Form of Work
Książki
(12)
Poradniki i przewodniki
(8)
Status
available
(10)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(6)
Author
Wlazło Stefan
(8)
Krajna Andrzej
(3)
Sujak-Lesz Krystyna
(2)
Bednarkowa Wiga
(1)
Góreczna Jolanta
(1)
Kochan-Wójcik Marta
(1)
Kowalczyk Izabela (1971- )
(1)
Lesz Jan
(1)
Ryk Leszek (1951- )
(1)
Zierkiewicz Edyta (1968- )
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(12)
Subject
Szkolnictwo
(6)
Nauczanie
(5)
Zarządzanie jakością
(3)
Efektywność nauczania
(2)
Kontrola
(2)
Metody badawcze
(2)
Nadzór pedagogiczny
(2)
Pedagogika
(2)
Kobieta
(1)
Kultura masowa
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Uniwersytet Wrocławski
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Poradnik
(8)
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Mierzenie jakości pracy szkoły. Cz. 2 / Wiga Bednarkowa, Stefan Wlazło. - Wyd. 2 zm. i popr. - Wrocław : "MarMar", 1998. - 139 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 66-67.
Streszczenie: Na tę część składają się dwa teksty: W. Bednarkowej "Dowiedzieć się co uczeń potrafi" (dot. model zorganizowanego uczenia się, pomiaru dydaktycznego) oraz S. Wlazły "Jakość w pracy kierowniczej dyrektora szkoły" (dot. oceny pracy dyrektora szkoły, standardów jakości pracy dyrektora i nauczyciela).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276613 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-c-54/2 PNS 276615 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Jakościowy rozwój przedszkola / Jolanta Góreczna, Stefan Wlazło. - Wrocław : "MarMar", 2003. - 192 s. : ilustracje ; 22 cm.
Bibliogr. przy rozdz. i s. 192.
Streszczenie: W pracy scharakteryzowano pojęcie jakości i koncepcje jej mierzenia z zastosowaniem TQM dla oświaty oraz dołączonym opisem normy międzynarodowej z wyszczególnionymi fazami przyznawania certyfikatu ISO. Omówiono założenia jakości edukacji w przedszkolu, procedurę tworzenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości jego pracy, rolę i formy standardów edukacyjnych w programie rozwoju przedszkola, standardy jakości pracy nauczyciela przedszkola w powiązaniu z jego rozwojem zawodowym. Zaprezentowano obszary działalności kierowniczej i odpowiadające im standardy. Opisano mierzenie jakości pracy przedszkola jako procedury monitorowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 285378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-191 PNS 285379 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Referaty przedstawione na III Dolnośląskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej "Nauczyciel z pasją - szansą edukacji?" we Wrocławiu 10 października 2004 r.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Publikacja zawiera teksty pogrupowane w czterech zakresach tematycznych. "Preteksty" to artykuły specjalistów od edukacji zawodoznawczej i projakościowej omówiono m. in. system doradztwa edukacyjno-zawodowego we Wrocławiu oraz rolę doradcy zawodowego we wprowadzeniu ucznia na rynek pracy, zawarto program orientacji szkolnej i zawodowej dla LO. "Teksty" - zawiera przykłady doradztwa zawodowego na różnych etapach nauczania, przybliża specyfikę pracy doradcy zawodowego. W "Kontekstach" zawarto trzy projekty edukacyjne "Krok po kroku, czyli zakładamy własną firmę"(dla LO), "Barwy ze słońca są..." - szkolny projekt międzyprzedmiotowy dla gimnazjum oraz "Cystersi na Dolnym Śląsku" - szlak kultury, tradycji, gospodarki. "Kronika" zawiera materiały dotyczące m. in. osiągnięć Szkolnych Ośrodków Kariery.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289780 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór referatów przygotowanych na III Dolnośląską Konferencję Naukowo-Metodyczną "Nauczyciel z pasją-szansą edukacji" (Wrocław 9.10.2004). Praca omawia takie zagadnienia, jak: Forum Edukacyjne Społeczeństwa Informacyjnego (FESI) oraz zawiera 12 projektów np.: krajobraz z bocianem, walory przyrodnicze Legnicy, zmysły jako źródło informacji o świecie, czas i przestrzeń, śladami naszego patrona - Jana Pawła II, przemiany obyczajowe i kulturalne na świecie po II wojnie światowej, moja mała ojczyzna i jej uroki, ptaki zamieszkujące miasta (każdy projekt podaje: cel, treści i sposób realizacji). Książka zawiera również opracowania na temat: "Być nauczycielem", wiedza potoczna ucznia i jej wykorzystanie w edukacji, rozwój osobowy człowieka w perspektywie aksjologicznej, uzależnienie od multimediów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289781 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87196-44-4
Streszczenie: Książka zawiera wskazówki stosowania zmodyfikowanego nadzoru pedagogicznego dot.: standardów edukacyjnych, poziomów sprawowania nadzoru pedagogicznego, koncepcji pracy szkoły, zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz procesu kształcenia. W zakończeniu książki zamieszczono propozycje rocznych raportów dot. osiągnięć i problemów uczniów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286872, 286871 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-c-63 286873 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 195-196.
Streszczenie: Pojęcie jakości w kontekście filozoficznym, teorii organizacji i zarządzania, wg koncepcji TQM oraz fazy przyznawania certyfikatu ISO (normy międzynarodowej) z możliwością dostosowania do potrzeb szkoły. Opis etapów tworzenia i sposobów mierzenia jakości pracy szkoły; charakterystyka konstruowania wizji szkoły. Standardy jakości - ich definicja i rola w ocenianiu wraz z określeniem zasad jakościowego oceniania w szkole. Zastosowanie standardów do realizacji celów wychowawczych pracy szkoły. Wskaźniki standardów jakości pracy nauczycieli (wg poszczególnych stopni ich zawodowego awansu w obszarach: etyki, wychowania i dydaktyki) oraz szkolnej pracy kierowniczej (w obszarach: tworzenia wizji i misji szkoły, organizacji działania i społeczności szkoły).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284471, 284470 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276614, 276612 (2 egz.)
Book
In basket
Mierzenie jakości pracy szkoły. Cz. 1 / Stefan Wlazło. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : "MarMar", 1999. - 117 s. : ilustracje ; 24 cm.
Streszczenie: Koncepcja tworzenia programów nauczania opartych na zasadzie umiejętności znajdowania informacji w różnych źródłach, a nie na zasadzie "encyklopedyzmu" i strategie jej realizacji (scentralizowane i zdecentralizowane). Założenia polityki oświatowej na szczeblu gminy. Problematyka jakości edukacji (monitoring, standardy, hospitacje diagnozujące). Etapy tworzenia szkolnych programów edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-c-54/1 283796 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Omówiono zagadnienie standardów jakości pracy szkoły, podano przykłady wskaźników osiągania standardów jakości pracy szkoły ustalanych odgórnie (system OFSTED w Anglii, system SQMS w Szkocji, europejski program "Ocena jakości szkolnej edukacji", audyt amerykański, Program SMART, program Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum), przedstawiono doświadczenia w polskich kuratoriach i propozycję ustalania wskaźników jakości w szkołach. Zamieszczono arkusze do monitoringu różnych zagadnień. Przedstawiono rolę wizytatora jako eksperta jakości edukacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282218 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-c-54/3 281389 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Wychodząc z założenia, że mierzenie służy sprawdzaniu, czy osiągane są standardy, autor wskazuje sposób tworzenia w szkole własnych standardów. Omawia też zagadnienie programu wychowawczego szkoły jako części szkolnej księgi jakości pracy, przy czym zamiast określania celów wychowawczych proponuje respektowanie spójnego systemu wartości. Następnie przedstawiając zagadnienie oceniania szkolnego, uzasadnia pogląd, że nie powinno się systematycznie oceniać ucznia, i proponuje inne niż stopnie strategie ocen szkolnych. Przedstawia założenia tworzenia kierowniczego monitoringu wraz z ankietowaniem. W aneksie przykładowe fragmenty szkolnych ksiąg jakości, kalendarzy monitoringu kierowniczego, ankiet, arkuszy osiągnięć szkolnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283797 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-c-54/4 283798 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Kobiety w kulturze popularnej / pod red. Edyty Zierkiewicz i Izabeli Kowalczyk. - [Poznań] : "Konsola" ; Wrocław : "MarMar", cop. 2002. - 140 s. : ilustracje kolorowe ; 23 cm.
Bibliogr. s. 125-130. - Indeks.
Streszczenie: Na stronach 109-114 znajduje się artykuł Jowity Wycisk "Anoreksja - popularny sposób (nie)istnienia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285263 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszczenie: Praca omawia działalność Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy przedstawili koncepcje kształcenia nauczycieli (psychologiczne, pedagogiczne, praktyk pedagogicznych) oraz standardy nauczania (kompetencje przedmiotowe, dydaktyczne, psychopedagogiczne, rozwój zawodowy nauczyciela). Książka zawiera publikacje pracowników Centrum Edukacji Nauczycielskiej między innymi na temat: romantycznej zazdrości, dzieci narcystycznych, poczucia odpowiedzialności, kształcenia nauczycieli fizyki, zjawiska globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289782 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again