Form of Work
Książki
(11)
Poradniki i przewodniki
(9)
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(9)
Author
Serafin Teresa
(2)
Walczak Grażyna (pedagogika)
(2)
Buryn Urszula
(1)
Gryniewicz Hanna
(1)
Jakubowski Stanisław
(1)
Kott Tadeusz
(1)
Loska Magdalena
(1)
Myślińska Dorota
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Subject
Kształcenie integracyjne
(5)
Dziecko z niepełnosprawnością
(3)
Dziecko niedowidzące
(2)
Dziecko niewidome
(2)
Integracja społeczna
(2)
Młodzież
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Agresywność
(1)
Choroby narządu ruchu
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością fizyczną
(1)
Edukacja domowa
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Polska)
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Nauczanie
(1)
Niedowidzenie
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Słuch
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Zapobieganie
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zwalczanie
(1)
Genre/Form
Poradnik
(9)
Opracowanie
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Wydawnictwa urzędowe
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Podstawowe wiadomości o wadach słuchu, urządzeniach wspomagających słyszenie i o odczytywaniu mowy z ust. Specyficzne problemy językowe uczniów z wadą słuchu. Problemy młodzieży z wadą słuchu w okresie dorastania. Stosunki uczniów z wadą słuchu z rówieśnikami, nauczycielami; rodzice uczniów z wadą słuchu. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z wadami słuchu. Różne metody i formy nauczania w pracy z uczniami z wadą słuchu. Scenariusz zajęć dla nauczycieli klas z uczniami z wadą słuchu, scenariusz pierwszego spotkania z rodzicami, scenariusz godziny wychowawczej. Propozycje zadań dla uczniów z wadą słuchu sprawdzających i kształcących umiejętności językowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289096 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-209 289097 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 138-140.
Streszczenie: Pięć prac współwydanych - każda poświęcona innemu rodzajowi upośledzeń. Standardy postępowania zespołu orzekającego w poradniach psychologiczno- -pedagogicznych (wraz z uwagami do realizacji standardu) wobec dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z dysfunkcją narządu wzroku. Medyczne aspekty wady słuchu u dzieci; specyfika rozwoju dziecka z wadą słuchu w wieku 0-6 lat, ze szczególnym uwzględnieniem mowy; problemy rodziców dziecka z wadą słuchu; uwarunkowania wyboru szkoły dla dziecka z wadą słuchu; wskazówki dla nauczyciela, który ma w klasie ucznia z wadą słuchu, dot. nauczania i integracji społ. Postępowanie diagnostyczne, oddziaływanie, orzecznictwo w przypadku dzieci z autyzmem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289092 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-221 289093 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [21-22].
Streszczenie: Omówiono zagadnienia: kształcenia integracyjnego, sytuacji ucznia z uszkodzonym wzrokiem w szkole masowej, roli klasy, rodziny i nauczyciela, pracy zawodowej. Przedstawiono organizacje wspomagające osoby niepełnosprawne. Opisano urządzenia elektroniczne i narzędzia informatyczne przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, ukazano też możliwości wykorzystania internetu przez te osoby (np. teleedukacja). Oprócz specjalistów i nauczycieli praktyków poszczególne prace napisali też uczniowie, studenci i rodzice. Poradnik ten stanowi kontynuację i uzupełnienie "Poradnika dydaktycznego przeznaczonego dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi" z 2001 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289086 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-215 289087 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 246-249.
Przedstawiono: wpływ choroby na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży i wskazówki dla pedagogów do pracy z tymi dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z: chorobą reumatyczną, cukrzycą, wadą serca, nowotworem, padaczką, schorzeniami dróg oddechowych, zaburzeniami psychicznymi, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); realizację obowiązku szkolnego przez dzieci przewlekle chore; współpracę nauczycieli z ich rodzicami; ocenianie ucznia przewlekle chorego; wskazówki do muzykoterapii. Zamieszczono program edukacji środowiskowo-społecznej dla dzieci kl. I szk. podstawowej z ADHD i z zaburzeniami zachowania, przykłady scenariuszy zajęć wychowawczych i terenowych dla różnych klas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 289094 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-210 289095 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zasady prowadzenia przez nauczyciela zajęć z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z nieprawidłowego napięcia mięśni; najczęstsze przyczyny niepełnosprawność ruchowej i pomoce ortopedyczne (w ujęciu słownikowym); podstawowe wiadomości nt. mózgowego porażenia dziecięcego; skutki niepełnosprawności ruchowej; warunki, jakie należy stworzyć uczniowi niepełnosprawnemu ruchowo. Przykładowe scenariusze zajęć ze wskazówkami do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo, przykładowe sprawdziany, propozycje sposobów włączania uczniów niepełnosprawnych do zajęć teatralnych, muzycznych, plastycznych, ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne i scenariusze indywidualnych zajęć, ćwiczenia integrujące klasę, współpraca z rodzicami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289098 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-214 289099 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 197.
Streszczenie: Zadania specjalnej trzyletniej szkoły przysposobienia do pracy (powołanej od 1 września 2004 r. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi); wskazówki metodyczne do pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym; opisy metod pracy i scenariusze zajęć (np. z wykorzystaniem metody M. Montessori, P. Dennisona i Klanzy) w szkole przysposobienia do pracy. Funkcjonowanie szkół przysposobienia do pracy w świetle przepisów prawnych. Podstawy prawne działania zasadniczych szkół zawodowych dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym. Przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów zawodowych szkół specjalnych (np. metodą projektów).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289088 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-216 289089 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Przedstawiono: ocenę funkcjonowania dziecka i zasady prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, model opieki realizowany w Ośrodku Wczesnej Interwencji, studium przypadku dziecka z upośledzeniem umysłowym (ocena funkcjonalna i terapia), wady słuchu i wychowanie słuchowe dziecka poniżej 1 miesiąca życia, wspomaganie rozwoju oparte na samodzielności i naturalnej aktywności dziecka z opóźnieniami w rozwoju zwłaszcza intelektualnymi, wczesną interwencję w autyzmie dziecięcym i studium przypadku dziecka z autyzmem, zasady finansowania programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wraz z rozporządzeniem z 4. 04. 2004 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289100 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-220 289101 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono: model wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem, specyfikę pracy i zadania nauczyciela domowego, propozycje ćwiczeń rozwijających zmysł dotyku oraz inne umiejętności małego niewidomego dziecka (do pracy z dzieckiem w domu i w przedszkolu integracyjnym), zagadnienie zabawy i zabawki w rozwoju małych dzieci z uszkodzonym wzrokiem, współpracę terapeuty z rodzicami, wybrane programy będące podstawą do formułowania indywidualnych programów dla danego dziecka. Poszczególne artykuły powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenia własne autorek. Praca dot. dzieci w wieku 0-6 lat. Jej uzupełnieniem jest opracowanie "Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami" z 2005 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289102 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-213 289103 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono: założenia dot. wspomagania rozwoju, diagnozę umiejętności dziecka (np. z niepełnosprawnością intelektualną i z uszkodzonym wzrokiem) i metody wspomagania jego rozwoju; teoretyczne podstawy metody integracji sensorycznej A. Jean Ayres i propozycje ćwiczeń związanych z codziennymi czynnościami przeznaczonych do wykonywania przez rodziców z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem; metody pracy z dzieckiem głuchoniewidomym, w tym metody komunikowania się; przegląd programów stanowiących podstawę do formułowania indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka; podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Uzupełnienie tego opracowania stanowi "Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem" z 2005 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289090 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-211 289091 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 43-44.
Streszczenie: Założenia ogólne profilaktyki agresji i przemocy w szkole, zadania które trzeba wykonać przystępując do budowania szkolnego programu profilaktyki, działania nauczyciela służące zmianie zachowań sprawców i ofiar przemocy, konsekwencje prawne zachowań agresywno-przemocowych dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć nt.: ustalenia regulaminu klasowego, powodów zachowań agresywnych, redukowania zachowań agresywnych, świata bez przemocy; program naprawczy (projekt międzyprzedmiotowy) mający na celu zmniejszenie agresji słownej w szkole podstawowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289808 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
W latach 1988-2001 ukazywało się pod tytułem Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od nr 1(4) z 2005 r. nosi tyt. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki. Od roku 2006 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji i Nauki, od 20 X 2006 Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej.
Przedmiot: Organ prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu służący do ogłaszania aktów normatywnych i prawnych, publikuje zarządzenia, wytyczne i instrukcje do podległych organów i jednostek organizacyjnych.
Zawartość zasobu C-986
R. 2002 nr 1-4
R. 2003 nr 1-4
R. 2004 nr 1-4
R. 2005 nr 1-4, 2006-2007
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284823, 284822 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again