Forma i typ
Książki
(14)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(8)
tylko na miejscu
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(6)
Autor
Dobrzyński Kazimierz (1928- )
(2)
Kowalska Urszula
(2)
Żurek Mirosław
(2)
Żywiec-Dąbrowska Elżbieta
(2)
Barcicki Bronisław
(1)
Bałos Hanna
(1)
Borysewicz Jerzy
(1)
Kierozalski Grzegorz
(1)
Krempa Jerzy (1930- )
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Lelińska Krystyna
(1)
Najdychor Marian
(1)
Sirojć Zdzisław
(1)
Sułkowski Tomasz
(1)
Sztuka Marian
(1)
Zaniewska-Orchowska Wiesława
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(7)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(1)
Odbiorca
Doradcy zawodowi
(1)
Temat
Ochotnicze Hufce Pracy
(7)
Młodzież
(5)
Poradnictwo zawodowe
(5)
Doradcy zawodowi
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Fotografia polska
(1)
Kultura
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie socjalistyczne
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zawód
(1)
Temat: czas
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
Temat: miejsce
Austria
(1)
Francja
(1)
Hiszpania
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(3)
Album
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Nauka i badania
(1)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-album 119100 P (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 231556 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 202645 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach / [red. Grzegorz Kierozalski et al.]. - Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, 2006. - 370 s. : ilustracje ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym : monograficzna seria wydawnicza ; z. nr 2)
ISBN: 83-60398-01-1
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W poszczególnych artykułach omówiono zagadnienia: poradnictwa zawodowego w OHP (głównie), w tym na podstawie badań pilotażowych; etyki w pracy doradcy zawodowego; metod i technik stosowanych przez doradców zawodowych; współdziałania OHP z różnymi instytucjami np. Uniwersytet Opolski, Państwowy Urząd Pracy w Oleśnie, zakładami karnymi. Zamieszczono scenariusze zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego. Pły CD dołączona do tomu zawiera: jego elektroniczną wersję, nagrodzone prace konkursowe szkół tworzących Szkolne Ośrodki Kariery (Łódź, 2006 r.), dwie prezentacje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-109/2 292328 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
(Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym : monograficzna seria wydawnicza ; z. nr 1)
ISBN: 83-919517-7-14
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły ukazują różne zagadnienia z zakresu: poradnictwa zawodowego dla młodzieży (poruszono np. problem aspiracji zawodowych młodzieży, roli doradcy zawodowego w procesie poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne), warsztatu doradcy zawodowego (głównie scenariusze zająć warsztatowych), Szkolnych Ośrodków Kariery, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP. Towarzysząca tomowi płyta zawiera: jego elektroniczną wersję, 8 scenariuszy zajęć dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 8 prezentacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-109/1 292327 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
ISBN: 83-60398-03-8
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Programowej "Młodzież - Praca - Perspektywy" zorganizowanej przez Komendę Główną OHP 23-24 XI 2006 r. w Warszawie. Materiały ukazują: uwarunkowania przygotowania do pracy, zatrudnienia i rozwoju zawodowego młodzieży (np. problemy zatrudnienia i bezrobocia osób młodych, potrzeba systemowych rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole, poradnictwo zawodowe w szkole jako działanie profilaktyczne); badania młodzieży jako podstawę diagnozowania i prognozowania jej sytuacji zawodowej; Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie przygotowania młodzieży do aktywności zawodowej. Na płycie CD prezentacje multimedialne towarzyszące wystąpieniom na konferencji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-N-a-267 292330 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
ISBN: 83-60398-00-3
Bibliogr. s. 147-152.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Książka opublikowana z myślą o doradcach zawodowych zatrudnionych w OHP, lecz przydatna osobom pracującym z młodzieżą. Przedstawiono definicje pojęć związanych z zawodoznawstwem. Omówiono m.in.: Klasyfikację Zawodów i Specjalności, grupowanie zawodów, charakterystyki zawodów, prestiż zawodu jako wyznacznik pozycji w strukturze społecznej, sytuację młodzieży na rynku pracy i oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych. Podano propozycje ankiet dla młodzieży umożliwiających sprecyzowanie skłonności zawodowych, opisy zawodów, informacje o zawodzie "Cukiernik". Książce towarzyszy płyta CD pod takim samym tytułem.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-c-87 292329 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
(Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym : monograficzna seria wydawnicza ; z. nr 3)
ISBN: 798-83-60398-04-3
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zamieszczono prace obrazujące różne aspekty: działalności OHP w zakresie poradnictwa zawodowego, poradnictwa zawodowego w ujeciu teoretycznym i badawczym, z uwzględnieniem narzędzi stosowanych przez doradców zawodowych (np. coaching, modułowe programy kształcenia zawodowego a rynek pracy), dokonania szkolnych ośrodków kariery; a także scenariusze i opisy zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych w różnych środowiskach (w szkołach - głównie dla uczniów, ale także dla nauczycieli; w szpitalnym oddziale dla osób uzależnionych; w ramach warsztatów terapii zajęciowej; w więzieniu; wśród bezrobotnych; w wojsku). Na załączonej płycie CD: elektroniczna wersja książki, 7 prezentacji multimedialnych i 2 scenariusze zajęć dla doradców zawodowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-109/3 293842 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 076492 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 111917, 111916 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 113376 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 125912 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 145)
Bibliografia przy niektórych pracach.
Streszczenie: Publikacja została przygotowana dzięki wsparciu Wspólnot Europejskich w ramach realizacji projektu pilotażowego Leonardo da Vinci "Zawsze na kursie". Spis treści i streszcz. przy rozdz. w jęz. ang.
Streszczenie: Publikacja podsumowuje Projekt "Zawsze na kursie" realizowany od stycznia 2005 roku do marca 2007 roku w ramach Programu Wspólnotowego Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Autorzy omawiają poradnictwo zawodowe w Europie (Austria, Hiszpania, Francja). Analizują potrzeby szkoleniowe doradców zawodowych oraz zwracają uwagę na możliwości jakie daje powstanie Multimedialnego Centrum Warsztatowego w formie platformy e-learningowej. Praca zawiera krótkie informacje o instytucjach partnerskich tworzących ten projekt (Ochotnicze Hufce Pracy, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Technologii Eksploatacji, Jobservice Uniwersytet Klagenfurt's, Alaji, Albatros&Deltha Consulting S.L.).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292769 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 70370, 70369 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej