Forma i typ
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(2)
Autor
Kukołowicz Teresa (1925-2014)
(3)
Adamczyk Mieczysław Jerzy (1933-2017)
(1)
Kałdon Barbara
(1)
Kulik Teresa Bernadetta (1951- )
(1)
Ładyżyński Andrzej (1961- )
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(4)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(1)
Odbiorca
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Pracownicy oświaty
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Wychowawcy klas
(1)
Temat
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dzieci
(2)
Pedagogika rodziny
(2)
Profilaktyka szkolna
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rodzicielstwo
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Uczniowie
(2)
Zapobieganie
(2)
Zwalczanie
(2)
Alkoholizm
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Narkomania
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Profilaktyka alkoholizmu
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wychowanie
(1)
Temat: miejsce
Kraje rozwinięte
(1)
Sandomierz (woj. świętokrzyskie)
(1)
Gatunek
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(1)
Program autorski (pedagogika)
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(5)
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliografia przy rozdziałach oraz na stronach 397-399.
Streszczenie: Praca dotyczy współczesnej edukacji w krajach rozwiniętych, głównie europejskich. Skrypt zawiera wybrane tematy związane z edukacją w państwach rozwiniętych, wraz z podstawową literaturą i pytaniami kontrolnymi. Uzupełniają je tabele i wykazy. Książka przedstawia m.in. szkolnictwo wobec zachodzących zmian, wyzwań i zagrożeń; ważniejsze miedzynarodowe organizacje, stowarzyszenia, ośrodki i wydawnictwa ciąge; reformy programowe w szkołach podstawowych i średnich; szkolnictwo w USA, Kanadzie, Holandii; systemy edukacyjne krajów rozwiniętych i ich cechy; obowiązek i przymus szkolny; koncepcje szkoły przyszłości; kształcenie zawodowe; nauczanie integracyjne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 277741, 277740 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rodzina wychowuje : wybrane zagadnienia / Teresa Kukołowicz. - Wydanie 2. poprawione i uzupełnione. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1998. - 291 stron ; 21 cm.
(Biblioteka Uniwersytecka Filii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli ; t. 19)
Streszczenie: Zbiór artykułów powstałych w wyniku wieloletnich badań studentów. Publikacja jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie edukacyjne diecezji kościoła katolickiego w Polsce, podejmujących kształcenie doradców życia rodzinnego. W zbiorze wyodrębniono zagadnienia: wprowadzające do problemów wychowania w rodzinie; dotyczące funkcji wychowawczo-opiekuńczej domu rodzinnego; postaw rodzicielskich i relacji z dziadkami; czynników życia rodzinnego wpływających na przystosowanie do warunków życia szkolnego; zagrożeń rodziny (w ujęciu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II); sytuacji wychowawczej w rodzinie w okresie transformacji ustrojowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276748 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-c-171 276749 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rodzina wychowuje : wybrane zagadnienia / Teresa Kukołowicz. - Wydanie 3. poprawione i uzupełnione. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 2001. - 306 stron ; 21 cm.
Uwaga defekt! Brak stron 241-256.
Bibliografia przy rozdziałach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316683 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Uniwersytecka Filii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli ; t. 14)
ISBN: 83-86916-70-2
Bibliogr. s. 122-124, 187-188.
Streszczenie: Teoria wychowania pojmowana jako odrębna nauka i subdyscyplina pedagogiczna. Alternatywne ujęcia pedagogiki humanistycznej i personalistycznej oraz koncepcje wychowania wg S.Hessena, J.Maritaina, F.Sawickiego, J.Zamoyskiej. Program wychowania osoby wg K.Wojtyły ("Osoba i czyn") z uwzględnieniem podmiotowości wychowanka i osobowości nauczyciela wg J.Korczaka i M.Grzegorzewskiej. Przyczyny podejmowania działalności wychowawczej: R. Guardiniego (religia), L. Jeleńskiej (natura ludzka), K. Sośnickiego (przekształcanie człowieka), H. Muszyńskiego (życie społeczne) i wyjaśnienie relacji zachodzących między tymi teoriami. Czynniki wychowania: własna aktywność wychowanka czyli samowychowanie; środowisko - na przykładzie losów dziecka wiejskiego; społeczne - na przykładzie dziedziczenia zawodów i wykształcenia. Znaczenie wartości w wychowaniu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276752 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 276753 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Uniwersytecka Filii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli ; t. 18)
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Autorka zapoznaje czytelników z koncepcjami ewolucji definicji zdrowia i jego uwarunkowań. Podkreśla znaczenie i rolę wychowania zdrowotnego w holistycznym ujęciu rozwoju człowieka. Omawia zależności między stylem życia w rodzinie a zdrowiem i chorobą. Prezentuje model opieki zdrowotnej w szkole, profilaktykę narkomanii i udział środowiska lokalnego w wychowaniu zdrowotnym młodzieży szkolnej. Dokonuje analizy wpływu obecnych w podkulturze młodzieżowej grup nieformalnych na rozwój osobowy młodzieży szkolnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276751, 276750 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach 141-154.
Streszczenie: Omówiono autorski program profilaktyczny, który był wdrażany w roku szkolnym 1999/2000 w Zespole Szkół Spożywczych w Sandomierzu i jest kontynuowany. Program składał się z trzech części: zagadnień realizowanych na lekcjach poszczególnych przedmiotów w klasach pierwszych, działaniach pedagoga szkolnego, zajęciach edukacyjnych dla młodzieży nadużywającej alkoholu. Zaprezentowano też: uwarunkowania nadużywania alkoholu i jego skutki, także w odniesieniu do młodzieży; ogólne założenia profilaktyki uzależnień; wyniki badań dot. zażywania narkotyków i picia alkoholu przeprowadzonych wśród uczniów szkół średnich w powiecie sandomierskim w 1999 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 288739 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej