Form of Work
Książki
(10)
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(9)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(4)
Author
Kaczor Stanisław (1924-2014)
(5)
Bednarczyk Henryk
(1)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Kobyliński Władysław (1940-2006)
(1)
Marczuk Mieczysław (1924-2016)
(1)
Poniatowski Jerzy
(1)
Stojek Kazimierz
(1)
Wujek Tadeusz (1927-2002)
(1)
Year
1990 - 1999
(11)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Pedagogika pracy
(4)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Oświata dorosłych
(3)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Kaczor, Stanisław
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Oświata
(1)
Szkolenie wewnątrzzakładowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Bibliografia
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Zarządzanie i marketing
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85064-16-8
Bibliogr. s. 76.
Streszczenie: Praca dzieli się na dwie części - w pierwszej krótko przedstawiono podstawowe wiadomości z dydaktyki ogólnej (zasady nauczania, dobór i układ treści, metody nauczania i kontroli, formy organizacyjne i projektowanie pracy, środki dydaktyczne) oraz przygotowania nauczyciela do zajęć (budowa przykładowych rozkładów materiału i konspektów lekcji) i kryteria oceny pracy nauczyciela; na drugą część składają się m.in. przykładowe: rozkłady materiału nauczania do przedmiotu podstawy elektroniki i elektrotechniki kl. I technikum, konspekty lekcji różnych przedmiotów zawodowych do różnych klas. Dla początkującego nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych.j.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269023 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-113 PNS 269024 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Niereg. Opis częśc. wg okł.
Streszczenie: Numer poświęcony w znacznej części zagadnieniom podjętym na seminarium (,,Rozwój kształcenia zawodowego i oświaty dorosłych''- W-wa, wrzesień 1994), zorganizowanym m.in. przez STO. Przedstawiono w nich stan oświaty dorosłych na obecnym etapie oraz wartość i potrzebę centralnie inspirowanych badań pedagogicznych. Treść pozostałych artykułów dot. praktyki kształcenia w szkole zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269488 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Niereg. Opis wg okł.
Streszczenie: Tom przestawia wyniki badań i próby w dokonywaniu zmian w położeniu szkolnictwa zawodowego w nowej sytuacji ekonomicznej, m in. konsekwencje stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską dla szkolnictwa zawodowgo, nowe paradygmaty pomiaru efektywności w kształceniu zawodowym, zatrudniaie osób niepełnosprawnych. Ukazano także pożądane kierunki badań nad problematyką kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 269485 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 271-[277].
Streszczenie: Pierwsza tego typu próba zebrania wiedzy o organizacji i kierowaniu w oświacie adresowana do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych. Przystępna, popularyzatorska forma ujęcia ma na celu ułatwienie szerokiemu i zróźnicowanemu kręgowi odbiorców przyswojenie myśli przewodnich autora. Monografia obejmuje 13 rozdziałów zawierających ogólną charakterystykę wiedzy o organizacji w oświacie, prakseologicznych podstawach tej wiedzy, planowaniu pracy, pozyskiwaniu zasobów i ich rozmieszczeniu, organizowaniu działań, kontroli, budowie instytucji oświatowych, kierowaniu szkołą oraz stylach i strategiach kierowania ludźmi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269018, 269017, 269016 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Ważniejsze publikacje S. Kaczora s. 11-14, bibliogr. s. 30-31, 72.
Streszczenie: W cz. I ref. dot. m.in. celów i koncepcji kształcenia zawodowego, zagadnień kształcenia bezrobotnych, przemian w ogólnotechnicznym przedmiocie nauczania - zajęciach technicznych w Polsce jako podstawie kształcenia przedzawodowego, oraz edukacji nauczycieli na studiach uniwersyteckich. Art. w cz. II dot. uczestnictwa w edukacji dorosłych, uniwersytetów ludowych, związków stowarzyszeń nauczycieli z edukacją dorosłych, samokształcenia dorosłych, andragogiki specjalnej (osób niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie). Krótka biografia prof. Stanisława Kaczora.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269014 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-80 PNS 269015 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 181 oraz przy rozdz.
Streszczenie: Ideą przewodnią książki jest tworzenie warunków dla realizacji postanowień Układu o Stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi dotyczących kształcenia zawodowego i oświaty dorosłych. Przedstawiono tu kształcenie i doskonalenie zawodowe w ośmiu wysoko rozwiniętych krajach europejskich oraz działalność na tym polu organizacji międzynarodowych. Ukazano związki kształcenia i doskonalenia zawodowego z życiem ekonomicznym i społecznym, cele, metody i formy zdobywania wiedzy zawodowej oraz rolę nauczycieli w okresie przemian.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266074 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Niereg. Opis częśc. wg okł.
Bibliogr. s. 257-260.
Streszczenie: Tom poświęcony tym aspektom modelu kształcenia zawodowego w Polsce, które dotyczą warunków życia i zdrowia człowieka, a także jego środowiska. M.in.: ekologiczne wartości krajoznawstwa i turystyki w szkole zawodowej, nauczanie ochrony środowiska, edukacja dla ekorozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269486 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Niereg. Opis częśc. wg okł.
Streszczenie: Główną problematyką numeru są kwestie orientacji i poradnictwa zawodowego. Znalazły się tu artykuły problemowe i doświadczenia łączące spojrzenie teoretyczne i praktyczne. M.in.: informacja i poranictwo zawodowe w urzędach pracy, problematyka orientacji i poradnictwa zawodowego w sytuacji bezrobocia, doradztwo pracy dla zakładów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269487 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 26-27, Bibliogr. metodologicznych problemów andragogiki s. 211-252.
Spis treści także ang., niem., ros.
Streszczenie: Praca składa się z 5 części: w trzech pierwszych zebrano rozprawy dot. ogólnych problemów andragogiki jako nauki (np. T.Wujek Andragogika - jej działy i związki z innymi dyscyplinami nauki; L.Turos Przedmiot, zadania i uwarunkowania rozwoju andragogiki ogólnej), teoretycznych podstaw nauczania i uczenia się (M.Marczuk Uczeń dorosły i uczenie się dorosłych-przegląd stanu badań) oraz wychowania dorosłych (S.Kaczor Problemy i dylematy teorii wychowania dorosłych; H.M.Griese Z badań nad socjalizacją dorosłych jako podstawową kategorią andragogiki), w cz. czwartej omówiono wybrane metody i techniki badań (teoretyczne problemy pomiaru, metoda indywidualnych przypadków, wywiad narracyjny, metoda biograficzna), cz. piątą stanowi obszerna bibliogr. problemów metodologicznych andragogiki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269021 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-45 PNS 269022 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Od 1993, 2 p. o. redaktora naczelnego: Henryk Bednarczyk
Od 1998, 2 podtytuł: kwartalnik naukowo-metodyczny
Od 1994, 3: Warszawa : Urząd Pracy; od 1995, 1: Radom : Instytut Technologii Eksploatacji ; Warszawa : Krajowy Urząd Pracy : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP; od 1997, 1: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Stowarzyszenia Oświatowców Polskich; od 1998, 1: Warszawa : Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
Pismo zawiera publikacje naukowe, artykuły przeglądowe i informacje o polskich i zagranicznych środowiskach andragogicznych.
Zawartość zasobu C-539
R. 1 1994 nr 6
R. 2 1995 nr 1-4
R. 3 1996 nr 1-4 [brak nr 2!]
R. 4 1997 nr 1-3 [brak nr 4!]
R. 5 1998 nr 1-4

W publikacji zawarto artykuły:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again