Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(10)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(9)
Author
Badora Sylwia
(6)
Maciaszczyk Paweł
(5)
Zięba-Kołodziej Beata
(5)
Róg Anna
(4)
Palak Zofia (1951- )
(2)
Piątek Monika
(2)
Stojecka-Zuber Renata
(2)
Bartkowiak Zdzisław
(1)
Bartkowicz Zdzisław (1947- )
(1)
Jedynak Józef
(1)
Lis Stanisław
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Ostasz Grzegorz (1964- )
(1)
Rejman Józef
(1)
Szylar Anna (1961- )
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(4)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Patologia społeczna
(5)
Młodzież
(4)
Pedagogika opiekuńcza
(4)
Dzieci
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Rodzina
(3)
Zwalczanie
(3)
Agresywność
(2)
Jakość życia
(2)
Młodzież trudna
(2)
Profilaktyka społeczna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Rodzina dysfunkcyjna
(2)
Zachowania ryzykowne
(2)
Zapobieganie
(2)
Asertywność
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Diagnoza resocjalizacyjna
(1)
Dziecko trudne
(1)
Hip-hop
(1)
Internaty
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Samobójstwo
(1)
Sens życia
(1)
Styl życia
(1)
Subkultura
(1)
Systemy rodzinne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Ubóstwo
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Zachowania samobójcze
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Tarnobrzeg (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(10)
Podręcznik
(2)
Muzyka rozrywkowa polska
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Edukacja i pedagogika
(4)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(3)
Psychologia
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Bibliografia na stronach 403-418.
Spis treści także angielski.
Streszczenie: Praca obejmuje artykuły z zakresu pedagogiki społecznej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej oraz ukazuje obszary wymagające interwencji i pomocy, osadzone w nowych pedagogicznych paradygmatach. Teksty ujęte zostały w cztery części. Cz.1 ma charakter metodologiczno-badawczy, prezentuje nowe koncepcje pedagogicznego ujmowania problemów społecznych oraz roli pedagogiki w ich rozwiązywaniu. W cz.2 przedstawiono kwestie dotyczące uwarunkowań zagrożeń rozwoju i zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Cz.3 poświęcona jest problemom pomocy i opieki w rodzinach i instytucjach (rodziny bezrobotnych, zastępcze, wioska dziecięca, dom dziecka, hospicjum). W cz.4 zamieszczono opracowania problemów resocjalizacji i profilaktyki w instytucjach wychowawczych i penitencjarnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293804 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-459 293805 PNS (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89639-11-0
Bibliogr. s. 358-[373].
Streszczenie: Przedstawiono: pedagogike opiekuńczą jako naukę, wymiary i zakresy opieki; rodzinę i jej funkcje opiekuńczo-wychowawcze, rodzinę z problemami, rodzinne czynniki ryzyka zaburzeń zachowania u dzieci; zorganizowaną opiekę nad dzieckiem (opieka szkona, placówki wsparcia dziennego, rodzina adopcyjna, zastępcza, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, wioska dziecieca, dom dziecka); europejskie tendencje w opiece nad dziećmi i młodzieżą, system opieki w Szwecji, Niemczech, we Francji; rozwój polskiej pedagogiki opiekuńczej, koncepcje prekursorów pedagogiki opiekuńczej: J. Korczaka, K. Jeżewskiego, J.Cz. Babickiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-140 296527 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 319308 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 216-227.
Strona tytułowa również w języku angielskim.
Streszczenie: Zbiór opracowań na temat sytuacji społeczno-wychowawczej współczesnych rodzin (bezrobocie, choroba, rodziny monoparentalne, samotne ojcostwo), skutków nieprawidłowego funkcjonowania rodzin (dewiacje, rodziny patologiczne, trudności wychowawcze, przemoc, uzależnienie od komputera i Internetu), przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży (przemoc, agresja, dysfunkcje rodzin, patologia społeczna, uzależnienie od sekt), rodziny w obliczu śmierci i umierania (starość, opieka szpitalna nad dzieckiem terminalnym, opieka paliatywna).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-460 296666 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie angielskie przy rozdziałach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311903 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-181 311443 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89639-48-6
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311904 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-182 311444 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307400 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314328 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie angielskie przy pracach.
Streszczenie: Pierwsza część publikacji zawiera artykuły na temat etiologii i przejawów zachowania antyspołecznego. Część druga skupia się na diagnozie, profilaktyce i terapii antyspołeczności. W opracowaniach (w ujęciu teoretycznym i badawczym) przedstawiono różne aspekty: funkcjonowania społecznego człowieka (np. zagadnienie grupowej agresywności na terenie szkoły, wypalenie się) i psychologii przestępców (np. kobiety zabójczynie), roli rodziny w powstawaniu niedostosowania (m.in. zjawisko nieprzystosowania społecznego wśród dzieci wychowujących się w rodzinach, w których jedno z rodziców migruje zarobkowo), uzależnień młodzieży (od komputera i Internetu, od substancji psychoaktywnych), profilaktyki i resocjalizacji (np. system ks. B. Markiewicza, terapia narracyjna rodziny, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zadań szkoły w stosunku do tych uczniów, profilaktyka w gimnazjum, profilaktyka zachowań antyspołecznych młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, wykorzystanie teatru w kłodzkim Zakładzie Karnym).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-520 299190 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Pedagogiki / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)
Bibliografia na stronie 152.
Streszczenie: Zamieszczono 7 opracowań o charakterze teoretycznym i przeglądowym, historycznym, empirycznym, w których ukazano różne aspekty profilaktyki i resocjalizacji. Artykuły o charakterze teoretycznym i przeglądowym omawiają: profilaktykę społeczną i profilaktykę wychowawczą w szkole, socjalizację przez podkulturę stosującą przemoc, naznaczanie i odrzucanie przez grupę rówieśniczą dzieci niedostosowanych społecznie, potrzebę wsparcia dla byłych więźniów. Tekst historyczny przedstawia działalność "Domu Opatrzności" we Lwowie w II poł. XIX w. - placówki profilaktyczno-resocjalizacyjnej dla kobiet. Omówione rezultaty badań dot. poziomu tolerancji młodych ludzi (wiek 18-25 lat) wobec obrazów wzbudzających wstręt, poglądów studentów pedagogiki i studentów zarządzania na resocjalizację (badania w 2010 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-548 303189 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-300 310879 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299731 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318081 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 304143 (1 egz.)
Book
In basket
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Tekst częściowo w języku słowackim i ukraińskim.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318595 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-d-54 302748 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302749 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again