Forma i typ
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(7)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Proza
(1)
Dostępność
dostępne
(9)
tylko na miejscu
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(6)
Autor
Marzec Helena
(4)
Bujak-Lechowicz Jolanta (1970- )
(3)
Fidelus Anna
(3)
Gawęcka Mirosława
(2)
Wiśniewski Czesław
(2)
Frycie Stanisław (1933-2013)
(1)
Kiełtyk-Zaborowska Izabela (1973- )
(1)
Szmigiero Katarzyna
(1)
Treliński Gustaw (1939- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(8)
Okres powstania dzieła
2001-
(8)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(1)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Rodzina
(7)
Literatura polska
(5)
Tematy i motywy
(5)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Patologia społeczna
(3)
Globalizacja
(2)
Język polski
(2)
Młodzież
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Dzieci
(1)
Języki
(1)
Kaden-Bandrowski, Juliusz
(1)
Kryzys
(1)
Kształcenie
(1)
Literatura
(1)
Literatura dla dzieci
(1)
Literatura dla młodzieży
(1)
Matematyka
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacja
(1)
Pedagogika
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Postawy
(1)
Praca socjalna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychiatria
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Reintegracja społeczna
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
System wartości
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka
(1)
Wartość
(1)
Więź rodzinna
(1)
Więźniowie
(1)
Wolność
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
1901-2000
(6)
2001-
(5)
1989-2000
(2)
1801-1900
(1)
1901-1914
(1)
1914-1918
(1)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(7)
Materiały konferencyjne
(5)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Szkic
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Literaturoznawstwo
(4)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
15 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311351 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 301069 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór artykułów podzielony na 2 części: teksty poświęcone wartościom w szkole we wszystkich etapach nauczania oraz prace nawiązujące do metaforyki w literaturze i tekstach paraliterackich. Omówiono: wyzwania w kształceniu polonistycznym na przykładzie trudności w ocenie postawy bohatera "Przy torze kolejowym" Z. Nałkowskiej, aksjologiczne założenia edukacji i ich realizację w edukacji polonistycznej, poglądy nt. kanonu lektur szkolnych, wykorzystanie biografii na lekcjach jęz. polskiego ze scenariuszem nt. kronikarza M. Bielskiego, rozumienie "wolności" przez uczniów szkół średnich, metafory jako klucz do pojmowania wartości przez studentów filologii polskiej. Przedstawiono: wartości w "Pożegnaniu jesieni" S.I. Witkiewicza, pojęcie wartości estetycznych (piękno, samotność) w ujęciu kognitywnym, problem ukrytych wartości tkwiących w każdym człowieku na podstawie współczesnych chłopięcych bohaterów literackich (z omówieniem wyników ankiety dot. rozumienia wartości przez uczniów kl. VI i gimnazjów - badania w 2009 r.), wartości w polskich tekstach rockowych, wartości w poezji K. Kusek dla dzieci, język współczesnych baśni G. Kasdepkego i J. Mikołajewskiego ujawniający cele dydaktyczne tych utworów, motyw tańca w twórczości A. Osieckiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-A-28 299914 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach 243-250.
Streszczenie: Przedstawiono rozważania terminologiczne dot. problemów społecznych i przestępczości nieletnich, przestępczość nieletnich w Polsce w l. 1995-2006. Omówiono: sytuację prawną nieletnich na świecie od starożytności do XIX w. i na przełomie XIX i XX w., odpowiedzialność nieletnich w II Rzeczypospolitej i w Polsce po II wojnie światowej do końca XX w., prawne środki zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich, rodzinę i szkołę jako środowiska socjalizacji. Poruszono zagadnienie profilaktyki przestępczości nieletnich w środowisku lokalnym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298909 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografie przy pracach.
Streszczenie angielskie, francuskie, niemieckie.
Streszczenie: Książka dla studentów nauk społecznych (w szczególności resocjalizacji), socjologii, pracowników administracji i personelu więziennictwa. Publikacja, która w założeniu ma pogłębić wiedzę o zagadnieniach i sensie kary kryminalnej, ma ukazać rolę środowiska lokalnego i nową możliwość pomocy asystenckiej dla byłych skazanych. Prizonizacja jako doświadczenie osobiste skazanego w penitencjarnej pracy socjalnej, penitencjarna praca socjalna na rzecz readaptacji osób odbywajacych karę pozbawienia wolności i ich rodzin. Pomoc postpenitencjarna. Religia i duchowość w procesie resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych. Rola zawodowa kuratora sądowego, kuratela sądowa jako instytucja . Problem marginalizacji społecznej byłych skazanych. Postawy społeczne wobec byłych pensjonariuszy zakładów karnych. Definicja postawy społecznej. Proces adaptacji i readptacji. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych wobec podopiecznych placówek dla nieletnich i readaptacja społeczna młodzieży opuszczjącej placówki resocjalizacyjne i wychowawczo-resocjalizacyjne (Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298748 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303691 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89935-87-8
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy pracach. Spis treści także ang.
Streszczenie: Artykuły dot. różnych aspektów kryzysu w rodzinie i wsparcia rodziny. Omówiono m. in.: rodzinne domy terapeutyczne, wiktymizację, telewizję w życiu dziecka, eurosieroctwo, polskie rodziny nomadyczne, kryzys rodziny związany z narodzinami dziecka, samotne macierzyństwo, przemoc wobec dziecka w rodzinie jako archetyp kulturowy, trudności komunikacji rodzinnej w okresie dojrzewania młodzieży, wpływ bezrobocia na rodzinę, kryzys w rodzinie spowodowany chorobą onkologiczną dziecka i pracę socjalną z rodziną, rodziny zastępcze, wspieranie rodzin dotkniętych ADHD i jego powikłaniami, kuratelę sądową, działalność organizacji feministycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet w rodzinie, telefon "Niebieska linia" dla ofiar przemocy w rodzinie, psychoedukację chorych na astmę oskrzelową. Część prac ma charakter teoretyczny, część - empiryczny.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298918 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7726-007-4
Bibliografia na stronach 233-[248].
Streszczenie angielskie przy pracach. Spis treści także angielski.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 301078 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 223-[235].
Streszczenie: Oprócz omówienia wizji dzieciństwa w twórczości Kadena-Bandrowskiego i w prozie dwudziestolecia międzywojennego, ukazano także powiązania literatury i pedagogiki okresu międzywojennego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298900 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z konferencji, 21-22 maja 2007 r., Piotrków Trybunalski.
Bibliografia przy referatach.
Tekst częściowo ukraiński. Streszczenie angielskie przy referatach.
Streszczenie: Materiały teoretyczne i empiryczne z VIII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego 21-22 maja 2007 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W t. 1. referaty z zakresu: rodziny na poczatku III tysiaclecia i jej przemian, rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie współczesnej (m.in.: zagrożenia funkcji wychowawczej rodziny, tradycja jako wartość, opieka rodziców nad czasem wolnym dzieci w wieku wczesnoszkolnym, kultura pedagogiczna rodziców, wychowanie do wartości narodowych, rodzice wobec dysleksji rozwojowej dzieci, książka w rodzinnym wychowaniu dziecka), zagrożeń funkcjonowania współczesnych rodzin (np. bezrobocie i bezdomność, praca socjalna z rodziną ucznia z niepowodzeniem szkolnym), człowieka i jego miejsca w rodzinie i poza rodziną (m.in. o: starości, rodzinach zastępczych, funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rozwoju szkolnictwa wyższego w kontekście procesu bolońskiego).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-b-469/1 298911 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z konferencji, 21-22 maja 2007 r., Piotrków Trybunalski.
Bibliografia przy referatach.
Tekst częściowo w języku ukraińsku. Streszczenie angielskie przy referatach.
Streszczenie: Materiały o charakterze teoretycznym i badawczym z VIII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego 21-22 maja 2007 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W t. 2. referaty z zakresu: wsparcia i pomocy dla rodziny współczesnej, rodzinnych uwarunkowań zachowań młodzieży, rodziny współczesnej wobec mediów, form życia rodzin współczesnych. Poruszono m.in. zagadnienia: wsparcia społecznego i jakości życia człowieka, pomocy psychologicznej udzielanej osobom opuszczającym sekty i ich rodzinom, roli pedagoga szkolnego w diagnozowaniu wykorzystywania seksualnego dziecka, warunków sprzyjających uzależnieniom w środowisku rodzinnym, poczucia własnej wartości w rodzinie i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wpływu alkoholizmu dorosłych na funkcjonowanie rodziny, zachowań agresywnych dzieci sześcioletnich, rodziny wobec społeczeństwa informacyjnego, sposobów komunikowania się w rodzinie na przykładzie świata wirtualnego i SMS-ów, rodzin niepełnych, orientacji na małżeństwo osób żyjących w pojedynkę, roli żałoby jako procesu przezwyciężania smutku w rodzinie, mężczyzny w roli ojca, obowiązków domowych matek pracujących zawodowo.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-b-469/2 298912 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-b-500/1 PNS 303695 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-b-500/2 PNS 303696 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311356 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-c-506 303697 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej