Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(7)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(1)
Author
Jung Carl Gustav (1875-1961)
(7)
Jung Carl Gustav. Dzieła
(4)
Kolankiewicz Leszek (1954- )
(1)
Reszke Robert
(1)
Year
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(8)
Subject
Psychoanaliza
(4)
Psychologia religii
(3)
Jung, Carl Gustav
(2)
Nieświadomość
(2)
Psychologia
(2)
Świadomość
(2)
Alchemia
(1)
Archetyp (psychologia)
(1)
Jaźń
(1)
Schizofrenia
(1)
Sen
(1)
Symbole
(1)
Symbolika chrześcijańska
(1)
Typologia psychologiczna
(1)
Genre/Form
Listy szwajcarskie
(1)
Pamiętniki szwajcarskie
(1)
Domain
Psychologia
(5)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Dzieła / Jung Carl Gustav ; 1)
Streszczenie: Studium stanowiące próbę przedstawienia przemian sytuacji psychicznej idei (eonu, aionu) chrześcijańskiej od początku jej rozwoju i narodzin Chrystusa - Anthroposa oraz przenikających ją wpływów idei perskich, żydowskich i innych systemów filozoficznych i religijnych, w czasie ewolucji oraz rozwoju i zmian do czasów współczesnych. Ujmując zjawiska w kategoriach symboli i wszelkich dominant implikujących transformację i rozwój idei, opiera je na wydarzeniach historycznych, badając ich wpływ na duszę. Próbuje wyświetlić relacje między osobą Chrystusa a symbolami jaźni i Całkowitości oraz amplifikacje postaci Chrystusa w kategoriach psychologicznych i ich recepcję w procesie historycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279047 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-900175-1-2
Bibliogr. s. 231-237. Indeksy.
Streszczenie: Tekst wykładów wygłoszonych w londyńskiej Tavistock Clinic. Jung wprowadza swych słuchaczy w świat podstawowych pojęć psychologii analitycznej, które unaocznia przykładami zaczerpniętymi z własnej praktyki. Wyjaśnia m.in. pojęcia typów psychologicznych, nieświadomości osobniczej i zbiorowej, archetypu i aktywnej imaginacji, mówi o funcjonowaniu "psyche" ludzkiej i o roli jaką odgrywa przeniesienie w trakcie terapii. Znaczną część wykładów zajmują analizy marzeń sennych - samego terapeuty i jego pacjentów. Osobisty, niesformalizowany styl narracji, błyskotliwość wywodu, erudycja i poczucie humoru sprawiają, że lektura wykładów daje żywe wyobrażenie charyzmatycznej osobowości prelegenta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273209 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia a alchemia / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. - Warszawa : "Wrota", 1999. - 623 s. : ilustracje ; 22 cm.
(Dzieła / Carl Gustav Jung ; 4)
Bibliogr. s. 563-582.
Streszczenie: Wychodząc z założenia, że alchemia (jako średniowieczna filozofia przyrody) stanowi pomost między przeszłością (gnostycyzmem) a przyszłością (psychologią nieświadomości) C. Jung omawia inicjalne marzenia senne jako procesy nieświadome o własnej symbolice, w której dominuje motyw mandali. Prezentuje soteriologiczne wyobrażenia w alchemii jako przyczynek do alchemicznej historii idei ukazując przy tym psychiczne cechy dzieła alchemicznego oraz jego tajemnicę, tzn. "materia prima". Wywodzi teorie analogii lapis-Chrystus oraz symboliki alchemicznej w dziejach religii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281787 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dzieła /Jung Carl Gustav ; 3)
ISBN: 83-909527-5-0
Bibliogr. s. 585-605.
Streszczenie: Studium o początkowych stadiach schizofrenii. Autor przedstawił w nim własne ujęcie kompleksu kazirodztwa i własną definicję libido. Omawia je w kontekście badań symboli, marzeń sennych, świadomości oraz nieświadomości zbiorowej i osobniczej. Podejmuje w pracy problem znaczenia mitu dla życia jednostki i społeczeństw oraz życia z mitem i w micie dla świadomości i psychiki człowieka. Wszystko ujmuje na bazie naukowych analiz fantazji i marzeń sennych, jako materiału stanowiącego podstawę badań nad powstaniem i rozwojem schizofrenii. Dowodzi przy tym, że psychiatryczne rozumienie procesów patalogicznych nie wystarczy w ujęciu psyche i istoty duszy ludzkiej, a wszelkich uwarunkowań należy poszukiwać w dziejach ducha ludzkiego, które zbiegają się z wytworem indywidualnej fantazji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279049 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902653-0-3 ; 83-900175-1-2
Bibliogr. s. 141-152. - Indeksy.
Streszczenie: Praca stanowi poszerzony i uzupełniony przez autora tekst wykładów, tzw. "Terry Lectures", jakie C.G. Jung wygłosił w 1937 r. na Yale University, poświęconych związkom łączącym przeżycie religijne z doznaniem psychicznym. Są to trzy wykłady: "Autonomia nieświadomości", "Dogmat i symbole naturalne", "Historia i psychologia symbolu naturalnego". Porównuje w nich religie, np. protestantyzm z katolicyzmem, i omawia racjonalizm cechujący współczesnego człowieka jako opozycję do postawy religijnej. Wydanie niniejsze opiera się na wyd. polskim z 1970 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273181 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Typy psychologiczne / Carl Gustav Jung ; przeł. [z niem.] Robert Reszke. - Warszawa : "Wrota" : "KR", 1997. - 652 s. : ilustracje ; 22 cm.
(Dzieła /Jung Carl Gustav ; 2)
ISBN: 83-900175-7-1
Bibliogr. s. 607-617, bibliogr. dzieł C. G. Junga s. 625-641.
Streszczenie: W dziele tym C.G. Jung szeroko omawia zagadniena typów: ekstrawertycznego i introwertycznego oraz typów funkcji: myślowego, uczuciowego, doznaniowego, intuicyjnego. Szczegółowo i krytycznie przedstawia typy psychologiczne w ujęciu F. Jordana. Opisuje występowanie zasady typu w Starożytności, w Średniowieczu, w dziejach wybitnych jednostek tych epok i w historii Kościoła. Dokonuje analizy idei Schillera w odniesieniu do typów oraz przeprowadza interpretację estetyczną i psychologiczną (typów funkcji) pierwiastka apollińskiego i dionizyjskiego w pismach Nietzschego. Podaje przykłady typów w sztuce poetyckiej, w psychopatologii, w estetyce i w filozofii. Zamieszcza rozdział definicji pojęć przez siebie stosowanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.923 JUN (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. dzieł zebranych C. G. Junga s. 501-517. Indeksy.
Streszczenie: Autobiografia Carla Gustawa Junga (1875-1961), szwajcarskiego psychiatry i psychologa, jednego z najgłębszych myślicieli XX wieku, współpracownika S.Freuda, twórcy psychologii analitycznej. W publikacji tej, autor ponad 50 książek i wybitny interpretator doświadczeń religijnych, idei gnostyckich i alchemicznych, odsłania biograficzne korzenie swoich idei, odsłania siebie samego, skupiając się wyłącznie na przeżyciach wewnętrznych. Pracę opatrzono: informacjami o rodzinie Junga, słowniczkiem podstawowych pojęć w jego psychologii, spisem dzieł zebranych, ilustracjami, indeksem osób.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268711, 268710 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 279-286. Indeks.
Streszczenie: Publikowane tu listy zostały wybrane z trzytomowego wydania listów C.G. Junga i podzielone na trzy okresy. Starano się wybrać listy do znanych osób, które ilustrują poglądy autora na interesujące go problemy. Zamieszczono m.in. listy do S. Freuda i dominikanina o. Victora White'a. Załączono krótką notę o autorze, a w przypisach krótkie informacje o adresatach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279051, 273050 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again