streszczenie: Zbiór materiałów prezentowanych na VI i VII konferencji pod tytułem zbieżnym z tytułem publikacji. M.in.: o umiejętnościach sportowo-rekreacyjnych młodzieży kończącej szkoły średnie, o udziale dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności ruchowej, o zainteresowaniach aktywnością ruchową uczniów szkoły średniej, o umiejętnościach ruchowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XV-B-d-29 275009 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 255984 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 173796, 173795, 173794 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Bibliogr. s. 106-112.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Próba zbadania aktualnego stanu wychowania do rekreacji ruchowej młodzieży oraz uwarunkowań tego procesu. Przedstawienie założeń, celów, hipotez badawczych, podstaw metodologicznych realizowanych badań, metod, technik oraz narzędzi badawczych zastosowanych w pracy. Analiza i omówienie wyników badań przeprowadzonych w 322 szkołach (byłych podstawowych) na terenie całej Polski (próba losowa), obejmujących uczniów klas VIII oraz przepisów prawnych w tym zakresie. Przedstawienie wniosków końcowych dotyczących badanej problematyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285717 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 213-222.
Streszczenie: Omówiono: teoretyczne podstawy diagnozy i ewaluacji, metody oceny wieku rozwojowego ucznia na podstawie różnych kryteriów, wykorzystanie norm i wskaźników w diagnozowaniu rozwoju fizycznego ucznia, testy do badania sprawności fizycznej, kwalifikowanie uczniów do zajęć sportowych i do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ocenianie w wychowaniu fizycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. XV-B-b-59 288985 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Samokontrola i samoocena w wychowaniu fizycznym / Marek Jagusz. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 1994. - 103 s. : ilustracje ; 24 cm.
(Nauki Humanistyczne : seria B / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Bibliogr. s. 87-103.
Streszczenie: Próba określenia efektów dydaktycznych osiągniętych przez stosowanie w sposób systematyczny i planowany samokontroli i samooceny procesu dydaktyczno-wychowawczego z zakresu szkolnej kultury fizycznej. Badania przeprowadzono wśród uczniów klas V-VIII, stosując eksperyment uwzględniający technikę grup równoległych, wywiad - ankietę i badania testowe. Na podstawie wyników badań określono poziom rozwoju fizycznego, sprawność i wydolność fizyczną, umiejętności ruchowe, wiedzę oraz nastawienie wobec kultury fizycznej u badanych uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XV-B-d-23 267839 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again