Form of Work
Książki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(8)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(6)
Author
Kataryńczuk-Mania Lidia
(2)
Amborska-Głowacka Dorota
(1)
Jabłoński Romuald Marek (1956- )
(1)
Janion Ewa
(1)
Kowalkowska Iwona
(1)
Kozioł Edward (pedagogika)
(1)
Malinowski Andrzej (1934- )
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(1)
Pędziwiatr Henryk
(1)
Roszkowska Martyna
(1)
Rudzińska-Rogoża Aneta
(1)
Siarkiewicz Elżbieta
(1)
Sinica Marian
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Uczniowie
(2)
Arteterapia
(1)
Auksologia
(1)
Bezrobocie
(1)
Choreoterapia
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Emisja głosu
(1)
Higiena
(1)
Język polski
(1)
Literatura polska
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Poradnictwo
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy
(1)
Psychologia lekarska
(1)
Rodzice
(1)
Sinica, Marian
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatroterapia
(1)
Terapia plastyczna
(1)
Twórczość chorych i niepełnosprawnych
(1)
Układ oddechowy
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(6)
Podręcznik
(2)
Bibliografia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Literaturoznawstwo
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Wykaz prac Mariana Sinicy z lat 1973-2004 s. 15-21.
Streszczenie: Zbiór artykułów pogrupowanych według zagadnień: edukacja polonistyczna w oglądach naukowych, słowo i obraz w edukacji, horyzonty edukacji polonistycznej. Prezentowane prace omawiają m.in.: wpływ zmiany historycznej na cele formacyjne edukacji szkolnej, potrzeby badań odbioru podręczników szkolnych, mówienie i pisanie w kontekstach edukacyjnych, strukturę językową wybranego aktu mowy w języku nauczycieli, samodzielne dochodzenie uczniów do wzoru wypowiedzi. Rozdział pierwszy poświęcono działalności i twórczości prof. Mariana Sinicy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289373 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-B-94 PNS 289374 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7481-142-2
Bibliogr. s. 197-209.
Streszczenie: Praca przedstawia problematykę zdrowia i choroby z perspektywy różnych paradygmatów (ujęcie: biomedyczne, socjologiczne, psychosomatyczne, somatopsychiczne, jako jedności biopsychospołecznej, holistyczne). Autorka zwraca uwagę na wpływ przewlekłej choroby na rozwój i funkcjonowanie dziecka oraz na zmiany zachodzące w rodzinie. W badaniach omawia sytuację dziecka w rodzinie: dążącej do jego usamodzielnienia, opiekującej się bez zaangażowania emocjonalnego, koncentrującej się na chorobie, nadopiekuńczej, nie akceptującej choroby, bezradnej opiekuńczo i wychowawczo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294977, 294976 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy artykułach.
Teoretyczne opracowania arteterapii oraz opisy działań terapeutycznych (różne dziedziny sztuki), m. in.: początki arteterapii jako dyscypliny paramedycznej w Europie, wyzwalanie emocji w sytuacjach estetycznych w procesie edukacyjnym, muzyka i ruch jako elementy pedagogiki myślenia twórczego, terapeutyczne wartości dramy, terapeutyczna funkcja teatrzyku muzycznego w kl. I-III, muzyka i rysunek w procesach psychoterapeutycznych, psychorysunek formą terapii pacjentów chorych psychicznie, taniec jako forma arteterapii, projekcja rodziny w rysunku dziecka przewlekle chorego, tyflomuzykoterapia, program "Twórczość wspomagająca rozwój", twórczość literacka osób niewidzących, warsztaty, rysunek jako źródło informacji o samopoczuciu pierwszoklasisty w szkole. Także o koncepcjach muzykoterapii: G. Orff, M. i Ch. Knillów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290562 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-e-69 PNS 290124 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór 24 artykułów poruszających zagadnienia dotyczące głosu i mowy. Problematykę podzielono na dwie części: "Głos, mowa w edukacji i terapii" oraz "Wybrane zagadnienia z pedagogiki wokalnej i emisji głosu". Wśród omówionych tematów na uwagę zasługują, m.in. te, które dotyczą emisji i higieny głosu u nauczycieli, profilaktyki zaburzeń głosu u dzieci, muzykoterapii, niewerbalnych środków komunikacji, ćwiczeń wokalnych wykorzystywanych w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, terapii dźwiękiem w pedagogice wokalnej oraz opis metody nauki czytania i pisania w przedszkolu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-241 291841 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbiór artykułów skupionych na określeniu stanu, potrzeb i koniecznych zmian w kompetencjach zawodowych współczesnych nauczycieli. Omówienie sylwetki nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w procesie wdrażanej koncepcji kształcenia zintegrowanego. Ukazanie stanu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tych działań, które powinny prowadzić do pożądanych, jakościowych zmian w kompetencjach zawodowych nauczyciela-wychowawcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286493, 286492 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89321-82-3
Bibliogr. s. [309].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295647, 287365 (2 egz.)
Book
In basket
Biliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór prac ukazujących różne zakresy zagadnienia współpracy rodziców i nauczycieli, np.: tę współpracę w procesie zmiany społecznej, w nowych gimnazjach, jako pedagogizację rodziców przez szkołę, z punktu widzenia: tradycji, metodologii, problematyki psychospołecznej, trójpodmiotowego partnerstwa (nauczyciele - rodzice - dzieci), odpowiedzialności, warunków tej współpracy, miejsca rodziców w przestrzeni szkoły, ukrytego programu edukacji, lęków nauczycieli w kontaktach z rodzicami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288468 (1 egz.)
Book
In basket
Na okł.: podręcznik.
Bibliogr. s. 264-278.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przedstawiono: psychofizyczny model struktury człowieka; współczesne koncepcje zdrowia i choroby; znaczenie terapeutyczne różnych rodzajów energii i wykorzystanie energii w procesie psychoterapii; ruch jako czynnik terapeutyczny; terapeutyczne znaczenie kontaktu fizycznego, psychicznego i społecznego; znaczenie osobowości dla procesu zdrowia i choroby, zadania i cele oddziaływań terapeutycznych wg wybranych koncepcji, obszary zmian u pacjentów w procesie terapeutycznym; poglądy różnych terapeutów na terapię grupową; zjawiska w relacji lekarz - pacjent.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 291043 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 229-239.
Streszczenie: Jako teoretyczne zaplecze badań przedstawiono: społeczeństwo polskie w okresie demokratycznych przeobrażeń (z uwzględnieniem młodzieży), demokrację i jej edukacyjne konotacje. W 2001 r. badano uczniów gimnazjów i szkół średnich zrzeszonych (grupa podstawowa) i niezrzeszonych (grupa kontrolna) w SKE (badania w na terenie woj. lubuskiego). Przedstawiono: wiedzę badanej młodzieży nt. demokracji, ocenę demokracji przez młodzież, działania młodzieży oraz powiązania między cechami demograficznymi i społecznymi respondentów a ich postawami wobec społeczeństwa obywatelskiego. Pozytywnie oceniono rolę SKE w kształtowaniu postaw młodzieży wobec demokracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-257 290574 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Poradnictwo
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Refleksje nad różnymi wymiarami poradnictwa. Omówienie tych zjawisk, które są inicjowane, tworzone i które powstają między doradcą a radzącym się. Wskazanie na szeroki kontekst pracy doradcy oraz poradnictwa wobec złożoności problemów człowieka i świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300179, 289847, 287851 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Inspiracją do powstania tej publikacji było zorganizowanie 4.10.2003 r. seminarium naukowego pod hasłem: " Dysleksja, podstawy teoretyczne, diagnoza, terapia" przez Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Treść poszczególnych artykułów oscyluje wokół: teoretycznych podstaw dysleksji, sytuacji szkolnej uczniów z ryzykiem dysleksji, głównych kierunków pracy terapeutycznej z dziećmi dyslektycznymi, symptomów ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym, nowych możliwości i rozwiązań w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych wspieranych technologią informacyjną, koncepcji nowego podejścia do pracy na lekcji języka niemieckiego z uczniem mającym specyficzne trudności w uczeniu się, aspektów prawnych związanych z tą problematyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-150 289708 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Całożyciowe poradnictwo zawodowe / Zdzisław Wołk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2007. - 288 s. ; 22 cm.
ISBN: 978-83-7481-129-3
Bibliogr. s. 272-277.
Streszczenie: Praca ma układ blokowy i modułowy, ujęty w triadę: człowiek jako podmiot pracy - praca zawodowa - poradnictwo zawodowe. Blok 1 omawia indywidualność jednostki i prawidłowości rozwoju oraz ich uwarunkowania wobec aktywności prozawodowej i zawodowej młodzieży, warunki środowiskowe życia i pracy człowieka. Blok 2 koncentruje się na pracy zawodowej i jej udziale w życiu człowieka (środowisko pracy zawodowej, wyznaczniki pozycji zawodowej pracownika, wspieranie bezrobotnych i poszukujących pracy). Blok 3 skupia się na temacie tytułowym -poradnictwie zawodowym (doradca w poradnictwie zawodowym metody i techniki poradnicze). W aneksie zamieszczono przykłady dokumentów: CV i listu motywacyjnego, wzoru kwestionariusza osobowego i umowy o pracę oraz spis zawodów i specjalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293543, 293542 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again