Form of Work
Książki
(21)
Poradniki i przewodniki
(9)
Publikacje popularnonaukowe
(6)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(16)
only on-site
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(8)
Author
Mellibruda Jerzy (1938-2020)
(4)
Pacewicz Alicja
(3)
Szczepańska Hanna
(3)
Król-Fijewska Maria (1952- )
(2)
Królak Elżbieta
(2)
Trabert Wanda
(2)
Woititz Janet Geringer
(2)
Bradshaw John (1933- )
(1)
Czarnecka Barbara (tłumacz)
(1)
Dodziuk Anna (1947- )
(1)
Garncarek Agnieszka
(1)
Golińska Lucyna
(1)
Johnson David W. (1940- )
(1)
Johnson Vernon E
(1)
Mieścicka-Mellibruda Lidia
(1)
Potter-Efron Patricia S
(1)
Potter-Efron Ronald T
(1)
Woydyłło Ewa (1939- )
(1)
Year
1990 - 1999
(22)
Time Period of Creation
1901-2000
(13)
1989-2000
(10)
1945-1989
(3)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Terapeuci
(2)
Dorosłe Dzieci Alkoholików
(1)
Kobieta
(1)
Subject
Alkoholizm
(6)
Alkoholizm w rodzinie
(6)
Psychoterapia
(6)
Cierpienie
(3)
Psychologia rodziny
(3)
Relacje międzyludzkie
(3)
Współuzależnienie
(3)
Asertywność
(2)
Gniew
(2)
Godność ludzka
(2)
Krzywda
(2)
Leczenie
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Przebaczenie
(2)
Terapia uzależnień
(2)
Uzależnienie (nałóg)
(2)
Agresywność
(1)
Al-Anon
(1)
Alkoholicy
(1)
Anonimowi alkoholicy (AA)
(1)
Autopsychoterapia
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnoza psychologiczna
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików (DDA)
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Kazirodztwo
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Małżeństwo
(1)
Osobowość
(1)
Osoby z depresją
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Psychoterapia grupowa
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Zaburzenia emocjonalne
(1)
Zaufanie
(1)
Zwalczanie
(1)
Genre/Form
Wydawnictwa popularne
(14)
Poradnik
(5)
Broszura
(4)
Instrukcja
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Psychologia
(15)
Medycyna i zdrowie
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293960 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Krótkie, popularne ujęcie problemu złości. Ukazano źródła braku społecznej akceptacji tej negatywnej reakcji, znaczenie jako komunikatu w stosunkach społecznych, sposoby wyrażania, trudności w jej zrozumieniu przez złośnika, chroniczną złość i jej genezę oraz sposoby sygnalizowania złości w sposób "bezpieczny".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271310 (1 egz.)
Book
In basket
(Profilaktyka i Promocja Zdrowia)
Wydanie 1. pod tytułem: Umiejętności interpersonalne i samorealizacja.
Bibliografia na stronie 221.
Streszczenie: Zbiór ,,umiejętności personalnych'' i takich sposobów postępowania z ludźmi, które służą budowie znaczących związków. Budowa książki oparta jest na schemacie podręcznika; po krótkim przedstawieniu teorii, zamieszczono pytania kontrolne, a następnie ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia stwarzają okazję do bezpośredniego i osobistego doświadczania różnych form interpersonalnego kontaktu. Znalazły się tu ,,narzędzia'' sprzyjające otwartości i zaufaniu, wyrażaniu uczuć i myśli, pomaganiu i akceptacji oraz rozwiązywaniu trudnych problemów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 271306 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 263985 * (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264561* (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85452-06-0
Streszczenie: Przewodnik przeznaczony dla osób mających problemy z alkoholem, które postanowiły utrzymać abstynencję. Nie jest całościowym programem terapii uzależnień, a tylko elementem wspomagającym w obszarze pracy nad zachowaniem. Może posłużyć do samodzielnej pracy tym, którzy nie mają okazji uczestniczyć w grupie treningowej lub samopomocowej. Książeczka przekazuje też podstawowe informacje na temat choroby alkoholowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-231 273099 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Instrukcja do programu TAZA, stanowiącego procedurę terapeutyczną nastawioną na pomoc zdrowiejącym alkoholikom. Jej celem jest nauka konstruktywnego zachowania w sytuacjach, które bezpośrednio, bądź pośrednio grożą złamaniem abstynencji. Instrukcja zawiera m.in.: szczegółowe kryteria doboru pacjentów, opis programu TAZA, scenariusz treningu, sposób prowadzenia prac indywidualnych, uwagi pomocnicze do pracy z kasetą TAZA, wnioski z dotychczasowych doświadczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-232 273100 PNS (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85452-08-7
Streszczenie: Autor po krótce scharakteryzował przykłady koncepcji zdrowej osobowości. Opisał tylko te właściwości, które odgrywają szczególnie istotną rolę w rozwoju opisywanych osób. Ukazał także, możliwości własnego rozwoju w obszarach funkcjonowania jako człowieka, poznawania siebie i świata, uczenia się z doświadczeń osobistych oraz odkrywania i tworzenia uznawanych wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269155, 269154 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 317266 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264562 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85452-50-8
Streszczenie: Przedmiotem rozważań autora jest poczucie krzywdy, uczucia które jako trwała blizna staje się niejako zamrożoną częścią osobowości, wokół której koncentruje się cała uwaga i energia życiowa człowieka. Autor docieka źródeł krzywd trudnych do wybaczenia, analizuje zjawisko krzywdy i przebaczania w różnych tradycjach kulturowych oraz warunki przyczyniające się do utrwalania poczucia krzywdy. Przedstawia skutki przeżywania tego stanu: globalne znieczulenie emocjonalne oraz nadwrażliwość emocjonalną oraz wzorzec zachowań osoby z poczuciem krzywdy: "uporczywe dążenie do mocy" i "używanie słabości". Proponuje drogę do uwolnienia się od tego destruktywnego uczucia i budowanie nowego porządku moralnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271309, 271308 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach [24].
Streszczenie: Broszurka przybliża dwa rodzaje zaburzeń życia emocjonalnego, depresję endogenną i przygnębienie. W cz. 1 przedstawiono sposoby postępowania w przypadku wystąpienia depresji o cięższym przebiegu. W cz. 2 natomiast, opisano sposób myślenia pomocny w radzeniu sobie ze stanami przygnębienia, które pozostają w związku z trudnymi, niekorzystnymi sytuacjami życiowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269157, 269156 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Oprac. na podstawie: "Children of alkoholics".
Streszczenie: Publikacja zawiera opracowania i tłumaczenia kilku pozycji z literatury amerykańskiej oraz dwa teksty polskie. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób pracujących z dziećmi ze środowisk dotkniętych i zagrożonych alkoholem. Zamieszczone teksty prezentują podstawowe rysy psychologicznego portretu dziecka alkoholika, opisują główne czynniki kształtujące świat jego przeżyć oraz zapoznają z praktyką terapeutyczną stosowaną wobec tych dzieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269285 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-204 PNS 269286 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronie 45.
Streszczenie: Opracowano w ramach programu: "Przemoc seksualna wobec dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem".
Streszczenie: Broszurka zapoznaje z istotą i oznakami nadużyć seksualnych wobec dzieci, koryguje wyobrażenia na temat sprawców i ich ofiar, wyjaśnia przyczyny zachowań pediofilnych oraz dlaczego dziecko poddaje się tym formom przemocy. Podaje sposoby jak można dziecku pomóc. Zaznajamia z programami profilaktycznymi dla dzieci i dorosłych - rodziców i wychowawców oraz z ochroną prawną tych dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269159, 269158 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316760 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. G 11 297245 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 264563 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Praca terapeuty pracującego z grupami dorosłych dzieci alkoholików, na których osobowość niekorzystny wpływ wywarło środowisko rodzinne, w którym się wychowywali. Autorka, korzystając z bogatego doświadczenia, ułatwia zrozumienie psychiki dorosłej osoby wywodzącej się z takiego środowiska, podjęcie pracy nad doprowadzeniem swojej osobowości do normalnych odczuć i reakcji oraz wyciągnięcie wniosków do pracy z własnymi dziećmi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271727 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-222 271728 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264566 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W pracy omówiono fakty, mity i paradoksy dotyczące choroby alkoholowej, metody leczenia, filozofię i terapię Dwunastu Kroków - stosowaną przez Anonimowych Alkoholików, zjawisko koalkoholizmu (współuzależnienia) oraz sposoby ratowania rodzin osób uzależnionych (Al-Anon). Książka obfituje w przykłady z życia osób z problemem alkoholowym w USA i tamtejsze metody pomocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-243 273101 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again