Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(4)
Author
Charążka Aleksandra
(1)
Huk Tomasz (1978- )
(1)
Jabłonowska Lidia
(1)
Jachnis Anna (1959- )
(1)
Kozak Stanisław
(1)
Kutrzyk-Jurków Iwona
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria (1945- )
(1)
Lipczyński Andrzej (1951- )
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Ostrowska Krystyna (1940- )
(1)
Paszkowski Stefan
(1)
Suchocka Lilia
(1)
Wachowiak Piotr
(1)
Winch Sławomir
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(10)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Wychowawcy klas
(1)
Subject
Zapobieganie
(2)
Zwalczanie
(2)
Agresywność
(1)
Ból
(1)
Dzieci
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Informatyka
(1)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież trudna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia pracy
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Stres zawodowy
(1)
Subkultura
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
10 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-B-9 297831 PNS (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-883-5
Bibliogr. s. 178-183.
Streszczenie: Książka podaje praktyczne wskazówki dotyczące procesu interakcji pomiędzy ludźmi, kreowania wiarygodności i zaufania, kreowania własnego wizerunku, stresu i umiejętności jego redukowania, rodzajów prezentacji i przygotowań do niej. Autorzy przedstawiają proces prezentacji (m.in. intonacja głosu, mowa ciała, techniki wywierania wpływu, perswazja, emocje, kompetencje językowe). Zwracają uwagę na procesy grupowe, prowadzenie dyskusji, asertywność, błędy popełniane podczas prezentacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294198 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-815-6
Bibliografia na stronach [218]-233.
Streszczenie: Książka omawia różne rodzaje pracy występujące w organizacji oraz dokonuje analizy psychologicznej pracy i stanowiska pracy. Przedstawia m.in. zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji w organizacji, procesów motywacyjnych, przywództwa i jego wpływu na organizację, stresu (agresja, wypalenie zawodowe), postaw (zadowolenie z pracy), funkcjonowania grup formalnych i nieformalnych, zachowań prospołecznych (kooperacja, konflikty, mediacja) oraz patologii związanych z pracą w organizacji (pracoholizm, mobbing).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294367 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 257-264.
Streszczenie: Praca omawia pojęcie, rodzaje i przyczyny zjawisk patologicznych. Autor przedstawia psychospołeczne uwarunkowania patologii indywidualnych dzieci i młodzieży (anoreksja, bulimia, internetoholizm, lekomania, seksoholizm, pornografia, samookaleczenia, samobójstwa dzieci i młodzieży). Zwraca uwagę na patologię cywilizacji konsumpcyjnej i chorób cywilizacyjnych (zakupoholizm, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, nikotynizm, depresje dziecięce, nerwice dziecięce, nieśmiałość i samotność dzieci i młodzieży, psychopatie). Ostatnie rozdziały dotyczą zagadnień związanych z patologią rodzin (agresja i przemoc rodziców wobec dzieci, przemoc seksualna, zaburzenia emocjonalne, przestępczość nieletnich) i patologią zachowań w grupach społecznych (subkultury, "fala" w wojsku, pseudokibice, sekty religijne).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298319, 293075, 292782 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-453 292783 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja)
ISBN: 83-7251-551-4
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Praca adresowana do wychowawców klas i rodziców, mogę z niej korzystać także uczniowie (młodzież). Zawiera konspekty zajęć (z materiałami pomocniczymi) do tematów dot.: sposobu odmawiania (asertywności), tworzenia klimatu rozmowy, pierwszej rozmowy (z dyrektorem szkoły; pierwsza godzina wychowawcza, w tym integracja klasy jako grupy, normy grupowe; pierwsza wywiadówka), savoir-vivre'u, tolerancji, patriotyzmu, personalizmu (jako powinności i uczciwości), samooceny, presji otoczenia, życia w rodzinie, pozytywnego egoizmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291236, 291235 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 253-271.
Streszczenie: Prezentacja 14 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych (psychologii, pedagogiki, kryminalistyki, socjologii wychowania), co pozwoliło na ukazanie problemu agresji w szkole z wielu uzupełniających się perspektyw. Omówiono wyniki badań (próby ogólnopolskie) oraz projekty i postulowane działania, jakie należy podjąć w celu zapobiegania i zwalczania agresji. W kontekście agresji w szkole przedstawiono m.in.: bezpieczeństwo szkoły w opinii nauczycieli, wpływ klimatu szkoły, zapobieganie przemocy rówieśniczej, uwarunkowania społeczne i kulturowe, politykę oświatową państwa, rodzinę i szkołę w systemie wychowania, system psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji, profilaktyczną pomoc wychowawczą szkole, znaczenie kompetencji społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304120, 295375, 295374, 295373, 293849, 293797 (6 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-822-4
Bibliogr. s. [119].
Streszczenie: Pozycję skierowano do osób, które nie mają profesjonalnego przygotowania do przeprowadzania interwencji kryzysowych. Opisano założenia teoretyczne (modele, teorie kryzysu). Przedstawiono różne sytuacje kryzysowe (katastrofy, kataklizmy, terrozyzm, wzięcie zakładników, samobójstwo, przemoc, napaść seksulaną). Zwrócono uwagę na psychiczne, zdrowotne i społeczne konsekwencje wydarzeń traumatycznych. Wymieniono podstawowe umiejętności prowadzenia intewrwencji kryzysowej oraz procedury udzielania pomocy przez dyżurny telefon kryzysowy. Poruszono kwestię właściwej oceny natężenia kryzysu i potencjału zagrożenia samobójstwem. Zaakcentowno znaczenie występowania bólu po stracie (m.in. mechanizmy żałoby, śmierć dziecka). Wyodrębniono strategie interwencji prowadzonych wśród dzieci i dorosłych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 293200 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 615.851 LIP (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 282-294.
Streszczenie: Przegląd stanu wiedzy nt.: pracy jako źródła stresu oraz konsekwencji stresu zawodowego (głównie w zakresie zdrowia i wypalenia zawodowego), roli zasobów osobistych (poczucie koherencji, poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności, optymizm życiowy, inteligencja emocjonalna) i wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze stresem. Omówienie wyników badań wśród przedstawicieli 14 grup zawodowych (w tym nauczycieli szkół średnich) mieszkańców Polski środkowej. Przedstawiono: poziom stresu w poszczególnych grupach zawodowych, jego konsekwencje, poziom posiadanych zasobów i strategie radzenia sobie ze stresem, porównanie zasobów i strategii zaradczych w grupach pracowników o różnych konsekwencjach stresu zawodowego, charakterystyki grup pracowników, analizę zależności między zmiennymi i wskazówki do programu zarządzania stresem w pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 290832 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-963-4
Streszczenie: Program z ćwiczeniami wspierający twórcze myślenie. Autor uczy jak odkryć własną kreatywność, przełamać jej bariery, rozwinąć zdolności twórcze i wesprzeć wyobraźnię. Praca przedstawia wybrane techniki twórczego myślenia (przypadek, wizualizacja, burza mózgów, analogie, mapa myśli, farma pomysłów, burza pytań, superpozycje, myślenie lateralne, inny punkt widzenia, kwestionowanie pewników, nieistniejący problem).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295585 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia bólu / Lilia Suchocka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - 181 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-910-8
Temat: Ból ; Opracowanie
Bibliografia na stronach [165]-173.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Autorka omawia psychologiczne aspekty bólu (sens życia i wartości, postawa wobec przewlekłej choroby) oraz kliniczno-psychologiczne aspekty bólu (anatomia i fizjologia bólu, klasyfikacja bólu). W przeprowadzonych badaniach zwraca uwagę na zależność pomiędzy natężeniem doznawanego bólu a cechami osobowości danej osoby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295592 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again