Forma i typ
Książki
(17)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(10)
dostępne
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Autor
Plopa Mieczysław (1948- )
(5)
Zeidler Włodzisław
(3)
Baranowska Anna
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela (1946- )
(1)
Cieciura Marek
(1)
Czapiński Janusz (1951- )
(1)
Fronczyk Krzysztof
(1)
Hulewska Aleksandra (1974- )
(1)
Jacennik Barbara
(1)
Jaśkowski Piotr (1957-2011)
(1)
Kaźmierczak Maria
(1)
Lew-Starowicz Zbigniew (1943- )
(1)
Lück Helmut E. (1941- )
(1)
Matusewicz Czesław (1931- )
(1)
Panek Tomasz (1953- )
(1)
Piasecka Agnieszka (1978- )
(1)
Stachowski Ryszard (1937- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(12)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(17)
Język
polski
(2)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(4)
Nauczyciele
(1)
Temat
Psychologia
(2)
Psychometria
(2)
Skala Postaw Rodzicielskich
(2)
Chorzy przewlekle
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Historia psychologii
(1)
Jakość życia
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej
(1)
Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców
(1)
Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Metodologia
(1)
Metody badawcze
(1)
Mózg
(1)
Neurobiologia
(1)
Neuropsychologia
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Seksuologia
(1)
Zaburzenia seksualne
(1)
Temat: czas
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
2001-
(1)
Gatunek
Podręcznik
(8)
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Poradnik
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Dziedzina i ujęcie
Psychologia
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
17 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-62855-11-7
Bibliogr. s. 199-236.
Streszczenie: Autorka omówiła: czynniki ryzyka przewlekłych chorób somatycznych i zagrożenia zdrowotne kobiet i mężczyzn, uwarunkowania adaptacji do przewlekłej choroby, przeżywanie chorób przewlekłych w różnych aspektach (np. stres przewlekłej choroby, lęk i depresja, wsparcie chorych przewlekle, jakość życia osób chorych). Przedstawiła stan wiedzy na temat funkcjonowania psychicznego w wybranych chorobach przewlekłych: chorobie niedokrwiennej serca, nowotworach złośliwych, cukrzycy, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, przewlekłej niewydolności nerek, chorobach reumatycznych, stwardnieniu rozsianym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 305833 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61086-21-5
Bibliogr. s. 291-292. Indeks.
Streszczenie: Autor omawia egzaminowanie testowe z punktu widzenia egzaminatora (przygotowanie i ocena testu, narzędzia informatyczne wspomagające proces egzaminowania, przeprowadzanie egzaminów testowych) oraz podaje wskazówki dla egzaminowanych (metody walki ze stresem, udzielanie odpowiedzi-zadania otwarte i zamknięte, zagadnienie ściągania). Poradnik dodatkowo zawiera przykłady: regulaminu egzaminu, instrukcji udzielania odpowiedzi, ocen i wyników analizy odpowiedzi testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, testu z pytaniami przyporządkowania, uporządkowania i klasyfikacji oraz modułów administracyjnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298829 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
ISBN: 83-60283-10-9 (Vizja Press&It)
Bibliogr. s. 405-414.
Streszczenie: Wyniki badań w zakresie: warunków życia gospodarstw domowych, indywidualnej jakości życia, stanu społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, wykluczenia społecznego. W ramach warunków życia badano m.in. wykształcenie i kształcenie dzieci, kulturę i wypoczynek; w ramach indywidualnej jakości życia badano m.in.: ogólny dobrostan psychiczny, stres życiowy i objawy somatyczne, strategie radzenia sobie z trudnościami, wsparcie społeczne, cechy osobowości i styl życia (tu: system wartości; style atrybucji przyczynowej; skłonność do ryzyka; praktyki religijne; zachowania autodestrukcyjne - palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków; sprawców i ofiary łamania prawa; przypadkowe odkrycie pokolenia transformacji; ogólne orientacje życiowe); stosunek do przemian systemowych, ogladanie telewizji. W ramach wykluczenia badano m.in. niepełnosprawność.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291531 (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Psychometria : podstawowe zagadnienia / pod redakcją Krzysztofa Fronczyka. - Warszawa : "Vizja Press&IT", 2009. - 252 stron : ilustracje ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN: 978-83-61086-31-4
Bibliografia na stronach 242, 244-247. Indeks.
Streszczenie: Praca zawiera podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania testów psychologicznych. Opisuje testy cech intelektu oraz kwestionariusze osobowości i temperamentu. Omawia pomiar psychologiczny, klasyczną teorię rzetelności testów, metody szacowania rzetelności testów, trafność pomiarów, analizę właściwości pozycji testowych, błędy standardowe i przedziały ufności, normy i normalizację oraz etykę badań testowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 314079 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 PSY (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 314080 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61086-51-2
Bibliografia na stronach 250-267. Indeks.
Streszczenie: Podręcznik podaje wiadomości na temat mózgu: budowy, widzenia, filtrowania informacji (uwaga, selekcja), sterowania jego działaniem, metod jego badania (m.in. elektroencefalografia, mapowanie, tomografia, rezonans magnetyczny), pamiętania, sterowania procesami poznawczymi oraz spostrzegania innych mózgów (m.in. poznanie społeczne, rozpoznawanie twarzy, wykrywanie intencji, wykrywanie kierunku wzroku, uwspólniona uwaga).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 612.8 JAŚ (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 314056 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z konf. nauk., 12 marca 2009 r., Warszawa.
Bibliogr. przy ref.
Streszcz. ang. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303239 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
ISBN: 978-83-61086-26-0
Na okł.: dodatek specjalny: płyta DVD z fimem "Różne oblicza Zygmunta Freuda" (wersja oryg.).
Bibliogr. s. 261-272 oraz przy rozdz. Indeks.
Streszczenie: Tłumaczenie niemieckiego podręcznika akademickiego zawierającego syntetyczny obraz historii psychologii. Autor omówił: możliwości i metody zapisu historii psychologii, orientacje i kierunki rozwoju psychologii w XIX w., szkoły psychologiczne w XIX i XX w., subdyscypliny psychologii w XX w., współczesne tendencje rozwojowe w psychologii. W obszernym "Posłowiu" Włodzisław Zeidler przedstawił początki polsko-niemieckich kontaktów w zakresie psychologii (ze szczególnym uwzględnieniem osoby Wilhelma Wundta), a Ryszard Stachowski omówił zagadnienie polskich studentów i doktorantów na niemieckich uniwersytetach. Na płycie DVD film nt. Freuda w niemieckiej wersji językowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 LÜC (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wprowadzenie do psychologii / Czesław Matusewicz. - Warszawa : "Vizja Press&IT", 2006. - 346 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: 83-60283-22-2 ; 83-60-283-22-2
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Wprowadzenie ogólnoteoretyczne adresowane do początkujących studentów psychologii. Przedstawiono: znaczące dla rozwoju psychologii koncepcje psychologiczne (od starożytności do współczesności), zmysłowe procesy poznawcze, wyobraźnię, uwagę, świadomość, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów, inteligencję, uczenie się, emocje i stres, motywację, temperament i osobowość, psychopatologię i psychoterapię, komunikację społeczną, zachowanie społeczne człowieka i relacje międzyosobnicze, etykę badań naukowo-psychologicznych i problemy etyczne w praktyce zawodowej psychologa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291165 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 MAT (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Całość w tece. Wszystkie typy kwestionariuszy po 50 egz.
Bibliogr. s. 61-69.
Zawiera kwestionariusze: Postawy rodzicielskie ojca ; Postawy rodzicielskie matki ; Mój ojciec ; Moja matka.
Streszczenie: W podręczniku omówiono: teoretyczne podstawy KPR-Roc, konstrukcję i opis wymiarów KPR-Roc, charakterystykę psychometryczną Kwestionariusza wraz z podstawami teoretycznymi badanych zagadnień, normalizację Kwestionariusza dokonaną na podstawie badań, procedurę badania za pomocą KPR-Roc oraz obliczania wyników i interpretacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 294760 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kwestionariusz stylów przywiązaniowych [KSP] : podręcznik / Mieczysław Plopa. - Warszawa : "Vizja Press&IT", 2008. - 50, [1] s. ; 21 cm + 4 kwestionariusze ; 30 cm.
ISBN: 978-83-61086-05-5
Całość w tece. Wszystkie typy kwestionariuszy po 100 egz.
Bibliogr. s. 49-[51].
Zawiera kwestionariusze: Arkusz obliczeniowy dla kobiet ; KSP (wersja dla kobiet) ; Arkusz obliczeniowy dla mężczyzn ; KSP (wersja dla mężczyzn).
Streszczenie: Kwestionariusz KSP służy do badania kobiet i mężczyzn mających doświadczenie bycia w bliskim związku (związkach). Można go stosować w badaniach indywidualnych i zbiorowych. W podręczniku przedstawiono: teorię przywiązania i więzi przywiązaniowe dorosłych z perspektywy badań empirycznych jako podstawy KSP, konstrukcję i opis wymiarów KSP, charakterystykę psychometryczną Kwestionariusza wraz z podstawami teoretycznymi badanych zagadnień, normalizację Kwestionariusza dokonaną na podstawie badań, procedurę badania za pomocą KSP oraz obliczania wyników i interpretacji. Załącznikiem do podręcznika są kwestionariusze: KSP (wersja dla kobiet), KSP Arkusz obliczeniowy dla kobiet, KSP (wersja dla mężczyzn), KSP Arkusz obliczeniowy dla mężczyzn.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 296545 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-62855-08-7
Bibliogr. s. 179-200.
Streszczenie: Autor ukazał kształtowanie się koncepcji samego siebie w czterech okresach rozwojowych (rozwój poznawczy, rola środowiska społecznego). Zaprezentował nową wersję Skali Postaw Rodzicielskich (SPR-2) przeznaczonej do badania postaw wychowawczych rodziców w percepcji młodzieży.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9.072 PLO (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61086-14-7
Wszystkie typy kwestionariuszy w tece, po 50 egz.
Bibliogr. s. 135-142.
Zawiera: Skala postaw rodzicielskich (SRP) : wersja dla rodziców : postawy rodzicielskie ojca : arkusz obliczeniowy ; Skala postaw rodzicielskich (SPR) : wersja dla rodziców : postawy rodzicielskie matki : arkusz obliczeniowy ; Skala postaw rodzicielskich : wersja dla ojców ; Skala postaw rodzicielskich : wersja dla matek.
Streszczenie: Autor omawia teoretyczne podstawy Skali Postaw Rodzicielskich, relacje rodzic-dziecko, typologię postaw rodzicielskich (akceptacja-odrzucenie, nadmiernie wymagająca, autonomii, niekonsekwentna, nadmiernie ochraniająca). Praca zawiera psychometryczną charakterystykę SPR-rzetelność badań (płeć rodzica a postawa, rodziny zastępcze i pogotowia rodzinne, zachowanie w szkole, dziecko chore przewlekle, dziecko w wieku przedszkolnym, osoby rozwiedzione, rodziny generacyjne alkoholowe) oraz kwestionariusze do przeprowadzenia badań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.6 PLO (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61086-09-3
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Teksty na temat wybranych problemów związanych z genezą i zastosowaniem metodologii w badaniach i psychologicznej praktyce (analiza danych, pomiar w psychologii, przedmiot i metoda badań, sposoby formułowania problemów, psychologia barw, przemiany w zapisie i nauczaniu psychologii).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 OPI (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z międzynarodowej konferencji "Psychologia europejska w okresie międzywojennym", Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 10-12 wrzesień 2009 r.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
Streszczenie: Zbiór materiałów m.in. na temat: udziału kobiet w tworzeniu psychologii naukowej w okresie międzywojennym, wpływu badań psychologicznych na rozwój teorii pedagogicznych XX wieku, psychologii w ortopedagogice, działalności Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, działalności S.Błachowskiego, K. Twardowskiego oraz G.E.M~:ullera, a także stosunku niemieckich psychologów do narodowego socjalizmu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 297295 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61086-80-2
Noty o aut. s. 633-644.
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 KWE (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej