Form of Work
Książki
(17)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(12)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(8)
Author
Kataryńczuk-Mania Lidia
(3)
Kozioł Edward (pedagogika)
(3)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(2)
Amborska-Głowacka Dorota
(1)
Ferenz Krystyna (1946- )
(1)
Heine Marek
(1)
Jabłoński Romuald Marek (1956- )
(1)
Janion Ewa
(1)
Karcz Juliusz (1943- )
(1)
Kowalkowska Iwona
(1)
Malinowski Andrzej (1934- )
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Pędziwiatr Henryk
(1)
Roszkowska Martyna
(1)
Rudzińska-Rogoża Aneta
(1)
Siarkiewicz Elżbieta
(1)
Sinica Marian
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Wachowiak Anna
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Year
2000 - 2009
(17)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(17)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele
(1)
Wychowawcy klas
(1)
Subject
Nauczyciele
(3)
Efektywność nauczania
(2)
Nauczanie
(2)
Uczniowie
(2)
Arteterapia
(1)
Auksologia
(1)
Bezrobocie
(1)
Choreoterapia
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Elita władzy
(1)
Emisja głosu
(1)
Feminizm
(1)
Higiena
(1)
Integracja społeczna
(1)
Język polski
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Literatura polska
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika
(1)
Poradnictwo
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy
(1)
Psychologia lekarska
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Sinica, Marian
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatroterapia
(1)
Terapia plastyczna
(1)
Twórczość chorych i niepełnosprawnych
(1)
Układ oddechowy
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1989-
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(11)
Podręcznik
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Bibliografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Literaturoznawstwo
(1)
Psychologia
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Pokłosie XIII Zjazdu Socjologów, który odbył się w dniach 13-16 września 2007 r w Zielonej Górze.
Bibliogr. przy ref.
Streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Tu m.in.: Katarzyna Ujek "Starość niejedno ma imię. Socjologiczna refleksja nad gerontologią społeczną - w kierunku nowej jakości integracji społecznej i lepszego społeczeństwa (na przykładzie zielonogórskich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku)", Danuta Chmielewska-Banaszak "O socjologicznych konsekwencjach zalewania hipokampa przez kortyzol" - problem zmagania się rodzin z krytycznymi wydarzeniami życiowymi powodującymi sytuację długotrwałego stresu i braku wsparcia ze strony instytucji pomocowych (badania w Zielonej Górze), Anna Pluskota-Lewandowska "Inkluzja czy iluzja? O nauczaniu całożyciowym jako szansie na integrację zmarginalizowanych", Ewa Dąbrowska-Szulc "Córy patriarchatu, czyli echa dyskusji nad projektem ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn na przełomie XX i XXI wieku".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295662 (1 egz.)
Book
In basket
Wykaz prac Mariana Sinicy z lat 1973-2004 s. 15-21.
Streszczenie: Zbiór artykułów pogrupowanych według zagadnień: edukacja polonistyczna w oglądach naukowych, słowo i obraz w edukacji, horyzonty edukacji polonistycznej. Prezentowane prace omawiają m.in.: wpływ zmiany historycznej na cele formacyjne edukacji szkolnej, potrzeby badań odbioru podręczników szkolnych, mówienie i pisanie w kontekstach edukacyjnych, strukturę językową wybranego aktu mowy w języku nauczycieli, samodzielne dochodzenie uczniów do wzoru wypowiedzi. Rozdział pierwszy poświęcono działalności i twórczości prof. Mariana Sinicy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289373 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-B-94 PNS 289374 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7481-142-2
Bibliogr. s. 197-209.
Streszczenie: Praca przedstawia problematykę zdrowia i choroby z perspektywy różnych paradygmatów (ujęcie: biomedyczne, socjologiczne, psychosomatyczne, somatopsychiczne, jako jedności biopsychospołecznej, holistyczne). Autorka zwraca uwagę na wpływ przewlekłej choroby na rozwój i funkcjonowanie dziecka oraz na zmiany zachodzące w rodzinie. W badaniach omawia sytuację dziecka w rodzinie: dążącej do jego usamodzielnienia, opiekującej się bez zaangażowania emocjonalnego, koncentrującej się na chorobie, nadopiekuńczej, nie akceptującej choroby, bezradnej opiekuńczo i wychowawczo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294977, 294976 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy artykułach.
Teoretyczne opracowania arteterapii oraz opisy działań terapeutycznych (różne dziedziny sztuki), m. in.: początki arteterapii jako dyscypliny paramedycznej w Europie, wyzwalanie emocji w sytuacjach estetycznych w procesie edukacyjnym, muzyka i ruch jako elementy pedagogiki myślenia twórczego, terapeutyczne wartości dramy, terapeutyczna funkcja teatrzyku muzycznego w kl. I-III, muzyka i rysunek w procesach psychoterapeutycznych, psychorysunek formą terapii pacjentów chorych psychicznie, taniec jako forma arteterapii, projekcja rodziny w rysunku dziecka przewlekle chorego, tyflomuzykoterapia, program "Twórczość wspomagająca rozwój", twórczość literacka osób niewidzących, warsztaty, rysunek jako źródło informacji o samopoczuciu pierwszoklasisty w szkole. Także o koncepcjach muzykoterapii: G. Orff, M. i Ch. Knillów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290562 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-e-69 PNS 290124 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór 24 artykułów poruszających zagadnienia dotyczące głosu i mowy. Problematykę podzielono na dwie części: "Głos, mowa w edukacji i terapii" oraz "Wybrane zagadnienia z pedagogiki wokalnej i emisji głosu". Wśród omówionych tematów na uwagę zasługują, m.in. te, które dotyczą emisji i higieny głosu u nauczycieli, profilaktyki zaburzeń głosu u dzieci, muzykoterapii, niewerbalnych środków komunikacji, ćwiczeń wokalnych wykorzystywanych w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, terapii dźwiękiem w pedagogice wokalnej oraz opis metody nauki czytania i pisania w przedszkolu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-241 291841 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbiór artykułów skupionych na określeniu stanu, potrzeb i koniecznych zmian w kompetencjach zawodowych współczesnych nauczycieli. Omówienie sylwetki nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w procesie wdrażanej koncepcji kształcenia zintegrowanego. Ukazanie stanu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tych działań, które powinny prowadzić do pożądanych, jakościowych zmian w kompetencjach zawodowych nauczyciela-wychowawcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286493, 286492 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89321-82-3
Bibliogr. s. [309].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295647, 287365 (2 egz.)
Book
In basket
Biliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór prac ukazujących różne zakresy zagadnienia współpracy rodziców i nauczycieli, np.: tę współpracę w procesie zmiany społecznej, w nowych gimnazjach, jako pedagogizację rodziców przez szkołę, z punktu widzenia: tradycji, metodologii, problematyki psychospołecznej, trójpodmiotowego partnerstwa (nauczyciele - rodzice - dzieci), odpowiedzialności, warunków tej współpracy, miejsca rodziców w przestrzeni szkoły, ukrytego programu edukacji, lęków nauczycieli w kontaktach z rodzicami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288468 (1 egz.)
Book
In basket
Na okł.: podręcznik.
Bibliogr. s. 264-278.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przedstawiono: psychofizyczny model struktury człowieka; współczesne koncepcje zdrowia i choroby; znaczenie terapeutyczne różnych rodzajów energii i wykorzystanie energii w procesie psychoterapii; ruch jako czynnik terapeutyczny; terapeutyczne znaczenie kontaktu fizycznego, psychicznego i społecznego; znaczenie osobowości dla procesu zdrowia i choroby, zadania i cele oddziaływań terapeutycznych wg wybranych koncepcji, obszary zmian u pacjentów w procesie terapeutycznym; poglądy różnych terapeutów na terapię grupową; zjawiska w relacji lekarz - pacjent.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 291043 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 229-239.
Streszczenie: Jako teoretyczne zaplecze badań przedstawiono: społeczeństwo polskie w okresie demokratycznych przeobrażeń (z uwzględnieniem młodzieży), demokrację i jej edukacyjne konotacje. W 2001 r. badano uczniów gimnazjów i szkół średnich zrzeszonych (grupa podstawowa) i niezrzeszonych (grupa kontrolna) w SKE (badania w na terenie woj. lubuskiego). Przedstawiono: wiedzę badanej młodzieży nt. demokracji, ocenę demokracji przez młodzież, działania młodzieży oraz powiązania między cechami demograficznymi i społecznymi respondentów a ich postawami wobec społeczeństwa obywatelskiego. Pozytywnie oceniono rolę SKE w kształtowaniu postaw młodzieży wobec demokracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-257 290574 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Poradnictwo
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Refleksje nad różnymi wymiarami poradnictwa. Omówienie tych zjawisk, które są inicjowane, tworzone i które powstają między doradcą a radzącym się. Wskazanie na szeroki kontekst pracy doradcy oraz poradnictwa wobec złożoności problemów człowieka i świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300179, 289847, 287851 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Inspiracją do powstania tej publikacji było zorganizowanie 4.10.2003 r. seminarium naukowego pod hasłem: " Dysleksja, podstawy teoretyczne, diagnoza, terapia" przez Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Treść poszczególnych artykułów oscyluje wokół: teoretycznych podstaw dysleksji, sytuacji szkolnej uczniów z ryzykiem dysleksji, głównych kierunków pracy terapeutycznej z dziećmi dyslektycznymi, symptomów ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym, nowych możliwości i rozwiązań w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych wspieranych technologią informacyjną, koncepcji nowego podejścia do pracy na lekcji języka niemieckiego z uczniem mającym specyficzne trudności w uczeniu się, aspektów prawnych związanych z tą problematyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-150 289708 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Całożyciowe poradnictwo zawodowe / Zdzisław Wołk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2007. - 288 s. ; 22 cm.
ISBN: 978-83-7481-129-3
Bibliogr. s. 272-277.
Streszczenie: Praca ma układ blokowy i modułowy, ujęty w triadę: człowiek jako podmiot pracy - praca zawodowa - poradnictwo zawodowe. Blok 1 omawia indywidualność jednostki i prawidłowości rozwoju oraz ich uwarunkowania wobec aktywności prozawodowej i zawodowej młodzieży, warunki środowiskowe życia i pracy człowieka. Blok 2 koncentruje się na pracy zawodowej i jej udziale w życiu człowieka (środowisko pracy zawodowej, wyznaczniki pozycji zawodowej pracownika, wspieranie bezrobotnych i poszukujących pracy). Blok 3 skupia się na temacie tytułowym -poradnictwie zawodowym (doradca w poradnictwie zawodowym metody i techniki poradnicze). W aneksie zamieszczono przykłady dokumentów: CV i listu motywacyjnego, wzoru kwestionariusza osobowego i umowy o pracę oraz spis zawodów i specjalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293543, 293542 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Konkretyzacja terminów "kompetencje nauczycielskie" i "wychowawca". Omówienie funkcji wychowawcy klasy na tle zadań szkolnych oraz obszarów odpowiedzialnośći etycznej nauczyciela-wychowawcy. Próba określenia potrzebnej wiedzy i umiejętności specjalistycznych pożądanych i pomocnych w wychowywaniu młodzieży szkolnej oraz tych kompetencji, które są nastawione na doskonalenie się nauczyciela-wychowawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286490 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-146 PNS 286491 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89048-11-6
Streszczenie: Publikacja jest zbiorem artykułów dotyczących miejsca przedmiotu sztuka w zreformowanym systemie kształcenia w klasach I-III, IV-VI, w gimnazjum i w szkołach muzycznych I i II stopnia. Omawia realizację edukacji przez sztukę (łączącej wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki, plastyki a także literatury) w różnych aspektach: programowym, dydaktycznym, wychowawczym, uwzględniającym psychologię, środowisko życia uczniów, teorię inteligencji wielorakiej H. Gardnera, kształcenie z wykorzystaniem multimediów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285139 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Dyskusja pracowników naukowych różnych ośrodków akademickich na tematy-pytania: kim powinien być nauczyciel XXI wieku? Jakimi kompetencjami ma się wyróżniać nauczyciel, aby potrafił założenia reformy oświaty w sposób konstruktywny przekładać na język praktyki? Jaki jest rzeczywisty stan kompetencji współczesnych nauczycieli?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286482, 286481 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Większość artykułów dot. społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w szkole, jeden artykuł dot. sądowej kurateli rodzinnej, inny - sieroctwa po II wojnie światowej, inny - uczestnictwa w kulturze i czasu wolnego studentów, jeden o przemianach w kształceniu pedagogów opiekuńczych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-127 284180 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again