Form of Work
Książki
(7)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Dobrzeniecki Romuald
(3)
Borowski Marek
(2)
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(1)
Borowski Ryszard ( -2007)
(1)
Gałkowski Andrzej
(1)
Jasiński Tadeusz L
(1)
Rožkov Mihail Iosifovič (1946- )
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Sztejnberg Aleksander
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(7)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Alkoholizm
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Internet
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Narkomania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Organizacje
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pornografia
(1)
Proksemika
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestrzeń
(1)
Psychologia środowiskowa
(1)
Steroidy
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Terroryzm
(1)
Wychowanie
(1)
Subject: time
1945-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Bibliografia przy referatach.
Streszczenie: Zbiór 12 opracowań ukazujących problematykę patologii społecznej ogólnie (definicje, patologie XXI wieku) i poszczególne rodzaje patologii społecznych (patologie w więzieniach, alkoholizm, patologie związane ze sferą seksualną, narkomanię, bezrobocie, bezdomność, przemoc w rodzinie, terroryzm, patologie związane z Internetem, stosowanie sterydów anabolicznych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-487 296798 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Praca prezentuje wybrane problemy niedostosowania społecznego. Omawia m.in.: zajęcia integracyjne dzieci niepełnosprawnych ruchowo, psychologiczne i społeczne funkcjonowanie ludzi przewlekle chorych, rolę pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej, aksjologię w resocjalizacji, wychowawczą funkcję kultury w zakładzie karnym, potrzebę asertywności, motywacje popełniania przestępstw u kobiet i mężczyzn, psychospołeczne aspekty działalności pedagoga pracy, czas wolny w procesie wychowania, funkcjonowanie rodziny a zaburzenia rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293684 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-462 293685 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 367-389.
Streszczenie: Autor analizuje strukturę szkół średnich polskich i niemieckich. Zwraca uwagę na potrzebę reformy treści kształcenia, bazy szkolnictwa, doskonalenia nauczycieli i administracji szkolnej a nie struktury szkolnictwa polskiego. Praca zawiera zarys historii szkół średnich ogólnokształcących w Polsce i w Niemczech oraz przemian systemów szkolnych w obu krajach w II połowie XX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293705 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-97-2
Bibliogr. prac w jęz. ros. s. 169-176.
Streszczenie: Publikacja omawia problem wychowania dziecka trudnego w społeczeństwie rosyjskim. Autor opisuje dziecko z dewiacjami i jego problemy (przyczyny odchyleń w zachowaniu, samobójstwo, narkomanię, prostytucję). Przedstawia formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy medycznej oraz profilaktyki i psychoterapii. Charakteryzuje system pomocy dziecku trudnemu w instytucjach wychowawczych takich jak rodzina i szkoła.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-174 293718 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 157-162.
Streszczenie: Autorzy prezentują zagadnienia dotyczące proksemiki (przestrzeni i jej użytkowania) od wyboru zarządzania przestrzenią do decyzji wyboru miejsca przy różnych kształtach stołu (normy komunikacyjne w pomieszczeniach biurowych, aranżacje miejsc siedzących, strefy przestrzenne Halla). Omawiają zastosowanie technik projekcyjnych w badaniach. Przedstawiają wyniki badań zagranicznych i polskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293697 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Artykuły zaprezentowano w grupach tematycznych: podstawy teoretyczne i tendencje rozwojowe pedagogiki rewalidacyjnej (tu: niepełnosprawność w życiu kobiety, rys historyczny pedagogiki specjalnej, bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, sytuacja osób niepełnosprawnych, integrowanie edukacji, aksjologia w rewalidacji, zadania pedagoga wobec osób niepełnosprawnych), pedagogika rewalidacyjna wobec integracji społecznej ludzi starszych), doświadczenia praktyki edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych (m.in.: e-learning osób niepełnosprawnych, komputery i Internet w walce z dysleksją, autyzm, dziecko z zespołem Aspergera w szkole powszechnej), doświadczenia w Polsce i za granicą (system kształcenia specjalnego w Polsce, konteksty niepełnosprawności dorosłych w USA, rewalidacja w RFN).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-215 296523 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60662-04-5
Bibliografia na stronach 167.
Streszczenie: Dobór treści tworzących podręcznik ma charakter autorski, a zagadnienia teoretyczne są zebrane w dwóch częściach: podstawy wychowania jako racjonalne myślenie o edukacji oraz zarys teorii wychowania. W aneksie zamieszczono wybrane hasła encyklopedyczne z edukacji oraz leksykon podstawowych pojęć teorii wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 296815 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again