Form of Work
Książki
(56)
Poradniki i przewodniki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(55)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(56)
Czytelnia
(1)
Author
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(8)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(6)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(6)
Wlazło Stefan
(6)
Elsner Danuta
(5)
Knafel Krystyna
(5)
Ekiert-Grabowska Dorota
(4)
Szabo Alicja
(4)
Oldroyd David Roger
(3)
Radwan Zbigniew
(3)
Jeżowski Antoni (1950- )
(2)
Kalinowska Maria (szkolnictwo)
(2)
Sapiński Feliks
(2)
Skubacz Alicja
(2)
Adaszyński Zbigniew
(1)
Alder Harry
(1)
Bogusz Jan (1928-2009)
(1)
Brudnik Edyta
(1)
Buzan Tony (1942-2019)
(1)
Fatyga Barbara (1953- )
(1)
Gałązka Alicja
(1)
Gillibrand Eileen
(1)
Grabowska Karolina
(1)
Jaques David
(1)
Keene Raymond (1948- )
(1)
Leigh David (1955- )
(1)
Marczuk Mieczysław (1924-2016)
(1)
Mosley Jenny
(1)
Radnor Hilary A
(1)
Treffinger Donald J
(1)
Tyszkiewicz Anna
(1)
Walkiewicz Elżbieta
(1)
Woodcock Mike
(1)
Wroński Aleksander
(1)
Łomny Zygmunt (1930- )
(1)
Year
1990 - 1999
(55)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(56)
Audience Group
Kobieta
(1)
Nauczyciele
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Szkolnictwo
(36)
Zarządzanie oświatą
(28)
Kontrola
(7)
Nauczanie
(7)
Nauczyciele
(6)
Pedagogika
(6)
Efektywność nauczania
(5)
Metody badawcze
(4)
Oświata
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Innowacje pedagogiczne
(3)
Komputery
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Kształcenie nauczycieli
(3)
Organizacja
(3)
Sukces
(3)
Zastosowanie i wykorzystanie
(3)
Ankieta
(2)
Dyrektorzy szkół
(2)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(2)
Praca zespołowa
(2)
Uczenie się
(2)
Edukacja globalna
(1)
Grupy społeczne
(1)
Informatyka
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Kobieta
(1)
Metody nauczania
(1)
Myślenie
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Organizacja oświaty
(1)
Organizacja pracy
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagodzy
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Poradniki
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Programowanie neurolingwistyczne
(1)
Psychologia pracy
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Samopoznanie
(1)
Samorealizacja
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(22)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Poradnik
(11)
Podręcznik
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(31)
Edukacja i pedagogika
(13)
Psychologia
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
56 results Filter
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 78.
Streszczenie: Przewodnik po kluczowych zagadnieniach programu TERM-IAE. Program ten poprzez szkolenia ma służyć doskonaleniu zarządzania polską oświatą. Omówiono filozofię, ludzi, treść, metody TERM-u, zaproponowano strategie rozprzestrzeniania programu i strategie marketingowe, podano edukatorom wskazówki do tworzenia programu doskonalenia na bazie materiałów TERM. W załącznikach omówiono inne publikacje wydane w ramach programu TERM-IAE w 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275259 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 109.
Streszczenie: Oprac. ma służyć edukatorom w prowadzeniu dwudniowych szkoleń grupowych (8 sesji) nt. rozwoju szkoły. Uczestnicy poznają ROS jako koncepcję rozwoju szkoły od wewnątrz i metody stosowane w ROS. Do każdego dnia podano: wprowadzenie, w którym przedst. podstawowe zagadnienia związane z ROS, cele dnia, przebieg poszczególnych sesji, materiały pomocnicze (reprodukcje arkuszy ćwiczeń lub foliogramów).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275260 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Pedagogika
Zawiera bibliogr. pedagogiki za rok 1992 s. 157-200.
Streszczenie: Oprócz stałych działów Czytelnik znajdzie nowoutworzony : Forum Młodych Pedagogów, który potraktowany został jako promacja wyróżniających się młodych pracowników nauki. Na szczególną uwagę zasługuje zapis z dyskusji : Aksjologia dziś - pytania pierwsze dla pedagogiki".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271906, 271905 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Pedagogika
Zawiera bibliogr. pedagogiki za rok 1993 s. 207-242.
Streszczenie: Podstawową część tego tomu stanowią ekspertyzy dotyczące stanu i możliwości rozwoju subdyscyplin pedagogiki. Udostępnione opracowania mają charakter ocen wstępnych i powinny stanowić p-kt wyjścia do dalszej dyskusji o stanie pedagogiki, drogach jej przeobrażeń, szansach i zagrożeniach. M.in.:Lewowicki T.:O kondycji pedagogiki; H.Schulz : Pedagogika ogólna w Polsce; H.Kwiatkowski: Pedeutologia - stan i kierunki rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271908, 271907 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Pedagogika
Zawiera bibliogr. pedagogiki za rok 1994 s. 205-230.
Streszczenie: W dziale "Artykuły" zamieszczono opracowania odnoszące się do diagnoz poszczególnych subdyscyplin pedagogicznych. Z tymi wątkami korespondują "Sprawozdania z konferencji...", złaszcza te poświęcone pedagogice ogólnej, jak też ze Zjazdu Pedagogicznego "Demokracja a Wychowanie", który odegrał ważną rolę w ustaleniu kondycji, zadań i potrzeb pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz edukacji jako szeroko rozumianej praktyki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276346, 276345 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Pedagogika
Zawiera bibliogr. pedagogiki za rok 1995 s. 159-189.
Streszczenie: Rozprawy dotyczą przemian zachodzących w polskiej oświacie i pedagogice. W poszczególnych opracowaniach omówiono zagadnienia: pedagogiki minionej epoki, rozwoju edukacji według raportów Komitetu Prognoz PAN-Polska w XXI w., roli krytyki w reformowaniu oświaty, kierunków reform kształcenia zawodowego, ukrytego programu w kształceniu nauczycieli. Tom zawiera także historię WSP w Krakowie (w związku z pięćdziesięcioleciem istnienia). Tradycyjne zamieszczono: sprawozdania z konferencji i sesji naukowych ( w tym z Sesji Jubileuszowej w 75. Rocznicę założenia Studium Pedagogicznego UJ), krótkie informacje o działaniach Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, a także recenzje i bibliografię pedagogiki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276223, 276222 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Pedagogika
Bibliogr. pedagogiki za rok 1996 s. 187-207.
Streszczenie: Tom zawiera Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Zjazdu PTP (Poznań-IX'98) w tym dwa referaty wstępne o pedagogice i edukacji wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Zaprezentowane artykuły dotyczą: realizacji projektu Unii Europejskiej TERM - wspomagającego MEN w pracach nad reformą edukacji; kwestii szeroko rozumianego analfabetyzmu (np. kształcenia młodego pokolenia w zakresie kompetencji przygotowujących absolwentów szkół do uczestnictwa w kulturze pisma i świecie znaczeń); zasadności powołania Uniwersytetu w Olsztynie. Ponadto: sprawozdania z konferencji naukowych, z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i "Forum Młodych Pedagogów".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277789 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Pedagogika
Bibliogr. przy rozdz., bibliogr. pedagogiki za rok 1997 s. 175-198.
Streszczenie: Artykuły dot.: prawa do nauki w świetle ratyfikowanych przez Polskę dokumentów międzynarodowych i przepisów wprowadzanej reformy oświaty oraz realizacji tego prawa w środowiskach dotkniętych deprywacją; płatnej oświaty jako mechanizmu tworzenia podziałów społ. w Polsce w okresie transformacji; znaczenia obudowy medialnej w nauczaniu; zagrożeń dla pracy nauczyciela z uczniami; reguł komunikacyjnych w relacjach nauczyciel - uczeń (na podst. badań z 1998 r. wśród uczniów klas III liceów poznańskich); dyskoteki jako miejsca socjalizacji młodzieży (na podst. badań w małym mieście). W tomie zamieszczono też sprawozdania z konferencji naukowych i z VI Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz wybór druków zwartych z pedagogiki za r. 1997.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280076, 280075 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 157-[159].
Streszczenie: Omówiono przepisy dot. nadzoru pedag. i wskazano warunki zapewnienia jakości pracy szkoły. Wypunktowano przedmiot pomiaru jakości pracy liceum i jej kryteria, z podziałem na: efekty kształcenia; organizację i przebieg kształcenia, wychowania i opieki; zarządzanie. Następnie podano wzory narzędzi mierzenia jakości pracy liceum, omówiono etapy procedury mierzenia jakości i podano krótkie wskazówki do stworzenia planu rozwoju szkoły. Książce towarzyszy dyskietka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275258 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały dodatkowe. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Streszczenie: Przykład (jako wzór) raportu z mierzenia jakości pracy jednej szkoły zgodnie z procedurą oprac. w ramach programu TERM-IAE. Na raport składa się: zakres badania liceum ogólnokształcącego, charakterystyka szkoły, główne wyniki badania jakości pracy szkoły (z podziałem na: efekty; organizację i przebieg kształcenia, wychowania i opieki; zarządznie), szczegółowe wyniki badań (wg podziału jak poprzednio) i skrót raportu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275261 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Streszczenie: W części "Standardy edukacyjne" podano: wyjaśnienia 4 używanych terminów, wzór standardów wykorzystywanych do oceny pracowników urzędów oświatowych USA, fragment poświęcony strukturze ang. standardów edukatora, propozycję ćwiczenia wprowadzającego mającego na celu utworzenie listy kryteriów dla standardów, wraz z materiałem pomocniczym do wykonania ćwiczenia. Część "Uprawnienia ucznia" jest obszerniejsza i zawiera: podstawowe wiadomości nt. praw czł., praw ucznia w Polsce, "Kartę Praw Nauczycieli" uchwaloną przez Amerykańską Federację Nauczycieli, "Konstytucję Rzeczypospolitej Szkolnej" I Społ. LO w Warszawie, propozycje 7 ćwiczeń do zastosowania w szkoleniu, scenariusz szkolenia składającego się z 8 sesji. Do każdej sesji podano: temat, metody pracy (w tym opisane poprzednio ćwiczenia) i przewidywany czas. Do 1. sesji dołączono reprodukcje potrzebnych foliogramów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275264 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt.
Streszczenie: Scenariusz dwudniowego szkolenia (8 sesji), które zainteresuje głównie wizytatorów i dyrektorów. Propozycja do wykorzystania przez edukatora. Do każdej sesji podano: temat sesji, metody pracy i czas trwania, wykaz materiałów, przebieg zajęć - propozycje ćwiczeń, reprodukcje foliogramów lub arkuszy ćwiczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275263 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. ang. przy art.
Streszczenie: Teksty w tym tomie antologii dot. zarządzania jakością w oświacie, założeń systemu oceny wyników nauczania w Finlandii, planowania rozwoju szkoły, skuteczności doskonalenia nauczycieli, udzielania indywidualnej pomocy w relacji przełożony - podwładny, doradztwa (pracy konsultanta - potrzebne umiejętności interpersonalne z propozycją ćwiczeń, efektywność w doradztwie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275251 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt.
Bibliogr. s. [36].
Streszczenie: Uzupełnienia modułu w zakresie treści sugerowanych przez edukatorów, wskazówki do piorytetowych tematów, jakie winny być omawiane w trakcie realizacji zajęć dot. kierowania zmianą edukacyjną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275266 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora.TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Indeks.
Streszczenie: W suplemencie dodano nowe metody realizacji zajęć, alternatywne ćwiczenia oraz rysunki i tabele.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275265 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Celem antologii jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi tych trendów i koncepcji, które występują obecnie w teorii i praktyce zarządzania oświatą w wysoko rozwiniętych krajach Europy. Art. w tym tomie dot. 4 bloków tematycznych: wizji rozwoju edukacji i kierunków w zarządzaniu oświatą, kultury szkoły, sprawnego kierowania szkołą, efektywności szkoły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275248 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87039-63-2
Temat: Młodzież
Bibliogr. s. 259-272.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Podsumowanie różnych badań (w tym CBOS) dot. polskiej młodzieży dokonane przez różnych autorów. W cz. 1. przedstawiono różne zagadnienia związane z problemem równości szans młodego pokolenia w obliczu narastających nierówności. Omówiono: spojrzenie młodzieży na zagadnienia z zakresu polit., na siebie samych, dążenia, wykształcenie jako wartość dla młodych, obyczaje młodzieży; biologiczny obraz młodych Polaków; życie w domu dziecka; bezrobocie wśród młodzieży. Cz. 2. poświęcona jest analizie niektórych sposobów używanych przez młodych ludzi w celu radzenia sobie z rzeczywistością. Omówiono: relacje (identyfikacje) społ. młodzieży; opinie o religii w szkole; sytuację rodzin; pojawienie się nowych ruchów religijnych. Art. w cz. 3. ukazują stosunek młodzieży do rzeczywistości w relacji - chęć zmieniania czy odseparowanie. Omówiono tu: udział młodzieży w kulturze oficjalnej, kulturę młodzieżową, relacje uczniów z nauczycielami, zjawisko fali w wojsku. Do każdego art. redaktorki dołączyły swój komentarz.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275241 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-197 275242 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora.TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 31-[37].
Streszczenie: Uwagi realizacyjne do treści modułu oraz scenariusze dwóch sesji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275267 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt.)
Bibliogr. s. [27].
Streszczenie: Uwagi sformułowane na podstawie praktyki oraz niezbędne uzupełnienia: propozycje zadań, ćwiczeń, tekstów itp.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275269 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87039-18-7
Bibliogr. s. 215-223. Indeks.
Streszcz. ang..
Streszczenie: Praca składa się z dwóch części - pierwsza traktuje o kulturze i wychowaniu, druga dot. zagrożeń świata, celów i funkcji edukacji w życiu współczesnych społ. W cz. I przedst.: rozumienie kultury i jej funkcje, transfer kultury, asymilacyjną rolę wychowania, wyjątkowość przemian współczesnej cywilizacji i znaczenie uniwersalistycznej opcji etycznej w określaniu humanistycznej jakości kultury, w tym edukacji. W (obszerniejszej) cz. II omówiono: idee edukacyjne w raportach Klubu Rzymskiego, deklarację ONZ "O wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju", zagadnienia związane z edukacją propokojową, potrzebę świadomości ekologicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275411, 275410 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again