Form of Work
Książki
(13)
Publikacje fachowe
(6)
Poradniki i przewodniki
(2)
Status
available
(11)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(4)
Author
Kitowska Danuta K
(6)
Koźmiński Grzegorz J
(5)
Kartuszyńska Barbara
(2)
Adamczak Krystyna
(1)
Grelowska Stanisława
(1)
Kwiecińska-Koźmińska Teresa
(1)
Lis Wioletta
(1)
Polańska-Ciechanowska Ewa
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Audience Group
Nauczyciele
(6)
Gimnazja
(2)
Klasa 1.
(1)
Klasa 2.
(1)
Klasa 3.
(1)
Wychowawcy klas
(1)
Subject
Godzina wychowawcza
(3)
Uczniowie
(3)
Edukacja ekologiczna
(2)
Nauczyciele
(2)
Rodzice
(2)
Szkolnictwo
(2)
Współdziałanie
(2)
Wychowawstwo
(2)
Ankieta
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Klasa szkolna (socjologia)
(1)
Metody badawcze
(1)
Nałóg
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Samopoznanie
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Teatr dziecięcy i młodzieżowy
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wybór zawodu
(1)
Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne
(1)
Święta
(1)
Genre/Form
Poradnik
(7)
Program nauczania
(2)
Program wychowawczo-profilaktyczny
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(9)
Psychologia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Filozofia i etyka
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287408, 287407 (2 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele - Nauczycielom)
U dołu okł. : Poradnik nauczyciela : narzędzia do diagnozy, przykłady zastosowań, autorefleksja.
Bibliogr. s. 47.
Streszczenie: Publikacja przybliża problematykę informacji zwrotnej w kontekście samopoznania, samokontroli i samooceny dotyczących nauczycieli w ich pracy z uczniami i kontaktach z rodzicami. Zawiera przykłady ankiet i kwestionariuszy oceniających: lekcje, pracę wychowawczą, spotkania z rodzicami, szkolenia oraz ankietę do ewaluacji przedmiotowego systemu oceniania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286953, 286360, 286359 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradnik Nauczyciela)
ISBN: 83-914065-3-9
Streszczenie: Poradnik zawiera omówienie dwóch programów ścieżki ekologicznej: "Przyjazna aura" i "Przyjazne kroki", skorelowanych z przedmiotami: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język polski i języki obce, sztuka, technika, historia, matematyka. W formie tabel scharakteryzowano działy programowe, bloki tematyczne, zagadnienia, treści, cele operacyjne, procedury osiagnięcia celów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-C-26 281480 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 010315 Pd (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Wychowawcy)
Streszczenie: Przykłady zagadnień do budowy programu wychowawczego w szkole ponadgimnazjalnej. Prezentacja szkolnego systemu orientacji zawodowej oraz scenariuszy zajęć z zakresu orientacji zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy (np. poznajemy zawody, sztuka autoreklamy, pisanie CV i listu motywacyjnego, jak szukać pracy, pierwsza rozmowa kwalifikacyjna w zakładzie pracy).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285776 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-101 285777 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Wychowawcy)
Bibliografia na stronie 108.
Streszczenie: Program wychowawczy gimnazjum - wymieniono zakres treści, cele i procedury ich osiągania w 5 grupach tematycznych dot. osoby ucznia ("Ja") i jego relacji z grupą, środowiskiem, rodziną, roli ucznia i zagrożeń we współczesnym świecie; programy klasy I, II, III - podano temat, cele, wskazano formę realizacji i metody; scenariusze lekcji wychowawczych i 3 spotkań z rodzicami; uwagi nt. kilku programów profilaktyki uzależnień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281726, 281725 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauczyciele Nauczycielom)
ISBN: 83-916925-4-X
Streszczenie: Propozycje scenariuszy Dnia Ziemi, Dnia Europy i pleneru ekologiczno-plastycznego na realizację ścieżki ekologicznej, prozdrowotnej, regionalnej i europejskiej na wszystkich etapach edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286349, 285779, 285778 (3 egz.)
Book
In basket
(Biblioteczka Wychowawcy)
ISBN: 83-916925-1-5
Na okł. podtyt.: poradnik nauczyciela : planowanie współpracy, procedury kontaktów, scenariusze spotkań.
Streszczenie: Książka stanowi kontynuację pracy zbiorowej pt. "Współpraca z rodzicami". Napisana została dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacji. Ukazuje znacznie szerszy profil zagadnień i szczegółowych koncepcji pracy wychowawczej szkoły, opartej na angażowaniu i wspólnej pracy wychowawczej nauczycieli i rodziców. Zawiera szczegółowe scenariusze zajęć, materiał badawczo-diagnostyczny, przykłady działania i wspierania szkoły przez rady rodziców oraz różnorodne koncepcje programów współpracy szkoły z rodzicami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286603, 286602 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Wychowawcy)
Bibliografia na stronach 91-96.
Streszczenie: Wskazówki dla nauczyciela jako wychowawcy (i typologia wychowawców), do integrowania klasy (z propozycjami lekcji), planowania pracy z klasą - pisania konspektów lekcji wychowawczych z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów oraz planowania zajęć pozalekcyjnych, współpracy z rodzicami uczniów (z propozycjami wywiadówek).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281455 PNS, 281454, 281453 (3 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele - Nauczycielom)
Streszczenie: Prezentacja programów profilaktycznych: dla kl. 3 szkoły podstawowej "Spotkania w kręgu", Szkoły Podstawowej nr 8 w Bielsku Białej, dla gimnazjum w Drawsku, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielsku Białej. Materiały do programu profilaktyki zagrożeń: przykłady ankiet skierowanych do rodziców dzieci przedszkolnych, ankiet skierowanych do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, rodziców uczniów gimnazjum, uczniów szkoły ponadgimnazjalnej; przykładowe scenariusze zajęć z uczniami głównie do lekcji wychowawczych oraz spotkań z rodzicami; scenariusz wystawy ekologicznej, inscenizacja "Sąd nad papierosem"; program edukacji prozdrowotnej w szkole podstawowej w klasach dla uczniów upośledzonych umysłowo i konkurs "Życie bez nałogów" także dla nich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286358 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287305 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Wychowawcy)
Bibliogr. s. 77.
Streszczenie: Omówionym problemom kontaktów nauczyciela z rodzicami towarzyszą wskazówki dla nauczyciela. Zamieszczono propozycje spotkań wychowawcy z rodzicami uczniów, scenariusze spotkań uczniów, rodziców i nauczycieli, program współpracy szkoły z rodzicami. Są to propzycje sprawdzone w praktyce - dot. głównie szkół podstawowych i gimnazjów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284965, 284964 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradnik Nauczyciela)
ISBN: 83-916925-9-0
Streszczenie: ABC nauczycielskiej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, niezbędnej do ratowania życia i zdrowia człowieka w przypadkach nagłych. Poradnik przygotowuje nauczyciela do podjęcia natychmiastowej akcji ratowniczej na przykład w sytuacjach: utraty przytomności, zatrzymania oddychania i krążenia, krwotoków, oparzeniach, złamaniach. Praca zawiera scenariusze lekcji wychowawczych dot. udzielania pierwszej pomocy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287423 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-R-b-28 PNS 287424 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again