Form of Work
Książki
(20)
Publikacje naukowe
(5)
Artykuły
(2)
Status
available
(16)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(7)
Author
Hoffmann Julia
(3)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Bednarczyk Łukasz
(1)
Biel Krzysztof
(1)
Borysławski Krzysztof
(1)
Dycht Marzena (1976- )
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Frąckiewicz Lucyna (1926-2009)
(1)
Gawska Agata
(1)
Golinowska Stanisława (1947- )
(1)
Gołębiowska Magdalena
(1)
Górniak Katarzyna
(1)
Hirszel Krzysztof (1929- )
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Jordan Paweł
(1)
Kalinowski Mirosław (1962- )
(1)
Kopciewicz Lucyna (1972- )
(1)
Korycki Arkadiusz Mateusz
(1)
Kukla Daniel
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Kwiatkowska Barbara (1957- )
(1)
Marszał Joanna
(1)
Marszałek Lidia
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Modrzejewska Daria
(1)
Niewiadomska Iwona
(1)
Pawełek Katarzyna
(1)
Piętka Katarzyna
(1)
Rutkowska Anna
(1)
Skierska-Pięta Katarzyna
(1)
Skwarek Janusz (1961- )
(1)
Sułkiewicz Eliza
(1)
Synowiec-Piłat Małgorzata (1970- )
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława (1944- )
(1)
Zbonikowski Andrzej
(1)
Świech Dominika
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(5)
Subject
Wykluczenie społeczne
(22)
Zwalczanie
(9)
Osoby z niepełnosprawnością
(5)
Polityka społeczna
(4)
Integracja społeczna
(3)
Patologia społeczna
(3)
Ubóstwo
(3)
Zapobieganie
(3)
Młodzież
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Opieka społeczna
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Profilaktyka szkolna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Agresywność
(1)
Alienacja
(1)
Analfabetyzm
(1)
Bezrobocie
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Matematyka
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Organizacje charytatywne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca socjalna
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przeciwdziałanie dyskryminacji
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychoterapia
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gminazjów
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(9)
Materiały konferencyjne
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Opracowanie
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Edukacja i pedagogika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie m.in. na temat integracji osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim i miejskim, grup samopomocowych, Klubu Pomocy Wzajemnej "Energia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296548 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312330 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. s. 209-216.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-473 305240 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307317 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór tekstów przedstawia zagadnienia dotyczące potrzeby tworzenia sieci współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami (organizacje pozarządowe, władze miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Autorzy zwracają uwagę na grupy psychomanipulacyjne (sekty), marginalizację społeczną osób niepełnosprawnych, brak pedagogów specjalnych w systemie oświaty, wykluczenie osób uzależnionych od alkoholu, wykluczenie związane z transformacją ustrojową (środowiska popegeerowskie) oraz znaczenie programów edukacyjnych jako narzędzia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 298694 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303419 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303420 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy niektórych ref.
Streszczenie: Oto niektóre z tematów wystąpień i prelekcji uczestników konferencji "Kadry dla Europy": bieda jest zawsze zła, cele edukacji w procesie nabywania kompetencji życiowych przez osoby wykluczone społecznie, programy edukacyjne projektu w świetle badań ewaluacyjnych, efektywność realizacji programu " Zaradność informatyczna", partnerstwo lokalne w rozwiązywaniu problemów społecznych, koncepcja Seligmana czyli wykluczenie społeczne a wyuczona bezradność, chcę wyjechać do Anglii, przyczyny współczesnego wykluczenia społecznego na podstawie doświadczeń Punktu konsultacyjnego Caritas w Poznaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295984, 295983, 295982 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prezentacja doświadczeń, opinii i wniosków dot. edukacji "nowej jakości" jako metody kluczowej dla procesu readaptacji. Przedstawienie założeń, które stanowiły postawy przygotowania i realizacji programów edukacyjnych (m.in. konstruktywizm) oraz trudności, przed jakimi stanęli ich twórcy; innowacyjna edukacja jako sposób na powrót do społeczeństwa, znaczenie edukacji w tworzeniu gotowości do zmiany będącej podstawą readaptacji. Omówienie wymagań, jakie zostały postawione programom tworzonym w postaci e-learningowej, a także wpływu edukacji językowej na osoby wykluczone. Ukazanie priorytetów strategicznych i programów realizowanych przez Urząd Miasta Poznania. Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, jakim poddano realizacje programów edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295988, 295987, 295986 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307052 (1 egz.)
Book
In basket
Nota o aut. [317]-318.
Bibliogr. s. 306-316 i przy pracach.
Streszczenie: Praca z zakresu poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością: aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych, codzienność niepełnosprawnych, poradnictwo zawodowe dla niepełnosprawnych, e-learning jako droga do wzrostu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością, poradnictwo zawodowe głuchych, wykluczenie finansowe niepełnosprawnych w Polsce. Problematyka pracy i poradnictwa dla osób z grup szczególnego ryzyka: bezrobotni (także bezdomni), kobiety, byli skazani, odchodzący z rolnictwa, młodzież sprawiająca problemy wychowawcze, młodzież przestępcza, osoby korzystające z systemu pomocy społecznej. Omówiono też: rolę poradnictwa zawodowego dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, hipoterapię jako formę wsparcia osób niepełnosprawnych, sytuację osób po zabiegach kardiochirurgicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301368, 301367, 298123 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-123 298124 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Autorzy książki, psychologowie, pedagodzy, socjolodzy i prawnicy w sposób interdyscyplinarny opisują problematykę dziecka zagrożonego w kontekście rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym i środowiskowym. Podkreślają znaczenie jak najwcześniejszego zdiagnozowania problemów dzieci zagrożonych i podjęcia działań prewencyjno-profilaktycznych, obejmujących zarówno dziecko, jak i jego bezpośrednie otoczenie. Zawarte w publikacji rozważania z wykorzystaniem teoretycznych założeń oraz w odniesieniu do polskich i zagranicznych badań sytuują dziecko niedostosowane społecznie lub wykazujące zaburzenia w zachowaniu w centrum oddziaływań pomocowych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300964 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-155 300691 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Mater. z seminarium naukowego, które towarzyszyło XVII Zjazdowi Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Ciechocinek, 9-10 października 2007 r. Informacje o aut. s. [392]-394.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Przedstawiono m.in.: kształcenie i doskonalenia pracowników socjalnych, bariery edukacyjne, szkolenia rodzin zastępczych, potrzebę bezpieczeństwa byłych wychowanków placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, rolę świetlic młodzieżowych i ognisk wychowawczych w zapobieganiu wykluczeniu społ. dzieci i młodzieży, zagrożenie dzieci z uszkodzonym słuchem marginalizacją w zespole klasowym, przygotowywanie studentów pedagogiki do działania hymanitarnego poprzez projekt socjalny, przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów, przejawy i skutki marginalizacji społ. w doświadczeniu młodzieży, usuwanie barier w dostępie do szkolnictwa wyższego w woj. kujawsko-pomorskim, marginalizację i wykluczanie dzieci i młodzieży wiejskiej, asystenturę jako formę wspierania dzieci niepełnosprawnych. Materiały z seminarium naukowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-141 295018 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-i-199 303104 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Artykuły z tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.
Tekst częściowo angielski. Streszczenie angielskie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314968, 314967 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304940 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Defaworyzacja jest tu rozumiana jako element składowy mechanizmów dyskryminacji oraz ekskluzji społecznej, i polega na obniżaniu pozycji jednostek i grup w określonym porządku społecznym, a także na umniejszaniu ich szans na korzystanie z należnych im praw. Zaprezentowano mechanizmy defaworyzacji w kontekście wybranych sytuacji społecznych, a szczególnie w szkole, oraz działania profilaktyczne. Poruszono m.in. zagadnienia: wpływu przekazu defaworyzującego na poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży, dzieci ulicy, wpływ świetlic środowiskowych na wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, defaworyzację otyłości, defaworyzację osób z niepełnosprawnością intelektualną, kierunków działań zmierzających do skutecznego przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży, stygmatyzacji gimnazjalistów z ADHD (badania w r. szk. 2007/2008 w wojew. łódzkim), pomocy dla osób uzależnionych od sekt, znaczenia warsztatów psychologicznych w przeciwdziałaniu odrzuceniu studentów w grupie (na podst. badań).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299706, 299547 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305811 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 229-242. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again