Form of Work
Publikacje dydaktyczne
(50)
Książki
(35)
Publikacje informacyjne
(8)
Poradniki i przewodniki
(2)
Status
only on-site
(61)
available
(49)
Branch
Wypożyczalnia
(49)
Czytelnia
(61)
Author
Czarnecka-Cicha Barbara (1952- )
(8)
Grabowska Lucyna
(3)
Lisowska Katarzyna
(2)
Boba Małgorzata
(1)
Bolałek Zofia
(1)
Brożek Adam
(1)
Chrostowska Teresa
(1)
Dobrosielska Beata
(1)
Dąbrowski Mirosław
(1)
Dąbrowski Mirosław (matematyk)
(1)
Goźlińska Elżbieta
(1)
Gąsiorkiewicz-Kozłowska Ilona
(1)
Jakubowski Maciej (1975- )
(1)
Kaźmierczak Małgorzata
(1)
Pokropek Artur
(1)
Przybył Bartosz
(1)
Ruchała Franciszek
(1)
Swianiewicz Jan
(1)
Trochimczuk Monika
(1)
Trzcińska Beata
(1)
Wierzbicka-Drozdowicz Barbara
(1)
Wiśniewska Agata
(1)
Żytko Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(75)
Time Period of Creation
2001-
(8)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(75)
Audience Group
Szkoły średnie
(39)
Szkoły ponadgimnazjalne
(13)
Gimnazja
(1)
Licea
(1)
Nauczyciele
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły z oddziałami dwujęzycznymi
(1)
Technikum
(1)
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
(1)
Subject
Matura
(32)
Matura (2005- )
(31)
Nauczanie
(9)
Egzaminy gimnazjalne
(4)
Język niemiecki
(4)
Efektywność nauczania
(3)
Historia (przedmiot szkolny)
(3)
Język angielski
(3)
Język francuski
(3)
Język hiszpański
(3)
Język polski
(3)
Język rosyjski
(3)
Język włoski
(3)
Astronomia
(2)
Biologia (przedmiot szkolny)
(2)
Blok humanistyczny
(2)
Chemia (przedmiot szkolny)
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dysortografia
(2)
Edukacja filozoficzna
(2)
Egzaminy zawodowe
(2)
Fizyka (przedmiot szkolny)
(2)
Geografia (przedmiot szkolny)
(2)
Język grecki
(2)
Język łaciński
(2)
Kultura klasyczna
(2)
Matematyka
(2)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(2)
Nauczanie języków obcych
(2)
Wiedza o społeczeństwie (przedmiot szkolny)
(2)
Biologia
(1)
Blok matematyczno-przyrodniczy
(1)
Chemia
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Egzaminy do szkół średnich
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Fizyka
(1)
Geografia
(1)
Głusi
(1)
Historia sztuki
(1)
Informatyka
(1)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(1)
Język białoruski
(1)
Język litewski
(1)
Język portugalski
(1)
Język szwedzki
(1)
Język słowacki
(1)
Język ukraiński
(1)
Muzyka
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Pedagogika
(1)
Sprawdzian dla szóstoklasistów
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Sztuka (przedmiot szkolny)
(1)
Taniec
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(46)
Arkusze egzaminacyjne
(8)
Ćwiczenia i zadania
(8)
Poradnik
(2)
Informator
(1)
Język angielski
(1)
Raport z badań
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(56)
Biologia
(2)
Chemia
(2)
Fizyka i astronomia
(2)
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
Historia
(2)
Matematyka
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kultura i sztuka
(1)
75 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294475 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294474 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Sprawozdanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego w roku 2007 przedstawia stopień opanowania przez maturzystów sprawdzanych umiejętności oszacowanych na podstawie wyników egzaminu. Informacja ogólna i szczegółowa o wynikach egzaminu maturalnego obejmuje wszystkie przedmioty maturalne: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, informatyka, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, jezyk francuski, język włoski. Publikację kończy interpretacja wyników egzaminu maturalnego i obszerny aneks dokumentujący harmonogram i kalendarium komisji egzaminacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293632 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294473 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie przedstawia wyniki badań i przykłady uczniowskich rozumowań w zakresie podstawowych dla I etapu kształcenia umiejętności matematycznych (rozwiązywania zadań tekstowych, wykonywania obliczeń złożonych). Badania przeprowadzono w 2006 roku wśród uczniów klas trzecich i dodatkowo po 5 miesiącach wśród tych samych uczniów będących w klasie czwartej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294734, 294733, 294732, 294731 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IX-C-a-18 294735 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Badania prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Bibliografia na stronie 189.
Streszczenie: Raport zawiera syntetyczny przegląd wyników badań uzyskanych w ramach projektu: zakres oraz poziom podstawowych umiejętności szkolnych uczniów kończących I etap kształcenia oraz omawia czynniki edukacyjne i środowiskowe wpływające na te umiejętności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294418 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tekst częśc. ang., niem.
Streszczenie: Praca omawia: przyczyny zmian w edukacji językowej w Polsce, podstawę programową kształcenia ogólnego, egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego w sesji 2009, materiały pomocnicze dla nauczyciela, zadania egzaminacyjne z języka angielskiego i niemieckiego (sesja 2009), materiały pomocnicze dla ucznia. Publikacja zawiera kompendium dydaktyki w zakresie rozwijania kompetencji językowej uczniów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298041, 298040 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IV-A-a-28 298042 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja wydana w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", projekt Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych.Uwagi o posiadaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o procesie jego zdobywania oraz o staraniach absolwenta szkoły zawodowej o dodatkowy dyplom. W "Dodatkach": kompetencje kluczowe, deskryptory definiujące poziomy Europejskich Ram Kwalifikacji ERK (EQF) oraz załączniki m.in. wzór Europass-CV, wzory dyplomów, świadectw, deklaracji, przykład karty odpowiedzi do egzaminu pisemnego, przykłady stron tytułowych arkusza do etapu pisemnego i praktycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298043 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Streszczenie: Egzamin maturalny w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki) ma służyć potwierdzeniu kwalifikacji (dojrzałości) do dalszej edukacji na poziomie akademickim. Sukces na tym egzaminie powiązany jest z opanowaniem wiedzy przedmiotowej oraz kluczowych, ponadprzedmiotowych umiejętności (m.in. czytanie ze zrozumieniem tekstów, zwięzłe i precyzyjne formułowanie odpowiedzi, logiczne myślenie, analizowanie materiałów żródłowych: tekstów literackich, dzieł sztuki, pisanie tekstu własnego). Przedstawione w tym tomie komentarze do zadań egzaminacyjnych obejmujących większość treści zawartych w podstawach programowych adresowane są do wszystkich nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293634 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294471 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294472 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka jest wprowadzeniem do analiz statystycznych wykorzystywanych w badaniach edukacyjnych. Zamieszczone przykłady dotyczą rzeczywistych badań na uczniach lub szkołach. W publikacji omówiono problemy związane z pomiarem, klasyczną teorię testu, teorię odpowiedzi na zadania testowe (IRT)/ w tym poziom umiejętności uczniów-model Rasha/, wnioskowanie o populacji, ewaluację metodami edukacyjnej wartości dodanej. Dokonano przeglądu wyników badań egzaminów zewnętrznych w Polsce. Opisano darmowe bazy danych, które zawierają dane o polskich uczniach (Pentor-CKE, EWD, "Trzecioklasiści" oraz międzynarodowe - PISA, CivEd, PIRLS i TIMSS).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298038, 298037 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-378 298039 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Egzamin maturalny w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, informatyka) ma służyć potwierdzeniu kwalifikacji (dojrzałości) do dalszej edukacji na poziomie akademickim. Sukces na tym egzaminie powiązany jest z opanowaniem wiedzy przedmiotowej oraz kluczowych ponadprzedmiotowych umiejętności z danego przedmiotu. Zaprezentowany tu opis osiągnięć maturzystów rozwiązujących dane zadanie egzaminacyjne obejmuje listę sprawdzanych umiejętności, wskaźnik łatwości zadania, listę typowych poprawnych odpowiedzi i najczęściej powtarzających się błędów w rozwiązaniach zadań oraz komentarz dotyczący m.in. możliwych przyczyn tych błędów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293635 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294470 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn Maturalny / Centralna Komisja Egzaminacyjna)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296256 (1 egz.)
Book
In basket
U dołu okł. nazwa programu: Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny.
Bibliogr. s. 189-190.
Streszczenie: Autor omawia zagadnienie pomiaru dydaktycznego (pomiar różnicujący, pomiar sprawdzający). Analizuje treści kształcenia (cel, pojęcie, taksonomie, materiał nauczania, wymagania programowe). Charakteryzuje zewnętrzne egzaminy zawodowe, opisuje zadania testowe pisemne i praktyczne oraz przedstawia schematy punktowania zadań praktycznych i analizuje wyniki testów pisemnych i praktycznych. W publikacji zamieszczono również temat testowania sekwencyjnego (testowanie zindywidualizowane).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-148 295932 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Egzamin maturalny z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) ma służyć potwierdzeniu kwalifikacji (dojrzałości) do dalszej edukacji na poziomie akademickim, ale także określić stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych umiejętności będących podstawą komunikacji w języku obcym. Tematyka zadań egzaminacyjnych z języków obcych nowożytnych obejmowała większość treści zawartych w podstawie programowej. Umieszczono zadania, których rozwiązanie przez maturzystę miało wskazać stopień opanowania pięciu obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych: wiadomości, odbioru tekstu, tworzenia tekstu, reagowania językowego, przetwarzania tekstu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293633 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Język francuski dla klas dwujęzycznych / Barbara Wierzbicka-Drozdowicz. - Stan prawny na dzień 1 grudnia 2006 r. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2007. - 40 stron ; 25 cm.
(Biuletyn Maturalny / Centralna Komisja Egzaminacyjna)
Streszczenie: Informacje dla maturzystów zdających w języku francuskim egzamin ustny i pisemny z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka. Zawiera opisy arkuszy egzaminacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296925 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Charakterystyka specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) oraz formy pomocy. Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego dostosowanego do możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Kryteria oceniania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-155 280321 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja zawiera artykuł wyjaśniający na czym polegają specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania, określane terminem dysleksji i związanymi z nią: dysortografią i dysgrafią. Przedstawiono organizację i przebieg sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, kończących szkołę podstawową w 2002 r. Zaprezentowano kryteria oceniania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-152 280322 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again