Form of Work
Książki
(16)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Status
available
(13)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(7)
Author
Szlosek Franciszek (1943- )
(3)
Plewka Czesław (1947- )
(2)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Brzdąk Jadwiga
(1)
Cieślak Halina
(1)
Czarnecki Kazimierz (1933- )
(1)
Czygier Stanisław
(1)
Goźlińska Elżbieta
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Jopkiewicz Andrzej (1937-2021)
(1)
Karaś Stanisław ( -2002)
(1)
Kramek Zbigniew
(1)
Kruszwicki Włodzimierz
(1)
Moos Janusz
(1)
Suchy Stanisław
(1)
Symela Krzysztof (1958- )
(1)
Wróblewski Piotr
(1)
Wujek Tadeusz (1927-2002)
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(13)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(16)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Nauczanie
(5)
Szkolnictwo zawodowe
(5)
Innowacje pedagogiczne
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagogika
(2)
Szkolenie zawodowe
(2)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Oświata
(1)
PHARE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Rysunek techniczny
(1)
Technika
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(5)
Subject: place
Suwałki (woj. podlaskie)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Encyklopedia
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
Zadania zawodowe i kształcenie mechaników / Henryk Bednarczyk ; [Instytut Technologii Eksploatacji]. - Radom : ITE, cop. 1996. - 376 s. : ilustracje (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka Problemów Eksploatacji)
Bibliogr. s. 367-373.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Analiza dokumentacji klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego, opisy zawodów "mechanicznych" oraz wybrane plany nauczania w szkołach zawodowych - zasadniczych, średnich i wyższych. Zestawiono podstawowe umiejętności zawodowe, ogólnozawodowe treści kształcenia zawodowego oraz zaproponowano ich strukturę modułową, a także jednostki modułowe. Przedstawiono koncepcję wielopoziomowego i elastycznego modułowego kształcenia mechaników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279445 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 377 BED (CZYTELNIA) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 149-[152].
Streszczenie: W pracy starano się sprowadzić istotę pomiaru dydaktycznego do: "co i jak mierzyć" oraz "jakich użyć narzędzi do tej czynności". Przedstawiono: funkcje kontroli i oceny: metody kontroli i oceny oraz oceniania pomiaru efektywności kształcenia; testy dydaktyczne jako narzędzie pomiaru, ich cechy niezbędne i szczególne, rodzaje testów; metodykę konstruowania testów z rysunku technicznego, ich rodzaje - lekcyjne, tematyczne, roczne i po I i II klasie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273796 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Prezentacja różnorodnych problemów badawczych uczestników Ogólnopolskiego Seminarium Badawczego "Zuberec 2002", ich przemyśleń i dociekań, które sprowadzono do triady pojęć: badanie-dojrzewanie-rozwój. Do niezwykle interesujących matriałów poseminaryjnych należą: prof. S.Kaczora "Filozoficzne podstawy badań jakościowych", prof. F.Szloska "Reforma reformy systemu kształcenia zawodowego a standardy kwalifikacji zawodowych", prof. R.Parzęckiego "Związki między zmiennymi w procesie badania naukowego w pedagogice", prof. J.Łaszczyka "O klasyfikacji metod badań w pedagogice", prof. H.Bednarczyka "Kształcenie pedagogów pracy", dr E.Gondzika "Dojrzewanie naukowe i rozwój zdolności twórczych", mgr J.Sikory "Przesłanki formułowania standardów edukacyjnych w dziedzinie edukacji ekonomicznej".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286476 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Bibliogr. s. 167-173 i przy rozdz.
Streszcz. ang., ros. przy rozdz. Wstęp i spis treści także ang., ros.
Streszczenie: Pokłosie Regionalnej Konferencji Naukowej (regionu północno-wschodniego Polski). W prezentowanych referatach omówiono: cele, funkcje i zadania kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych; doskonalenie systemu kształcenia ustawicznego pracujących; strukturę i formę egzaminów zewnętrznych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół zawodowych; diagnozowanie i analizowanie potrzeb suwalskiego rynku pracy; współdziałanie nauczycieli szkół zawodowych z przedstawicielami zakładów pracy; kompetencje nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym; orientację i poradnictwo zawodowe; koncepcję powołania Suwalskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287922 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287202 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
ISBN: 83-87039-24-1
Bibliogr. s. 145-147. Indeks.
Dla nauczycieli pracujących w różnych formach systemu kształcenia zawodowego, studentów studiów pedagogicznych.
Streszczenie: Słownik zawiera około 700 haseł odnoszących się do szeroko rozumianej problematyki kształcenia zwodowego i pracy placówek oświaty zawodowej oraz nauczycieli w nich zatrudnionych. Wyjaśniono pojęcia, które pojawiły się w ostatnich latach, zdefiniowano znane już terminy, w tym te, które nabrały wyraźnie nowych znaczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 275414 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. 164-[166].
Streszczenie: Pierwsze w naszym kraju opracowanie poświęcone w całości dydaktyce oświaty pozaszkolnej, w tym kształceniu kursowemu, formom wszechnicowym, uniwersytetom powszechnym i wdrażaniu do samokształcenia. Książka adresowana do organizatorów i pracowników dydaktycznych oświaty pozaszkolnej omawia m.in. metodykę nauczania jęz. obcych z wykorzystaniem w tym procesie elementów kształcenia modułowego i technik multimedialnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271915 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 271916 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 93-[94].
Streszczenie: Książka przeznaczona dla autorów programów modułowych. Pakiet edukacyjny to zbiór materiałów dydaktycznych dla jednostek modułowych, składający się z zeszytu dla ucznia i poradnika dla nauczyciela. Zawierają one materiał nauczania i instrukcję dot. opracowania środków dydaktycznych. W opracowaniu niniejszym przedstawiono propozycję rozwiązań modułowych pakietów edukacyjnych oraz zasad ich projektowania i konstruowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273268, 273267 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 216-218.
Streszczenie: Omówiono m.in.: zasady doboru treści, organizację, finansowanie kształcenia dorosłych, szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, rolę zakładów pracy w dokształcaniu pracownika, edukację dorosłych jako czynnik przeciwdziałania bezrobociu i doskonalenia procesów pracy, szkolenie bezrobotnych jako element polityki rynku pracy, rolę i powinności urzędów pracy w szkoleniu bezrobotnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270067, 270066 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87039-12-8
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Streszczenie: Podręcznik akademicki dla studentów wydziałów pedagogicznych, prezentujący dotychczasowy dorobek teoretyczny i badawczy w zakresie edukacji dorosłych. Przedstawiono podstawy psychologiczne osobowego rozwoju dorosłych i ich aktywność edukacyjną w różnych kręgach społecznych. Ukazano andragogikę w kontekście innych nauk z nią współdziałających oraz jej metodologiczne dylematy. Wiedza tu zawarta może być pomocna do działań na rzecz lepszego funkcjonowania systemu oświaty dorosłych i do pełniejszego zrozumienia rzeczywistości edukacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292036, 292035, 292034, 292033, 292032, 291960, 275412 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 275413 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86148-28-4
Bibliogr. s. 139-[140].
Streszczenie: Minigry to sportowe dyscypliny zespołowe takie jak: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna czy siatkówka dostosowane do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W części wstępnej omówiono metody i formy ćwiczeń przygotowawczych, systemy rozgrywek oraz planowanie pracy w zakresie kultury fizycznej w klasach I-IV. Zasadniczy zrąb pracy to opis ponad 130 zabaw i gier ruchowych. Zamieszczono także przykłady osnów i konspektów lekcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273795, 272525 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 605-607 i przy rozdz.
Streszczenie: Książka przeznaczona do wspomagania pracy dydaktycznej nauczycieli w nowym typie szkoły - liceum technicznym, wprowadzonym na zasadach eksperymentu w średnich szkołach zawodowych. Zamieszczono tu propozycje metod stymulujących aktywność myślową uczniów oraz przykłady rozwiązań metodycznych w wybranych blokach kształcenia: ogólnym i ogólnozawodowym. Przedstawiono modele dydaktyczne obejmujące czynności nauczycieli i uczniów, strukturę zajęć i środki dydaktyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273798, 273797 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Materiały wydane z okazji dziesięciolecia kształcenia nauczycieli w WSI w Radomiu. Prace tematycznie związane z praktyką kształcenia nauczycieli podzielono na części zatytułowane: Teoretyczne przesłanki kształcenia nauczycieli; Niektóre kierunki i drogi kształcenia nauczycieli w Polsce; Wybrane elementy kwalifikacji zawodowych nauczycieli; Zagadnienia ogólne i drogi kształcenia nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271913 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37.091.12 DRO (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
ISBN: 83-7204-075-3 (cz. 1)
Bibliogr. s. 392.
Streszczenie: Opisano cele i zadania metodyki nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych; relacje między kształceniem ogólnym i zawodowym oraz cele kształcenia ogólnego i zawodowego. Ukazano związki z pedagogiką, psychologią, metodyką nauczania praktycznej nauki zawodu. Określono podstawowe pojęcia dydaktyki i uwarunkowania fizjologiczne oraz psychologiczne i pedagogiczne procesu nauczania-uczenia się zawodu. Scharakteryzowano zasady i wybrane metody nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 377 PLE (CZYTELNIA) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
ISBN: 83-7204-076-1 (cz. 2)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Treści oraz procedury tworzenia programów nauczania, postępowania dydaktycznego i opracowania rozkładu nauczania w kształceniu zawodowym. Etapy tworzenia programów modułowego kształcenia (koncepcja amerykańska, genewska i Międzynarodowej Organizacji Pracy). Rodzaje i funkcje środków dydaktycznych oraz metodyka ich wykorzystania w nauczaniu-uczeniu się teoretycznych przedmiotów zawodowych. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i przygotowanie się nauczyciela do zajęć. Przykładowe konspekty lekcji. Metody kontroli i oceny wyników nauczania. Organizowanie i wyposażenie pracowni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 377 PLE (CZYTELNIA) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wydano w ramach programu Phare.
Bibliogr. s. 235-240.
Streszczenie: Książka przeznaczona dla dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy pragną permanentnie doskonalić jakość własnej pracy. Omawia najistotniejsze problemy mające wpływ na przekształcenie szkoły w organizację uczącą się. Prezentowanym podstawom teoretycznym, dotyczącym rozwoju i doskonalenia jakości pracy szkoły, radom i zaleceniom metodycznym, towarzyszą doświadczenia zagraniczne (Anglia, Finlandia, Szkocja) oraz praktyczne rozwiązania krajowe wypracowane w czterech różnych szkołach. Przedstawia: przykładowe plany rozwoju szkoły realizowane w zespołach, studia przypadków, realizację projektu "efektywna szkoła" popartą badaniami ankietowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281710, 281709 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again