Form of Work
Książki
(40)
Publikacje naukowe
(4)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(29)
only on-site
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(16)
Author
Rymsza Marek (1966- )
(4)
Putkiewicz Elżbieta (1948- )
(3)
Racław-Markowska Mariola
(3)
Hrynkiewicz Józefina (1946- )
(2)
Iglicka Krystyna
(2)
Kolarska-Bobińska Lena (1947- )
(2)
Wiłkomirska Anna
(2)
Antonowicz Dominik (1977- )
(1)
Bartnik Ewa
(1)
Bałandynowicz Andrzej (1952- )
(1)
Bulenda Teodor
(1)
Chruściak Ryszard
(1)
Czapska Janina
(1)
Dolata Roman
(1)
Domański Henryk (1952- )
(1)
Fatyga Barbara (1953- )
(1)
Fuszara Małgorzata (1951- )
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Halik Janusz (1948-2003)
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Klaus Witold
(1)
Konarzewski Krzysztof
(1)
Krupiarz Witold
(1)
Kwak Anna
(1)
Legat Sławomir
(1)
Makowski Grzegorz (1977- )
(1)
Murawska Barbara
(1)
Murawska Barbara (pedagog)
(1)
Musidłowski Ryszard
(1)
Osiatyński Wiktor (1945-2017)
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Pazderski Filip
(1)
Rogala-Obłękowska Jolanta
(1)
Schimanek Tomasz
(1)
Sikorska Joanna (1948- )
(1)
Staniszkis Jadwiga (1942- )
(1)
Szlendak Tomasz (1974- )
(1)
Twelvetrees Alan C. (1943- )
(1)
Warchala Michał (1977- )
(1)
Wejcman Zbigniew
(1)
Wosik Ewa
(1)
Woźniakowska-Fajst Dagmara
(1)
Łaciak Beata (1964- )
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(40)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Społeczności lokalne
(6)
Opieka społeczna
(4)
Oświata
(4)
Polityka społeczna
(4)
Dzieci
(3)
Osoby w wieku starszym
(3)
Rodzina
(3)
Rodzina zastępcza
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Dziecko
(2)
Inicjatywy lokalne
(2)
Integracja społeczna
(2)
Nauczyciele
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Praca społeczna
(2)
Sieroctwo
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Ubóstwo
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Aktywność zawodowa
(1)
Aspiracje
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Dom dziecka
(1)
Domy dziecka
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Gimnazja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauka
(1)
Organizacja
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Podstawa programowa
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Postkomunizm
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Reemigracja
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek pracy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samotne matki
(1)
Selekcja szkolna
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Start zawodowy
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Styl życia
(1)
Sukces
(1)
Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uczniowie
(1)
Usamodzielnianie wychowanków
(1)
Więziennictwo
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Zarządzanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Subject: time
1901-2000
(10)
2001-
(10)
1989-2000
(9)
1989-
(3)
Subject: place
Polska
(7)
Europa
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Europa Zachodnia
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Poradnik
(3)
Opracowanie
(2)
Informator
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(17)
Zarządzanie i marketing
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Nauka i badania
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
40 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 182-200.
Streszczenie: W publikacji przedstawiono historyczne typy relacji państwa i szkół wyższych poczynając od czasów starożytnych poprzez średniowicze kończąc na czasach nowożytnych. Omówiono przepisy prawa, politykę personalną, zasady i sposoby finansowania uniwersytetów w różnych krajach. Autor zidentyfikował 5 modeli relacji między państwem i uniwersytetem: tradycyjny, pluralistyczny, biurokratyczny, totalitarny i ewaluacyjny. Zawarto interdyscyplinarną diagnozę polityki finansowej, legislacyjnej oraz personalnej wobec uniwersytetów, dokonaną na podstawie doświadczeń krajów zachodnioeuropejskich, wzbogaconą licznymi odwołaniami do polskich realiów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289807 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-55-1
Streszczenie: Publikacja powstała na zamówienie MENiS w związku z koniecznością dokonania zmian w podstawie programowej, zgodnej z rekomendacjami wykonanej wcześniej ekspertyzy Instytutu Spraw Publicznych. Przeznaczona jest dla wszystkich typów szkół. Określa obligatoryjnie przedmioty kształcenia, cele i treści kształcenia oraz wymagania egzaminacyjne. Każdy opis przedmiotu poprzedza informacja o przydziale godzin lekcyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289880, 289879 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299721 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284750 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z Międzynarodowych Warsztatów Samorządowych, Kraków 28-29 maja 1998 r.
Bibliogr. s. 153, 257-260, 294.
Częśc. tł. z ang. Streszcz. ang.
Streszczenie: Spotkanie zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych i Prezydenta Miasta Krakowa, poświęcone było zapobieganiu przestępczości. Materiały dotyczą: wybranych aspektów zapobiegania przestępczości w społecznościach lokalnych; wśród dzieci i młodzieży; w wybranych krajach europejskich; programów prewencyjnych oraz działalności prywatnych firm ochrony osób i mienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-316 283519 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284751 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-66-4
Bibliogr. s. 347-359.
Streszczenie: Przebieg i wyniki badań stylów życia uczniów gimnazjów i czynników podatności młodzieży na branie narkotyków w zakresie: stosunków rodzinnych i statusu społeczno-zawodowego rodziców, zróżnicowania według płci i miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej, więzi w środowiskach rówieśniczych, spędzania czasu wolnego. Branie substancji uzależniających jako element stylu życia. Działania profilaktyczne realizowane w gimnazjach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-232 284321 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-374 285172 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-86 285174 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-85 285175 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Książka poświęcona jest dylematom związanym z obecnością grup etnicznych na terytorium Polski, jak i tworzeniem się nowych, egzotycznych społeczności imigranckich. Autorzy poruszają problematykę dotyczącą dyskryminacji i integracji starych grup etnicznych oraz nowych przybyszów. Przedstawiają sposoby postrzegania mniejszości narodowych i etnicznych zarówno przez polskie społeczeństwo, jak i polską prasę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286999 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285173 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285176 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-05-2
Bibliogr. s. 319-323.
Streszczenie: Książka dla szerokiego kręgu odbiorców doceniających wpływ systemu oświaty na przyszłość kraju. Przedstawia obraz zmian zachodzących w szkolnictwie pod wpływem różnych aspektów reformy - struktury, programu, nadzoru pedagogicznego, finansowania oraz doskonalenia zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283518 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-97-4
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Analiza wizerunku dziecka w literaturze, w prasie, programach telewizyjnych i reklamach, a także medialnego obrazu dziecka niepełnosprawnego oraz wykorzystywanego seksualnie. Próba odpowiedzi na pytanie czy jest to obraz spójny, czy wiele różnych wizerunków i jakich postaw wobec dzieciństwa są one przejawem. Prezentacja wyników badań jakościowych nad wytworami kultury medialnej dla dzieci (filmami animowanymi, zabawkami, przekazami biblijnymi oraz centrami zabaw, jako elementami nowej przestrzeni współczesnego dziecka).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286302 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. s. 167-168.
Streszczenie: Publikacja jest próbą włączenia się do dyskusji o rozwoju zawodowym nauczycieli. Powstała w wyniku podsumowania badań przeprowadzonych w dwóch województwach (dolnośląskim i podlaskim). Zawiera analizę struktury systemów kształcenia ustawicznego nauczycieli w badanych regionach oraz próbę rekonstrukcji polityki lokalnej wobec problemów wsparcia zawodowego nauczycieli. Końcowa część dotyczy analizy sieci wsparcia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz oceny stopnia zaspokojenia tych potrzeb.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314728, 288884 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. s. 81-82.
Streszczenie: Prezentacja wyników badań procesów segregacji i poziomu nierówności społecznych na progu szkoły, przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2003 roku w warszawskich szkołach podstawowych. Celem referowanych badań było poznanie poziomu segregacji społecznych na progu szkoły podstawowej, strategii dobierania nauczycieli do oddziałów klasowych oraz poziomu zróżnicowania umiejętności typu szkolnego (pisanie, czytanie, umiejętności matematyczne) na progu szkoły.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287864 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-314 287385 PNS (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85994-60-5
Bibliogr. s. [193-194].
Streszczenie: Przedstawienie najnowszych wyników badań Instytutu Spraw Publicznych nad niepełnosprawnością w Polsce. Bogaty opis sytuacji (dochody, sytuacja mieszkaniowa, poziom i struktura konsumpcji, dostęp do opieki medycznej) poszczególnych kategorii osób niepełnosprawnych w procesie zmian społeczno-rynkowych, zmian w polityce państwa oraz w polityce społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-134 284558 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-73-7
Bibliogr. s. 227-229.
Streszczenie: Opis wybranych elementów pracy edukacyjnej szkół niepublicznych (podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących) oraz porównanie ich ofert edukacyjnych z ofertą szkół publicznych. Analiza programów kształcenia i wychowania obu typów szkół. Przedstawienie mapy szkół niepublicznych. Próba odpowiedzi na pytanie, czy praktyka edukacyjna szkolnictwa niepublicznego stanowi alternatywę dla publicznego systemu oświaty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287862, 287861 (2 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliografia na stronach 177-184.
Streszczenie: Praca omawia opiekę zastępczą wobec dzieci. W pierwszych rozdziałach przedstawia politykę społeczną państwa, podstawy prawne organizowania i funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce, orzeczenia sądów rodzinnych. W dalszej części podaje wyniki badań i analizy związane z rodzinami zastępczymi oraz instytucjonalnymi formami opieki. Na koniec omawia standardy opieki zastępczej nad dzieckiem i efekty wprowadzenia reformy systemu opieki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287858 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-117 PNS 287859 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again