Form of Work
Książki
(34)
Publikacje naukowe
(8)
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(32)
only on-site
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(13)
Author
Hellwig Jan (1931-2000)
(5)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(4)
Jamrożek Wiesław (1954-2021)
(4)
Frąckowiak Tadeusz (1946-2011)
(3)
Dykcik Władysław (1942-2013)
(2)
Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- )
(2)
Aleksander Tadeusz (1938- )
(1)
Ambrozik Wiesław (1947- )
(1)
Borowska Teresa
(1)
Bromberek Benon (1928- )
(1)
Cywińska Małgorzata (1958- )
(1)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Gontarczyk Ewa
(1)
Konieczna-Woźniak Renata
(1)
Krauze-Sikorska Hanna
(1)
Kujawiński Jerzy (1928-2022). Postęp pedagogiczny w szkole
(1)
Kuźniak Ignacy
(1)
Michalak Renata
(1)
Misiorna Elżbieta
(1)
Modrzewski Jerzy (1946- )
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Potulicka Eugenia (1944- )
(1)
Roman Ewa
(1)
Skrzypczak Józef (1938-2008)
(1)
Sowińska Halina (1939- )
(1)
Stankiewicz Ryszard
(1)
Tokaj Astrid
(1)
Wolter Edyta
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(25)
Time Period of Creation
1901-2000
(8)
1989-2000
(8)
2001-
(5)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(2)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Wychowanie
(7)
Szkolnictwo
(6)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Nauczyciele
(3)
Oświata
(3)
Pedagogika
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dzieci
(2)
Historiografia polska
(2)
Kształcenie
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie
(2)
Patologia społeczna
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Socjalizacja
(2)
Studenci
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wartość
(2)
Autyzm
(1)
Cele kształcenia
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dalin, Per
(1)
Diagnoza psychologiczna
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Feminizm
(1)
Fullan, Michael
(1)
Higiena
(1)
Historia wychowania
(1)
Historiografia niemiecka
(1)
Kobiecość
(1)
Kobieta
(1)
Konflikt psychiczny
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Leczenie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mecenat
(1)
Metody nauczania
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Męskość
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Pedagodzy
(1)
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Płeć
(1)
Reforma oświaty
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Socjologia miasta
(1)
Stypendia
(1)
Sztuka dziecka
(1)
Teoria nauczania
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Męskiej Wielkopolski im. Karola Marcinkowskiego
(1)
Turystyka
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wsie
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wycieczka szkolna
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Zawód
(1)
Subject: time
1901-2000
(12)
1989-2000
(6)
1801-1900
(4)
1945-1989
(3)
1301-1400
(2)
1401-1500
(2)
1501-1600
(2)
1601-1700
(2)
1701-1800
(2)
1918-1939
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1901-1914
(1)
1914-1918
(1)
1939-1945
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(2)
Galicja
(1)
Kanada
(1)
Norwegia
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(8)
Materiały konferencyjne
(6)
Opracowanie
(4)
Raport z badań
(2)
Biografia
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Edukacja i pedagogika
(9)
Historia
(5)
Psychologia
(4)
Medycyna i zdrowie
(1)
Nauka i badania
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór artykułów zainspirowanych obradami III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu w 1998 r. Zaprezentowane referaty dotyczą roli, celów, zadań i sposobów organizacji oświaty dorosłych w Polsce; w części pierwszej - współczesnych wyzwań edukacji ustawicznej, a w drugiej - niektórych dylematów edukacji dorosłych, jak np: problemów wychowania do starości, profilaktycznych aspektów edukacji osób starszych czy kształcenia językowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292748, 277594 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-49 277593 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W teoretycznej części pracy zarysowano przemiany współczesnych środowisk wiejskich, różnicowanie się problemów wychowawczych w tych środowiskach i występujące zjawiska dewiacji wychowawczej. W części będącej efektem badań realizowanych w l. 1993-1995 wśród uczniów klas VI, VII i VIII i ich rodziców dokonano podziału badanych dzieci na 4 typy osobowości społ., omówiono sposoby przezwyciężania zaburzeń uspołecznienia dzieci szkolnych w środowiskach wiejskich oraz postrzeganie przez dzieci wiejskie własnej sytuacji i środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253798, 253755 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 154-163.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Omówiono historię nauczania pedagogiki na uniwersytetach w Europie i w Polsce, a następnie założenia i wyniki badań realizowanych przez Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej UAM w r. akad. 1992/93, których przedmiotem byli studenci i absolwenci UAM studiów dziennych w zakresie nauk edukacyjnych. Badania dot.: składu młodzieży odbywającej studia edukacyjne, poziomu przygotowania i motywów wyboru studiów, trudności okresu przejścia ze szkoły średniej do wyższej, sytuacji uczelnianej badanych, hierarchii wartości badanych z uwzględnieniem wartości studiów, wartości zawodu i postulowanych zmian w studiach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292747, 276585 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 101-[104].
Streszczenie: Autorka podejmuje problem konfliktów powstających w środowisku dzieci 5, 6-letnich. Uwzględnia wszystkie stadia procesów konfliktowych powstałych między dziećmi, koncentruje się na motywach, które skłaniają dzieci przedszkolne do wszczynania konfliktów, na przejawach zachowania się w trakcie ich trwania oraz na sposobach ich rozładowywania. W wyniku tej analizy dokonano charakterystyki i klasyfikacji konfliktów pojawiających się w grupach przedszkolnych oraz zaprezentowano metody podejścia do rozwiązań stosowanych przez nauczycielki przedszkola.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270795, 270144 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 211-[216].
Streszczenie: Rozważania teoretyczne prowadzące do zdefiniowania przemocy strukturalnej w wychowaniu jako zorganizowanego przez państwo formalistyczno-monopolistycznego systemu wychowania służącemu, kosztem dobra dziecka, wygodzie administracji oświatowej. W badaniach oparto się na socjologii humanistycznej F. Znanieckiego. Badania miały na celu zanalizowanie przepisów prawa oświatowego wyznaczających ramy systemu wychowawczego i realizowania się systemu w szkole poprzez postawy nauczycieli. W l. 1997-1998 badano uczniów klas I l.o. i zsz, uczniów klas VIII, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych z dzielnicy Poznania - Jeżyc.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292749, 279356 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-142 279382 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego "Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności" zorg. 21-23 września 1998 r.
Bibliografia przy referatach.
Streszczenie: Referaty dotyczą: sytuacji dzieci i młodzieży uwikłanych w zagrożenia ekologiczno-biologiczne, cywilizacyjno-techniczne i społ. - psychol.; samotności młodych we współczesnym świecie; skutków niedofinansowania oświaty. Podjęto problematykę agresji; wskazano na zjawiska "władzy, przemocy i tłoku" w przedszkolach; opublikowano wyniki badań o powszechności wśród dzieci i młodzieży palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Przedstawiono dociekania teoretyczno-metodologiczne na temat młodego pokolenia jako obiektu badań naukowych i oddziaływań edukacyjnych oraz wskazano na warunki i formy służące wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu narastającej patologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306783, 278030 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-281 278031 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Autyzm : kontrowersje i wyzwania / pod redakcją Władysława Dykcika. - Poznań : "Eruditus", 1994. - 235, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.
Zawiera materiały z konferencji "Autyzm - problemy zdrowotne, psychopedagogiczne i społeczne" Poznań, kwiecień 1994 r.
Bibliografia przy referatach.
Streszczenie: Praca dotycząca autyzmu dziecięcego. Materiały podzielono na trzy części: Istota autyzmu - geneza - diagnozowanie zaburzeń (m.in. koncepcje patogenezy autyzmu jako zaburzenia rozwoju o genezie neurofizjologicznej - zaburzenie przebiegające w obrębie procesów biochemicznych dot. przekazywania informacji między neuronami za pomocą synaps, lub że może być on spowodowany uszkodzeniami w mózgu dziecka w okresie okołoporodowym lub w pierwszych latach życia, i in., o mowie dzieci autystycznych), Rodzaje i metodyka terapii usprawniającej (o terapii psychol., o zastosowaniu metody dobrego startu, o polisensorycznej stymulacji w Pracowni Diagnostyki Psychologicznej w Zespole Szkół Muzycznych, o terapii ruchowej), Uwarunkowania i problemy rodzinno-społeczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292746, 269596 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-78 269619 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 261-269 i przy rozdz.
Streszczenie: Niniejsza publikacja jest rezultatem ogólnopolskiej konferencji nt. zbieżny z tytułem publikacji (8-9.12.1994 r., UAM w Poznaniu). Jest ona próbą podejścia do rewalidacji osób z upośledzeniem umysłowym od strony postaw i zachowań społecznych przymuszających je do utrzymywania społecznego statusu upośledzonego lub sił społecznych wyzwalających ich psychiczną autonomię. W cz. I skupiono referaty i doniesienia badawcze na temat kulturowych, społecznych i osobowościowych uwarunkowań autonomii niepełnosprawnych. W cz. II - dot. specjalizacyjnych i edukacyjnych wymiarów i kryteriów ich akceptacji, integracji i autonomii. W cz. III - na temat szerokich relacji upośledzeni umysłowo - społeczeństwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273392, 273310 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-[220].
Streszczenie: Praca stanowi refleksję nad edukacją (w odniesieniu do teorii i praktyki) w Polsce w okresie zmiany społecznej, prowadzoną z punktu widzenia różnych nauk np. filozofii i socjologii. Dokonano też analizy "Koncepcji programu kształcenia ogólnego w polskich szkołach" w oparciu o humanizm J. Maritaina, a następnie przedstawiono założenia prakseologii dobroci w odniesieniu do nauk o wychowaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276605, 276604 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86142-14-6
Bibliogr. s. 162-163.
Streszczenie: W zbiorze artykułów, głównie pokonferencyjnych - zagadnienia metodologiczne i teoretyczne dotyczące środowiska wychowawczego, pracy socjalnej i sumienia społecznego. Przedstawiono tendencje rozwojowe współczesnej polskiej pedagogiki społecznej. Na uwagę zasługuje omówienie dorobku naukowego A. Kamińskiego, R. Wroczyńskiego, St. Kowalskiego i E.Harwasa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279690, 273992, 273991 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 273897 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86142-07-3
Bibliografia na stronach 153-[167].
Streszczenie: Studium krytyczno-teoretyczne stanowi próbę przedstawienia zagadnień dotyczących kobiecości i męskości oraz niektórych aspektów problematyki kobiet i płci. Jednocześnie przedstawia rozwój i charakterystykę podejścia feministycznego do badań i konstruowania koncepcji teoretycznych, a także rozwój studiów feministycznych jako nowej, odrębnej dziedziny o charakterze interdyscyplinarnym oraz jako formy edukacji kobiet czy też alternatywnej edukacji. Praca zamieszcza przegląd współczesnych teorii feministycznych (feminizm liberalny, marksistowski i radykalny) oraz określa implikacje feminizmu dla edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298464, 270711, 270646 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86142-37-5
Bibliografia na stronach 253-262.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 320587 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86142-00-6
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Skrypt dla studentów studiów dziennych i zaocznych. Ujmuje w sposób syntetyczny całość historii wychowania od starożytności do czasów nam współczesnych ( po szkoły alternatywne), uwzględniając postęp wiedzy w tej dziedzinie. Każdy rozdział kończą zestawy pytań i tez do utrwalenia materiału oraz literatura do dalszych studiów (najnowsze pozycje).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282038, 272262, 266993*, 266991 (4 egz.)
Book
In basket
Prolegomena do historii wychowania / Jan Hellwig. - Poznań : "Eruditus", 1995. - 121, [3] s. ; 24 cm.
Nota informacyjno-bibliogr. s. [123].
Streszczenie: Zebrane w tomie studia i szkice są rezultatem prac badawczych nad historią wychowania w Polsce na tle porównawczym. W cz. 1 zestawiono badania nad dziejami historii wychowania i jej problematyką teoretynczną. W cz. 2 zamieszczono szczegółowe refleksje teoretyczne nad problematyką historii wychowania i możliwościami jej dalszego uprawiania. W cz. 3 zaprezentowano teksty obrazujące organizację badań nad historią wychowania w RFN.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269290, 269274 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przedmiotem pracy jest działalność powstałego w 1841 r. z inicjatywy K. Marcinkowskiego - Towarzystwa Naukowej Pomocy w Poznaniu - stanowiącego formę społecznego mecenatu zbiorowego nad polską kulturą narodową i spełniającego rolę narodotwórczą. Zadaniem Towarzystwa było wyszukiwanie uzdolnionej młodzieży polskiej i kierowanie jej na naukę w szk. średnich i uczelniach wyższych (znajdujących się w okresie zaborów poza granicami Wielkiego Księstwa Poznańskiego). Omówiono działalność i politykę stypendialną Towarzystwa od XIX wieku po II Rzeczpospolitą oraz jej znaczenie dla Wielkopolski i kraju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268371, 268289 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86142-01-4
Bibliogr. publ. Stanisława Michalskiego s. 129-[141].
Streszczenie: Zbiór rozpraw pracowników naukowych Zakładu Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, dedykowanych pamięci Stanisława Michalskiego. Dwie prace Jana Hellwiga przedstawiają aktualny rezultat dociekań nad historią wychowania poznańskiego ośrodka naukowego oraz tendencje rozwojowe oświaty wielkopolskiej od 1945 do 1991 r. omówione w poszczególnych cezurach czasowych, odbijających zmiany w sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267846*, 267817 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 193-[204].
Streszczenie: Przedmiotem pracy jest stanowisko tej części polskiej socjalnej demokracji, która traktowała Galicję jako główny teren swojej działalności. Treść podstawowych rozważań poprzedzono częścią dot. genezy idei edukacyjnych galicyjskiej socjalnej demokracji. W części zasadniczej zaprezentowano: poglądy socjalistów na temat funkcjonowania szkoły ludowej w Galicji i kierunków jej reformy, postulaty poprawy pozycji społeczno-zawodowej i kształcenia nauczycieli, poglądy odnoszące się do zagadnień kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej ( w zakresie szkoły średniej i wyższej) oraz stanowisko w kwestii edukacji zawodowej i wobec szkolnictwa ukraińskiego. Ponadto omówiono założenia i treści edukacji pozaszkolnej i opieki nad dzieckiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268751, 268750 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Mater. z ogólnopolskiej konferencji naukowej w dn. 18-20 października 1994 r. w Obrzycku.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Referaty z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Obrzycku (18-20 października 1994 r.) zgromadzone w trzech częściach problemowych: Tendencje i kierunki historii wychowania - jako dyscypliny naukowej; Problemy warsztatu badawczego historyka wychowania; Zagadnienia dydaktyki historii wychowania. Ostatnia część książki zawiera materiały podsumowujące. Wśród prac m.in: poszukiwanie koncepcji historii wychowania jako dyscypliny naukowej w Polsce drugiej poł. XX wieku; komputer i integracja historyków wychowania; model współczesnego podręcznika oraz źródła pisane jako pomoc dydaktyczna na zajęciach z historii wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272001, 271933 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86142-39-1
Bibliogr. s. 169-[180].
Streszczenie: Omówienie problemów człowieka dorosłego w obliczu starości, działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, szerzenia profilaktyki gerontologicznej. Ukazanie badań dot. aktywności życiowej seniorów, ich przeobrażeń życiowych, opinii o Uniwersytetach Trzeciego Wieku wraz z opisem i analizą uzyskanych wyników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292213, 283466 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-61 PNS 283078 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 114-[118].
Streszczenie: Książka ta ukazuje, że między procesami poznania i tworzenia ujmowanymi w perspektywie rozwoju, zachodzą trwałe i głębokie powiązania, uzasadnione przez integralny charakter jednostki. Jednocześnie starano się przedstawić badaną problematykę w perspektywie interdyscyplinarnej, pokazując, że wytwór dziecka stanowi szczególną kompilację w działaniu metodologicznym. Publikacja stanowi fragment dysertacji doktorskiej, która koncentruje się na analizie dziecięcego obrazu świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277592 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again