Form of Work
Książki
(13)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Author
Stanik Jan Maria (1943- )
(4)
Urban Bronisław (1942-2014)
(4)
Konopczyński Marek
(2)
Korczak Jarosław
(2)
Nitka Anna
(2)
Jaskuła Sylwia
(1)
Jędrzejko Henryka
(1)
Jędrzejko Mariusz (1959-)
(1)
Kosyrz Zdzisław (1930- )
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Pytka Lesław (1947- )
(1)
Stańdo Krystyna
(1)
Szygendowska Aleksandra
(1)
Theiss Wiesław (1946- )
(1)
Winiarski Mikołaj
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(13)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Subject
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Patologia społeczna
(4)
Narkomania
(2)
Wychowawstwo
(2)
Arteterapia
(1)
Chłopcy
(1)
Lekozależność
(1)
Młodzież
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pilch, Tadeusz
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Steroidy
(1)
Sztuka
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zatrucia lekami
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(4)
Księga pamiątkowa
(1)
Poradnik
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk ; z. 14)
ISBN: 978-83-61303-56-5
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Artykuły ukazują różnorodne możliwości związków sztuki i edukacji. Ukazano m.in.: koncepcję Schopenhauera sztuki w wychowaniu; doświadczenia teatralne młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, studenckiej; koncepcję ekspresyjnych warsztatów biblioterapeutycznych, mity i baśnie jako dziedzictwo ludzkości, style ubierania się uczniów, bluzgi jako swobodną twórczość uczniów, stosowanie sztuk plastycznych w terapii osób niepełnosprawnych; fotografikę w resocjalizacji, w terapii osoby niepełnosprawnej; inteligencję twórczą przedszkolaków (na podstawie badań), sztukę w programach dla klas I-III szkoły podstawowej; Rysunek rodziny w pracy z dziećmi, wyniki eksperymentu stymulującego rozwój muzyczny uczniów klas III szkoły podstawowej w Gdańsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-e-103 304154 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Biblogr. przy pracach.
Tekst częśc. niem.
Streszczenie: Opracowania (głównie teoretyczne, ale też empiryczne) dot. różnych aspektów edukacji w ponowoczesnym świecie, rodziny i wychowania, pedagogiki społecznej. Poruszono m.in. problemy: edukacji glokalnej, reintegracji społecznej, wizji edukacji w ujęciu T. Pilcha i wg uczniów i studentów, polskiej rodziny ryzyka, wychowania patriotycznego w rodzinie, zmian współczesnej rodziny (ze wskazaniem rodziny monogamicznej jako typu) dominującego, alkoholizmu kobiet, Korczakowskiej idei praw dziecka, pomocy i wsparcia społecznego jako kategorii pedagogiki społecznej, społeczno-poznawczego wymiaru agresji, prawdy w poznaniu naukowym i doświadczeniu biograficznym, wolontariatu, wątku edukacji międzykulturowej w dorobku naukowym H. Radlińskiej i T. Pilcha. Jeden artykuł w jęz. niemieckim. Zamieszczono także artykuły poświęcone prof. T. Pilchowi i jego bibliografię podmiotową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-434 302412 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293873, 293872, 293497 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-a-115 293498 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. ang., ros. Streszcz. ang., pol. przy niektórych ref.
Streszczenie: Książka przedstawia możliwości pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym (na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy podwórkowego, kuratora zawodowego, pracownika instytucji reagowania w sytuacjach kryzysowych, pracownika socjalnego). Zawiera propozycje programów resocjalizacyjnych kierowanych do jednostek i grup w różnych obszarach życia społecznego zagrożonych patologiami społecznymi (uzależnienia, bezdomność, dzieci ulicy, przemoc, sekty). Wiele artykułów wzbogaconych jest opisem przypadków lub przebiegu pracy specjalisty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293876, 293875, 293874, 293495 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-457 293496 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 302406 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-541 302407 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 397-417. Indeksy.
Streszczenie: W tym tomie: resocjalizacja jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społ., diagnozowanie niedostosowania społ. i asocjalności, współczesne systemy resocjalizacyjne, resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym, resocjalizacja w zakładach karnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295227 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 397-417. Indeksy.
Streszczenie: Interdyscyplinarne ujęcie problematyki resocjalizacji, uwzgledniające transformację społeczno-ustrojową, procesy globalizacji i europejskiej integracji. Najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej. Teoretyczne podstawy dyscypliny, odnoszące sie zarówno do rysu historycznego, jak i wyników współczesnych badań. Podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293014, 293013, 292805, 292801, 292800, 292799, 292681, 292680 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-451/1 292682 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 248-259. Indeksy.
Streszczenie: W tym tomie: uwarunkowania i konsekwencje współczesnej przestępczości, uzależnienia (alkoholizm, narkomania, nikotynizm), przemoc w rodzinie, profilaktyka i probacja, specjalistyczne programy korekcyjno-resocjalizacyjne, readaptacja społ., rola i zadania kadry resocjalizacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295230, 295229 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 248-259. Indeksy.
Streszczenie: Zagadnienia dotyczące zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego, przestępczości oraz uzależnień. Współczesne systemy resocjalizacyjne, proces resocjalizacji oraz zagadnienia dotyczące profilaktyki i środków probacyjnych w praktyce resocjalizacyjnej. Implikacje wynikające z teorii psychologicznych i socjologicznych dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej. Przykłady rozwiązań praktycznych omawianych zagadnień.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293016, 292806, 292804, 292803, 292802, 292684, 292683 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-451/2 292685 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 36.
Streszczenie: Poradnik omawia: narkotyki i objawy występujące po ich zażyciu, zmiany zachowań osobowości dziecka związane z uzależnieniem od środków odurzających i substancji psychotropowych oraz metody postępowania w szkole z dzieckiem pod wpływem narkotyków, rozpoznawanie u dzieci zachowań ponarkotykowych i zasady udzielenia im pierwszej pomocy. Praca przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów i rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-473 295881 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926229-3-2
Bibliogr. s. 39.
Streszczenie: Informator przedstawia zdrowotne konsekwencje nadużywania leków, omawia środki uzależniające (m.in. morfina, amfetamina, środki halucynogenne, kokaina, alkohol), leki uzależniające stosowane w pediatrii, doping oraz powiązanie leków z żywnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-471 295879 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 32.
Streszczenie: Autorki zwracają uwagę na przyczyny i uwarunkowania używania i nadużywania sterydów oraz mechanizm ich działania. Podają występujące skutki uboczne ich stosowania zarówno fizyczne jak i psychiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-472 295880 PNS (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-926229-6-3
Bibliogr. s. 51-52.
Streszczenie: Autorzy przedstawiają wskazówki pozwalające na zdiagnozowanie i ograniczenie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. W publikacji omawiają problemy rozwoju i zachowań dziecka (przemoc, agresja, ADHD, kontakt nauczyciel-uczeń, komunikacja interpersonalna) oraz podają działania profilaktyczne, system motywacyjny (kary, nagrody), system komunikacyjny, przykładowe ćwiczenia i scenariusz zajęć dla kl. I-V.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-300 295877 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again