Forma i typ
Książki
(32)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje dydaktyczne
(7)
Poradniki i przewodniki
(4)
Dramat (rodzaj)
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(31)
dostępne
(12)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(31)
Autor
Bleja-Sosna Barbara
(12)
Sawicka Teresa (nauczycielka)
(4)
Składanowski Henryk
(4)
Brożek Katarzyna
(2)
Fechner-Sędzicka Iwona
(2)
Lachowska-Żarska Ewa
(2)
Mulkowski Piotr
(2)
Strutyńska Mirosława
(2)
Cieniek Elżbieta
(1)
Jadczak Maria
(1)
Jaśkiewicz Małgorzata
(1)
Jędras Zbigniew
(1)
Karczewska Joanna
(1)
Malec Ireneusz
(1)
Małysz Robert
(1)
Rodzińska Elżbieta
(1)
Sartori Jolanta
(1)
Składanowska Maria
(1)
Słodka Maria
(1)
Tywoniuk-Małysz Aneta
(1)
Widomska Teresa
(1)
Wudarska Jadwiga Urszula
(1)
Wylegała Wolińska Elżbieta
(1)
Łoś Jolanta
(1)
Śmiglewska Mirosława
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(12)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(34)
Język
polski
(1)
Odbiorca
Gimnazja
(8)
Szkoły podstawowe
(7)
Nauczyciele
(6)
Klasa 1.
(3)
Klasa 2.
(3)
Klasa 3.
(3)
Klasa 4.
(2)
Klasa 5.
(1)
Klasa 6.
(1)
Nauczyciele gimnazjów
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele techniki
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Temat
Historia
(8)
Edukacja medialna
(4)
Język polski
(4)
Oceny szkolne
(4)
Awans zawodowy
(2)
Nauczyciele
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Wychowanie obywatelskie
(2)
Wywiadówka
(2)
Czytelnictwo dzieci
(1)
Czytelnictwo młodzieży
(1)
Drama (pedagogika)
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Informatyka
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Karta Nauczyciela
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Pedagogika
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Technika (przedmiot szkolny)
(1)
Wychowawstwo
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Program nauczania
(9)
Poradnik
(7)
Scenariusz imprezy szkolnej
(3)
Scenariusz zajęć
(3)
Sprawdziany i testy
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Rozkład materiału
(2)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(15)
Media i komunikacja społeczna
(3)
Językoznawstwo
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
34 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 010304 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 010274 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 282267 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-c-182 PNS 282268 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. V-C-73 281488 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 118-130.
Streszczenie: Książka do nauczania historii w klasie I gimnazjum jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli i stanowi cykl wydawniczy dla klas I-III. Zakres treści jest oparty na "Podstawach programowych MEN". Praca zawiera: propozycje tematów lekcji, materiały pomocnicze, wypisy z tekstów literackich, z opracowań naukowych i źródłowych, literaturę metodyczną i pomocniczą, lekcje powtórzeniowe oraz testy i sprawdziany wiadomości.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279302 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. V-C-58 279303 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 70.
Streszczenie: Książka jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli uczących historii i społeczeństwa w szkole podstawowej w klasie IV. Treści w proponowanych tematach zostały opracowane według programu "Ku wartościom". Tematyka tego programu określa sposoby nauczania blokowego przedmiotów j. polskiego, historii i społeczeństwa w połączeniu ze sztuką i edukacją medialną. Praca zawiera: propozycje tematów lekcji historii i społeczeństwa, powtórzenie wiadomości, materiały pomocnicze i wypisy z tekstów źródłowych oraz literaturę.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279304 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. V-C-59 279305 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Historia VIII - poradnik dydaktyczny / Barbara Bleja. - Toruń : "Bea-Bleja", cop. 1997. - 106 s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s. 103-106.
Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkoły podstawowej.
Streszczenie: Proponowany materiał dydaktyczny obejmuje: przykładowy rozkład materiału nauczania; propozycje 55 tematów lekcyjnych, które nauczyciel może realizować na jednej lub dwóch jednostkach lekcyjnych; testy i sprawdziany wiadomości, wypisy z tekstów literackich i źródłowych; wykazy literatury metodycznej i pomocniczej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276080 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. V-C-50 276081 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 010301 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Testy - historia V-VI / Barbara Bleja. - Toruń : Bea-Bleja, 1997. - 86 s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s. 86.
Materiały pomocnicze dla nauczycieli historii szkoły podstawowej.
Zbiór zawiera głównie testy cząstkowe (etapowe) i sumujące. Należy je traktować jako materiał pomocniczy w sposób wybiórczy. Zastosowano układ ilościowy i jakościowy (z podziałem na grupy A i B, dzieląc klasę na rzędy).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. V-C-45 275303 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Testy - historia VII-VIII / Barbara Bleja. - Toruń : Bea-Bleja, cop. 1997. - 142 s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s. 142.
Materiały pomocnicze dla nauczycieli historii szkoły podstawowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. V-C-46 275304 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87303-80-1
Na okł. podtyt.: szkoła podstawowa I-VI.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Publikacja stanowi kontynuację "Scenariuszy imprez szkolnych". Jej założeniem metodycznym jest uczenie przez przeżywanie a celem wychowawczym - indywidualny rozwój ucznia i przybliżenie szkoły. Prezentowane scenariusze dotyczą historii, ekologii, pantomimy, szkolnych uroczystości.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280584, 280583 (2 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88862-09-X
Na okł. podtyt.: szkoła podstawowa I-VI.
Bibliogr. przy rozdz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 287304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Materiały pomocnicze dla nauczycieli opracowane na podstawie "Programu nauczania języka polskiego dla sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej - klasy IV-VI". DKW-4014-90/00.
Streszczenie: Praca zawiera przykładowe scenariusze zajęć ilustrujące sposoby włączenia w proces kształcenia i wychowania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, treści ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego. W książce uwzględniono edukacje: czytelniczą i medialną, prozdrowotną, ekologiczną, regionalną, wychowanie do życia w społeczeństwie, wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 282260, 282259 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-166 282261 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Szkoła Podstawowa IV-VI)
Bibliogr. s. 111.
Streszczenie: Propozycja systemu oceniania uwzględniająca umiejętności, wiedzę, postawy, aktywność ucznia; przygotowana w oparciu o zalecenia MEN w sprawie oceniania. Charakteryzuje ogólne kryteria wymagań, kryteria szczegółowe i wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-H-72 283801 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88862-08-1
Na okł. podtyt.: spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Bibliogr. przy rozdz.
Materiały pomocnicze dla nauczycieli pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Streszczenie: Podobnie jak w części pierwszej scenariusze spotkań zawierają przykłady ćwiczeń, ankiety, zagadnienia do przemyślenia i przedyskutowania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-189/2 285786 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88862-03-0
Na okł. podtyt.: spotkania klasowe prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej.
Bibliogr. przy rozdz.
Materiały pomocnicze dla nauczycieli pracujących w szkole podstawowej na spotkania klasowe z rodzicami uczniów klas I-VI.
Streszczenie: Publikacja zawiera propozycje scenariuszy spotkań jako formy współpracy nauczycieli z rodzicami, wynikającej z potrzeby zgłaszanej przez tych ostatnich w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i środowiskowych uczniów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-189/1 285785 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87303-92-5
Streszczenie: W pracy przedstawiono i opisano następujące metody i techniki kształcenia: nauczanie problemowe, dyskusję punktowaną, drzewo decyzyjne, dramę, studium przypadku, burzę mózgów, symulację, grę edukacyjną, projekt, portfolio, debatę oksfordzką, pracę z tekstem źródłowym, mapę myśli, analizę SWOT, metaplan oraz techniki myślenia twórczego, które poparto przykładowymi konspektami lekcji z języka polskiego, historii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, przyrody i geografii.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283124 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-d-106 PNS 283125 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Na okł. podtyt.: szkolny program wychowania.
Bibliogr. s. 85.
Streszczenie: Propozycja programu wychowawczego "Drogowskazy życia" oraz narzędzi jego ewaluacji - ankiet dla nauczycieli, rodziców i uczniów, przykład (procentowych i w formie wykresów kołowych) wyników analizy ankiet, wnioski do realizacji. Propozycja "Wewnątrzkolnego systemu oceniania w gimnazjum" i ankiet dla uczniów i rodziców na jego temat, arkusz samooceny nauczyciela, przykładowe wyniki analizy ankiet (w procentach i w formie wykresów kołowych) i wypływające z nich wnioski.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 282263, 282262 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-c-58 282264 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Przedstawiono wskazówki do konstruowania planu rozwoju szkoły oraz przykładowe: misję szkoły (w środowisku szkoły Ambasada Chile); wizję szkoły; cele; ocenę sytuacji obecnej, kierunki, sposoby działania i/lub kryteria sukcesu, harmonogram działań w zakresie: edukacji zdrowotnej, metod aktywizujących ucznia, czytelnictwa uczniów. Wymieniono planowane formy doskonalenia nauczycieli, obszary ewaluacji pracy szkoły (mierzenia jakości), narzędzia mierzenia jakości, etapy diagnozowania; wskazano zagadnienia prawne ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przykładowy plan jego ewaluacji z kwestionariuszami ankiet.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-148 281456 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 144-145.
Streszczenie: Kompendium wiedzy o dramie jako metodzie nauczania, a w szczególności, w edukacji historycznej. Pierwsza część książki dotyczy: dramy jako metody nauczania, opisu podstawowych technik dramowych, przykładów ćwiczeń, możliwości współpracy dramy z tekstem żródłowym oraz jej walorów wychowawczych. Druga i trzecia zawiera konspekty i scenariusze lekcji dramowych do szkoły podstawowej i gimnazjum, które są opatrzone w niezbędne materiały (fragmenty tekstów żródłowych, lektur, piosenek, ilustracji). Tematyka scenariuszy kończy się na roku 1945.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293551 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. V-B-85 293552 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej