Forma i typ
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(5)
dostępne
(3)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Autor
Korpaczewska Iwona
(3)
Jackowska Ewa (psycholog)
(2)
Bronowska Krystyna
(1)
Błaszczyk-Kubielska Elżbieta
(1)
Czekan Dariusz
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Hłobił Agnieszka
(1)
Kubielski Wiesław
(1)
Lewicka-Kalka Emilia
(1)
Szczepaniak Arkadiusz
(1)
Tomczyk Danuta
(1)
Zdziarski Krzysztof
(1)
Żywucka-Kozłowska Elżbieta
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(1)
Temat
Szkolnictwo
(2)
Uczniowie
(2)
Cyberprzemoc
(1)
Czytelnictwo dzieci
(1)
Diagnoza psychologiczna
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Gender
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Kryminalistyka
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Postawy
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Przestępczość
(1)
Płeć
(1)
Rodzina
(1)
Subkultura
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaufanie
(1)
Zespół Münchhausena
(1)
Zespół dziecka maltretowanego
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(6)
Materiały konferencyjne
(2)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Materiały z II Ogólnopolskiego Leśnego Sympozjum Nauk., Borne Sulinowo, Szczecinek.
Bibliogr. przy ref.
Streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Publikacja poświęcona tematyce regionalizmu i edukacji. Autorzy podejmują rozmowy dotyczące m. in.: źródła tożsamości i dziedzictwa narodowego, wychowania regionalnego dla małych Ojczyzn, innowacyjnych form wykorzystania czasu wolnego w świetlicach szkolnych, e-learningu, patriotyzmu jutra. Ponadto przedstawiono konkretne działania w placówkach oświatowych dotyczące m. in.: kształtowania postaw patriotycznych, ochrony środowiska, tutoringu równieśniczego, roli tożsamości regionalnej w edukacji pozalekcyjnej - od działań w Wioskach Dziecięcych po edukacyjne usługi na rzecz społeczności lokalnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311059 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Pedagogika / Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum)
Nazwy aut. na s. 317-320.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang.
Streszczenie: Zbiór prac przedstawiających problematykę tożsamości młodego człowieka we współczesnym świecie uwzględniając kryzys i zanik systemu wartości. Opisano problemy kształcenia i wychowania w praktyce szkolnej. Zaprezentowano problem uzależnień współczesnej młodzieży od Internetu, alkoholu. Omówiono rolę rodziny w kreowaniu postaw społecznych dzieci i młodzieży, w tym zagrożenia rozwoju dzieci eurosierot. Poruszono także kwestię zawodu w aspekcie jego uwarunkowań jak i zagrożeń płynących ze środowiska (czynniki warunkujące wybór zawodu, wypalenie zawodowe a środowisko pracy we współczesnym świecie).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-569 305313 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311058 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie angielskie przy pracach. Spis treści także angielski.
Streszczenie: Artykuły ukazują: problemy polskiej oświaty na poziomie lokalnym, proces obniżania wieku szkolnego w odbiorze studentów pedagogiki szkół wyższych w Szczecinie, edukację publiczną jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, czytelnictwo dzieci i kanon lektur, założenia i oceny przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, porównanie trzech systemów szkolnych (Finlandia, Korea, Polska) w kontekście badań PISA, wyobrażenia nauczycieli nt. własnych kompetencji, trzy perspektywy oczekiwań wychowanków wobec wychowawców - efektywnościowe, aksjologiczne, opiekuńcze.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311057 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z II wojewódzkiego seminarium "Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci - interdyscyplinarna sieć profesjonalnego działania przeciw przemocy", 19 lipca 2011 r. oraz międzynarodowej konf. "Pomoc dzieciom krzywdzonym", Szczecin.
Streszczenie: W publikacji opisano różne formy przemocy wobec najmłodszych: nieuświadomiona (zaniedbanie prenatalne - alkohol, papierosy, wysiłek fizyczny, niehigieniczny tryb życia, deprywacja potrzeby więzi emocjonalnej, rozwód rodziców), emocjonalne krzywdzenie małych dzieci (brak wrażliwości, obwinianie, upokarzanie dziecka i.in.), przemoc seksualna, zastępczy zespół Münchhausena MBPS (pozorowanie objawów choroby u zdrowego dziecka), dziecko z FAS, cyberprzemoc. Autorzy prezentują metody wsparcia dla dziecka krzywdzonego, a także jego rodziców: środki ochrony dziecka w procesie karnym, działania Ministerstwa Sprawiedliwości (m.in. : Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, współpraca kuratorów z policją, kampanie informacyjne), pomoc duchowa rodzicom dziecka pokrzywdzonego, profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (wsparcie, pomoc, interwencja), wspieranie niekrzywdzących rodziców dzieci wykorzystywanych seksualnie, Sandplay Therapy (terapia w piaskownicy).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-579 306233 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-512 311056 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 316730 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61082-96-5
Bibliogr. s. 200-210.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-c-414 305312 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Pedagogika)
Bibliogr. s. 403-414.
Streszczenie: W publikacji definicja subkultury oraz "subkultury destrukcji". Przedstawiono dokumenty prawne - polskie i międzynarodowe, dotyczące działalności subkultur destrukcji, status prawny aktywnych subkultur destrukcji oraz dynamikę rozwojową grup subkulturowych końca XX wieku w Polsce. Scharakteryzowano poszczególne subkultury (formy aktywności, liderzy, mechanizmy presji psychicznej). Opisano problemy metodologiczne i metodologiczno-kryminalistyczne dotyczące badań subkultur destrukcji: metody i techniki badawcze, czynności operacyjno-rozpoznawcze, analizę kryminalną. Ostatni rozdział publikacji poświęcono problemom zapobiegania, powstawania i rozwoju subkultur. Opisano: działania Policji w zakresie realizacji ogólnokrajowego programu rządowego "Razem bezpieczniej", programy profilaktyczne realizowane w szkołach oraz przyczyny syndromu wolnego czasu u młodzieży jako źródła zachowań o charakterze patologicznym. Pracę kończy obszerna bibliografia, źródła prawne i internetowe wykorzystane przez autorów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-570 305314 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej