Form of Work
Książki
(21)
Publikacje dydaktyczne
(12)
Publikacje fachowe
(4)
Poezja
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(14)
Author
Batko Anna
(4)
Sagnowska Barbara
(4)
Salach Jadwiga
(4)
Pilikowski Jerzy (1952- )
(3)
Rozenbajgier Maria
(3)
Kaczorek Henryk
(2)
Kreiner Jerzy Marek (1940- )
(2)
Szmigel Maria Krystyna
(2)
Fiałkowska Maria
(1)
Godlewska Małgorzata
(1)
Gordon Edwin (1927-2015)
(1)
Gruca Halina
(1)
Konieczny Leszek
(1)
Kozik Andrzej
(1)
Kwiek-Osiowska Janina (1937- )
(1)
Mazur Janina
(1)
Roterman-Konieczna Irena
(1)
Rozenbajgier Ryszard
(1)
Sołtys Danuta
(1)
Szaleniec Henryk
(1)
Szot-Gawlik Danuta
(1)
Turyna Bohdan
(1)
Walnik Janusz
(1)
Żak Janusz
(1)
Żak Jolanta
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(15)
Time Period of Creation
1901-2000
(7)
1989-2000
(6)
1801-1900
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(25)
Audience Group
Gimnazja
(8)
Szkoły średnie
(5)
Nauczyciele fizyki
(3)
Nauczyciele gimnazjów
(3)
Nauczyciele
(2)
Klasa 1.
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Fizyka (przedmiot szkolny)
(5)
Fizyka
(4)
Wiedza o społeczeństwie (przedmiot szkolny)
(3)
Wychowanie obywatelskie
(3)
Biochemia
(2)
Oceny szkolne
(2)
Astronomia
(1)
Biologia molekularna
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Edukacja filozoficzna
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Historia (przedmiot szkolny)
(1)
Pisarze polscy
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Uczenie się
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Subject: place
Małopolska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(7)
Ćwiczenia i zadania
(4)
Poradnik
(2)
Program nauczania
(2)
Antologia
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Wiersze
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(14)
Fizyka i astronomia
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
25 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-85434-49-6
Bibliogr. s. 214-[216].
Streszczenie: Poradnik uczenia się ukazujący w encyklopedycznym skrócie: racjonalne metody pracy nad sobą, pozytywne wzorce czytania, pisania, notowania, słuchania, informacje jak przebiegają procesy uczenia się i jakie warunki sprzyjają lepszemu rozumieniu i opanowaniu zasobów wiedzy. Wybór odpowiednich technik, optymalnych dla ucznia zależy od szeregu czynników, z których kilka zostało szczegółowo zanalizowanych. Do nich dołączono odpowiednie ćwiczenia. Praca może stanowić cenną pomoc do lekcji wychowawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-h-105 276040 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 009886 Pd (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85434-58-5
Bibliogr. s. 78-[79].
Streszczenie: Zamieszczono 9 scenariuszy zajęć, przeznaczonych dla uczniów po raz pierwszy stykających się z przedmiotem fizyka. Każde zajęcia zaplanowano na 2 godziny lekcyjne. Wśród metod zaproponowano wykorzystanie gier dydaktycznych i dyskusji, w 3 scenariuszach wykorzystano inscenizacje (których tekst podano), a ostatni jest scenariuszem zajęć powtórzeniowych opartych na grze zespołowej - konkursie. Każdy scenariusz obejmuje: czas trwania, cele, wykaz metod i form organizacyjnych oraz środków dydaktycznych, wskazanie miejsca lekcji, ogólne i szczegółowe przedstawienie przebiegu lekcji z podaniem treści notatek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277062 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. X-H-15 PNS 277063 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85434-85-2
Bibliografia na stronie [88].
Streszczenie: Uzupełnienie podręcznika M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, J. M. Kreiner "Fizyka dla gimnazjum, część 1.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282337 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86434-31-3
Bibliogr. s. 126-128.
Streszczenie: Publikacja przedstawia koncepcję E.E. Gordona. Kluczowym pojęciem koncepcji jest "audiacja" ozn. przetwarzanie muzyki, myślenie muzyczne, słuchowe jej sobie wyobrażanie i rozumienie. Audiacja wstępna podzielona jest na typy (akulturacja, imitacja, asymilacja), a każdy typ na stadia. Ponieważ praca odnosi się do dzieci od urodzenia do wieku szkolnego - we wczesnym okresie rolę do odegrania mają rodzice, a następnie także nauczyciele. Nauka w grupie możliwa jest w siódmym stadium audiacji wstępnej. Audiacji wstępnej naucza się przez nieustrukturowane i ustrukturowane nieformalne kierowanie, a audiacji właściwej przez formalną edukację. Na zakończenie wskazówki do edukacji muzycznej w szkole dzieci, które mają za sobą audiację wstępną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-I-a-66 253679 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 45-46 i przy tematach, wykaz aktów prawnych s. 47-79.
Streszczenie: Propozycja szczegółowego planu zawierająca następujące elementy: dział programu, temat lekcji i główne zagadnienia oraz uwagi o realizacji. Ponadto, wykaz podręczników do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej, zeszytów ćwiczeń, a także zestaw ważniejszych aktów prawnych przydatnych w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VI-C-24 270757 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Testy z fizyki dla gimnazjum. Cz. 1 / Henryk Kaczorek. - Kraków : "Zamiast Korepetycji", 2000. - 135 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN: 83-85434-82-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 011972 Pd (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Testy z fizyki dla gimnazjum. Cz. 3 / Henryk Kaczorek. - Kraków : "Zamiast Korepetycji", 2001. - 124 strony : ilustracje ; 23 cm.
ISBN: 83-85434-84-4
Streszczenie: W tym zeszycie testy wyboru dotyczą następujących zagadnień: prawa fizyczne, elektryczność statyczna, prąd elektryczny, zjawiska magnetyczne, optyka, atomy. Podano odpowiedzi oraz normy przeliczeniowe wyników testów na stopnie szkolne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85434-80-1
Bibliogr. s. 139-144.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85434-09-7
Książka pomocnicza do nauki biologii na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
Streszczenie: Praca poświęcona molekularnym podstawom funkcjonowania organizmów żywych. Zebrano w niej zagadnienia chemii życia (biochemii), objęte programem nauczania biologii i chemii w szkole średniej. W zamierzeniu ma wypełnić lukę pomiędzy podręcznikami szkolnymi a akademickimi i stanowić pomoc dla nauczycieli do zajęć fakultatywnych o profilu biologiczno-chemicznym i przygotowania uczniów do olimpiad przedmiotowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273624, 268203 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85434-64-X
Indeksy.
Streszczenie: Antologia wierszy pisanych ku czci klasyków lub współczesnych mistrzów pióra, a także utwory o samym procesie tworzenia, różnorodne pod względem wartości artystycznej, gatunków literackich, rodzajów wyobraźni twórczej. Pisarze, którym poświęcono wiersze, zostali ułożeni wg. alfabetu z podaniem okresu ich życia, określeniem ich jako twórców i scharakteryzowaniem klimatu ich twórczości. Przy poszczególnych pisarzach przytoczono (w układzie chronologicznym) najpierw utwory dot. twórcy, a następnie te, które odnoszą się do jego dzieł.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282581 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85434-79-8
Bibliogr. s. 316-319.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282313 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85434-68-2
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka przedstawia zagadnienia filozoficzne zgodnie z "Podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów". Każdy z prezentowanych rozdziałów zawiera cele dydaktyczne, omówienia tematów, sposoby realizacji, wskazówki bibliograficzne. Książka może być przydatna nauczycielom w realizacji ścieżki przedmiotowej lub wykorzystana do odrębnych zajęć z filozofii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-E-5 279439 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85434-17-8
Podręcznik do nauczania historii na poziomie kl. III szkoły ponadpodstawowej kończącej się maturą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 009371 Pd (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264789 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 009952 Pd (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 009885 Pd (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. X-G-30 282501 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270756 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85434-75-5
Streszczenie: Zbiór zawiera zadania o różnym stopniu trudności. Podano rozwiązania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again